27 Mayıs 2020, 20:34:15

Haberler:

Picproje Pazar Sohbetleri: https://bit.ly/2GHsjAK


WINDOWS PUF NOKTALARI

Başlatan ground, 28 Kasım 2003, 20:32:36

ground

SİNİR BOZUCU WİNDOWS LOGOLARININ İPTAL

EDİLMESİ
WİNDOWS 95, 98, ME
Sistem açılışındaki Windows logosu sadece gereksiz bir reklam değildir, zira aynı zamanda

işletim sisteminin açılışını da geciktirir. Bunları iptal etmek için Explorer'da C:\ kök dizinindeki MSDOS.SYS dosyasına sağ tuşla tıklayın ve "Özellikler" komutunu çalıştırın. Bu dosya

"Gizli" özelliğine sahiptir, bu yüzden gerekirse "Araçlar / Klasör Seçenekleri / Görünüm" altındaki "Tüm (Gizli) dosyaları ve klasörleri göster" seçeneğini işaretleyin. Daha sonra dosyanın

"Salt okunur" olma özelliğini kaldırın ve "Tamam" düğmesine tıklayın. Dosyaya çift tıklayıp bir editörde açılmasını sağlayın. "Options" bölümünde "Logo=0" satırını girin. Windows

95 ile çalışıyorsanız "Logo=Off" girin. Dosyayı kaydedin ve yazma korumasını tekrar etkinleştirin. Bir sonraki Windows açılışında artık logolar görünmeyecektir.

.:. 2

.:.

DİSKET SÜRÜCÜLERİNİN ARANMASININ İPTAL EDİLMESİWİNDOWS 95, 98,

ME

Windows standart ayar olarak her açılışta varolan disket sürücülerini arar. Ancak disket sürücülerde çok nadiren bir değişiklik olacağı için, bu seçeneği iptal edebilir ve

böylece açılışı biraz daha hızlandırabilirsiniz.

Bilgisayarım'a sağ tuşla tıklayıp "Özellikler"ine girin. "Başarım / Dosya sistemi"ne girin ve "Disket sekmesine geçin. Buradaki

"Bilgisayarını her başlattığında yeni disket sürücüleri ara." seçeneğini iptal edin ve yeni ayarı "Tamam" ile onaylayın.

.:. 3 .:.

OTOMATİK

SCANDİSK ÇALIŞMASININ  İPTAL EDİLMESİ
WİNDOWS 95, 98, ME

Windows'u öngörüldüğü gibi Başlat

menüsü üzerinden kapatmazsanız bir sonraki sistem açılışında otomatik olarak Scandisk devreye girer ve


sabitdiskteki hataları aramaya başlar. Bu işlemin gereksiz olduğunu ve çok

uzun sürdüğünü düşünüyorsanız bu fonksiyonu iptal edebilirsiniz. Başlat menüsünde "Çalıştır" ile "msconfig" komutunu girin ve [Enter] tuşuna basarak "Sistem Yapılandırma Hizmet

Programı"nı çalıştırın. "Genel" sekmesinde "Gelişmiş" düğmesini tıklayın ve "Hatalı kapatmadan sonra scandisk devre dışı kalsın" seçeneğini işaretleyin. Daha sonra tüm pencereleri

"Tamam" ile kapatın ve Windows'un yeniden başlatılmasına izin verin.

.:. 4 .:.

AÇILIŞTAKİ GEREKSİZ ARAMAYI

ENGELLEMEK


WİNDOWS 95, 98, ME

Windows açılışta WINSTART.BAT dosyasını arar ve bunun

komutlarını otomatik olarak çalıştırır. İşletim sistemi burada varolan tüm sabitdiskler de bu dosyayı arar, bu da açılış işlemini geciktirir. Bu yüzden Notepad editörü ile C:\WINDOWS dizininde

boş bir WINSTART.BAT dosyası oluşturun. Windows açılışı böylece sabitdisk hızına göre birkaç saniye daha hızlı gerçekleşir.

.:. 5

.:.

ME VE 2000’ NİN HAZIRDA BEKLETME KONUMUNU KULLANMAK
WİNDOWS  

ME, 2000


Windows Me ve 2000 Hazırda Bekletme Konumu (Hibernation) özelliğine sahipler. Bu konumda anabelleğin içeriği sistem kapatılırken sabitdisk'e

kaydediliyor. Windows'u tekrar başlattığınızda ise bu sayede sistem açılışı sadece bir kaç saniye sürüyor.


Hazırda bekletme konumunu Denetim Masasındaki Güç Seçenekleri

(Power Options) ile etkinleştirebilirsiniz. Aynı adlı sekmeye geçin ve ilgili seçeneği işaretleyin. Windows, bekleme konumu için ne kadar boş bellek alanına ihtiyaç olduğunu gösterecektir. Pencereyi

"Tamam" ile kapatın. Windows'u kapatınca pull down menüsünde Hazırda beklet adında yeni bir kayıt belirecektir. Bunu seçerseniz bir sonraki açılış hem çok daha hızlı gerçekleşecek, hem de

Windows, o an açık olan tüm uygulamaları da tekrar açacaktır.

.:. 6 .:.

CAHCE İÇİN DOSYA VE YOL ADINI

ARTTIRMAK

WİNDOWS  95, 98, ME
Windows son olarak açılan dosya adlarını ve yollarını (Path) özel cache

belleğinde (önbellek) tutar. Bir dosyayı ikinci defa açmak istediğinizde, bu dosyanın sabitdiskteki yerini, dosya sisteminin FAT'i üzerinden tespit etmesine gerek yoktur, bunun yerine hızlı

cache'den alabilir. Bu belleği de artırmanız mümkün. Bilgisayarım simgesine sağ tuşla tıklayarak Özellikler'ini açın. Başarım sekmesine geçin ve "Dosya Sistemi"ne tıklayın. Açılan pencerede

"Bu makinenin belirgin rolü" alanında "Ağ sunucusu"nu seçin ve açık tüm pencereleri "Tamam" ile kapatın.


.:. 7 .:.

SİSTEMİ

YAVAŞLATAN SES DOSYALARININ İPTAL EDİLMESİ

WİNDOWS  95, 98, ME, 2000, NT
Windows açılışındaki

ve programların çalıştırılmasındaki en büyük frenleyicilerden biri de bunlarla ilgili ses olaylarıdır. Bu yüzden bunları komple iptal edebilirsiniz. Bunu yapmak için Denetim Masası'na girmeniz

gerekiyor: "Ses" (Sound and Multimedia) bölümünde sırayla önünde hoparlör simgesi olan tüm olayları tek tek işaretleyin. Ses alanındaki "Ad" açılır menüsünden de "Yok"u seçin ve son

olarak "Tamam" ile değişiklikleri onaylayın.

.:. 8 .:.

YAVAŞ AÇILAN MENÜLERİ DAHA HIZLI

AÇMAK

WİNDOWS  95, 98, ME, 2000, NT
Windows menüleri standart ayarlı olarak her zaman kısa bir duraklamadan

sonra açılırlar. Bunun daha hızlı gerçekleşmesi için Registry'de bir değişiklik yapmanız gerekiyor. REGEDIT.EXE kayıt düzenleyicisini açın ve "HKEY_CURRENT_USER\Control

Panel\Desktop" dizinine geçin. Burada "MenuShowDelay" kaydını arayın. Böyle bir kayıt yoksa kendiniz oluşturun (Sağ tuşla tıklayarak). Bu kaydın değeri menülerin gecikme süresini

milisaniye olarak ifade eder. Maksimum "65000" değerini girebilirsiniz, "0" girdiğinizdeyse gecikme ortadan kalkacaktır. Windows Me ve 2000'de sağ fare tuşu ile masaüstüne tıklayıp

"özellikler"e girebilirsiniz burada "Efektler" sekmesine geçip "Menü ve araç ipuçları için geçiş efekti kullan" seçeneğinin önündeki onay kutusunu iptal edebilirsiniz.

.:. 9

.:.

WİNDOWS 2000’ NİN FARE GÖLGESİNİ İPTAL ETMEK
WİNDOWS  

2000

Windows 2000'deki en büyük kaynak tüketicilerden biri de fare imlecinin gövdesidir. Sisteminizin diğer işler için daha fazla boş kapasiteye sahip olması için bunu

iptal edebilirsiniz. Control Panel'i (Denetim Masası) açın ve burada "Mouse" bölümüne girin. "Pointers" sekmesine geçin ve "Enable pointer shadow" seçeneğini iptal edin.

.:.

10 .:.

KİŞİSEL AYARLANMIŞ MENÜLERİN İPTAL EDİLMESİWİNDOWS   ME,

2000


Windows Me ve 2000 kullanıcıya özgü bir Başlat menüsüyle çalışırlar, bu menü nadir olarak kullanılan programları ancak bir defa daha tıklandığında gösterir.
Bu sadece programların açılışını geciktirmekle kalmaz aynı zamanda menü kaydının bulunmasınıda zorlaştırır. Her zaman tüm menü kayıtlarını görmek istiyorsanız sağ fare tuşu ile

Görev Çubuğu'na tıklayın ve "Özellikler"ini açın. "Kişiselleştirilmiş menüleri kullan" seçeneğinin önündeki onay kutusunu iptal edin.
⌒╮'╭⌒╮⌒╮.
╱◥██◣                  
| 田︱田田|              
╬╬╬╬╬╬╬╬╬

Picproje - Sözde değil özde paylaşım..

ground

.:. 11 .:.

SANAL

BELLEK

WİNDOWS 95, 98, ME, NT, 2000

Windows, takas dosyasının boyutunu sürekli olarak güncel bellek

ihtiyacına göre  ayarlar. Bunun için de  sürekli olarak sabitdiske erişir ve sistemin  çok yavaşlamasına neden olur. Dosyaya sabit bir büyüklük verirseniz, sabitdisk erişimlerinin sıklığı azalır.

Bilgisayarım simgesine sağ fare tuşu ile tıklayın ve "Başarım" sekmesine geçin. "Sanal Bellek"e tıklayın ve "Sanal Bellek ayarlarımı kendim belirleyeyim" seçeneğini işaretleyin. "En az:"

ve "En çok:" alanlarına en az 200 MB'lik bir değer girin ve "Tamam" düğmesine tıklayın. Güvenlik sorgusunu onaylayın ve Windows'un yeniden başlatılmasını sağlayın.

.:. 12

.:.

PROGRAMLARIN OTOMATİK BAŞLAMASINI ENGELLEMEKWİNDOWS  98,

ME

Çoğu program kurulum esnasında Başlangıçta (Startup) grubuna kendini kaydeder, ya da Windows açılışında Registry'den yüklenirler. Windows bu yüzden daha

yavaş açılır. Otomatik açılışı engellemek için, Başlat menüsünden "Çalıştır" ile "msconfig" programını çalıştırın. "Başlangıç" sekmesinden ihtiyaç duymadığınız program açılışlarını pasif

duruma getirebilirsiniz.

.:. 13 .:.

BIOS’U YÜKLETMEDEN DAHA HIZLI BOOT

ETMEK
WİNDOWS  95, 98
Windows'u yeniden başlattığınızda, işletim sistemi bilgisayarı kapatır ve tekrar açar. Komutu

çalıştırırken (tıklarken) ek olarak [Shift] tuşuna basarsanız işlem daha çabuk gerçekleşir. Zira bu durumda sadece Windows yeniden yüklenir, BIOS tekrardan yüklenmez.

.:. 14

.:.

REGİSTRY VERİ TABANININ YENİDEN HIZLI YÜKLENMESİWİNDOWS   98,

ME

Programların kurulumlarından sonra bunlar çoğunlukla Windows'un yeniden başlatılmasını isterler, böylece değişiklikler etkili olabilir. Ancak çoğu durumda sadece

Registry'nin yeniden yüklenmesi gereken bir durum söz konusudur. Bunun için de bilgisayarın mutlaka yeniden yüklenmesi gerekmiyor: Sağ fare tuşu ile masaüstüne tıklayın ve "Yeni /

Kısayol" simgelerine tıklayın. Şimdi de şu komut satırlarını girin:

C:\Windows\Rundll32.exe Shell32,sheexitWindowsex  


"İleri" düğmesine tıklayın, kısayola

isim verin ve tekrar "İleri" düğmesine tıklayın. Kısayola çift tıkladığınızda zahmetli bir yeniden başlatma işlemine gerek kalmadan Registry veritabanı yeniden yüklenecektir.

.:. 15

.:.

REGİSTRY VERİ TABANININ OPTİMİZE EDİLMESİWİNDOWS   98,

ME

Sistemi kurduktan birkaç ay sonra Registry giderek büyüyecek ve işletim sisteminin yüklenmesi daha uzun sürecektir. Bir DOS komutu yardımıyla veritabanındaki

gereksiz yerleri sıkıştırabilirsiniz. Windows 98'i açın (BIOS açılışından sonra F8 tuşuna basılı tutun, sadece komut istemini seçin) ve komut satırından "Scanreg /opt" komutunu girin.

Program veritabanındaki boş yerleri silecek ve böylece dosya komutu azalacaktır. Windows Me altında disketten boot edin ve C:\Windows\Command dizinindeki bu komutu

çalıştırın.

.:. 16 .:.

CD VE DVD SÜRÜCÜLERİ İÇİN DMA TRANSFERİNİN

AÇILMASI

WİNDOWS   98, ME
CD-ROM ve DVD sürücüleri medyaların okunmasında verileri normalde işlemci

üzerinden anabelleğe gönderirler. Veri akışının kontrolü gereksiz yere yüksek hesaplama sürelerine neden olur.  


Özellikle DVD filmlerin oynatılmasında bu yüzden görüntülerde

atlamalar, takılmalar meydana gelir. Bu yüzden sürücü için doğrudan bellek erişimini (Direct Memory Access, DMA) etkinleştirmeniz gerekir, bu erişim sayesinde veriler doğrudan belleğe

gönderilebilir. Aygıt Yöneticisini açın ve sürücünün kaydına çift tıklayın. "Ayarlar" sekmesinde DMA'nın önündeki onay kutusunu işaretleyin. Daha sonra Windows'u yeniden başlatın.  .:. 17 .:.

UDMA66 DESTEĞİNİN ETKİNLEŞTİRİLMESİ
WİNDOWS  

2000

Windows 2000 yeni sabitdidk ve denetleyicilerin (Controller) UDMA66 modunu destekliyor. Ancak burada ilginç bir durum söz konusu, bu fonksiyon standart olarak

etkin halde değil. Bunu sizin etkinleştirmeniz gerekiyor. Bunu için de Registry veritabanında bir değişiklik yapılması gerekiyor: Regedit.Exe editörünü açın ve

HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\ Control\Class\{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}dalına girin. Daha sonra "Edit" menüsünden New -

DWORD Value simgesini tıklayın. Type alanında REG_DWORD'u ayarlayın ve değer adı olarak da "EnableUDMA66" girin. "Tamam" düğmesine tıklayarak onaylayın ve bir sonraki

pencerede "1" değerini girin, böylece fonksiyonu etkinleştirmiş olursunuz. Daha sonra bilgisayarı yeniden başlatın.

.:. 18 .:.

GERİ DÖNÜŞÜM

KUTUSUNA GİRMEDEN HIZLI DOSYA SİLİNMESİ

WİNDOWS  95, 98, ME, NT, 2000
Windows altında dosya

sildiğinizde, işletim sistemi bunu önce Geri Dönüşüm Kutusu'na taşır. Kapsamlı dizinlerde silme işlemi bir kaç dakika sürebilir. Silinecek dosyalara gerçekten de hiç ihtiyaç duymadığınızdan

eminseniz, Geri Dönüşüm Kutusu'nu devre dışı bırakabilirsiniz. Bunu ya Geri Dönüşüm Kutusu'nun "Özellikler"indeki (Sağ tuşla tıklayınca) "Dosyaları geri dönüşüm kutusuna taşıma.

Dosyalar silindiğinde hemen kaldır" seçeneğiyle yada [Del] tuşuna basarken [Shift] tuşuna basılı tutarsanız yapabilirsiniz.

.:. 19 .:.

BİRBİRİNE

BAĞLI PC’ LERİ DAHA HIZLI AÇMAK
WİNDOWS   98, ME
TCP/IP protokolü olan bir peer to peer ağında Windows 98

ve Me bilgisayarları, IP adreslerini otomatik olarak aralarında ayarlarlar. Ancak PC'ler arasındaki bu iletişim biraz uzun sürebilir ve boot işlemi geciktirir. Bilgisayarlara kendiniz bir IP adresi

verdiğinizdeyse bu işlem daha çabuk gerçekleşir. Bunun için sağ fare tuşu ile Ağ Komuşuları'nın  özelliklerine girin ve "Yapılandırma" bölümünde "TCP/IP -> [Ethernet Kartı]" kaydına

çift tıklayın. "Bir IP adresi belirt" seçeneğini işaretleyin ve ilk bilgisayarda IP adresi: olarak "192.168.0.1" girin. İkinci bilgisayar için de "192.168.0.2" girin ve böyle devam edin.

Subnetmask "Alt Ağ Maskesi" olarak her bilgisayarda "255.255.255.0" değerini verin. daha sonra tüm pencereleri "Tamam" ile kapatın. Windows şimdi bazı dosyaları CD'sinden

kopyalayacak ve sistemi yeniden başlatmanızı istiyecektir.

.:. 20 .:.

AĞ PAYLAŞIMLARININ ARANMASININ İPTAL

EDİLMESİ
WİNDOWS    ME
Windows Me, açılışta otomatik olarak ağdaki paylaştırılan dizinleri ve yazıcıları arar ve bunları

Ağ Bağlantılarım'da gösterir. Ancak bu işlem doğal olarak çok uzun sürebilir. Bu fonksiyonu iptal etmek için, Ağ Bağlantılarım'da "Araçlar - Klasör Seçenekleri - Görünüm" ile "Ağ

klasörlerini ve yazıcıları otomatik olarak ara" seçeneğini iptal edin.
⌒╮'╭⌒╮⌒╮.
╱◥██◣                  
| 田︱田田|              
╬╬╬╬╬╬╬╬╬

Picproje - Sözde değil özde paylaşım..

XNHCX

*WINDOWS DAHA HIZLI TAZELESIN
*GERI DONUSUM KUTUSUNUN ADINI

DEGISTIRMEK
*EXPLORER LİNK'LERİNİ YENİ BİR PENCEREDE AÇMAK
* KENDİ WINDOWS  NOKTANI KENDİN YAP
* ALT MENULERE KOMUT

EKLEMEK
* DAHA HIZLI RESET
*OUTLOOK EXPRESS ACILIS PENCERESINI KAPATMAK
*BELGELER MENUSUNU TEMIZLEMEK
*WEB SAYFALARINI

SOLA VE TEPEYE DAYAMAK
*DISKETLERI OTOMATIK CALISTIRMAK
*MASAUSTUNUZ ELINIZIN ALTINDA BULUNSUN
*"CLICK HERE TO BEGIN"

YAZISINDAN KURTULMAK
*HIZLI COZUNURLUK DEGISTIRME
*KENDI ARAMA MOTORUNUZU OZELLESTIRMEK
*INTERNET ADRESLERI KENDINI

BELLI ETSIN
*OUTLOOK EXPRESS ILETI ORNEKLERINI IPTAL ETMEK
*AZ YAZIN, COK GEZIN
*INTERNET'TE BIR SEYI EN KOLAY NASIL ARARSINIZ?


*DEFAULT CD CALARI DEGISTIRMEK
*SISTEM SESLERINI KAPATMAK
*WINDOWS DOSYA YONETICISINI OZLEYENLERE
*EXPLORER LOGOSUNU

DEGISTIRMEK
*UNUTULMUS NETWORK BAGLANTILARINI TEMIZLEMEK
*BU PROGRAMIN ASLI NEREDE?
*SES DOSYALARINI SIRAYLA

CALMAK
*ARAC CUBUKLARI AYAK ALTINDAN CEKILSIN
*OUTLOOK EXPRESS DATA`LARININ YERINI DEGISTIRMEK :
*ARAÇ ÇUBUĞUNU

ÖZELLEŞTİRMEK
*DOSYA UZANTILARINI GORMEK ISTIYORUM
*DOSYALARA HIZLI GOZ ATMAK
*BİR KLASÖRÜN BÜYÜKLÜĞÜ
*SABİT DİSKİN

SİMGESİNİ DEGİŞTiRMEK
*SAĞ FARE MENUSUNU AÇMAK

İSTEMEYENLERE

http://www.askphoto.net/bilgisayar/win.htm


XNHCX

*WINDOWS A ISIM DEGISIKLIGI
*MP3 DOSYALARINI WAV YAPMAK
*YAZICINIZIN

PERFORMANSINI ARTIRIN
*BİLGİSAYAR AÇIK MI KALSIN, KAPALI MI?
*NETBUS ASPİRİNLERİ
*KLASÖRLERE ÖZEL SİMGELER KOYMAK


*WINDOWS AÇILIŞ UYARISI
*WINDOWS 98 BAŞLAT MENÜSÜNÜ SIRALAMAK
*İMLEÇ YANIP SÖNMESİN!
*E-MAIL VİRÜSLERİ
*Nedir Bu Registry

...?
*OTOMATİK ARAÇ ÇUBUKLARI
*DOSYALAR OTOMATİK SİLİNSİN
*MÜZİK CD'LERİNİ TARAMAK
*SCANDISK OTOMATİK OLARAK

ÇALIŞMASIN
*BİR DOSYAYA İKİ PROGRAM
*EKRAN AYARLARINA HIZLI ERİŞİM
*LOGOFF DA NE İŞE YARARMIŞ
*GEÇMİŞ BAŞLAT MENÜSÜNE


*SIK KULLANILAN DOSYALARA HIZLI ERİŞİM
*WINDOWS 95/98’İ YENİDEN BAŞLATMAK
*DİSKET CİNLERİ
*Şu Windows Açılmasa...
*Aç Listesinin

Silinmesi
*Logoları değiştirmek
*Başlat Menüsünü Görüntülemek
*Önleminizi Alın
*Sevdiğiniz Şarkıları Masaüstüne Koyabilirsiniz
*Not Defterinin Bilmediğiniz

Özellikleri
*WordPad ve Şablonlar
*Yarım saniyeler’i kazanın
*BİR WEB SAYFASINA GİTMENİN EN KISA YOLU
*SABİT DİSKİN SİMGESİNİ

DEĞİŞTİRMEK
*SAĞ FARE TUŞUNUN KISAYOLU
*BMP’LERİ AÇMADAN GÖRÜN
*WINDOWS'UN KISAYOL TUŞLARI
*AMMAN WİN.CIH

VİRÜSÜ!

*** http://hackerdi.kolayweb.com/416920454543.html

XNHCX

1-BILGISAYARA FORMAT
2-BILGISAYARI BELLI BIR ZAMANDA KAPATMAK
3-BIOS

GUNCELLEME
4-INTERNET TERIMLERI
5-IP NUMARANIZ
6-KESINTISIZ DOWNLOAD
7-LOGO ATLAMA
8-MESAJ ENGELLE
9-MODEM

HIZLANDIRMAK
10-SISTEMI HIZLANDIRMAK
11-WINDOW'SU TEK TUSLA KAPATMA
12-VIRUSLERDEN KORUNMA
13-WINDOWS BAKIMIhttp://tanercakir.virtualave.net/bilgisayar.htm

XNHCX


XNHCXXNHCX

1)Msconfig : Başlat/Çalıştır/msconfig
2)Gereksiz Dosyalardan Kurtulun:
3)Windows Açılırken Temp’i

Silinsin
4)Windows Me
5)Hızlı Menüler..:
6)İnternet Seçenekleri
7)Harddisk Sürücüleri
7.a)UDMA İçin Bellek Ayırmak
8)Windows Sistemde Oemlogo ve

Bilgiler:
9)Windows Parolası:
10)Microsof DirectX
11)Windows Açılış Hataları:
13)Harddisklerin Performansını Arttırın
14)Sistem Kaynaklarını En Yükseğe

Arttırın:
15)Active Desktop
17)DriveSpace’i Kaldırın :
18)Bozuk Sistem Dosyalarını Geri Yüklemek:

http://www.cigicigi.com/dokuman/windows.htm


ground

.:. 21 .:.

WİNDOWS’ U DAHA HIZLI

KAPATMAK

WİNDOWS 95, 98, ME
Windows'u kapatırken bir iletişim penceresi çıkar ve işletim sistemini kapatmak

mı yoksa enerji tasarruf moduna geçmek mi istediğiniz sorulur. Bu sorguyu iptal etmek elinizde. Bunun için masaüstüne sağ fare tuşu ile tıklayın ve "Yeni-Kısayol" simgelerine tıklayın.

Windows 95, 98 veya Me altında şu komut satırlarını girin:
Hemen kapatmak için

rundll32.exe user,ExitWindows


Tekrar başlatmak için:

rundll32.exe

user,ExitWindowsExec


Kısayola bir isim verin ve "Son" düğmesine tıklayın. Bu simgeye çift tıkladığınızda Windows hemen kapanacaktır.

.:. 22

.:.

FAT32  DOSYA SİSTEMİNİN KURULMASI
WİNDOWS 95, 98,

ME

Windows 95b'den bu yana Windows işletim sistemleri FAT16 dosya sisteminin yanında gelişmiş FAT322yi de destekliyorlar. Bununla sadece daha büyük

partisyonların kurulumu sağlanmıyor, aynı zamanda partition üzerinde serbestçe taşınabilir FAT tablolarıyla veri kayıplarına karşı daha fazla güvenlik sağlıyor. Bu dosya sistemini en iyisi sabitdiski

bölümlerken oluşturun, bunun için FDISK'te açılıştaki büyük disk desteğini etkinleştirme seçeneğini kullanmalısınız. Windows 98 ve Me altında varolan FAT16 sürücülerini FAT32'ye

dönüştürebilirsiniz. Windows 98, Donatılar grubundaki Sistem Araçları2nda bununla ilgili bir araçla beraber gelir.
Windows Me'de bilgisayarı önce bir boot disketi ile açmanız ve

\WINDOWS\COMMAND dizinindeki CVT.EXE programını çalıştırmanız gerekir. İşlem bittiğinde defrag etmeniz gerekir. Bilgisayar ve sabitdik'e bağlı olarak bu işlem birkaç saat bile

sürebilir. Bu yüzden PC'nin bu işi gece yapmasını sağlayın.

.:. 23 .:.

SORUNSUZ WİNDOWS İÇİN SERTİFİKALI

SÜRÜCÜLER
WİNDOWS  ME, 2000
Sürekli olarak donanım üreticileri aygıtları için yeni sürücüleri kullanıcılara

sunuyorlar ve bunlara daha fazla özellik ve yüksek hız vaadinde bulunuyorlar. Maalesef hatalı sürücüler, stabil olmayan Windows kurulumlarındaki en önemli nedenlerden biridir. Windows Me ve

2000'le Microsoft bu yüzden sürücü sertifikasının kontrol edildiği bir sistemi entegre etmiş bulunuyor. Sadece Microsoft tarafından verilen bir sertifika ile bir sürücünün kesin olarak sorunsuz

çalışacağından emin olabilirsiniz.
Windows'un donanım algılama fonksiyonu bilgisayarınızdaki tüm aygıtları sorunsuz olarak tespit edebildiyse, stabil bir Windows için bunları olduğu gibi

bırakın ve asla sertifikasız (unsigned) sürücüleri sisteminize kurmayın. Düzenli aralıklarla Başlat menüsündeki Windows Update'i çalıştırın, böylece Microsoft'un web sitesinde yeni, onaylanmış

sürücülerin sunulup sunulmadığını öğrenebilirsiniz. Sertifikasız (digital olarak imzalanmamış) sürücüler kullanmak zorundaysanız, en azından bu tip bir sürücü kurulmadan önce uyarılmanızı

isteyebilirsiniz.
Windows 2000, Me'den farklı olarak sertifikasız sürücülerin kurulumuna kesinlikle izin vermeyecek şekilde ayarlanabilir. Bunun için "My Computer"a sağ tuşla tıklayıp

Properties'e girin ve "Hardware" bölümüne geçip "Driver Signing" düğmesine tıklayın. "Block - Prevent installation of usigned files" seçeneğini işaretleyin ve tüm pencereleri "OK"

ile kapatın. Windows 2000 böylece sadece sertifikalı sürücüleri kabul edecektir.

.:. 24 .:.

SABİTDİSKİNİZİ DÜZENLİ OLARAK DEFRAG

ETMEK
WİNDOWS  98, ME, 2000

Sabitdiskin defragmantasyonunda Windows, büyük dosyaların dağınık olarak

bulunan parçalarını fiziksel olarak biraraya toplar. Böylece erişim hızı artar ve dosyaların tam olarak yüklenmemesinden dolayı programın kilitlenme tehlikesi azalır. Windows 98 ve Me kendi defrag

programıyla birlikte gelir, bunu Başlat menüsünde "Donatılar - Sistem Araçları" altında bulabilirsiniz. Windows 2000'de "May Computer"a sağ tuşla tıkladıktan sonra "Manage" ile

"Computer Management"i açın ve "Storage" grubundaki "Disk Defragmanter"i bulup çalıştırın. Defragmantasyon üzerinde daha fazla kontrolü başka üreticilerin araçları sağlayabiyor.

Mesela Norton Utilities'in defrag programını tavsiye edebiliriz.

.:. 25 .:.

SİSTEM GERİ YÜKLEMEYİ KULLANARAK SİSTEMİ TAMİR

ETMEK

WİNDOWS  ME
Çoğu uninstall rutini çok güvenli değildir. Hatalı sürücüler ve düzgün yazılmamış

programlar Windows'un kalıcı olarak güvensiz çalışmasına neden olabilirler, zira artık sistemden silinemezler. Windows Me ile çalışıyorsanız bu yüzden yeni bir yazılım kurmadan önce her

defasında "Sistem Geri Yükleme" ile işletim sisteminin bir geri yükleme noktasını oluşturmalısınız. Program hatalı çalışıyorsa kolayca geride iz bırakmadan Windows'tan silebilirsiniz, gerekirse

güvenli kipte yapabilirsiniz bunu. Sistem Geri Yükleme’yi Donatılar grubundaki sistem araçlarında bulabilirsiniz. Sistem Geri Yükleme programların ve sürücülerin kurulum rutinlerini takip ediyor

ve istenildiğinde eski durumu geri yükleyebiliyor.

.:. 26 .:.

GİZLİ DOSYALARIN GÖSTERİMİNİ

ENGELLEMEK
WİNDOWS  95, 98, ME, NT, 2000

Önemli ve güvende olması gereken verilerinizi olması gereken

verilerinizi en iyisi sabitdiskinizde değil, bir diskette veya ZIP medyasında saklayın, bu disketi birlikte eve götürün ve kilitli bir dolaba koyun.


Önemli dosyaları sabitdiskinize

kaydetmek istiyorsanız, bunları en azından dikkat çekici bir adı olmayan ve daha büyük bir dizinin bir altdizini olan bir dizine kopyalamalısınız. Bu dizine üzerine sağ fare tuşu ile tıklayıp

"Özellikler" seçeneği ile "Gizli" özelliğini verin. Daha sonra Explorer'da "Araçlar - Klasör Seçenekleri - Görünüm" ile gizli dosya ve dizinlerin gösterimini iptal edin. Bu şekilde önemli

verilerinizin bulunduğu dizini kimse kolay kolay bulamayacaktır.

.:. 27 .:.

PROGRAM AÇILIŞLARINI KESİNTİYE

UĞRATMAMAK
WİNDOWS  95, 98, ME, NT, 2000

Tamamen yüklenmeden bir program açılışını kesmeye çalışmayın.

Outlook veya Internet Explorer gibi bazı uygulamalar yavaş bilgisayarlarda çalışmaya hazır hale gelene kadar birkaç saniyeye ihtiyaç duyarlar. programların tam olarak yüklenmesini mutlaka

bekleyin. Aksi halde programın bazı parçaları anabellekte kalabilir. Windows bunu anlayamaz ve bazı durumlarda daha sonra çalıştırılan bir uygulamaya da aynı bellek alanını kullanıma sunar.

Sonuçta meşhur "Blue Screen of Death" karşınıza çıkar ve genel bir koruma hatası mesajı verir. Windows 9x böyle bir durumda çoğunlukla komple kilitlenir. Windows NT ve 2000'de bu

konuda daha başarılılar, uygulamaların kullanacakları bellek alanları bu işletim sistemlerinde daha kesin ayrılmıştır.

.:. 28 .:.

ŞİFRELİ EKRAN

KORUYUCUSUNU ETKİNLEŞTİRMEK
WİNDOWS  95, 98, ME, NT, 2000

Verilerinizin güvenliği için en büyük

tehlikelerden biri de koruması olmayan bir bilgisayardır. Başka bir kullanıcı bir kaç dakika içinde önemli dokümanlarınıza bakabilir veya bunları diskete kopyalayabilir.


Bu yüzden bir

ekran koruyucusunu devreye sokun ve birkaç dakika içinde kendi kendini etkinleştirmesini ve güncel ekran içeriğini gizlemesini sağlayın. Windows Desktop'a sağ tuşla tıklayın ve

"Özellikler"ini açın. Ekran koruyucusu sekmesine geçin ve istediğiniz herhangi bir motif seçin. Parola korumalı seçeneğini işaretleyin, böylece ekran koruyucusu ancak girdiğiniz şifre ile iptal

edilebilecektir, bu sayede bilgisayarınızı siz yokken başka kimse kullanamaz.

.:. 29 .:.

DOSYALARI OTOMATİK OLARAK

ŞİFRELEMEK

WİNDOWS  2000

Windows 2000 NTFS sürücüleri için bir veri şifrelemesi sunuyor ve böylece

veriler 128 bitlik şifreleme gücünde şifreleniyorlar ve ancak çok yüksek hesaplama zahmeti ve çok uzun sürecek bir zamanla çözülebiliyorlar. Bir dizin veya dosyanın şifrelenmesini sağlamak için

Explorer'da ek bir özelliğin seçilmesi yeterli. İlgili dizine sağ fare tuşu ile tıklayın "Properties"i açın ve "Advanced"a tıklayın. "Encrypt contest to secure data" seçeneğini işaretleyin. İki

defa "OK" düğmesine tıkladığınızda Windows, sadece dizini mi yoksa bunun içinde kayıtlı olan dosyaları da mı şifreleyeceğini size sorar. İkinci seçeneği seçin ve "OK" ile onaylayın. Windows

artık bu dizine kopyalayacağınız her dosyayı da şifreleyecektir. Dosyalarla alışık olduğunuz gibi çalışmaya devam edebilirsiniz, şifrelenmiş olmalar bir şeyi değiştirmiyor. Bu dosyaların içeriğine

sizden başka hiçbir kullanıcı ulaşamaz. Sadece Administrator (sistem yöneticisi) ikinci bir yedek anahtara sahiptir.

.:. 30 .:.

STANDBY MODU

İÇİN ŞİFRE TANIMLAMAK

WİNDOWS  98SE, ME, 2000

Windows yeni sürümlerinde PC'yi enerji tasarrufu

sağlayan standby moduna veya hazırda bekletme konumuna geçebilir (5.İpucuna bakınız). ACPI-BIOS'u olan bir bilgisayarda bu işlem güç düğmesine basılarak manuel olarak da gerçekleşebilir.

Ayrıca güvenlik için bir şifre de tanımlanabilir. Bu durumda bilgisayar fare hareketleri veya tuşlara basılıp uyandırıldıktan sonra kullanıcı şifresini sorar. Mutlaka bir şifrenin sorulmasını istiyorsanız

Denetim Masası'nda "Güç Seçenekleri"ne girin ve "Gelişmiş" sekmesine tıklayın.  


Burada açma kapama düğmesine basıldığında bilgisayarın stanby (bekleme konumu)

moduna veya hazırda bekletme konumunu etkinleştirmesini sağlayın. Daha sonra "Bilgisayar beklemeden çıkıp hazır olduğunda parola sor." seçeneğini de işaretleyin ve pencereyi "Tamam" ile

kapatın. PC'yi daha sonra açma kapama düğmesiyle tamamen kapatabilmek için, bu düğmeye dört saniyeden daha uzun bir süre basılı tutun.
⌒╮'╭⌒╮⌒╮.
╱◥██◣                  
| 田︱田田|              
╬╬╬╬╬╬╬╬╬

Picproje - Sözde değil özde paylaşım..

kesmez

arkadaşlar bir pdf dosyasını indirirken bir illet musallat oldu...  kurtulamıyorum.
internet explorer adres çubuğunun

altına yerleşti...
unistall edilmiyor.
acaba şu prg yok bu programdır diye birkaç tane prg unistall ettim hala duruyor.
registryden bazı ayarlamalar yaptım tık yok...
işletim sistemi

win2000..
başlangıçta kurulmasın diye msconfigi çalıştırmak istedim olmaddı. arattım bulamadı.

ismi galiba "portal searching" ,habire casinolara sex sitelerine bağlanmaya

çalışıyor..
yokmu yardım eden..
"İnned dine indallahil İslam" (2-19)

DumrulBey

Alıntı yapılan: "kesmez"arkadaşlar bir pdf dosyasını indirirken bir illet musallat oldu...  

kurtulamıyorum.
internet explorer adres çubuğunun altına yerleşti...
unistall edilmiyor.
acaba şu prg yok bu programdır diye birkaç tane prg unistall ettim hala

duruyor.
registryden bazı ayarlamalar yaptım tık yok...
işletim sistemi win2000..
başlangıçta kurulmasın diye msconfigi çalıştırmak istedim olmaddı. arattım bulamadı.

ismi

galiba "portal searching" ,habire casinolara sex sitelerine bağlanmaya çalışıyor..
yokmu yardım eden..

Sanırım bu bir ActiveX eklentisi ve IE'nin kütüphanesine

yerleşmiş. Bu dosyaları windowsu kurduğun dizinin altında "Downloaded Program Files" dizini içinde bulabilirsin. İşletim sistemine göre başka bir dizinde de

olabilir. Bu yüzden IE içinde şu adımları takip ederek de yapabilirsin:

Pencereler (Windows)/Internet Ayarları (Internet

Settings)/Ayarlar (Settings)/Nesne Görüntüle (Object View)

Sonra büyük ihtimalle seni rahatsız eden dosyayı

görebilirsin. Orada başka lazım dosyalarda vardır. Örneğin Macromedia'nın Flash yürütücüsü veya Google'ın arama çubuğu olabilir. Aslında register içerisinden de bir kaç düzenleme yapman

gerekiyor.  Ama o dosyaları uçurdunmu IE eklentisi falan kalmaz.

Kolay gelsin...
Bilgi paylaştıkça bir bakmışız; kar topu olmuş ve çığ gibi üzerimize geliyor...:)

kesmez

akşam eve gidince deneyeceğim teşekkürler dumrulbey
"İnned dine indallahil İslam" (2-19)