Frekansmetre

Başlatan necati, 22 Ocak 2012, 14:23:22

necati

Nicin 1Mhz den fazlasını sayamiyorum
http://www.4shared.com/rar/fB4ddlVG/Frekansmetre.html
#include <18f252.H>//mindar hayvan kovucu için 20khz 30khz frekansmetre
#use   delay(clock=4000000)//16f876 dac4921 lm331 tda1050 Tweeter
#fuses NOPROTECT,NOWDT,PUT,noBROWNOUT,noLVP,xt
/***entegreterbiyecisi@yahoo.com***/
// LCD STUFF
#define LCD_RS      PIN_b0
#define LCD_EN      PIN_b1
#define LCD_D4      PIN_b2
#define LCD_D5      PIN_b3
#define LCD_D6      PIN_b4
#define LCD_D7      PIN_b5
#define FIRST_LINE  0x00
#define SECOND_LINE 0x40
#define CLEAR_DISP  0x01
#define CURS_ON     0x0e
#define CURS_OFF    0x0c
/***entegreterbiyecisi@yahoo.com***/
#use standard_io (a)
#use standard_io (b)
#use fast_io     (c)
/***entegreterbiyecisi@yahoo.com***/
// proto statements
void LCD_Init        ( void );
void LCD_SetPosition ( unsigned int cX );
void LCD_PutChar     ( unsigned int cX );
void LCD_PutCmd      ( unsigned int cX );
void LCD_PulseEnable ( void );
void LCD_SetData     ( unsigned int cX );
/***entegreterbiyecisi@yahoo.com***//***entegreterbiyecisi@yahoo.com***/
/*************************entegreterbiyecisi@yahoo.com******************************/
int32 ab=0;
float hz=0,khz=0,mhz=0;
int1 aa=0;
int32 sayi=0,tr=20;
/*************************entegreterbiyecisi@yahoo.com******************************/
#int_timer1 //1sn gelen pals lari say
void tas(){
ab++;
}
#int_timer0 //1sn uret
void sn(){
set_timer0(15591);//(65535-15591)*20=1000000us=dahili 1sn icin
if(tr){ tr--;}
else{
      disable_interrupts (global);
      disable_interrupts(int_timer0);
      disable_interrupts(int_timer1);
      sayi=get_timer1();
      hz=(float)(65536*ab)+sayi;
      tr=20;
      output_bit(pin_a0,0);
      aa=1;
                              }}
/*************************entegreterbiyecisi@yahoo.com******************************/
   void   main() {

      setup_timer_1 (t1_external|t1_div_by_1);
      setup_timer_0 (RTCC_INTERNAL|RTCC_DIV_1);//16bit
      enable_interrupts(int_timer0); // timer0
      enable_interrupts(int_timer1);
      enable_interrupts(global);
      lcd_init();
      SET_TRIS_A (0b00100000);
      SET_TRIS_B (0b11000000);
      SET_TRIS_C (0b11111111);
      set_timer0 (15600);
      set_timer1 (0);

      LCD_SetPosition(first_LINE+0);
      printf(lcd_putchar,"\NECATi KIYLIOGLU ");
      LCD_SetPosition(second_LINE+1);
      printf(lcd_putchar,"\ 0532 613 65 87");
      delay_ms (500);
      LCD_PutCmd ( CLEAR_DISP );
     
      LCD_SetPosition(first_LINE+1);
      printf(lcd_putchar,"\FREQUENCYMETER     ");
     
      sayi=0;
      hz=0;
/*************************entegreterbiyecisi@yahoo.com******************************/
while(true){
if(aa==1){
//////////////////////////////////////////////////////
if(hz<1000){
      LCD_SetPosition(second_LINE+1);
      printf(lcd_putchar,"\FRQ=%fHz            ",hz);
      delay_ms (500);}
//////////////////////////////////////////////////////     
if(hz>1000 && hz<1000000){
      khz=(float)hz*.001;
      LCD_SetPosition(second_LINE+1);
      printf(lcd_putchar,"\FRQ=%3.3fKhz          ",khz);
      delay_ms (500);}
//////////////////////////////////////////////////////
if(hz>1000000){
      mhz=(float)hz*.000001;
      LCD_SetPosition(second_LINE+1);
      printf(lcd_putchar,"\FRQ=%3.3fMhz            ",mhz);
      delay_ms (500);
      }
//////////////////////////////////////////////////////
      set_timer1(0);
      output_bit(pin_a0,1);
      enable_interrupts(int_timer0);
      enable_interrupts(int_timer1);
      enable_interrupts (global);
      aa=0;
      ab=0;
      //sayi=0;
      //hz=0;
      //khz=0;
      //Mhz=0;
      }
             }}
/***entegreterbiyecisi@yahoo.com***/ //lcd basla
void LCD_Init ( void ){
    LCD_SetData ( 0x00 );
    output_low ( LCD_RS );
    LCD_SetData ( 0x03 );   // init with specific nibbles to start 4-bit mode
    LCD_PulseEnable();
    LCD_PulseEnable();
    LCD_PulseEnable();
    LCD_SetData ( 0x02 );   // set 4-bit interface
    LCD_PulseEnable();      // send dual nibbles hereafter, MSN first
    LCD_PutCmd ( 0x2C );    // function set (all lines, 5x7 characters)
    LCD_PutCmd ( 0x0C );    // display ON, cursor off, no blink
    LCD_PutCmd ( 0x01 );    // clear display
    LCD_PutCmd ( 0x06 );    // entry mode set, increment
    }
/***entegreterbiyecisi@yahoo.com***/
void LCD_SetPosition ( unsigned int cX )
    {
    // this subroutine works specifically for 4-bit Port A
    LCD_SetData ( swap ( cX ) | 0x08 );
    LCD_PulseEnable();
    LCD_SetData ( swap ( cX ) );
    LCD_PulseEnable();
    }
/***entegreterbiyecisi@yahoo.com***/
void LCD_PutChar ( unsigned int cX )
    {
    // this subroutine works specifically for 4-bit Port A
    output_high ( LCD_RS );
    LCD_SetData ( swap ( cX ) );     // send high nibble
    LCD_PulseEnable();
    LCD_SetData ( swap ( cX ) );     // send low nibble
    LCD_PulseEnable();
    output_low ( LCD_RS );
    }
/***entegreterbiyecisi@yahoo.com***/
void LCD_PutCmd ( unsigned int cX )
    {
    // this subroutine works specifically for 4-bit Port A
    LCD_SetData ( swap ( cX ) );     // send high nibble
    LCD_PulseEnable();
    LCD_SetData ( swap ( cX ) );     // send low nibble
    LCD_PulseEnable();
    }
/***entegreterbiyecisi@yahoo.com***/
void LCD_PulseEnable ( void )
    {
    output_high ( LCD_EN );
    delay_us ( 100 );
    output_low ( LCD_EN );
    delay_ms ( 5 );
    }
/***entegreterbiyecisi@yahoo.com***/
void LCD_SetData ( unsigned int cX )
    {
    output_bit ( LCD_D4, cX & 0x01 );
    output_bit ( LCD_D5, cX & 0x02 );
    output_bit ( LCD_D6, cX & 0x04 );
    output_bit ( LCD_D7, cX & 0x08 );
    }
/***entegreterbiyecisi@yahoo.com***/ //lcd son
skype  necatichina

Kabil ATICI

Donanım ile ilgili sınırlamalar
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/39631E.pdf
sayfa 349 üzerinde anlatılmış.
Daha yüksek frekans için harici entegreler ile ön bölücü kullanarak yapabilirsin. Bu kadar yüksek frkanslarda  bir kaç Hz ölçüm hatası kabul edilebilir.
ambar7

Allegro

23 Ocak 2012, 15:29:19 #2 Son düzenlenme: 23 Ocak 2012, 15:45:56 Allegro
Sinyal, Timer1'e girerek 50 mhz e kadar ölçmek mümkün diye biliyorum.

Geçen gün arkadaşım aynı yöntemle 25 Mhz sinyali saydırdı gördüm....

Timer1 taştıkça da başka bi 16 bit lik değişkeni artırıyordu kısaca...

Güncelleme :
Sizin probleminiz  SENKRON sinyal girişi olabilir mi ?

4 Mhz clock frekansınız bunu destekliyor....