Gönderen Konu: ESP8266 wi-fi modülü ile internete veri gönderme (STM32F4 Discovery)  (Okunma sayısı 1528 defa)

Çevrimdışı seyityildirim

 • Kıdemli
 • ****
 • İleti: 374
 • artibesvolt.wordpress.com
  • +5 VOLT
Merhaba arkadaşlar
http://www.picproje.org/index.php/topic,55971.0.html konusunda @MrDarK hocamızın kodlarını düzenleyerek bir uygulama yaptım.

uygulamaya ait video;uygulamaya ait kod;

Kod: [Seç]

#include "stm32f4xx_conf.h"
#include <stdio.h>
#include <string.h>

#define ESP8266BUFFER_LENGHT 500
char transmitdata[100];
char transmitconf[100];
char g_arrui8ESP8266Buf[ESP8266BUFFER_LENGHT];
static uint16_t ESPWriteIndex=0;
uint16_t potdegeri;
int length;
int say=0;
int say2=0;
int say3=0;
void adc_configure(void);
uint16_t Read_ADC(void);
/***********************************************************
* Function Name  : Clear_ESPBuffer
* Description    : Buffer temizlenir.
* Input          : None
* Return         : None
***********************************************************/
static void Clear_ESPBuffer(void)
{
    uint16_t i;

    for(i=0;i<ESP8266BUFFER_LENGHT;i++)
        g_arrui8ESP8266Buf[i] = 0;

    ESPWriteIndex=0;
}
/***********************************************************
* Function Name  : Delay
* Description    : Yazilimsal Gecikme Fonksiyonu.
* Input          : Gecikme Degeri
* Return         : None
***********************************************************/
void Delay(__IO uint32_t nCount) {
  while(nCount--) {
  }
}

/***********************************************************
* Function Name  : USART_puts
* Description    : Girdiğimiz cümle ilgili buffer'dan çıkar.
* Input          : USARTx
* Return         : None
***********************************************************/
void USART_puts(USART_TypeDef* USARTx, volatile char *s)
{
while(*s){
// wait until data register is empty
while( !(USARTx->SR & 0x00000040) );
USART_SendData(USARTx, *s);
*s++;
}
}

/***********************************************************
* Function Name  : Usart_InitializeHW
* Description    :
* Input          : None
* Return         : None
***********************************************************/
void Usart_InitializeHW(void)
{
    GPIO_InitTypeDef     GPIO_InitStruct;

    // B Portuna Clock Verilir
    RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOB, ENABLE);

    /**
    * PB6 ve PB7 Pinleri alternatif fonksiyon olarak çalisacagi tanimlanir
* @onemli Usartaktif etmeden önce çağrılmalıdır.!
    */
    GPIO_PinAFConfig(GPIOB, GPIO_PinSource6, GPIO_AF_USART1); // TX()
    GPIO_PinAFConfig(GPIOB, GPIO_PinSource7, GPIO_AF_USART1); // RX()
    // Initialize pins as alternating function
    GPIO_InitStruct.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7;
    GPIO_InitStruct.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF;
    GPIO_InitStruct.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
    GPIO_InitStruct.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP;
    GPIO_InitStruct.GPIO_Speed = GPIO_Speed_100MHz;
    GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStruct);

    GPIO_PinAFConfig(GPIOB, GPIO_PinSource10, GPIO_AF_USART3); // TX()
    GPIO_PinAFConfig(GPIOB, GPIO_PinSource11, GPIO_AF_USART3); // RX()
    // Initialize pins as alternating function
    GPIO_InitStruct.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10 | GPIO_Pin_11;
    GPIO_InitStruct.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF;
    GPIO_InitStruct.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
    GPIO_InitStruct.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP;
    GPIO_InitStruct.GPIO_Speed = GPIO_Speed_100MHz;
    GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStruct);

    GPIO_InitStruct.GPIO_Pin = GPIO_Pin_13;
    GPIO_InitStruct.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT;
    GPIO_InitStruct.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
    GPIO_InitStruct.GPIO_Speed = GPIO_Speed_100MHz;
    GPIO_InitStruct.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL;
    GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStruct);

    GPIO_ResetBits(GPIOB,GPIO_Pin_13);
}

/***********************************************************
* Function Name  : Usart_InitializeAp
* Description    :
* Input          : None
* Return         : None
***********************************************************/
void Usart_InitializeAp(void)
{
    USART_InitTypeDef USART_InitStruct;
    NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
    /**
     * USART1 modülüne Clock verilir.
     */
    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1, ENABLE);
    /**
     * USART3 modülüne Clock verilir.
     */
    RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_USART3, ENABLE);

    /**
     * Baudrate 115200
     * Hardware Flow Kapali
     * Usart Full-Duplex çalisacak TX ve RX modu aktif edilir.
     * Parity Kullanmiyoruz.
     * 1 stop byte mevcut
     * Data bit uzunlugumuz 8
     *
     * USART1 Kurulup
     * Aktif edilir.
     */
    USART_InitStruct.USART_BaudRate = 115200;
    USART_InitStruct.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;
    USART_InitStruct.USART_Mode = USART_Mode_Tx | USART_Mode_Rx;
    USART_InitStruct.USART_Parity = USART_Parity_No;
    USART_InitStruct.USART_StopBits = USART_StopBits_1;
    USART_InitStruct.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;
    USART_Init(USART1, &USART_InitStruct);

    USART_InitStruct.USART_BaudRate = 115200;
    USART_InitStruct.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;
    USART_InitStruct.USART_Mode = USART_Mode_Tx;
    USART_InitStruct.USART_Parity = USART_Parity_No;
    USART_InitStruct.USART_StopBits = USART_StopBits_1;
    USART_InitStruct.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;
    USART_Init(USART3, &USART_InitStruct);
    USART_Cmd(USART3, ENABLE);  // USART3 aktif edilir.

/* USART1 Rx interrupt aktif ediliyor
* USART'dan herhangi bir data geldiginde
* USART1_IRQHandler() adiyla isimlendirdigimiz fonksiyona gider
*/
USART_ITConfig(USART1, USART_IT_RXNE, ENABLE); // USART1 Rx interrupt aktif ediliyor

NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART1_IRQn; // USART1 interrupt ina ince ayar vermek istiyoruz.
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;// Öncelik olarak bu interrupt kaynagina 0 veriyoruz. ( 0 yazarak En öncelikli kaynak yapiyoruz )
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0; // Kendi bagli olduğu vektordeki alt grup içinde de en öncelikli olarak kurduk
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; // USART1 interrupt kanali aktif edilir.
NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); // Yaptigimiz ayarlari NVIC birimine yüklüyoruz.

    USART_Cmd(USART1, ENABLE);  // Nihayetinde USART1 aktif edilir.
}

/***********************************************************
* Function Name  : ESP8266_Init
* Description    : Modül bir aga baglanana kadar burada kalir.
* Input          : None
* Return         : None
***********************************************************/
static void ESP8266_Init(void)
{
    static uint8_t ESPInitCase=0;    switch(ESPInitCase)
    {
        case 0:
            // Standart AT Komutu gonderilir , Cevabi OK olmalidir.
            USART_puts(USART1,"AT\r\n");
            // 1 saniye gecikme koyuyoruz.
            Delay(1000000L);
            ESPInitCase = 1;
        break;

        case 1:
            // STRSTR fonksiyonu metin icinde metin arayan bir fonksiyondur
            // Eger aranilan metni bulabilirse pointer adresi ile geri donus yapar
            // Bulamaz ise NULL dondurur. Bizde null'dan farkli mi diye sorariz.
            if (strstr(g_arrui8ESP8266Buf,"OK") != NULL)
            {
                Clear_ESPBuffer();
                USART_puts(USART3,"Module Erisildi\n");
                ESPInitCase = 2;
            }
            else
            {
                Clear_ESPBuffer();
                USART_puts(USART3,"Modul Bulunamadi, Tekrar Deneniyor\n");
                ESPInitCase = 0;
            }
        break;

        case 2:
            // Modulun 3 modu var gerekli bilgi datasheet'de biz 1 olmasini istiyoruz
            USART_puts(USART1,"AT+CWMODE?\r\n");
            // 1 saniye gecikme koyuyoruz.
            Delay(1000000L);
            ESPInitCase = 3;
        break;

        case 3:
            // Gelen cevap mode 1 'mi
            if (strstr(g_arrui8ESP8266Buf,"+CWMODE:1") != NULL)
            {
                Clear_ESPBuffer();
                USART_puts(USART3,"MODE Ayar Dogru\n");
                ESPInitCase = 4;
            }
            else
            {
                // Fabrika ayarlari olarak 2 geliyor biz onu 1 yapip reset komutu ile tamamlariz.
                USART_puts(USART1,"AT+CWMODE=1\r\n");
                //USART_puts(USART1,"AT+RST\r\n");
                Delay(1000000L);

                Clear_ESPBuffer();
                USART_puts(USART3,"MOD Degistirilir.\n");
                ESPInitCase = 2;
            }
        break;

        case 4:
            // Baglanilacak olan wifi agina ait kullanici adi ve sifre girisi yapilir.
            USART_puts(USART1,"AT+CWJAP=\"Modem İsmi\",\"şifre\"\r\n");
            // 2 saniye gecikme koyuyoruz.
            Delay(2000000L);
            ESPInitCase = 5;
        break;

         case 5:
             // Baglanti saglandiginde OK Cevabi alinir
            if (strstr(g_arrui8ESP8266Buf,"OK") != NULL)
            {
                Clear_ESPBuffer();
                USART_puts(USART3,"Modeme Baglanti yapildi\n");
                ESPInitCase = 6;
            }
            else
            {
                Delay(1000000L);
                USART_puts(USART3,"Modeme Baglanti Bekleniyor.\n");
Delay(5000000L);
say2++;
if(say2==3)
{
USART_puts(USART3,"Modeme baglanilamadi\n");
ESPInitCase=8;
say2=0;
}
            }
        break;

        case 6:
            // IP adresi nedir diye soruyoruz ?
            USART_puts(USART1,"AT+CIFSR\r\n");
            // 1 saniye gecikme koyuyoruz.
            Delay(1000000L);
            ESPInitCase = 7;
        break;

        case 7:
            // IP alana kadar error bilgisi gonderir. Onu ayiririz. =)
            if (strstr(g_arrui8ESP8266Buf,"ERROR") == NULL)
            {
                USART_puts(USART3,"Alinan IP = \n");
                // Gelen bilginin 11.karakterinden itibaren IP adresi yaziyor.
                USART_puts(USART3,&g_arrui8ESP8266Buf[11]);
                Clear_ESPBuffer();
                ESPInitCase=8;
            }
            else
            {
                // ERROR der ise tekrar dene
                Delay(1000000L);
                USART_puts(USART3,"Tekrar Dene.\n");
                Clear_ESPBuffer();
                ESPInitCase=6;
            }

        break;

        case 8:
            // Baglanilacak siteye ait bilgiler girildi.
            USART_puts(USART1,"AT+CIPSTART=\"TCP\",\"184.106.153.149\",80\r\n");
            // 1 saniye gecikme koyuyoruz.
            Delay(1000000L);
            ESPInitCase = 9;
        break;

        case 9:
            // Baglanti kuruldugunda Linked diye bir cevap aliriz.
            if (strstr(g_arrui8ESP8266Buf,"CONNECT") != NULL)
            {
                Clear_ESPBuffer();
                USART_puts(USART3,"Site ile baglanti kuruldu\n");
                ESPInitCase = 10;
            }
            else
            {
                // Cevap gelene kadar bekler
                Delay(1000000L);
                USART_puts(USART3,"siteye Baglanti Bekleniyor.\n");
Delay(50000000L);
say++;
if(say==3)
{
USART_puts(USART3,"Siteye Baglanti kurulamadi.\n");
ESPInitCase=8;
say=0;
}

            }
        break;

        case 10:
potdegeri=Read_ADC(); // adc okunuyor


sprintf(transmitdata, "GET /update?key=9KT9JQA1PJXPTFJJ&field2=%d\r\n",potdegeri);

length=strlen(transmitdata); // gönderilecek datanin uzunlugu
length=length+2;
sprintf(transmitconf,"AT+CIPSEND=%d\r\n",length);

USART_puts(USART1,transmitconf);
            // Komutu verdikten sonra bize '>' bilgisi geliyor.
Delay(10000000L);

            if (strstr(g_arrui8ESP8266Buf,">") != NULL)
            {
                Clear_ESPBuffer();
                USART_puts(USART3,"Gönderilen data uzunlugu kabul edildi\n");
USART_puts(USART1,transmitdata);
USART_puts(USART3,"Data gönderildi\n");
Delay(2000000L);
ESPInitCase=10;
            }
            else
            {
                // Cevap gelene kadar bekler
                Delay(3000000L);
                USART_puts(USART3,"gönderilen data uzunlugu kabul edilmedi\n");
ESPInitCase=8;
USART_puts(USART3,"Siteye yeniden baglanilmaya çalisiliyor\n");
say3++;
if(say3==3)
{
USART_puts(USART3,"Baglanti kurulamadi.\n Ayarlar kontrol edilecek\n");
ESPInitCase=0;
say3=0;
}
            }


        break;

    }
}

int main(void)
{
    // System Clock Init Edilir.
    SystemInit();
    // Usart modullerinin portlarinin hardware ayarlari yapilir.
    Usart_InitializeHW();
    // Usart modullerinin clock , baud ve interrupt ayarlari yapilir.
    Usart_InitializeAp();
adc_configure();
    // Giris metnimiz =)
    USART_puts(USART3," esp8266 proje!!!  \r\n");
    // Komut gondermeden once module ait bufferi temizleriz.
    Clear_ESPBuffer();

    while(1)
    {
        // Bakmayin init yazdigina her biseyi yapiyor =)
        ESP8266_Init();
    }


}

// USART1 interrupt Alt Programi
void USART1_IRQHandler(void){
    // USART1 RX interrupt flag kontrol edilir.
    if( USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_RXNE) )
    {
        uint8_t Received_Byte = USART1->DR; // Gelen bilgi degisken içine alinir.
        USART3->DR = Received_Byte;         // Debug monitor icin ayni bilgi usart3'e gonderilir.

        // Strstr fonksiyonu için eklendi, modülden null karakteri gelebiliyordu , onu engellemis olduk.
        if(Received_Byte != 0)
        {
            g_arrui8ESP8266Buf[ESPWriteIndex] = Received_Byte;
            ESPWriteIndex++;
        }

    }
}

void adc_configure()
{
ADC_CommonInitTypeDef ADC_CommonInitStructure;
ADC_InitTypeDef ADC_init_structure;
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;

RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_ADC1,ENABLE);
RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOA, ENABLE);

GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AN;  // potansiyometrenin data pini A0 pinine baglanacak
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin  = GPIO_Pin_0;
GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL;
GPIO_Init(GPIOA, & GPIO_InitStructure);

 ADC_DeInit();

ADC_CommonInitStructure.ADC_Mode = ADC_Mode_Independent;
ADC_CommonInitStructure.ADC_Prescaler = ADC_Prescaler_Div4; // 4/8/16.. vs olabilir kristalin 4 de 1 i seçtik
ADC_CommonInit(& ADC_CommonInitStructure);


ADC_init_structure.ADC_DataAlign = ADC_DataAlign_Right;
ADC_init_structure.ADC_Resolution   = ADC_Resolution_12b;
ADC_init_structure.ADC_ContinuousConvMode = ENABLE;
ADC_init_structure.ADC_ExternalTrigConvEdge = ADC_ExternalTrigConvEdge_None;
ADC_init_structure.ADC_NbrOfConversion = 1;
ADC_init_structure.ADC_ScanConvMode = DISABLE;
ADC_Init(ADC1,&ADC_init_structure);
 
 //Enable ADC conversion
ADC_Cmd(ADC1,ENABLE);
 
 
}


uint16_t Read_ADC(void)
{
ADC_RegularChannelConfig(ADC1,ADC_Channel_0,1, ADC_SampleTime_56Cycles);  /*hesaplama islemi tek cycle da hesaplanmaz,genis sürede daha az ak1m ceker,
tepki süresi önemli ise kisa tutulabilir */
ADC_SoftwareStartConv(ADC1);     // adc1 üzerinde yazilimsal dönüsümü baslat
while(ADC_GetFlagStatus(ADC1,ADC_FLAG_EOC)==RESET);  /*icerideki sart saglandikca assagiya inme while noktali virgül ile bitiyorsa,
her dönüsüm sonrasi bayrak sifirlandi*/
return ADC_GetConversionValue(ADC1);
}

https://artibesvolt.wordpress.com/2017/01/08/esp8266-wi-fi-modulu-ile-internete-veri-gonderme-stm32f4-discovery/


Çevrimdışı okg

 • Kıdemli
 • ****
 • İleti: 199
 • www.vhdl.club
Çok güzel olmuş elinize sağlık.  Ben 8266-12e ile başladım ama daha esp ye AT komutlarını gönderemedim bir türlü
KTU Elektronik Haberleşme - YTU Haberleşme^YL

Çevrimdışı MrDarK

 • Global Moderator
 • Profesyonel Üye
 • *****
 • İleti: 1561
 • Gelecekten geçmişe..
Tebrikler;

Lakin siteye data gönderdikten sonra sistemi resetlemek ne kadar doğru emin olamadım. Sonuçta data gönderimine devam etmek için çeşitli yöntemler var;
Örn;
- Periyodik data göndermek
- Değişim değerine göre data göndermek

Kodunuzu bu şekilde düzenleseydiniz daha iyi olurdu diye düşünüyorum. Yinede farklı bir örnek olması açısından güzel çalışma olmuş.
Picproje Eğitim Gönüllüleri ~ MrDarK

Çevrimdışı seyityildirim

 • Kıdemli
 • ****
 • İleti: 374
 • artibesvolt.wordpress.com
  • +5 VOLT
@MrDarK hocam, debug yaparken siteye veri gönderdikten sonra site ile bağlantı kesiliyor ve tekrar bilgi göndermek için reset atmam gerekiyordu. Tabi daha güzel yapılabilirdi.

Çevrimdışı PROTECH_

 • Kıdemli
 • ****
 • İleti: 336
Güzel bir çalışma,
Yanlız bir konu dikkatimi çekti : Neden her defasında modeme bağlantı yenileniyor ?
RTX MODBUS  RTOS - istanbul--berlin

Çevrimdışı magnetron

 • Emektar
 • *****
 • İleti: 604
hocam o ESP' nin bağlandığı site kimin ?

84.106.153.149 buradaki kodu kim yazdı ?

onu paylaşabilir misiniz ?

teşekkür


Çevrimdışı seyityildirim

 • Kıdemli
 • ****
 • İleti: 374
 • artibesvolt.wordpress.com
  • +5 VOLT
hocam o ESP' nin bağlandığı site kimin ?

84.106.153.149 buradaki kodu kim yazdı ?

onu paylaşabilir misiniz ?

teşekkürEsp thingspeak sitesi ile haberleşiyor. bahsettiğiniz ID numarası thingspeak.com adresine ait. Bu sitede bir kanal açıyorsunuz ve o size bir API key veriyor. Bu API key üzerinden haberleşiyorsunuz daha sonra.

Güzel bir çalışma,
Yanlız bir konu dikkatimi çekti : Neden her defasında modeme bağlantı yenileniyor ?


Her defasında modeme bağlanmıyor diye hatırlıyorum. Her seferinde siteye yeniden bağlanıyor sadece. Ancak sistem takılırsa ilerleme kaydedemez ise modeme tekrar bağlanıp deniyor. Bu bazen işi çözüyor. Aslında düzeltilecek daha çok yer var çünkü bu esp modülü çok kararsız çalışıyor.

Mesela yapmayı planladığım düzenleme şu şekilde;
Esp modülünün beslemesini GPIO pinlerden vermek. Bazen ESP öyle takılıyor ki besleme pinlerini çıkarıp taktığımda düzeliyor. Yazılım kısmında beslemeyi GPIO pininden verdiğimiz için çıkar-tak işlemini halledebilirim diye düşünüyorum.

Kodu geliştirecek olan arkadaşlar için duyurulur :) Daha çok düzenleme istiyor bu attığım kod. Daha sonra versiyon 2 yi yayınlarım belki :)