Gönderen Konu: STM32 ve PIC18 CanBus Problemi (MCP2551)  (Okunma sayısı 1147 defa)

Çevrimdışı baran123

 • Profesyonel Üye
 • *****
 • İleti: 2004
STM32 ve PIC18 CanBus Problemi (MCP2551)
« : 01 Mart 2017, 12:43:41 »
STM32F103C8 Minimal board  + MCP2551 ile PIC18F46K80 haberleştirmeye çalışıyorum fakat veri ne gidiyor ne geliyor.
Daha önce 2 adet PIC18'i Canbus ile haberleştirdim burada problem yok fakat STM32 ile veri gönderdiğimde Bus'da bir çıkış göremiyorum.
Salea logic analyzerdan bakıyorum.

Burada LED yanıyor veri gitmesne rağmen Can hattında bir şey göremiyorum
Kod: [Seç]
canTxStatus = CAN_Transmit(CAN1, &TxMessage);

        if (canTxStatus == CAN_TxStatus_Ok)
            LED_ON(); //

STM32 kodu (200 kBit/s ve MCP2551 5V bağlı, RS = GND)
Kod: [Seç]
#include "stm32f10x_conf.h"
#include "main.h"
#include "stm32f10x_it.h"

static void Clock_Config(void);
static void RCC_Config(void);
static void GPIO_Config(void);
static void CAN1_Config(void);
static void NVIC_Config(void);

CanTxMsg TxMessage;
CanRxMsg RxMessage;

int main(void)
{
    Clock_Config();
    RCC_Config();
    GPIO_Config();
    CAN1_Config();
    NVIC_Config();

    LED_OFF();

    TxMessage.StdId = 1;
    TxMessage.RTR = CAN_RTR_DATA;
    TxMessage.IDE = CAN_ID_STD;
    TxMessage.DLC = 8;
    TxMessage.Data[0] = 'S';
    TxMessage.Data[1] = 'T';
    TxMessage.Data[2] = 'M';
    TxMessage.Data[3] = '3';
    TxMessage.Data[4] = '2';
    TxMessage.Data[5] = 'C';
    TxMessage.Data[6] = 'A';
    TxMessage.Data[7] = 'N';

    for(;;)
    {

    }
}

static void Clock_Config(void)
{
    /* Error Status Definition */
    ErrorStatus HSEStartUpStatus;

    /* RCC system reset(for debug purpose) */
    RCC_DeInit();

    /* Enable HSE */
    RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON);

    /* Wait till HSE is ready */
    HSEStartUpStatus = RCC_WaitForHSEStartUp();

    if(HSEStartUpStatus == SUCCESS)
    {
        /* Enable Prefetch Buffer */
        FLASH_PrefetchBufferCmd(FLASH_PrefetchBuffer_Enable);

        /* Flash 2 wait state */
        FLASH_SetLatency(FLASH_Latency_2);

        /* HCLK = SYSCLK */
        RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1);

        /* PCLK2 = HCLK */
        RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1);

        /* PCLK1 = HCLK/2 */
        RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div2);

        /* PLLCLK = 8MHz * 9 = 72 MHz */
        RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSE_Div1, RCC_PLLMul_9);

        /* Enable PLL */
        RCC_PLLCmd(ENABLE);

        /* Wait till PLL is ready */
        while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY) == RESET);

        /* Select PLL as system clock source */
        RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK);

        /* Wait till PLL is used as system clock source */
        while(RCC_GetSYSCLKSource() != 0x08);
    }

    /*****************************************/
    /** SystemFrequency / 1000      1ms      */
    /** SystemFrequency / 100000    10us     */
    /** SystemFrequency / 1000000   1us      */
    /*****************************************/
    while (SysTick_Config(SystemCoreClock / 1000) != 0);
}

static void RCC_Config(void)
{
    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA | RCC_APB2Periph_GPIOB | RCC_APB2Periph_GPIOC, ENABLE);

    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_TIM1 | RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);

    RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_CAN1, ENABLE);
}

static void GPIO_Config(void)
{
    GPIO_InitTypeDef    GPIO_InitStructure;

    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_7 | GPIO_Pin_8 | GPIO_Pin_9 | GPIO_Pin_10;
    GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);

    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_1;
    GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);

    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_13;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
    GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);

    /** CAN1 RX **/
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
    GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);

    /** CAN1 TX **/
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
    GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);

    /**
     * GPIO_Remap1_CAN1 PINS : PB8 CanRx, PB9 CanTx
     * GPIO_Remap2_CAN1 PINS : PD0 CanRx, PD1 CanTx
     */
    GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap1_CAN1, ENABLE);
}

/**
  * CAN Baudrate = 200 kBit/s
  * Bit Rate = (CanBus Freq = APB1) / (Prescaler * (BS1 + BS2 + SJW))
  * SJW must be 1
  * 36 MHz / (10 * (12 + 5 + 1))
  * 200 kBit/s
  **/
static void CAN1_Config(void)
{
    CAN_InitTypeDef         CAN_InitStructure;
    CAN_FilterInitTypeDef   CAN_FilterInitStructure;

    CAN_DeInit(CAN1);
    CAN_StructInit(&CAN_InitStructure);

    CAN_InitStructure.CAN_TTCM      = DISABLE;
    CAN_InitStructure.CAN_ABOM      = DISABLE;
    CAN_InitStructure.CAN_AWUM      = DISABLE;
    CAN_InitStructure.CAN_NART      = DISABLE;
    CAN_InitStructure.CAN_RFLM      = DISABLE;
    CAN_InitStructure.CAN_TXFP      = DISABLE;
    CAN_InitStructure.CAN_Mode      = CAN_Mode_Normal;
    CAN_InitStructure.CAN_SJW       = CAN_SJW_1tq;
    CAN_InitStructure.CAN_BS1       = CAN_BS1_12tq;
    CAN_InitStructure.CAN_BS2       = CAN_BS2_5tq;
    CAN_InitStructure.CAN_Prescaler = 10;

    CAN_Init(CAN1, &CAN_InitStructure);

    CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterNumber            = 0;
    CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterMode              = CAN_FilterMode_IdMask;
    CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterScale             = CAN_FilterScale_32bit;
    CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterIdHigh            = 0;
    CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterIdLow             = 0;
    CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterMaskIdHigh        = 0;
    CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterMaskIdLow         = 0;
    CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterFIFOAssignment    = CAN_FIFO0;
    CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterActivation        = ENABLE;
    CAN_FilterInit(&CAN_FilterInitStructure);

    CAN_ITConfig(CAN1, CAN_IT_FMP0, ENABLE);
}

void NVIC_Config(void)
{
    NVIC_InitTypeDef  NVIC_InitStructure;

    NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_0);

    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel                    = USB_LP_CAN1_RX0_IRQn;
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority  = 0;
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority         = 0;
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd                 = ENABLE;
    NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
}

void USB_LP_CAN1_RX0_IRQHandler(void)
{
    if(CAN_GetITStatus(CAN1, CAN_IT_FMP0) != RESET)
    {
        CAN_Receive(CAN1, CAN_FIFO0, &RxMessage);

        if ((RxMessage.IDE == CAN_ID_STD) && (RxMessage.StdId == 0) && (RxMessage.DLC == 8))
        {

        }
    }
    CAN_ClearITPendingBit(CAN1, CAN_IT_FMP0);
}

Çevrimdışı Muhammedd

 • Yeni Üye
 • *
 • İleti: 1
Ynt: STM32 ve PIC18 CanBus Problemi (MCP2551)
« Yanıtla #1 : 09 Ekim 2017, 14:47:54 »
iyi akşamlar ,hocam bu projeyi tamamladınız mı?

Çevrimdışı baran123

 • Profesyonel Üye
 • *****
 • İleti: 2004
Ynt: STM32 ve PIC18 CanBus Problemi (MCP2551)
« Yanıtla #2 : 09 Ekim 2017, 16:04:29 »
Evet tamamladım.
Ne ilginçtir ki başka model bir transceiver kullanınca düzeldi. (MAX3051)
MCP2551 STM32'de bir türlü çalışmadı.

Çevrimdışı Allegro

 • Global Moderator
 • Profesyonel Üye
 • *****
 • İleti: 5211
 • Oku, düşün, çalış, keşfet, bir sonraki işe başla!
Ynt: STM32 ve PIC18 CanBus Problemi (MCP2551)
« Yanıtla #3 : 10 Ekim 2017, 00:28:01 »
mcp2551  5v
max3051  3v

Çevrimdışı baran123

 • Profesyonel Üye
 • *****
 • İleti: 2004
Ynt: STM32 ve PIC18 CanBus Problemi (MCP2551)
« Yanıtla #4 : 10 Ekim 2017, 01:24:56 »
@Allegro hocam MCP2551 5V olduğu için mi STM32'de problem oluyor ?
STM32 ile çalıştıranlar vardı. Hatta @CLR hocam çalıştırdığını söylemişti.
Ben 3.3 olsun diye MAX3051 kullandım.

Çevrimdışı Allegro

 • Global Moderator
 • Profesyonel Üye
 • *****
 • İleti: 5211
 • Oku, düşün, çalış, keşfet, bir sonraki işe başla!
Ynt: STM32 ve PIC18 CanBus Problemi (MCP2551)
« Yanıtla #5 : 10 Ekim 2017, 05:16:57 »
STM32 ile Vio değeri SET edilebilen 5V Transceiver kullanıyorum.

Diğer yandan MCP2551 datasheetini inceleyince 5V besleme verince, 3v3 stm32 ile çalışabilir gibi görünüyor.

Şu anda MCP2551 kullanmanın tek cazibesi piyasada kolayca bulunması olsa da bence sahtesi de bi o kadar çoktur.
Senin devrendeki problemi anlamak için orjinal olduğundan emin olunan bir MCP2551 koyup incelemek lazım.
« Son Düzenleme: 10 Ekim 2017, 05:17:59 Gönderen: Allegro »

Çevrimdışı sadogan

 • Profesyonel Üye
 • *****
 • İleti: 1747
Ynt: STM32 ve PIC18 CanBus Problemi (MCP2551)
« Yanıtla #6 : 10 Ekim 2017, 06:42:52 »
MCP2551 5v besleme ile, 3v3 stm32f103 le çalışıyor.

Çevrimdışı baran123

 • Profesyonel Üye
 • *****
 • İleti: 2004
Ynt: STM32 ve PIC18 CanBus Problemi (MCP2551)
« Yanıtla #7 : 10 Ekim 2017, 07:20:52 »
Ben 3 tane falan denedim ama nafile sahteler denk geldi herhalde.
Hiçbir değişiklik yapmadan entegreyi söküp MAX3051 taktığımda anında çalışmıştı. :)

Çevrimdışı sadogan

 • Profesyonel Üye
 • *****
 • İleti: 1747
Ynt: STM32 ve PIC18 CanBus Problemi (MCP2551)
« Yanıtla #8 : 11 Ekim 2017, 03:11:23 »
RS direnci değeri nedir.