16 Aralık 2018, 13:45:26

Haberler:

Forum kuralları güncellendi LÜTFEN  okuyunuz:  https://bit.ly/2IjR3ME


Uzun zaman bekletme Hakkında

Başlatan SercanTEK, 03 Ocak 2018, 15:15:45

Jamesbond79

millis kullanabilirsiniz. Hem bu sırada işlemci başka işlerle ugrasabilir.  40 gün sonra basa donme durumu oluyor ama çok sorun teşkil edeceğini düşünmüyorum.

crazy

04 Ocak 2018, 02:02:43 #16 Son düzenlenme: 04 Ocak 2018, 19:55:22 crazy
Delay kullanırsak 3 saniye boyunca işlemci hiçbir iş yapmadan bekleyecek,bu şekilde yada farklı bir yöntem ile denemek daha doğru
Kod Seç


volatile unsigned int count 
0;
volatile uint8_t  flag 0;
#define ledPin 8ISR(TIMER1_COMPA_vect) {
  
digitalWrite(ledPindigitalRead(ledPin) ^ 1); // toggle LED pin
  
count++;  //saniye de bir artır


}

void setup(void) {
  
Serial.begin(9600);
  
pinMode(13OUTPUT);
  
pinMode(ledPinOUTPUT);

  
cli();
  
TCCR1A 0;
  
TCCR1B 0;
  
TCNT1  0;
  
OCR1A 15624// 1 saniye
  
TCCR1B |= (<< WGM12);
  
TCCR1B |= (<< CS12)  | (<< CS10);
  
TIMSK1 |= (<< OCIE1A);
  
sei();
}

void loop(void)

{
  
Serial.println(count);
  if (
count 30 60// 30 dk gecikme
  
{
    
count 0;
    
flag 1;
  }
  if (
flag == 1//3 saniye led on
  
{
    
digitalWrite(13HIGH);
    if (
count 3)
    {
      
digitalWrite(13LOW);
      
flag 0;
    }
  }

}

Kod Seç
volatile unsigned int count 0;


ISR(TIMER1_COMPA_vect){
  
   
count++;  //saniye de bir artır
}


void setup(void) {
  
Serial.begin(9600);
  
pinMode(13,OUTPUT);
   
cli(); 
   
TCCR1A 0
   
TCCR1B 0
   
TCNT1  0
   
OCR1A 15624// 1 saniye
   
TCCR1B |= (<< WGM12);
   
TCCR1B |= (<< CS12)  | (<< CS10);
   
TIMSK1 |= (<< OCIE1A);
   
sei(); 
}


void loop(void)
{
  
Serial.println(count);
  if (
count 30*60)  // 30 dk gecikme
  
{
     
count 0;
     
digitalWrite(13HIGH);
     
delay(3000);
     
digitalWrite(13LOW);
  
  }  }

SercanTEK

@crazy


Teşekkürler.


Şuan bir önceki mesajımdaki yazdığımı deniyorum. Sorun yaratırsa sizin kodunuz üstünden deneme yaparım.
Hayat sadece bir araçtır amaca ulaşmak için; Amaç ise Hayata birşeyler Katmaktır Benim için.. www.sercanca.com