20 Mart 2019, 02:47:45

Haberler:

Picproje Pazar Sohbetleri: https://bit.ly/2GHsjAK


18f4550 xc8 cevap lütfen

Başlatan enteresan10, 06 Ağustos 2018, 21:56:44

enteresan10

Kod Seç
/*

#include <pic18f4550.h>
#include "Configuration_Header_File.h"

/*********************Definition of Ports********************************/

#define RS LATB0                   /*PIN 0 of PORTB is assigned for register select Pin of LCD*/
#define EN LATB1                    /*PIN 1 of PORTB is assigned for enable Pin of LCD */
#define ldata LATD                  /*PORTB(PB4-PB7) is assigned for LCD Data Output*/ 
#define LCD_Port TRISD             /*define macros for PORTB Direction Register*/

/*********************Proto-Type Declaration*****************************/

void MSdelay(unsigned int );        /*Generate delay in ms*/
void LCD_Init();                    /*Initialize LCD*/
void LCD_Command(unsigned char );   /*Send command to LCD*/
void LCD_Char(unsigned char x);     /*Send data to LCD*/
void LCD_String(const char *);      /*Display data string on LCD*/
void LCD_String_xy(charchar , const char *);
void LCD_Clear();                   /*Clear LCD Screen*/


int main(void)
{    
   
    
OSCCON 0x72;                        /*Use internal oscillator and 
                                           * set frequency to 8 MHz*/ 
	
LCD_Init();                           /*Initialize LCD to 5*8 matrix in 4-bit mode*/    
	
LCD_String_xy(1,5,"Merhaba");           /*Display string on 1st row, 5th location*/
    
LCD_String_xy(2,1,"Dunya"); /*Display string on 2nd row,1st location*/           
	

	
while(
1);
	
	

}

//****************************Functions********************************

void LCD_Init()
{
    
LCD_Port 0;                   /*PORT as Output Port*/
    
MSdelay(15);                    /*15ms,16x2 LCD Power on delay*/
    
LCD_Command(0x02);              /*send for initialization of LCD 
                                     *for nibble (4-bit) mode */
    
LCD_Command(0x28);              /*use 2 line and 
                                     *initialize 5*8 matrix in (4-bit mode)*/
	
LCD_Command(0x01);              /*clear display screen*/
    
LCD_Command(0x0c);              /*display on cursor off*/
	
LCD_Command(0x06);              /*increment cursor (shift cursor to right)*/
	
   
}

void LCD_Command(unsigned char cmd )
{
	
ldata = (ldata 0x0f) |(0xF0 cmd);   /*Send higher nibble of command first to PORT*/ 
	
RS 0;                                 /*Command Register is selected i.e.RS=0*/ 
	
EN 1;                                 /*High-to-low pulse on Enable pin to latch data*/ 
	
NOP();
	
EN 0;
	
MSdelay(1);
    
ldata = (ldata 0x0f) | (cmd<<4);      /*Send lower nibble of command to PORT */
	
EN 1;
	
NOP();
	
EN 0;
	
MSdelay(3);
}


void LCD_Char(unsigned char dat)
{
	
ldata = (ldata 0x0f) | (0xF0 dat);   /*Send higher nibble of data first to PORT*/
	
RS 1;                                  /*Data Register is selected*/
	
EN 1;                                  /*High-to-low pulse on Enable pin to latch data*/
	
NOP();
	
EN 0;
	
MSdelay(1);
    
ldata = (ldata 0x0f) | (dat<<4);               /*Send lower nibble of data to PORT*/
	
EN 1;                         /*High-to-low pulse on Enable pin to latch data*/
	
NOP();
	
EN 0;
	
MSdelay(3);
}
void LCD_String(const char *msg)
{
	
while((*
msg)!=0)
	
{
	
	

	
  
LCD_Char(*msg);
	
  
msg++;
	

    }
}

void LCD_String_xy(char row,char pos,const char *msg)
{
    
char location=0;
    if(
row<=1)
    {
        
location=(0x80) | ((pos) & 0x0f);      /*Print message on 1st row and desired location*/
        
LCD_Command(location);
    }
    else
    {
        
location=(0xC0) | ((pos) & 0x0f);      /*Print message on 2nd row and desired location*/
        
LCD_Command(location);    
    }  
    

    
LCD_String(msg);

}
void LCD_Clear()
{
   
	
LCD_Command(0x01);     /*clear display screen*/
}

void MSdelay(unsigned int val)
{
 
unsigned int i,j;
 for(
i=0;i<=val;i++)
     for(
j=0;j<81;j++);             /*This count Provide delay of 1 ms for 8MHz Frequency */
 
}
Burada RS için RB0, E için RB1 ve D4 için RD4, D5 için RD5, D6 için RD6 ,D7 için RD7 kullanmak istiyorum. Ama bu kod çalışmıyor yardımcı olursanız sevinirim. Tşkler...

sigmoid

Kodu incelemedim. Ben aşağıdaki kodu kullanıyorum.

https://github.com/gencmucitler/XC8-Kutuphane/tree/master/Lcd

Lcd.c ve lcd.h indirip projenize ekleyiniz.

Lcd.h içinde gerekli konfigürasyonları yapıp kullanabilirsiniz

Nasıl kullanılacağıyla ilgili videoya https://youtu.be/06N3_u4BzAs

Adresinden ulaşabilirsiniz. Kolay gelsin.

exmachine

Bu kod XC8 için yazılmış gibi durmuyor. Eski sürüm derleyicilere ait olabilir.
@sigmoid 'in link verdiği yerden indirip projene dahil et. Birde öyle dene.

enteresan10