19 Eylül 2018, 00:02:33

Haberler:

Forum kuralları güncellendi LÜTFEN  okuyunuz:  https://bit.ly/2IjR3ME


assert_param(); nedir?

Başlatan Analog, 02 Eylül 2018, 03:16:18

Analog

Merhaba

Kodlarımızı yazarken kullandığımız fonksiyonların .c dosyasında içine baktığımız zaman assert_param(); ı görüyoruz. Mesela I2C_GenerateSTART(); fonk. bakalım

Kod Seç
void I2C_GenerateSTART(I2C_TypeDefI2CxFunctionalState NewState)
{
  
/* Check the parameters */
  
assert_param(IS_I2C_ALL_PERIPH(I2Cx));
  
assert_param(IS_FUNCTIONAL_STATE(NewState));
  if (
NewState != DISABLE)
  {
    
/* Generate a START condition */
    
I2Cx->CR1 |= I2C_CR1_START;
  }
  else
  {
    
/* Disable the START condition generation */
    
I2Cx->CR1 &= (uint16_t)~((uint16_t)I2C_CR1_START);
  }
}

burada assert_param(); olayı neden var daha doğrusu ne işe yaradığını bilmiyorum. Açıklayan olursa sevinirim