Arduino Sİıcaklık Sensörü + LCD sorunu

Başlatan burakoyke, 27 Kasım 2018, 23:29:28

burakoyke

Selamlar arkadaşlar,
DS18B20 dijital sıcaklık sensöründen aldığım veriyi LCD ye yazdırmaya çalışıyorum ama LCD bir türlü değerleri doğru göstermiyor. Koduma ve proteus çizimime bakıp hatamı bulmamda yardımcı olur musunuz ?

Kod Seç
#include <OneWire.h>

#include <LiquidCrystal.h>
#include <DallasTemperature.h>

#define ONE_WIRE_BUS 10

OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);

DallasTemperature sensors(&oneWire);

float tempC 0;

LiquidCrystal lcd(2,3,4,5,6,7);

void setup() {
  
sensors.begin();
  
lcd.begin(16,2);
  
lcd.clear();

  
Serial.begin(9600);  
}

void loop() {
  
sensors.requestTemperatures();
  
tempC sensors.getTempCByIndex(0); 
  
delay(1000); 
 
  
lcd.setCursor(0,0);
  
lcd.print("C: ");
  
lcd.print(tempC); 
}