Nodemcu üzerindeki led devamlı yanıyor

Başlatan bbs2006, 13 Nisan 2019, 03:13:22

bbs2006

Merhaba
nodemcu esp8266 v3 wifi  modül üzerinde bulunan iletişim haline olduğu zaman yanan led devamlı yanmaya başladı. iletişim kuramıyorum.Acaba wifi  modülüm arızalndımı. ne yapabilirim. Arduino programıyla kod yüklerken yükleniyor ve % 100 oluyor. led devamlı yanmaya devam ediyor.

bbs2006

Merhaba
Bu konuda bilgisi olan yok mu? birçok şey denedim. ama olmadı. bir an önce halletmem gerekiyor.

yesilu

esp flasherle nonos firmware flaşlamayı dene, githubda gereken bin dosyaları ve tarifi var.


ilyas KAYA

Bu durum genelde flash da hata olunca oluyor yada stack hatası varsa oluyor. Belki arduino ide üzerindeki ayarlarınızda bir hata vardır. Nodemcu ayarlarınızın bir ekran görüntüsünü atin kontrol edelim.


bbs2006

ayrıca bende yeni bir nodemcu var. ondada aynı sorun  oldu.anlayamadım

ilyas KAYA

14 Nisan 2019, 14:05:40 #7 Son düzenlenme: 14 Nisan 2019, 14:08:08 cezeri
Yeni alınan cihazda o ışık direk yanar zaten. Programı yükleyince normale donmesi lazim.

 Nodemcu 'daki led ters polarite. Low da yanıyor high da sönüyor.

Led yakip söndürme blink programını esp ye yukleyin bakalım ne yapacak.


bbs2006

yükledi ve d0 pinine gönderiyor ve led yanıyor
benim yazılımı attıgım zaman sıkıntı oluyor..#include <ESP8266WiFi.h>                             //wifi kütüphanesi yükleniyor
WiFiClient client;
WiFiServer server (80);

const 
charssid     "TurkTelekom_TC140";         // Bağlanmak istediğiniz Wi-Fi ağının SSID (adı).
const charpassword "Uqan4gxv";                  // Wifi ağın şifresi
#define sol_led    16    //LED sol ışık    Nodemcunun D0 nolu pin
#define sag_led    10    //LED sag ışık    Nodemcunun S3 nolu pin
#define buzer      15    //Buzzer          Nodemcunun D8 nolu pin

#define PWMA       5     // Sag  motor Hız kontrol ucu 
#define PWMB       4     // Sol  motor Hız kontrol ucu

#define AIN1       0     // TB1 Sag  Motor Pin Kontrol ucu
#define AIN2       2     // TB1 Sag  Motor Pin Kontrol ucu
#define BIN1      14     // TB1 Sol  Motor Pin Kontrol ucu
#define BIN2      12     // TB1 Sol  Motor Pin Kontrol ucu

#define data      13     //Servo motor data ucu

String  gelen "";
int led 16;
int HIZ 255;
void setup() {
 
//  while (1)
 //  ESP.wdtFeed();
 

  
pinMode(sag_ledOUTPUT);
  
pinMode(sol_ledOUTPUT);
  
pinMode(buzerOUTPUT);

  
pinMode(PWMAOUTPUT);
  
pinMode(PWMBOUTPUT);

  
pinMode(AIN1OUTPUT);
  
pinMode(AIN2OUTPUT);
  
pinMode(BIN1OUTPUT);
  
pinMode(BIN2OUTPUT);

  
pinMode(ledOUTPUT);
  
Serial.begin(115200);                             // Bilgisayara mesaj göndermek için Seri iletişimi başlatın
  
delay(10);
  
Serial.println('\n');

  
// Aga bağlanıyor.

  
WiFi.begin(ssidpassword);
  
Serial.print("Bağlanıyor.... ");
  
Serial.print(ssid); Serial.println(" ...");

  
int i 0;
  while (
WiFi.status() != WL_CONNECTED) {          // Wifi için Bağlantı Bekleniyor.
    
delay(500);
    
Serial.print(++i); Serial.print(' ');
  }

  
Serial.println('\n');
  
Serial.println("Bağlantı Kuruldu!");
  
Serial.print("IP address:\t");
  
Serial.println(WiFi.localIP());                  // ESP8266'nın IP adresini bilgisayara gönderiliyor.

  //Web sunucusu port 80 üzerinden başlatılıyor.
  
server.begin();
  
Serial.print(WiFi.status());

}

void loop() {
  
ESP.wdtFeed();
  
client server.available();
  if (!
client)return;
  
gelen checkClient();

  if (
gelen == "ileri")motor_ileri();
  else if (
gelen == "geri")motor_geri();
  else if (
gelen == "sag")motor_sag();
  else if (
gelen == "sol")motor_sol();
  else if (
gelen == "kalk")servo_kaldir();
  else if (
gelen == "in")servo_indir();
  else if (
gelen == "stop")motor_stop();

}

void motor_ileri() {
  
digitalWrite(AIN1HIGH);          //TB1 Motor sürücüsü  ileri yönde  AO1 ve AO2 çıkışları kontrol ediyor. Sag  Motor
  
digitalWrite(AIN2LOW);
  
analogWrite(PWMAHIZ);
  
digitalWrite(ledHIGH);

  
digitalWrite(BIN1HIGH);          //TB1 Motor sürücüsü  ileri yönde  BO1 ve BO2 çıkışları kontrol ediyor. Sol Motor
  
digitalWrite(BIN2LOW);
  
analogWrite(PWMBHIZ);
}

void motor_geri() {
  
digitalWrite(AIN1LOW);           //TB1 Motor sürücüsü  geri yönde  AO1 ve AO2 çıkışları kontrol ediyor. Sol ön Motor
  
digitalWrite(AIN2HIGH);
  
analogWrite(PWMAHIZ);


  
digitalWrite(BIN1LOW);           //TB1 Motor sürücüsü  ileri yönde  BO1 ve BO2 çıkışları kontrol ediyor. Sol arka Motor
  
digitalWrite(BIN2HIGH);
  
analogWrite(PWMBHIZ);
}

void motor_sag() {
  
digitalWrite(ledHIGH);


}

void motor_sol() {
  
digitalWrite(ledHIGH);


}
void servo_kaldir() {
  
digitalWrite(ledHIGH);
}
void servo_indir() {
  
digitalWrite(ledHIGH);
}
void motor_stop() {
  
digitalWrite(ledLOW);

}
String checkClient (void)
{
  while (!
client.available()) delay(1);
  
String request client.readStringUntil('\r');
  
request.remove(05);
  
request.remove(request.length() - 99);
  return 
request;
}


bbs2006

srei iletişim kodlarını kullandıgımdan oluyor gibi

ilyas KAYA

Blink calisiyor ise esp de sorun yok demektir.
Client rutimlerini ve ayarlarını silin. Server response olarak çalıştırıp deneyin.

bbs2006

client ile ilgili ifadeleri devre dışı bıraktım .aynen devam ediyor