31 Mayıs 2020, 06:43:55

Haberler:

Picproje Pazar Sohbetleri: https://bit.ly/2GHsjAK


dsPIC33EP Internal Oscillator

Başlatan camelot24, 20 Ağustos 2019, 15:02:51

camelot24

20 Ağustos 2019, 15:02:51 Son düzenlenme: 28 Ağustos 2019, 12:55:09 mehmet
Herkese merhaba,
MpLab xIDE CCS C compilerını kullanıyorum. Elimde dspic33ep64mc206 mcu'su var ve i2c li LCD ile haberleştirmek istiyorum.Kodum bu;
#include <./33EP64MC206.h>

#fuses NOWDT,CKSFSM,NODEBUG,FRC

#device ICSP=1
#use delay(internal=7370000)

#use i2c(master,FORCE_HW,I2C1,STREAM=lcd_kanal)

#include <./i2C_Flex_LCD_with_BIGNUMBERS.h>//bu kütüphanenin i2c fonksiyonlarına lcd_kanal tanımlandı

int main()
{
    
   
setup_timer1(TMR_DISABLED);     // T1 zamanlay?c?s? devre d???
   
setup_timer2(TMR_DISABLED);  // T2 zamanlay?c?s? devre d???
   
setup_adc_ports(NO_ANALOGS);    // ANALOG giri? yok
   
setup_adc(ADC_OFF);             // ADC birimi devre d???*/
  
   
lcd_init();
   
   while(
1)
   {
       
lcd_gotoxy(1,1);
       
delay_ms(100);
       
lcd_putc("deneme");
       
delay_ms(1000);
       
output_toggle(pin_b5);
   
   }
}
kodu derleyip dspic e aktardığımda led yanıp sönüyor. LCD'nin adreside doğru 0x3F 16X2 lik,arduinoda çalıştı. Dış kristalim yok, iç oscillatorü kullanmak istiyorum. Ayarlar doğru mudur internal clock için?(Gerçek bir devrem var simülasyon değil) Yardımlarınızı bekliyor olacağım.

-----------------------------------------
Mesajınıza kod eklerken
"KOD" butonunu kullanınız.
-----------------------------------------