01 Ekim 2020, 17:26:30

Haberler:

Foruma Resim Yükleme ve Boyut Sınırlaması ( ! )  https://bit.ly/2GMFb8H


STM32F4 Usart Framing Error

Başlatan Mucit23, 23 Eylül 2019, 02:30:18

Mucit23

Selamlar

STM32F4 Discovery ile USART ile veri alıp vermeye çalışıyorum. Hızlıca USART1 ayarlarını yaptım ve Veri göndermeye başladım. Fakat STM32'den çıkan datalar bozuk bir şekilde çıkıyor. Şuanda USART1 ve PB6(TX) PB7(RX) pinlerini kullanıyorum. Konfigürasyonum aşağıdaki gibi.

void USART1_Configuration(void)
{
  
NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
	
 
  
USART_InitTypeDef
	
 
USART_InitStructure;
  
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct;

  
RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOBENABLE);
  
  
GPIO_InitStruct.GPIO_Mode=GPIO_Mode_AF;
  
GPIO_InitStruct.GPIO_Speed=GPIO_Speed_50MHz;
  
GPIO_InitStruct.GPIO_OType=GPIO_OType_PP;
  
GPIO_InitStruct.GPIO_PuPd=GPIO_PuPd_UP;  

  
GPIO_InitStruct.GPIO_Pin=GPIO_Pin_6|GPIO_Pin_7;
  
GPIO_Init(GPIOB,&GPIO_InitStruct);
   
	
  
  
GPIO_PinAFConfig(GPIOBGPIO_PinSource6GPIO_AF_USART1);  
  
GPIO_PinAFConfig(GPIOBGPIO_PinSource7GPIO_AF_USART1);
	

  
  
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1ENABLE);

  
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel USART1_IRQn;
  
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority 0;
  
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority 0;
  
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd ENABLE;
  
NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);

  
USART_DeInit(USART1);
	
	
	
	

  
USART_InitStructure.USART_BaudRate            9600;
  
USART_InitStructure.USART_WordLength          USART_WordLength_8b;
  
USART_InitStructure.USART_StopBits            USART_StopBits_1;
  
USART_InitStructure.USART_Parity              USART_Parity_No ;
  
USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl USART_HardwareFlowControl_None;
  
USART_InitStructure.USART_Mode                USART_Mode_Rx USART_Mode_Tx;
  
USART_Init(USART1, &USART_InitStructure);
  
/* Enable the USART Receive interrupt: this interrupt is generated when the 
   USART1 receive data register is not empty */
  
USART_ITConfig(USART1USART_IT_RXNEENABLE);
  
/* Enable USART1 */
  
USART_Cmd(USART1ENABLE);
  
USART_ClearFlag(USART1,USART_FLAG_TXE);
}

Dediğim gibi birşeyler çıkıyor ama Temrinal programları gelen karakterlerin ne olduğunu anlayamıyor. Baudrate uyumsuzluğu var gibi. Terminal programı decimal olarak sürekli 148,243,244 gibi değerler alıyor. Lojik analyser ile baktım aynı şekilde.

İşlemci Clock ayarlarını kontrol ettim Ayarlandığı gibi 168Mhz de çalışıyor. HSE=8Mhz

MCO ile SYSCLK frekansını kontrol ettim. MCO bölücü oranlarına göre SYSCLK olması gerektiği gibi 168Mhz. Fakat Usart'da baudrate değerini tutturamıyorum.

Böyle birşey ilk defa başıma geliyor. Acaba donanımsal bir şey mi etkiliyor? Şemadan baktım. PB6(TX) aynı zamanda ses çipinin SCL bacağına bağlı. Ama bunun zararsız olması gerek.

Fikri olan var mı?


Tagli

Analizörde baud rate kaç gözüküyor? En kötü ihtimalle start veya stop bitlerden yakalayabilmen lazım. Ya da 0b01010101 gibi bir veri yolla sürekli.
Gökçe Tağlıoğlu

OptimusPrime

168MHz de sectigin baudrate belki olasi degildir, hata payi yuksektir. Baska bir hizda dene veya bi datasina bak bu hata orani normalmi diye.
https://donanimveyazilim.wordpress.com || Cihân-ârâ cihân içredir ârâyı bilmezler, O mâhîler ki deryâ içredir deryâyı bilmezler ||

Mucit23

Yok abi 9600 baudrate ile deniyorum. Standart bir değer.

USB usart dönüştürücü gelen dataları hiç anlamıyor ama lojik analyser bazen anlıyor.

Acaba voltaj seviyeleri ile ilgili olabilirmi? Stm32 disco usb den besleniyor. Belki 3v seviyesi düşük geliyordur. Bunu bi deneyeyim

Mucit23

Lojik analyser gelen dataları anlıyor. Fakat FTD232 USB Seri dönüştürücü gelen dataları anlayamıyor.

"Test\n\r" datası gönderiyorum sürekli. Lojik analyser aşağıdaki gibi çıktı veriyor.

Terminal programı ise aşağıdaki gibi çıktı veriyor.


Kartın 3V besleme hattını 2.93V olarak ölçüyorum. Başka bir USB seri dönüştürücü ile deneyeceğim. Belki FTDI için bu gerilimler düşük geliyordur.

Murat Mert

23 Eylül 2019, 13:38:02 #5 Son düzenlenme: 23 Eylül 2019, 16:54:58 Murat Mert
Ferhat bende 072rb ve 103rb de seri port sıkıntısı yaşamıştım veriler ya aynı veriler 2li 3lü çok hızlı geliyordu. yada port kilitleniyordu. @mufitsozen  hocamın tecrübe ve yol göstermesi ile çözümlendi.


void rcv_off
() // rx interrupt kapattım
{
    
USART2_SRbits.RXNE  0
    
USART2_SRbits.TC    1
    
USART2_CR1bits.RXNEIE 0
    
USART2_CR1bits.RE    0
    
USART2_CR1bits.PEIE  0;  
}


void rcv_on(void//rx interrupt açtım
{
    
SERIAL_ENABLE_PIN 0;
    
USART2_CR1bits.RXNEIE 1;            

    while(
USART2_SRbits.TXE == 0);  
    
MODBUS_SERIAL_ENABLE_PIN 0;

    
USART2_SRbits.RXNE  0;
    
USART2_SRbits.TC    0
    
USART2_CR1bits.RE    1
    
USART2_CR1bits.PEIE  1// Parity error bit reset
    
USART2_CR3bits.EIE    1// Framming error bit reset
}

void serial_send(unsigned char value// verileri gönderdiğim yer
{
 while(
USART2_SRbits.TXE == 0); // tranfer buffer 0 değil ise oluncaya kada bekledim
 
USART2_DR = (value 0xFF); // seri veri yolla
 //while(USART2_SRbits.TXE == 0); // tranfer buffer 0 değil ise oluncaya kada bekledim
 
Delay_us(1000000/SERIAL_BAUD);  // her yolladığım verinin arasında baud hızına göre bekledim  
}


void port_err_() /// timer ile 100 Us de kontrol ettim
{
  if(
USART2_SRbits.PE==1){ USART2_CR1bits.PEIE=1;} // Parity error kontrol ve reset
  
if(USART2_SRbits.FE==1){ USART2_CR3bits.EIE=1;} // Framming error kontrol ve reset

}


Kopyala yapıştır yaptım ve burada üzerinde açıklama yapmaya çalıştım. Varsa kusurlar affola. Kolay gelsin.
mert07

Murat Mert

Pardon Ferhat, ben yazarken telefon geldi biraz geç gönderdim o ara sen yazmışsın senin sorun usb çevirici ile ilgili olabilir.
mert07

Mucit23

Yok abi Birkaç farklı çevirici ile denedim olmadı. En son Arduino üzerindeki Çeviriciyi denedim oda çalışmadı. Şuanda mcu sadece Seri porttan veri gönderiyor. Başka hiç birşey yapmıyor. RX kanalından veri almıyor. Usart1 denedim aynı, Usart2 denedim aynı. 4800 ,le 115200 baud arası tüm standart değerleri denedim aynı. Yahu bu nasıl iştir anlamıyorum.

Sorunu çözebilene tatlı ısmarlarım.  ???

Murat Mert

Rx hiç alıma geçmiyor mu yoksa interrupt mu olmuyor çok ilginç.  :-\
mert07

Mucit23

Sorunu anladım gibi ama çözümünü bilmiyorum henüz. Sorun STM32F407'nin tam olarak 168Mhz de çalışmaması. Başka bir şey olamaz.

Şöyle bir test yaptım az önce. USART1'i 115200 baud rate ile veri gönderecek şekilde ayarladım. Daha sonra TX çıkışını lojik analizatöre bağladım ve Async Serial özelliğini data okuduğum kanal için aktifleştiridim. Son olarak AutoBaud özelliğini aktif edip okuma yaptım. 115200 baudrate için kendisi bitrate değerini 107383, 9600 baudrate için bitrate değerini 8882 olarak hesapladı. Yani İşlemci olması gerekenden yavaş çalışıyor. Eğer Lojik analizatörde 9600 yaparsam bitrate değerini aynı şekilde framing error hatası alıyorum sürekli.

Ben dün MCO ile çıkış frekansını skop yardımı ile ölçtüğümü düşünüyordum ama kabaca bir değer görmüştüm. Frekansmetre ile ölçmek gerekiyor sanırım.

System dosyamdamı sorun var. PLL değerleri düzgün görünüyor. MCO ile HSE frekansına baktım tam olarak 8Mhz gibi.

OSC ayarlarının yapıldığı system_stm32f4xx.c dosyam bu şekilde.
/**
  ******************************************************************************
  * @file    system_stm32f4xx.c
  * @author  MCD Application Team
  * @version V1.0.0
  * @date    19-September-2011
  * @brief   CMSIS Cortex-M4 Device Peripheral Access Layer System Source File.
  *          This file contains the system clock configuration for STM32F4xx devices,
  *          and is generated by the clock configuration tool
  *          stm32f4xx_Clock_Configuration_V1.0.0.xls
  *             
  * 1.  This file provides two functions and one global variable to be called from 
  *     user application:
  *      - SystemInit(): Setups the system clock (System clock source, PLL Multiplier
  *                      and Divider factors, AHB/APBx prescalers and Flash settings),
  *                      depending on the configuration made in the clock xls tool. 
  *                      This function is called at startup just after reset and 
  *                      before branch to main program. This call is made inside
  *                      the "startup_stm32f4xx.s" file.
  *
  *      - SystemCoreClock variable: Contains the core clock (HCLK), it can be used
  *                                  by the user application to setup the SysTick 
  *                                  timer or configure other parameters.
  *                                     
  *      - SystemCoreClockUpdate(): Updates the variable SystemCoreClock and must
  *                                 be called whenever the core clock is changed
  *                                 during program execution.
  *
  * 2. After each device reset the HSI (16 MHz) is used as system clock source.
  *    Then SystemInit() function is called, in "startup_stm32f4xx.s" file, to
  *    configure the system clock before to branch to main program.
  *
  * 3. If the system clock source selected by user fails to startup, the SystemInit()
  *    function will do nothing and HSI still used as system clock source. User can 
  *    add some code to deal with this issue inside the SetSysClock() function.
  *
  * 4. The default value of HSE crystal is set to 8 MHz, refer to "HSE_VALUE" define
  *    in "stm32f4xx.h" file. When HSE is used as system clock source, directly or
  *    through PLL, and you are using different crystal you have to adapt the HSE
  *    value to your own configuration.
  *
  * 5. This file configures the system clock as follows:
  *=============================================================================
  *=============================================================================
  *        Supported STM32F4xx device revision    | Rev A
  *-----------------------------------------------------------------------------
  *        System Clock source                    | PLL (HSE)
  *-----------------------------------------------------------------------------
  *        SYSCLK(Hz)                             | 168000000
  *-----------------------------------------------------------------------------
  *        HCLK(Hz)                               | 168000000
  *-----------------------------------------------------------------------------
  *        AHB Prescaler                          | 1
  *-----------------------------------------------------------------------------
  *        APB1 Prescaler                         | 4
  *-----------------------------------------------------------------------------
  *        APB2 Prescaler                         | 2
  *-----------------------------------------------------------------------------
  *        HSE Frequency(Hz)                      | 8000000
  *-----------------------------------------------------------------------------
  *        PLL_M                                  | 8
  *-----------------------------------------------------------------------------
  *        PLL_N                                  | 336
  *-----------------------------------------------------------------------------
  *        PLL_P                                  | 2
  *-----------------------------------------------------------------------------
  *        PLL_Q                                  | 7
  *-----------------------------------------------------------------------------
  *        PLLI2S_N                               | NA
  *-----------------------------------------------------------------------------
  *        PLLI2S_R                               | NA
  *-----------------------------------------------------------------------------
  *        I2S input clock                        | NA
  *-----------------------------------------------------------------------------
  *        VDD(V)                                 | 3.3
  *-----------------------------------------------------------------------------
  *        High Performance mode                  | Enabled
  *-----------------------------------------------------------------------------
  *        Flash Latency(WS)                      | 5
  *-----------------------------------------------------------------------------
  *        Prefetch Buffer                        | OFF
  *-----------------------------------------------------------------------------
  *        Instruction cache                      | ON
  *-----------------------------------------------------------------------------
  *        Data cache                             | ON
  *-----------------------------------------------------------------------------
  *        Require 48MHz for USB OTG FS,          | Enabled
  *        SDIO and RNG clock                     |
  *-----------------------------------------------------------------------------
  *=============================================================================
  ****************************************************************************** 
  * @attention
  *
  * THE PRESENT FIRMWARE WHICH IS FOR GUIDANCE ONLY AIMS AT PROVIDING CUSTOMERS
  * WITH CODING INFORMATION REGARDING THEIR PRODUCTS IN ORDER FOR THEM TO SAVE
  * TIME. AS A RESULT, STMICROELECTRONICS SHALL NOT BE HELD LIABLE FOR ANY
  * DIRECT, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES WITH RESPECT TO ANY CLAIMS ARISING
  * FROM THE CONTENT OF SUCH FIRMWARE AND/OR THE USE MADE BY CUSTOMERS OF THE
  * CODING INFORMATION CONTAINED HEREIN IN CONNECTION WITH THEIR PRODUCTS.
  *
  * <h2><center>&copy; COPYRIGHT 2011 STMicroelectronics</center></h2>
  ******************************************************************************
  */

/** @addtogroup CMSIS
  * @{
  */

/** @addtogroup stm32f4xx_system
  * @{
  */  
  
/** @addtogroup STM32F4xx_System_Private_Includes
  * @{
  */

#include "stm32f4xx.h"

/**
  * @}
  */

/** @addtogroup STM32F4xx_System_Private_TypesDefinitions
  * @{
  */

/**
  * @}
  */

/** @addtogroup STM32F4xx_System_Private_Defines
  * @{
  */

/*!< Uncomment the following line if you need to use external SRAM mounted
     on STM324xG_EVAL board as data memory  */
/* #define DATA_IN_ExtSRAM */

/*!< Uncomment the following line if you need to relocate your vector Table in
     Internal SRAM. */
/* #define VECT_TAB_SRAM */
#define VECT_TAB_OFFSET  0x00 /*!< Vector Table base offset field. 
                                   
This value must be a multiple of 0x200. */


/* PLL_VCO = (HSE_VALUE or HSI_VALUE / PLL_M) * PLL_N */
#define PLL_M      8
#define PLL_N      336

/* SYSCLK = PLL_VCO / PLL_P */
#define PLL_P      2

/* USB OTG FS, SDIO and RNG Clock =  PLL_VCO / PLLQ */
#define PLL_Q      7

/**
  * @}
  */

/** @addtogroup STM32F4xx_System_Private_Macros
  * @{
  */

/**
  * @}
  */

/** @addtogroup STM32F4xx_System_Private_Variables
  * @{
  */

  
uint32_t SystemCoreClock 168000000;

  
__I uint8_t AHBPrescTable[16] = {0000000012346789};

/**
  * @}
  */

/** @addtogroup STM32F4xx_System_Private_FunctionPrototypes
  * @{
  */

static void SetSysClock(void);
#ifdef DATA_IN_ExtSRAM
  
static void SystemInit_ExtMemCtl(void); 
#endif /* DATA_IN_ExtSRAM */

/**
  * @}
  */

/** @addtogroup STM32F4xx_System_Private_Functions
  * @{
  */

/**
  * @brief  Setup the microcontroller system
  *         Initialize the Embedded Flash Interface, the PLL and update the 
  *         SystemFrequency variable.
  * @param  None
  * @retval None
  */
void SystemInit(void)
{
  
/* Reset the RCC clock configuration to the default reset state ------------*/
  /* Set HSION bit */
  
RCC->CR |= (uint32_t)0x00000001;

  
/* Reset CFGR register */
  
RCC->CFGR 0x00000000;

  
/* Reset HSEON, CSSON and PLLON bits */
  
RCC->CR &= (uint32_t)0xFEF6FFFF;

  
/* Reset PLLCFGR register */
  
RCC->PLLCFGR 0x24003010;

  
/* Reset HSEBYP bit */
  
RCC->CR &= (uint32_t)0xFFFBFFFF;

  
/* Disable all interrupts */
  
RCC->CIR 0x00000000;

#ifdef DATA_IN_ExtSRAM
  
SystemInit_ExtMemCtl(); 
#endif /* DATA_IN_ExtSRAM */
         
  /* Configure the System clock source, PLL Multiplier and Divider factors, 
     AHB/APBx prescalers and Flash settings ----------------------------------*/
  
SetSysClock();

  
/* Configure the Vector Table location add offset address ------------------*/
#ifdef VECT_TAB_SRAM
  
SCB->VTOR SRAM_BASE VECT_TAB_OFFSET/* Vector Table Relocation in Internal SRAM */
#else
  
SCB->VTOR FLASH_BASE VECT_TAB_OFFSET/* Vector Table Relocation in Internal FLASH */
#endif
}

/**
   * @brief  Update SystemCoreClock variable according to Clock Register Values.
  *         The SystemCoreClock variable contains the core clock (HCLK), it can
  *         be used by the user application to setup the SysTick timer or configure
  *         other parameters.
  *           
  * @note   Each time the core clock (HCLK) changes, this function must be called
  *         to update SystemCoreClock variable value. Otherwise, any configuration
  *         based on this variable will be incorrect.         
  *     
  * @note   - The system frequency computed by this function is not the real 
  *           frequency in the chip. It is calculated based on the predefined 
  *           constant and the selected clock source:
  *             
  *           - If SYSCLK source is HSI, SystemCoreClock will contain the HSI_VALUE(*)
  *                                              
  *           - If SYSCLK source is HSE, SystemCoreClock will contain the HSE_VALUE(**)
  *                          
  *           - If SYSCLK source is PLL, SystemCoreClock will contain the HSE_VALUE(**) 
  *             or HSI_VALUE(*) multiplied/divided by the PLL factors.
  *         
  *         (*) HSI_VALUE is a constant defined in stm32f4xx.h file (default value
  *             16 MHz) but the real value may vary depending on the variations
  *             in voltage and temperature.   
  *    
  *         (**) HSE_VALUE is a constant defined in stm32f4xx.h file (default value
  *              25 MHz), user has to ensure that HSE_VALUE is same as the real
  *              frequency of the crystal used. Otherwise, this function may
  *              have wrong result.
  *                
  *         - The result of this function could be not correct when using fractional
  *           value for HSE crystal.
  *     
  * @param  None
  * @retval None
  */
void SystemCoreClockUpdate(void)
{
  
uint32_t tmp 0pllvco 0pllp 2pllsource 0pllm 2;
  
  
/* Get SYSCLK source -------------------------------------------------------*/
  
tmp RCC->CFGR RCC_CFGR_SWS;

  switch (
tmp)
  {
    case 
0x00:  /* HSI used as system clock source */
      
SystemCoreClock HSI_VALUE;
      break;
    case 
0x04:  /* HSE used as system clock source */
      
SystemCoreClock HSE_VALUE;
      break;
    case 
0x08:  /* PLL used as system clock source */

      /* PLL_VCO = (HSE_VALUE or HSI_VALUE / PLL_M) * PLL_N
         SYSCLK = PLL_VCO / PLL_P
         */    
      
pllsource = (RCC->PLLCFGR RCC_PLLCFGR_PLLSRC) >> 22;
      
pllm RCC->PLLCFGR RCC_PLLCFGR_PLLM;
      
      if (
pllsource != 0)
      {
        
/* HSE used as PLL clock source */
        
pllvco = (HSE_VALUE pllm) * ((RCC->PLLCFGR RCC_PLLCFGR_PLLN) >> 6);
      }
      else
      {
        
/* HSI used as PLL clock source */
        
pllvco = (HSI_VALUE pllm) * ((RCC->PLLCFGR RCC_PLLCFGR_PLLN) >> 6);      
      }

      
pllp = (((RCC->PLLCFGR RCC_PLLCFGR_PLLP) >>16) + ) *2;
      
SystemCoreClock pllvco/pllp;
      break;
    default:
      
SystemCoreClock HSI_VALUE;
      break;
  }
  
/* Compute HCLK frequency --------------------------------------------------*/
  /* Get HCLK prescaler */
  
tmp AHBPrescTable[((RCC->CFGR RCC_CFGR_HPRE) >> 4)];
  
/* HCLK frequency */
  
SystemCoreClock >>= tmp;
}

/**
  * @brief  Configures the System clock source, PLL Multiplier and Divider factors, 
  *         AHB/APBx prescalers and Flash settings
  * @Note   This function should be called only once the RCC clock configuration  
  *         is reset to the default reset state (done in SystemInit() function).   
  * @param  None
  * @retval None
  */
static void SetSysClock(void)
{
/******************************************************************************/
/*            PLL (clocked by HSE) used as System clock source                */
/******************************************************************************/
  
__IO uint32_t StartUpCounter 0HSEStatus 0;
  
  
/* Enable HSE */
  
RCC->CR |= ((uint32_t)RCC_CR_HSEON);
 
  
/* Wait till HSE is ready and if Time out is reached exit */
  
do
  {
    
HSEStatus RCC->CR RCC_CR_HSERDY;
    
StartUpCounter++;
  } while((
HSEStatus == 0) && (StartUpCounter != HSE_STARTUP_TIMEOUT));

  if ((
RCC->CR RCC_CR_HSERDY) != RESET)
  {
    
HSEStatus = (uint32_t)0x01;
  }
  else
  {
    
HSEStatus = (uint32_t)0x00;
  }

  if (
HSEStatus == (uint32_t)0x01)
  {
    
/* Enable high performance mode, System frequency up to 168 MHz */
    
RCC->APB1ENR |= RCC_APB1ENR_PWREN;
    
PWR->CR |= PWR_CR_PMODE;  

    
/* HCLK = SYSCLK / 1*/
    
RCC->CFGR |= RCC_CFGR_HPRE_DIV1;
      
    
/* PCLK2 = HCLK / 2*/
    
RCC->CFGR |= RCC_CFGR_PPRE2_DIV2;
    
    
/* PCLK1 = HCLK / 4*/
    
RCC->CFGR |= RCC_CFGR_PPRE1_DIV4;

    
/* Configure the main PLL */
    
RCC->PLLCFGR PLL_M | (PLL_N << 6) | (((PLL_P >> 1) -1) << 16) |
                   (
RCC_PLLCFGR_PLLSRC_HSE) | (PLL_Q << 24);

    
/* Enable the main PLL */
    
RCC->CR |= RCC_CR_PLLON;

    
/* Wait till the main PLL is ready */
    
while((RCC->CR RCC_CR_PLLRDY) == 0)
    {
    }
   
    
/* Configure Flash prefetch, Instruction cache, Data cache and wait state */
    
FLASH->ACR FLASH_ACR_ICEN |FLASH_ACR_DCEN |FLASH_ACR_LATENCY_5WS;

    
/* Select the main PLL as system clock source */
    
RCC->CFGR &= (uint32_t)((uint32_t)~(RCC_CFGR_SW));
    
RCC->CFGR |= RCC_CFGR_SW_PLL;

    
/* Wait till the main PLL is used as system clock source */
    
while ((RCC->CFGR & (uint32_t)RCC_CFGR_SWS ) != RCC_CFGR_SWS_PLL);
    {
    }
  }
  else
  { 
/* If HSE fails to start-up, the application will have wrong clock
         configuration. User can add here some code to deal with this error */
  
}

}

/**
  * @brief  Setup the external memory controller. Called in startup_stm32f4xx.s 
  *          before jump to __main
  * @param  None
  * @retval None
  */ 
#ifdef DATA_IN_ExtSRAM
/**
  * @brief  Setup the external memory controller.
  *         Called in startup_stm32f4xx.s before jump to main.
  *         This function configures the external SRAM mounted on STM324xG_EVAL board
  *         This SRAM will be used as program data memory (including heap and stack).
  * @param  None
  * @retval None
  */
void SystemInit_ExtMemCtl(void)
{
/*-- GPIOs Configuration -----------------------------------------------------*/
/*
 +-------------------+--------------------+------------------+------------------+
 +                       SRAM pins assignment                                   +
 +-------------------+--------------------+------------------+------------------+
 | PD0  <-> FSMC_D2  | PE0  <-> FSMC_NBL0 | PF0  <-> FSMC_A0 | PG0 <-> FSMC_A10 | 
 | PD1  <-> FSMC_D3  | PE1  <-> FSMC_NBL1 | PF1  <-> FSMC_A1 | PG1 <-> FSMC_A11 | 
 | PD4  <-> FSMC_NOE | PE3  <-> FSMC_A19  | PF2  <-> FSMC_A2 | PG2 <-> FSMC_A12 | 
 | PD5  <-> FSMC_NWE | PE4  <-> FSMC_A20  | PF3  <-> FSMC_A3 | PG3 <-> FSMC_A13 | 
 | PD8  <-> FSMC_D13 | PE7  <-> FSMC_D4   | PF4  <-> FSMC_A4 | PG4 <-> FSMC_A14 | 
 | PD9  <-> FSMC_D14 | PE8  <-> FSMC_D5   | PF5  <-> FSMC_A5 | PG5 <-> FSMC_A15 | 
 | PD10 <-> FSMC_D15 | PE9  <-> FSMC_D6   | PF12 <-> FSMC_A6 | PG9 <-> FSMC_NE2 | 
 | PD11 <-> FSMC_A16 | PE10 <-> FSMC_D7   | PF13 <-> FSMC_A7 |------------------+
 | PD12 <-> FSMC_A17 | PE11 <-> FSMC_D8   | PF14 <-> FSMC_A8 | 
 | PD13 <-> FSMC_A18 | PE12 <-> FSMC_D9   | PF15 <-> FSMC_A9 | 
 | PD14 <-> FSMC_D0  | PE13 <-> FSMC_D10  |------------------+
 | PD15 <-> FSMC_D1  | PE14 <-> FSMC_D11  |
 |                   | PE15 <-> FSMC_D12  |
 +-------------------+--------------------+
*/
   /* Enable GPIOD, GPIOE, GPIOF and GPIOG interface clock */
  
RCC->AHB1ENR   0x00000078;
  
  
/* Connect PDx pins to FSMC Alternate function */
  
GPIOD->AFR[0]  = 0x00cc00cc;
  
GPIOD->AFR[1]  = 0xcc0ccccc;
  
/* Configure PDx pins in Alternate function mode */  
  
GPIOD->MODER   0xaaaa0a0a;
  
/* Configure PDx pins speed to 100 MHz */  
  
GPIOD->OSPEEDR 0xffff0f0f;
  
/* Configure PDx pins Output type to push-pull */  
  
GPIOD->OTYPER  0x00000000;
  
/* No pull-up, pull-down for PDx pins */ 
  
GPIOD->PUPDR   0x00000000;

  
/* Connect PEx pins to FSMC Alternate function */
  
GPIOE->AFR[0]  = 0xc00cc0cc;
  
GPIOE->AFR[1]  = 0xcccccccc;
  
/* Configure PEx pins in Alternate function mode */ 
  
GPIOE->MODER   0xaaaa828a;
  
/* Configure PEx pins speed to 100 MHz */ 
  
GPIOE->OSPEEDR 0xffffc3cf;
  
/* Configure PEx pins Output type to push-pull */  
  
GPIOE->OTYPER  0x00000000;
  
/* No pull-up, pull-down for PEx pins */ 
  
GPIOE->PUPDR   0x00000000;

  
/* Connect PFx pins to FSMC Alternate function */
  
GPIOF->AFR[0]  = 0x00cccccc;
  
GPIOF->AFR[1]  = 0xcccc0000;
  
/* Configure PFx pins in Alternate function mode */   
  
GPIOF->MODER   0xaa000aaa;
  
/* Configure PFx pins speed to 100 MHz */ 
  
GPIOF->OSPEEDR 0xff000fff;
  
/* Configure PFx pins Output type to push-pull */  
  
GPIOF->OTYPER  0x00000000;
  
/* No pull-up, pull-down for PFx pins */ 
  
GPIOF->PUPDR   0x00000000;

  
/* Connect PGx pins to FSMC Alternate function */
  
GPIOG->AFR[0]  = 0x00cccccc;
  
GPIOG->AFR[1]  = 0x000000c0;
  
/* Configure PGx pins in Alternate function mode */ 
  
GPIOG->MODER   0x00080aaa;
  
/* Configure PGx pins speed to 100 MHz */ 
  
GPIOG->OSPEEDR 0x000c0fff;
  
/* Configure PGx pins Output type to push-pull */  
  
GPIOG->OTYPER  0x00000000;
  
/* No pull-up, pull-down for PGx pins */ 
  
GPIOG->PUPDR   0x00000000;
  
/*-- FSMC Configuration ------------------------------------------------------*/
  /* Enable the FSMC interface clock */
  
RCC->AHB3ENR         0x00000001;

  
/* Configure and enable Bank1_SRAM2 */
  
FSMC_Bank1->BTCR[2]  = 0x00001015;
  
FSMC_Bank1->BTCR[3]  = 0x00010603;//0x00010400;
  
FSMC_Bank1E->BWTR[2] = 0x0fffffff;
/*
  Bank1_SRAM2 is configured as follow:

  p.FSMC_AddressSetupTime = 3;//0;
  p.FSMC_AddressHoldTime = 0;
  p.FSMC_DataSetupTime = 6;//4;
  p.FSMC_BusTurnAroundDuration = 1;
  p.FSMC_CLKDivision = 0;
  p.FSMC_DataLatency = 0;
  p.FSMC_AccessMode = FSMC_AccessMode_A;

  FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_Bank = FSMC_Bank1_NORSRAM2;
  FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_DataAddressMux = FSMC_DataAddressMux_Disable;
  FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_MemoryType = FSMC_MemoryType_PSRAM;
  FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_MemoryDataWidth = FSMC_MemoryDataWidth_16b;
  FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_BurstAccessMode = FSMC_BurstAccessMode_Disable;
  FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_AsynchronousWait = FSMC_AsynchronousWait_Disable;  
  FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WaitSignalPolarity = FSMC_WaitSignalPolarity_Low;
  FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WrapMode = FSMC_WrapMode_Disable;
  FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WaitSignalActive = FSMC_WaitSignalActive_BeforeWaitState;
  FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WriteOperation = FSMC_WriteOperation_Enable;
  FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WaitSignal = FSMC_WaitSignal_Disable;
  FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_ExtendedMode = FSMC_ExtendedMode_Disable;
  FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WriteBurst = FSMC_WriteBurst_Disable;
  FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_ReadWriteTimingStruct = &p;
  FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WriteTimingStruct = &p;
*/
  
}
#endif /* DATA_IN_ExtSRAM */


/**
  * @}
  */

/**
  * @}
  */
  
/**
  * @}
  */    
/******************* (C) COPYRIGHT 2011 STMicroelectronics *****END OF FILE****/


Neden olur sizce bu durum?

@Murat Mert abi RX den şuanda data gönderen bir donanım yok. Boşta yani pin.

bulut_01

@Mucit23  hangi logic analizör kullanıyosun marka model.?
YENİLMEZ..

Mucit23

Saleae Logic, Klon ürün.

Usart baudrate hızı doğrudan bağlı olduğu bus'ın hızına göre değişken değilmi? Yani baudrateyi belirleyen başka bir parametre varmı?

Karşılaştırmak adına işlemcinin Gerçekten 168Mhz'de çalıştığı başka bir system_stm32f4xx.c dosyası ekleyebilirmisiniz?

Tagli

İşlemci hızından emin olmak için dışarı PWM almayı bir dene. Kullandığın USART ile aynı bus üzerindeki bir TIM modülünü kullanırsan daha iyi olur. Bakalım beklediğin frekansta çıkış verecek mi?
Gökçe Tağlıoğlu

Mucit23


Mucit23

24 Eylül 2019, 03:33:42 #14 Son düzenlenme: 24 Eylül 2019, 03:48:22 Mucit23
STM32 CubeF4 örnekleri içerisinde STM32F4-Discovery için verilen örneklerden UART örneğini denedim çalışıyor. Hiçbir sorun yok. 9600 ise 9600, 115200 ise 115200. Ama benim kendi oluşturduğum projede Osilatör ayarları tutmuyor bir türlü. System dosyasına karışmıyorum. PLL ve bölücü ayarları doğru

PLL_M=8
PLL_N=336
PLL_P=2

Dolayısıyla Sysclock 168Mhz olması lazım. Aynı şekilde

APB1 Prescaller=4
APB2 Prescaller=2

Bende mi bi gariplik var anlamıyorum  :o İki gecedir USART ile uğraşıyorum sadece.

Rica etsem biri STM32F4 ve STD library ile USART üzerine örnek bir proje paylaşabilir mi? Hatta test edip gönderirseniz daha tatlı olur. Hazır System dosyasını kullanıyorum. Bütün osc ayarları onun içinde yapılıyor ama bende yine çalışmıyor.  :-X

Ekleme CubeMX ile bir Proje oluşturdum onda da sorun yok. HAL Library ile USART problemsiz bir şekilde çalışıyor.