06 Ağustos 2020, 00:50:21

Haberler:

Forum kuralları güncellendi LÜTFEN  okuyunuz:  https://bit.ly/2IjR3ME


STM32F429 TFT EKRANA RESİM BASMA SORUNU

Başlatan SB7, 13 Ekim 2019, 19:08:22

SB7

Merhabalar.
Stm32f429 discovery kartındaki dahili tft ekrana resim basmaya çalışıyorum. Resimleri Image2Lcd programı ile resimler RGB565 formatına dönüştürdüm ancak kullandığım lcd kütüphanesinde bmp yazmak için böyle bir yapı kullanılıyor.

  void     LCD_WriteBMP(uint32_t BmpAddress); 
Bu kodu kullanarak resmin c dosyasını tanımladığımda sürekli hata alıyorum. Aldığım hata bu şekilde

Build target 'Template'
compiling main.c...
..\
User\main.c(47): error:  #167: argument of type "unsigned char *" is incompatible with parameter of type "uint32_t"
  
LCD_WriteBMP(Ana_Res);
..\
User\main.c(52): warning:  #1-D: last line of file ends without a newline
  
}
..\
User\main.c1 warning1 error
".\Template\Template.axf" 1 Error(s), 1 Warning(s).
Target not created.
Build Time Elapsed:  00:00:02

Sanırım tanımlamadan kaynaklanıyor ancak sorunu düzeltemedim.
main.c dosyamda extern unsigned char Ana_Res[]; şekilde tanımlı olan resim dosyası resim.c de de const unsigned short Ana_Res[4146] = { 0X00,0X01,0XF0,0X00,0X8A,0X00,
0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,
0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00.....};
şeklinde tanımlı.

Sizce tanımlamalar nasıl yapılmalı?
Altarnatif olarak for döngüsyle (x,y,RGBdeger) şeklinde yapmaya kalksam 4146 karakterli dizi elemanlarını nasıl kullanmam gerekiyor?
Şimdiden teşekkürler.

SB7

Arkadaşlar konu güncel. Herhangi bir pixele renk datasını göndererek yapacam bu işi ancak burdaki const unsigned short Ana_Res[4146] = { 0X00,0X01,0XF0,0X00,0X8A,0X00,
0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,
0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00.....};

4164 sayısının nasıl kullanılacağı hakkında bir fikrim yok nasıl bir döngü mantığı kullanarak ekrana bu dataları gönderebilirim?
Bu arada ekran 2.4" TFT ekran

serkan

16 Ekim 2019, 19:11:58 #2 Son düzenlenme: 16 Ekim 2019, 21:00:10 serkan
STM32 Imager kullanarak deneyin.
https://www.dosyaupload.com/fab6

XC8 için olanı fikir verebilir.

 

/////////                         ILI9341///////////////////////////////
 
#ifdef __cplusplus
 
extern "C" {
#endif 
#include <xc.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <stdint.h>  
#include <stdbool.h>
#include <math.h>
#include <float.h>
 
#define _XTAL_FREQ 80000000      
 
#pragma config OSC = HSPLL       // Oscillator Selection bits (HS oscillator)  
#pragma config FCMEN = OFF      // Fail-Safe Cl  ock Monitor Enable bit (Fail-Safe Clock Monitor disabled)
#pragma config IESO = OFF       // Internal/External Oscillator Switchover bit (Oscillator Switchover mode disabled)

// CONFIG2L 
#pragma config PWRT = OFF       // Power-up Timer Enable bit (PWRT disabled)
//#pragma config BOREN = SBORDIS  // Brown-out Reset Enable bits (Brown-out Reset enabled in hardware only (SBOREN is disabled))
//#pragma config BORV = 3         // Brown Out Reset Voltage bits (Minimum setting)
  
#pragma config BOREN = OFF   // Brown-out Reset Enable bits (Brown-out Reset enabled in hardware only (SBOREN is disabled))
#pragma config BORV = 0         // Brown Out Reset Voltage bits (Minimum setting)

// CONFIG2H
#pragma config WDT = OFF        // Watchdog Timer Enable bit (WDT disabled (control is placed on the SWDTEN bit))
#pragma config WDTPS = 32768    // Watchdog Timer Postscale Select bits (1:32768)

// CONFIG3H
#pragma config CCP2MX = PORTC   // CCP2 MUX bit (CCP2 input/output is multiplexed with RC1)
#pragma config PBADEN = OFF      // PORTB A/D Enable bit (PORTB<4:0> pins are configured as analog input channels on Reset)
#pragma config LPT1OSC = OFF    // Low-Power Timer1 Oscillator Enable bit (Timer1 configured for higher power operation)
#pragma config MCLRE = OFF       // MCLR Pin Enable bit (MCLR pin enabled; RE3 input pin disabled)

// CONFIG4L
#pragma config STVREN = ON      // Stack Full/Underflow Reset Enable bit (Stack full/underflow will cause Reset)
#pragma config LVP = OFF        // Single-Supply ICSP Enable bit (Single-Supply ICSP disabled)
#pragma config XINST = OFF      // Extended Instruction Set Enable bit (Instruction set extension and Indexed Addressing mode disabled (Legacy mode))

// CONFIG5L
#pragma config CP0 = OFF        // Code Protection bit (Block 0 (000800-001FFFh) not code-protected)
#pragma config CP1 = OFF        // Code Protection bit (Block 1 (002000-003FFFh) not code-protected)
#pragma config CP2 = OFF        // Code Protection bit (Block 2 (004000-005FFFh) not code-protected)
#pragma config CP3 = OFF        // Code Protection bit (Block 3 (006000-007FFFh) not code-protected)

// CONFIG5H
#pragma config CPB = OFF        // Boot Block Code Protection bit (Boot block (000000-0007FFh) not code-protected)
#pragma config CPD = OFF        // Data EEPROM Code Protection bit (Data EEPROM not code-protected)

// CONFIG6L
#pragma config WRT0 = OFF       // Write Protection bit (Block 0 (000800-001FFFh) not write-protected)
#pragma config WRT1 = OFF       // Write Protection bit (Block 1 (002000-003FFFh) not write-protected)
#pragma config WRT2 = OFF       // Write Protection bit (Block 2 (004000-005FFFh) not write-protected)
#pragma config WRT3 = OFF       // Write Protection bit (Block 3 (006000-007FFFh) not write-protected)

// CONFIG6H
#pragma config WRTC = OFF       // Configuration Register Write Protection bit (Configuration registers (300000-3000FFh) not write-protected)
#pragma config WRTB = OFF       // Boot Block Write Protection bit (Boot block (000000-0007FFh) not write-protected)
#pragma config WRTD = OFF       // Data EEPROM Write Protection bit (Data EEPROM not write-protected)

// CONFIG7L
#pragma config EBTR0 = OFF      // Table Read Protection bit (Block 0 (000800-001FFFh) not protected from table reads executed in other blocks)
#pragma config EBTR1 = OFF      // Table Read Protection bit (Block 1 (002000-003FFFh) not protected from table reads executed in other blocks)
#pragma config EBTR2 = OFF      // Table Read Protection bit (Block 2 (004000-005FFFh) not protected from table reads executed in other blocks)
#pragma config EBTR3 = OFF      // Table Read Protection bit (Block 3 (006000-007FFFh) not protected from table reads executed in other blocks)
#pragma config EBTRB = OFF      // Boot Block Table Read Protection bit (Boot block (000000-0007FFh) not protected from table reads executed in other 

blocks)
 
 
#define CS  LATDbits.LATD0  
#define SCL LATDbits.LATD4  
#define SDA LATDbits.LATD3 
#define RES LATDbits.LATD1  
#define RS  LATDbits.LATD2    //  D/C    DATA/COMMAND SELECT
 
#define ILI9341_NOP     0x00
#define ILI9341_SWRESET 0x01
#define ILI9341_RDDID   0x04
#define ILI9341_RDDST   0x09
#define ILI9341_SLPIN   0x10
#define ILI9341_SLPOUT  0x11
#define ILI9341_PTLON   0x12
#define ILI9341_NORON   0x13
#define ILI9341_RDMODE  0x0A
#define ILI9341_RDMADCTL  0x0B
#define ILI9341_RDPIXFMT  0x0C
#define ILI9341_RDIMGFMT  0x0A
#define ILI9341_RDSELFDIAG  0x0F
#define ILI9341_INVOFF  0x20
#define ILI9341_INVON   0x21
#define ILI9341_GAMMASET 0x26
#define ILI9341_DISPOFF 0x28
#define ILI9341_DISPON  0x29
#define ILI9341_CASET   0x2A
#define ILI9341_PASET   0x2B
#define ILI9341_RAMWR   0x2C
#define ILI9341_RAMRD   0x2E
#define ILI9341_PTLAR   0x30
#define ILI9341_MADCTL  0x36
#define ILI9341_PIXFMT  0x3A
#define ILI9341_FRMCTR1 0xB1
#define ILI9341_FRMCTR2 0xB2
#define ILI9341_FRMCTR3 0xB3
#define ILI9341_INVCTR  0xB4
#define ILI9341_DFUNCTR 0xB6
#define ILI9341_PWCTR1  0xC0
#define ILI9341_PWCTR2  0xC1
#define ILI9341_PWCTR3  0xC2
#define ILI9341_PWCTR4  0xC3
#define ILI9341_PWCTR5  0xC4
#define ILI9341_VMCTR1  0xC5
#define ILI9341_VMCTR2  0xC7
#define ILI9341_RDID1   0xDA
#define ILI9341_RDID2   0xDB
#define ILI9341_RDID3   0xDC
#define ILI9341_RDID4   0xDD
#define ILI9341_GMCTRP1 0xE0
#define ILI9341_GMCTRN1 0xE1
#define BLACK       0x0000           
#define RED         0xF800     
#define MAGENTA     0xF81F      
#define YELLOW      0xFFE0      
#define WHITE       0xFFFF      
#define ORANGE      0xFD20      
#define GREENYELLOW 0xAFE5     
#define PINK        0xF81F
 
 
//////////////////////////////////////////////////  
void ILI9341_Initial(void);
void Write_Cmd_Data(unsigned char CMDP);
void Write_Cmd(unsigned char CMD);
void Write_Data(unsigned char DH,unsigned char DL);
void delayms(unsigned int tt);
void Write_color(unsigned int y);
  
void resim_tara(uint16_t x,uint16_t y,uint16_t yukseklik,uint16_t genislik,const uint32_t  *resim); 
void ClearScreen(unsigned int bColor);
 
//uint8_t cursor_y;
//uint8_t cursor_x;
 
const uint16_t  bayrak[ ] = {
	
0xe8620xf0a30xf0a30xe8a30xf0a30xf0a40xe8a40xf0c40xf0a40xe8a30xf0c40xf0a30xe8430xe8220xe8420xf083
	
0xf0c50xe8840xf0a40xe8420xe8620xe0620xe0620xe0420xe0420xe0420xe0410xe8620xf0c30xe8830xf0a50xe884
	
0xe8c40xf0e40xf0630xf8a40xe0420xe0410xe8610xf8c30xf0830xe8420xe8220xf8830xf0830xf0840xe8430xe822
	
0xe8220xe8620xe8830xe8830xf0420xe8210xe8410xe8410xe8420xf8a40xf0830xe8420xe8420xe8420xe8210xf041
	
0xe8830xf0a30xf0a30xe8a30xf0a40xf0a40xe8a30xe8c40xe8a40xf0c40xe8620xf8c40xf0a40xf0840xf0830xf0c4
	
0xe8a40xe8a40xe8c40xe0a30xd8c40xd8e40xe1050xe0e50xd8e50xd8c40xe9450xd8c30xe0a30xe0620xe8830xf0c4
	
0xe8a30xe8830xf0830xf8a40xf8c40xf0a30xf0a30xf0820xf0c40xf0830xf0830xf8a40xf0840xf0840xf0840xf084
	
0xf0630xf0830xf0c40xf0c40xf8830xf0830xf0830xf0a30xf8830xf8830xf0830xf0840xf0a30xf0a30xf0a30xf0a2
	
0xe8a30xf0c40xe8a30xe8a30xf0a40xe8a30xe8a30xe8a30xf0a50xf0640xf8a40xf0630xf0830xf0a30xf8e40xf0c4
	
0xf0c40xe0c40xd9050xd1460xc1860xb9870xb9660xc1670xb9670xc1670xb9460xc1460xd9460xe1250xe8a30xf0c3
	
0xe8c40xf0c40xf0830xf8830xf0630xf0830xf0a40xf0a30xe8a40xe8a40xe8a40xf0a40xf0a40xf0840xf0a40xf084
	
0xf8840xf0840xe8a40xe8a40xf0840xf8840xf0830xf0a30xf8830xf0210xe8430xf0a40xe8a40xe8a40xe8c40xe8c3
	
0xe8a30xe8a30xe8a30xe8a30xf0a40xe8a30xe8c30xe8a30xf0a50xf0640xf0420xe8210xf0830xe0620xd0620xd905
	
0xc9250xc9860xb1860xfe390xfe9a0xfe7a0xfe9a0xfe9b0xfe7b0xfe9b0xfebb0xfe9b0xfdd80xb9860xc9650xc924
	
0xc8a30xd0820xe0620xe8620xe8420xf8a40xf0830xf0830xe8a40xe0c40xe8c40xe8a40xf0c40xf0a40xf0a30xf083
	
0xf0840xf0840xe8a40xe8a40xf0840xf0840xf0a40xf0a30xf8830xf0220xe8430xf0840xe8a40xe8a30xe8c30xe8a3
	
0xf0a30xf0a40xf0a40xf0a40xf0a30xe8a30xf0c40xf0a30xf0630xf8a30xf0410xf0610xe0210xe0a40xc9260xb1a7
	
0xfebb0xff1c0xff3c0xff3d0xff9d0xff9d0xff7d0xff7d0xff9d0xff5d0xff7d0xff3d0xff1d0xff1d0xff7e0xff5d
	
0xa9c80xc9660xd0820xe8610xe8210xf8830xf8830xf8a30xf0c40xe8c40xe8c40xe0a30xe8a40xe8a40xf0c30xe8a2
	
0xf0c20xf0c30xe8c30xe8c40xe8a40xe8a40xe8a40xf0a40xf0a40xf0830xf0630xf0a40xf0a40xf0a30xf0a30xf0a3
	
0xf0840xf0840xf0a40xf0a40xf0a30xe8620xf0a30xf0830xf0420xf0610xe0000xe0810xd8c30xc9460xfe190xfe9b
	
0xffbe0xffbe0xffff0xffdf0xffbe0xff7d0xff7d0xff5c0xfefb0xfedb0xfedb0xfebb0xfe9b0xfebc0xff3d0xff5e
	
0xfefc0xfedb0xb8a20xc8a20xd8820xe0620xf0420xf0010xf0830xf0a30xf0c40xe8a30xe8c40xe8a30xe8a30xe8c2
	
0xe8a20xe8c20xe8c30xe8c30xe0c40xe0c40xe8a40xe8a40xe8830xf0a40xf0a30xf0830xf0a40xf0830xf0830xf0a3
	
0xf0a40xf0840xf0840xf0840xe8a30xe0420xf0840xf0420xf0200xe8610xd8c30xc9450xb1c60xfe180xfefc0xff9e
	
0xffde0xffff0xffbe0xffbf0xff7e0xfefc0xfdb70xb9660xc9460xd1460xd1460xb8830xc9260xd1460xd1460xc966
	
0xfedb0xfedb0xfefc0xb1a70xb8e40xc8a30xe8420xf8020xf8220xf8630xf8630xf8830xf0a30xf0a30xf0830xf0c3
	
0xe8c20xe8c30xe8a40xe8a40xe8a40xe8c30xe8c40xe8c40xe8a40xf0a40xf0a40xe8a30xf0a40xf0a40xf0840xf084
	
0xf0a40xe8a40xf0a40xe8a40xe8c40xe0420xf8840xf0220xf0400xd8810xc1650xfe380xfefb0xff7c0xffbe0xffff
	
0xffff0xffdf0xff7e0xfefc0xfe9a0xb1a70xc9450xe1050xf0a40xe8420xf8a40xf0a40xf8c40xe8420xe8210xe8e4
	
0xc9450xb9a70xa9860xfedb0xfe9a0xd9050xe8210xf8020xf8020xf8220xf0020xf0220xf0420xf0820xf0630xf083
	
0xf0a30xe8830xe8840xe8840xe8a40xe8a40xe8c40xe8c40xe8a40xe8a30xe8c30xe8a30xe8a40xf0a40xf0a50xf084
	
0xe8c30xe8c40xe8c30xe8c40xe8c40xe8a30xf8a40xe8220xe8410xd1250xfe9b0xff5e0xff9e0xffde0xfffe0xfffe
	
0xffbe0xff7e0xfe9b0xc2690xb0c20xc8c20xd8a20xe0420xf0420xf0220xf0420xf0420xf0220xf0210xf0210xf042
	
0xe0620xd8820xd0a30xc8820xf1650xf9870xe8010xf8220xf0220xf8420xf0220xf0420xf0420xf0220xf0020xf022
	
0xf0640xf0840xe8630xf0a40xf0a40xf0a40xe8a40xe8a40xe8c30xe8c30xe8a30xe8a30xe8c30xe8a30xe8a40xe8a4
	
0xf0a30xe8c40xe0c30xe0a30xe8a30xf0e40xf0630xf8e40xd0a30xb9870xff1e0xffdf0xffff0xffdf0xfffe0xff9d
	
0xff5e0xfe5a0xb1670xc0a30xd8a20xe0400xe8810xe8410xf0220xf0220xe8220xe8420xf0220xf0220xf0220xf022
	
0xf0210xe8420xe8210xe8620xe8410xe8210xf0210xf0210xf0220xe8420xe0a30xd0630xd8420xe0420xf8630xf863
	
0xf8850xf8850xf0a40xf0a40xf0430xf0840xf0e50xf0c40xe8c30xe8c30xe8a30xe8a30xe8a30xe8c30xe8a30xe8a3
	
0xf0830xe8a30xe8c30xe9040xe8a30xf0c40xe8620xd0620xb9660xfebb0xff7f0xffdf0xff9f0xffdf0xffff0xff7e
	
0xfe1a0xc1470xd8c50xe0630xe8410xe8410xe8610xf0820xf8830xf0830xe8a40xe8a40xe8a40xf0a30xf8830xf883
	
0xf0a30xf0a40xf0630xf0220xf8410xf0000xf8210xf8210xf0220xd8420xc1660xfebb0xc1050xc8830xe0420xe801
	
0xe8020xf0420xf0420xf0820xf0220xf8830xe0620xe8c30xe8a30xe8a30xe8a30xe8a30xe8a30xe8a40xe8c40xe8c4
	
0xf0a40xe8a40xe8c30xe0820xe0420xf0a40xe8830xd1250xfe7a0xff5d0xffdf0xf79f0xffff0xffdf0xffbf0xff1d
	
0xb9880xe1050xe0220xf8430xe8010xf8820xe8410xf0a30xf0830xf0a30xe8a30xe0c40xe0c40xe8a40xf0840xf084
	
0xf0a40xf0a40xf8a40xf0020xf8220xf8210xf0000xf0210xf0220xd0a30xa9a70xff1c0xfefc0xb1860xe1450xd882
	
0xd0a30xc8820xd0a30xd0820xe8410xe8420xf0e40xe8c40xe8a40xf0a40xe8a30xe8a30xf0a30xe8a40xe8c40xe0c4
	
0xe8a50xf0c50xf0c30xf0c30xe8420xe8a30xe0c40xc1870xfebb0xffbe0xffde0xffff0xffff0xffff0xffdf0xff3d
	
0xc1660xe8c30xf0420xf8210xf8420xf0410xf0820xf0830xf0a30xf0a30xe8c30xe8c30xe8c30xe8c40xf0a40xf0a4
	
0xf0a30xf0620xf0840xf8640xf0020xf0220xf8420xe8000xe8210xd0c30xa1e80xff7e0xff3c0xff7d0xa9a50xb986
	
0xa9a60xff1c0xff1b0xfeda0xd0820xe8420xe0410xe8620xf0840xf0840xf0a30xf0a30xf0a30xe8a30xe8c40xe8c4
	
0xe8a50xe8830xf0a30xf0a30xe8420xe8c40xd1250xfdf80xff5d0xffdf0xffde0xfffe0xffbe0xffff0xff9e0xfe9a
	
0xc9450xf0e30xe8000xf0220xf8630xf0830xf0c40xf0a30xf0a30xf0a30xe8a20xe8a30xe8a30xe8a30xf0a40xf0a4
	
0xf0a30xf8c30xf0830xf8840xf0220xf0430xd8420xd8e30xc8c20xb9860xff3d0xff9f0xffff0xffbe0xfeba0xfe99
	
0xfe9a0xff5d0xff3c0xb1a60xc8620xe8620xf8c40xf0c40xf0840xf0840xf0a30xf0a30xf0a30xe8a30xe8c40xe8c4
	
0xf0a40xf0a40xe8a30xe8a30xe0410xe9050xc1660xfe5a0xff5e0xffdf0xffff0xffff0xffff0xff7e0xfefb0xb1c7
	
0xd9240xf0c30xf8840xf0430xf8c50xe8840xe8840xf0a40xf0a30xf0a30xe8a30xe8a30xe8a40xe8a40xf0a40xf0a4
	
0xf0c30xf0a30xe8420xe8220xf0630xe0c40xc9660xa1c70xff5c0xff7d0xff9f0xff9f0xffdf0xffff0xff9e0xff5d
	
0xfefb0xff1c0xc1460xd8830xf0630xe8010xe8010xf0a40xe8a40xe8a40xf0a40xf0a40xf0a40xe8a40xe8a40xe8c4
	
0xe8840xe8840xf0c40xf0c40xe8a30xe0e40xb9660xfebb0xff7e0xffff0xffff0xffdf0xffff0xff7d0xfe590xb965
	
0xe1040xe8620xe8220xf0840xe8640xf0c50xe8a40xf0a40xf0a40xe8a40xe8a40xe8a40xe8a40xe8a40xe8a30xe8a3
	
0xe8c30xe8830xf0840xe8430xe8010xf9670xfe9b0xff1c0xff9d0xffde0xffbf0xffdf0xffff0xffff0xffdf0xffdf
	
0xfe790xa1c70xc8830xf0230xf0020xf8020xf8840xf0830xe8c40xe8c40xe8a40xf0840xf0a40xf0a40xe8a40xe8a4
	
0xe8840xe8840xf0c30xf0c30xf0c30xe1050xb9660xfe9b0xff7e0xffff0xffdf0xffff0xffff0xffbe0xfe590xc186
	
0xe0e40xf0620xe8220xf8a40xe8a40xe8c40xe8a30xf0c40xe8a40xe8a40xe8a40xe8a40xe8a30xe8a30xe8a30xe8c4
	
0xe8a30xe8a30xe8830xf8a40xe8020xf0630xe0e50xc1660xff3b0xff7c0xffbe0xffff0xffbf0xffbf0xffdf0xffbe
	
0xfedb0xa1c70xc8840xe8230xf0010xf8020xf8020xf8630xe8a40xe8c40xe8a40xf0a40xf0a40xe8a40xe8a40xe8a4
	
0xf0c50xf0c40xe8820xe8620xe8a30xd0830xc9670xfe5a0xff7d0xffff0xffbf0xffff0xffff0xffbd0xfefb0xb1a7
	
0xe1040xe8210xf0020xf0020xf0a40xf0c40xe8a30xe8a30xe8c40xe8c40xe8a40xe8c40xe8c40xe8a30xe8a40xe8c4
	
0xf0c40xf0e40xe8a30xf0830xf0220xe8020xe8630xc8620xa8e30xa1e70xff7d0xff5d0xffbf0xff9f0xff7e0xff5d
	
0xfedb0xfefc0xc1460xd8a40xf0420xf0010xf8630xf0630xe8a40xe8a40xf0a40xf0a40xf0a40xe8a40xe8a40xe8a4
	
0xe8830xe8a30xf0a30xe8420xf0a30xd8830xc9250xfe390xff5d0xffff0xffbf0xffdf0xffff0xfffe0xffbe0xfe99
	
0xd1440xe0200xf8420xf8430xf0630xf0a40xe8a40xe8c40xe8c30xe8a30xf0a30xf0a30xe8a40xe8a40xe8a40xe8a3
	
0xe8830xe8830xf0c40xe8420xf0420xf8620xe8000xe8820xd8820xc0e40xa9e70xfefb0xfefc0xff7e0xff5d0xff3c
	
0xff1d0xff1c0xff1b0xb9a60xd0420xf0220xf0220xf0830xf0a40xe8a40xe8a40xf0a30xe8a30xe8a30xe8a30xe8a3
	
0xf0c30xf0a30xf0a30xf0a30xe0210xf0e50xd9050xb1660xfedb0xffdf0xffdf0xffbf0xffff0xffff0xffde0xff3c
	
0xc1650xe0810xe8000xf0220xf8830xf0630xf0a40xf0c40xe8a30xe8a30xf0a30xf0a30xf0a40xe8c40xe8c40xe8c4
	
0xe8c40xe8a30xf0a40xf0830xf0830xf0420xf8620xf0000xe8210xd0630xc1860xfefb0xfe590xa9c70xb1860xb9a6
	
0xb9870xb1a70xfefa0xfeda0xd8830xe8210xf0830xf8c40xe8a40xe8a40xe8a30xe8a30xe8a30xe8a30xe8a30xe8c4
	
0xe8410xf8c30xf0a30xf8a40xf0220xf0630xf0a40xd1460xfe790xff7d0xff9e0xffdf0xffff0xffdf0xffdf0xff3d
	
0xb1860xc8820xf0830xf0420xf0420xf8840xf8840xf0840xf0840xf0840xf0840xf0a40xe8a30xe8a30xe8c30xe8c3
	
0xe8c40xf0a40xf0640xf8a50xf0830xe8210xf0010xf8420xf0430xd8630xc1460xfe9a0xc9040xc8620xd8e30xd062
	
0xd0620xd0830xe1650xd0a20xe0610xf0410xe8410xe8620xe8c30xe0c30xe8a30xe8a30xe8a30xe8c40xe8a40xe8c4
	
0xe8420xe8620xf0830xe8220xf0220xf0420xf0420xd0620xb9860xfe380xff5d0xffdf0xffdf0xffdf0xffdf0xff3d
	
0xfedc0xb9660xc8a30xd8420xe0420xe8220xf8830xf8840xf0840xf0a40xf0840xf0830xf0a30xe8a30xe8a30xe8a3
	
0xe8c30xf0a30xf0630xf0a40xe0830xe0620xf0620xf0010xe8220xf0c40xd9260xe1870xe0420xf0420xe8210xe821
	
0xf0620xe8420xe0200xe8610xe8200xf8820xf0420xf0a30xe0c30xe0e30xe8a30xf0a30xe8a40xe8a40xe8a40xe8c4
	
0xe8620xf0830xf8c40xf0a40xe8830xe8630xf8c40xe0620xc8a20xb1240xfefa0xff7d0xffdf0xffdf0xff9f0xffbf
	
0xff7e0xff1d0xa1a70xb9050xd8a30xe8610xe8210xf0620xf0a30xf0a30xf8830xf8820xf0830xf0a30xf0a40xf0a4
	
0xf0a30xf0a30xe8a20xd8820xc0820xd0e40xe0210xf8210xf8420xe8010xe0430xe0220xf0220xf0210xf8620xf883
	
0xe8010xf0420xe8610xe8610xf0620xf0010xf8630xf0a40xe8c30xe8c30xe8a30xf0a30xf0a40xe8a40xe8a40xe0c4
	
0xf8840xf0630xf0a40xe8830xe8a40xf0e50xe8620xf0c30xe0620xc0810xb1c60xfefa0xff7d0xffbf0xffbf0xffbf
	
0xffff0xffbf0xfefd0xfe3a0xb9660xc0c30xd8a20xd8620xe0620xe0620xe8410xf0410xf0420xe8630xe8840xe083
	
0xd8830xd0c30xc8c20xc0c30xfe590xe9a70xe0210xf8210xf8220xf0220xe8220xf0430xf0010xf8210xe8010xf042
	
0xf8a40xf0620xf0c30xe8830xf0630xf8840xf8630xf0840xe8c30xe8c30xe8a30xf0a30xf0a40xe8a40xe8a40xe8c4
	
0xf0840xf0840xf0a30xe8a30xe8a40xe8a40xe8840xe8630xf0a30xe0820xc8a20xb9850xfed90xff9c0xffbe0xffff
	
0xffff0xffff0xff9f0xff5e0xfebb0xfe9b0xb9a70xd1250xe1040xd8620xe8620xe8420xe0210xe0830xc8830xd146
	
0xc1450xb9a70xfedc0xfedb0xe1860xe0620xf0220xf8020xf0220xf0420xf0420xf0220xf0210xf0220xf0620xf082
	
0xf0830xf0a30xf0a40xf0a40xf0a40xf0840xf0840xf0840xe8a40xe8c30xe8c30xe8a30xe8a30xf0a30xe8a30xe8a4
	
0xf0840xf0a40xf0a40xe8a30xe8a40xe8a40xe8a40xe8840xf0a30xf8a30xe0410xc8820xa9a50xfeb90xfefb0xff5d
	
0xff7c0xffde0xffff0xffbf0xffff0xff7e0xfedb0xfe390xb9860xc9460xc9250xd1660xd1460xc9660xc1a60xfedb
	
0xfebb0xfdf80xfe3a0xb1a70xd0a30xe8000xf8420xf8220xf8630xf0830xf8830xf8830xf0830xf0830xf0a30xf0a3
	
0xf0a30xe8a30xe8a40xe8a40xe8a40xe8a40xf0a40xf0a30xe8a30xe8a30xe8c30xe8c30xe8a30xf0a30xe8a30xe8a3
	
0xf0840xf0a40xe8a40xe8c40xe8c40xe8c40xe8a40xf0a40xf0430xf8840xf8c40xe0820xd0a30xb8c30xb9860xfd76
	
0xff1c0xff3c0xffbe0xffdf0xffff0xffff0xffbe0xff9e0xff9e0xff7d0xff7e0xff3d0xff5e0xff5e0xff3d0xff1c
	
0xfedb0xc9c70xb8a30xd0c30xe0620xf0210xf8010xf0010xf0620xf0830xf0a30xf0a40xf0a40xe8a40xf0a30xf0a3
	
0xe8c30xe8c30xe8c30xe8a40xe8a40xe8a40xe8c30xe8c30xe8c30xe8a30xe8a30xe8a30xf0a30xe8a30xe8c30xe8c3
	
0xf0a40xf0840xe8a40xe8c40xe8c30xe8c30xe8a40xf0a40xf8850xf0640xf0640xf0c40xd8010xe0830xd8a30xb8a3
	
0xb1860xfe9a0xfe580xff3c0xff5c0xff7d0xff7d0xff9e0xff9d0xff7d0xff9e0xff9e0xff7e0xff7e0xff3c0xa1c6
	
0xc1650xc8c30xe0830xe8420xe8420xf0420xf0010xf0420xf0820xf0830xf0a30xf0a30xe8a40xe8a40xe8a40xe8a3
	
0xe8c30xe8c30xe8c30xe8c30xe8a40xe8c40xe8c30xe8c30xe8a30xe8a30xe8a40xe8a40xf0a40xe8a40xe8a40xe8c3
	
0xe8c40xe8840xe8830xe8830xe8a30xe8a30xf0a30xf0a40xf8850xf0650xf0850xf0c50xf0c40xe8a30xe0410xe082
	
0xd0620xd0a30xb8a20xb9650xfe790xfeba0xfeba0xfedb0xfeba0xfe790xfe580xba080xc1660xb8a30xb8820xd944
	
0xd8610xe8620xf0420xe8020xe8430xf0840xf8840xf0630xf0a30xe8a30xf0a30xf0830xf0a30xe8a40xe8c40xe8c4
	
0xe8a40xe8a40xe8a40xe8a40xe8a40xe8a40xe8c40xe8a40xf0a30xf0a30xf0a40xf0a40xf0850xf0a40xf0a40xf0a3
	
0xe8c40xe8a40xe8840xf0840xf0a30xe8a30xe8a30xf0a30xf0840xf8a50xf0c50xe8840xe8c40xf0a30xe8410xf041
	
0xf0420xf0620xe0410xd0a20xb8e30xa1040xa1240x99040xa1450xa1240xb0e30xc8c30xd8620xe8820xe8820xe842
	
0xf0420xf0210xf0220xf0420xf0c40xe8840xf0a40xf0a50xe8a30xe8a30xf0a30xf0830xf0a30xe8a40xe8a40xe8a4
	
0xe8a40xe8a40xf0a40xe8a40xe8a40xe8a40xe8a40xe8a40xe8a30xf0a40xf0a40xe8a50xe8a50xe8a40xf0a40xf0a3
	
0xe8c40xe8a40xe8a40xe8a30xe8c30xe8c30xe8a30xe8a30xe8c40xe8c30xe8830xf0c40xe8c50xe8a40xf0630xf063
	
0xe8010xe8420xf0c40xe8c40xe0c30xd8a30xd0a30xd0c40xc9040xd1050xd8e50xe0c40xe0420xf0830xe8420xf083
	
0xf0630xf0630xf0620xf0a30xe8a30xe8c40xe8a40xe8a40xe8c40xe8c40xf0a40xf0a40xf0a40xf0a40xe8a40xe8c3
	
0xe8c30xe8c30xe8a40xe8a40xe8a40xe8a30xe8c30xe8c30xe8c30xe8a40xe8a40xe8a40xe8a40xe8a40xe8a30xe8a3
	
0xe8a40xe8a40xf0a40xe8c30xe8c40xe8c40xe8a30xe8a30xe0c30xe8c30xf0c40xe8a40xe8a40xf0c50xf8840xf883
	
0xf8a40xf0840xf0c40xe8830xf0a30xf0a30xf0830xe8a30xe0a40xe0e50xe0a40xf0a40xf8a40xf0630xf8a40xf063
	
0xf8840xf0830xf0820xf0a20xe8c30xe8c30xe8c30xe8c40xe8c40xe8a40xf0840xf0840xf0840xe8a40xe8a30xe8c3
	
0xe8c30xe8c30xe8a40xf0a40xe8a40xe8a30xe8c30xe8c30xe8c30xe8c40xe8a40xe8a40xe8c40xe8c30xe8c30xe8a3
	

};
const 
uint32_t Image[1024] =
{
0x9D2F952F,
0x94EE9D0E,
0x848D8CCD,
0x7C6C742B,
0x848D848C,
0xAD307C2C,
0x93ABDE14,
0x6A454962,
0xC531BC8D,
0xA46EC573,
0xBD529C6F,
0xDE34CDD3,
0xDDF4D5F3,
0xD570DDB2,
0xDDF3D570,
0xBD94FF39,
0xDDD2CD92,
0xD5B2D5F2,
0xD5F3C591,
0xE676D614,
0xDE14DE35,
0xDDD2DDF3,
0xD571D591,
0xD5B3DD92,
0xD5D3C551,
0xDE34DE14,
0x9D0FBD91,
0x9D2F950E,
0x94ED950D,
0x9D4E8D0D,
0x950E9D4F,
0x952F8CEE,
0x9D4F9D2F,
0x9D0EA52E,
0x950E94EE,
0x94CE950E,
0x846D8C8D,
0xC57194F0,
0x49228308,
0xD6169C2E,
0xB4F0BD51,
0x8B8B8B8A,
0xB4CE8369,
0xDDB2DDD2,
0xCD4FCD2F,
0xD5D3DDB2,
0xFF5ACDB4,
0xB551D656,
0xCD91CD92,
0xD5B1CD91,
0xD5D3CD71,
0xE655D5D3,
0xDE14DE36,
0xCD91CDB2,
0xDDB1D590,
0xD591E5B2,
0xC4CEC52F,
0xBC4DCCAE,
0xC5D2CD50,
0x94EFB591,
0x848B8CAD,
0x84CB84AB,
0xA590954E,
0x9D4FA570,
0x9D4F9D2F,
0x9D2FA54F,
0x950E950E,
0x9D0F9D2F,
0xAD719D0F,
0x8B89C5F4,
0x6A874121,
0x31854207,
0x41632944,
0x72C77B09,
0xBCAD8328,
0xCD0EBCAD,
0xD4EDD52E,
0xE6B9DDF3,
0xF7BED6DB,
0xC550C5B4,
0xCD71CD51,
0xDDD2D591,
0xDDD2DDD2,
0xBCEFBCEF,
0xDDF4D5B3,
0xC52FD5D2,
0xD550CD2F,
0xD591D530,
0xBC2CD571,
0xABAAB3EB,
0xDE13C4AD,
0xAD92D633,
0x84AD8CCF,
0x8CED7CAC,
0xA5909D4F,
0x9D70A590,
0x9D2F9D2F,
0x9D0F9D30,
0x950E950E,
0xA5309D2F,
0xAD10AD51,
0x4962ACEF,
0x52474141,
0x19241081,
0x8200882,
0x5A253123,
0xB42B9BCA,
0xD54FC4AC,
0xC4CDCCED,
0xE71BE655,
0xDF3CE7BE,
0xC52FBD93,
0xBD0FBCEF,
0xCD4FCD50,
0xB46CC4EE,
0xA3EBB44C,
0xCD71AC4C,
0xDDD3E613,
0xBCCECD30,
0xD591CD70,
0xC4CEDD91,
0x92E6ABA9,
0x93279B47,
0xB5729BA9,
0x7C2CA551,
0x8CCE848D,
0xA5909D4F,
0x9D2F9D4F,
0x9D4F9D2F,
0x950F9D30,
0x8D0D8D0D,
0xA530952E,
0xACF18C6E,
0x30808B8A,
0x396359E3,
0x21662145,
0x296610A3,
0x39632103,
0xA3C98328,
0xC4ACAC0A,
0xCDD3B46B,
0xEF9EE6F9,
0xD6BAE77D,
0xBCEEC5B3,
0xBCCFB4CE,
0xB4ADBCCE,
0xB42AB44B,
0xBC6BB40A,
0xD570C4CD,
0xE613E5D2,
0xC50FDDD2,
0xD591C50F,
0xC4EED590,
0x92E5A3A8,
0x82847A62,
0x9C0B8AE6,
0xA4CFC5D2,
0x846D94AE,
0x952F8CAE,
0x94EE9D4F,
0x9D509D4F,
0x952F9510,
0x950D950E,
0x94AE9D2F,
0xACD08C4F,
0x284051C4,
0x41A46245,
0x20C331A5,
0x21662902,
0x31221904,
0x8B2751A3,
0xB46C9BA9,
0xDEFACD92,
0xF7BEEF7D,
0xD678DF1B,
0xB4CEC593,
0xBCCEB48E,
0xB46BBCCD,
0xBC8CB44A,
0x9348AC0A,
0x9BCA9388,
0xDDB3BC8E,
0xDDB2EE14,
0xD590C50E,
0xC4EDD590,
0x9305A3E9,
0x93267A42,
0x93479B26,
0xBD30C52F,
0xA530B530,
0x8CEE9D50,
0x8CED8CEE,
0x9D309D50,
0x950F950F,
0xA5309D2F,
0x83ED948E,
0x8B8BAD12,
0x28803060,
0x528841C5,
0x18602944,
0x423101,
0x39630882,
0x938A59E4,
0xCDD5B4D0,
0xE77EEF3C,
0xE77EEFBF,
0xD657DEFB,
0xB48DCDB3,
0xBCADB48D,
0xBC4AC4AC,
0x9389ABE9,
0x29236288,
0x392320C1,
0x8B6B5A27,
0xE5F3D593,
0xD570DD90,
0xCD2ED590,
0x82C5AC09,
0x8B066A03,
0x8B078B05,
0xBC8EB42C,
0xCD92C530,
0xAD51C5D3,
0x8CEE950F,
0x9D109D50,
0xA5309D30,
0x9CD0A510,
0x940E83AC,
0x51A4AD12,
0x28C03880,
0x4A693185,
0x190431E7,
0x106110A3,
0x49E618A2,
0xC5B49C6F,
0xEF5DE6DA,
0xEF9FEF7E,
0xE77EEFBF,
0xD657DEFB,
0xB4AEDE35,
0xB44BBCAD,
0x9B89ABEA,
0x49C47AC7,
0x21041881,
0x4A4931A6,
0x10201082,
0xCD7293CD,
0xDD91D591,
0xD56ED570,
0x82E6AC4A,
0x61E34901,
0x6A647A83,
0xB42BA3AA,
0xBC8DBC2B,
0xCDD3BCEF,
0x952FBDD3,
0x9D10950F,
0xAD52AD71,
0x6B4A8C6E,
0xA49083ED,
0x28408BEE,
0x18204100,
0x298562C9,
0x428A3A49,
0x49C53A08,
0x6B8D3103,
0xDF7ECEBB,
0xEF5EE75D,
0xE75DEF3D,
0xE77EEFBE,
0xDE98E75C,
0xCD91DE36,
0x9B88B42A,
0x4A067B08,
0x292339A5,
0x520651E6,
0xCE798C92,
0x41E8,
0xB4D028E2,
0xD591B4AE,
0xD56FDD70,
0x8B27B48B,
0x30602840,
0x62436201,
0xABC98B06,
0xBC4CA368,
0xC4AEB44C,
0xB591CDB2,
0xAD318CAE,
0x734BA4CF,
0x840E6B2A,
0x8C0E944F,
0x31217B2A,
0x18403942,
0x72C89C4E,
0x59A23900,
0x72E96A24,
0xEF9E62CA,
0xDFBFF7FF,
0xEF7EDF5E,
0xFFDFF7BF,
0xE77EF7DF,
0xE6D9E73C,
0xC531D615,
0x9BA8ABE9,
0x5249836A,
0x205AEC,
0x28807B8C,
0x30E20841,
0x1882730B,
0x8B280820,
0xB42CD50D,
0xCD2EC4CE,
0x9369C50E,
0x30A02820,
0x5A025180,
0xABC9A3E9,
0xA347A347,
0xC46CC42C,
0xC591B44C,
0x8C2DADB2,
0x52264983,
0x9470942F,
0x9C905269,
0x39016266,
0x628720A0,
0x7AE8ACAF,
0x624451A2,
0xB534AC4C,
0xFFFFF7BE,
0xF7DFF7BE,
0xEFBFF7DF,
0xE73DEF9F,
0xEF9FE77E,
0xDE79EF7D,
0xBCF0D5F5,
0xA40ABCCD,
0x8B8D8329,
0x29047B4D,
0x29020820,
0x30E249A3,
0xAD131861,
0x62044164,
0xCCCEB42B,
0xCD2EC4CE,
0x936ABCCD,
0x38E02820,
0x830751C2,
0xB3EAAC0B,
0xA327B3CA,
0xB40A9B27,
0xA40CB42C,
0x5A868C8E,
0x7B2B6206,
0x5AAA9CB1,
0x942E942F,
0x39001820,
0xA46F1820,
0x5AA9732A,
0xDF5D8C71,
0xB61AC6DC,
0xBE18A597,
0xE75CD6DA,
0xE77EFFDF,
0xCE9AD6DC,
0xD6FCC659,
0xE71BE77D,
0xCD51DE57,
0xAC6CC50E,
0x8B29A3EB,
0x5A274984,
0x5AAA6B0B,
0x424939E7,
0x4A4A7BF0,
0x520662EA,
0xCD308369,
0xC4EECCCE,
0x9BCBBCAD,
0x38C02840,
0x9BCA4982,
0xA3689BAA,
0xB3EAB3CA,
0xA3EAABCA,
0x9B8AB46C,
0x59E5730A,
0x6B0A51A4,
0x7B6C73AD,
0x30A2A48E,
0x18404982,
0x942D5A46,
0x73AE83CD,
0x3A6B5B2E,
0x328D2A0B,
0x4B2F3ACE,
0x6BD05B4F,
0x94F47C51,
0xDF1BBE39,
0xEF9CE75B,
0xDF1CD71B,
0xCD71D677,
0xC4CECCEE,
0xBCEDCD4F,
0x9C2CAC8D,
0x5A487B2A,
0x4A474A48,
0x5A2541E5,
0xA3EB8369,
0x93687264,
0xA40B9BC9,
0x8B48B44C,
0x40E030A0,
0x9B8A5161,
0x9B89A389,
0xA388A368,
0xA3CAA3CA,
0xA3CAAC0C,
0x49C55206,
0x6B2B5A26,
0x8C0E738D,
0x39016A66,
0x20803921,
0x838B6AA7,
0x210462A8,
0x10C410C3,
0x19261905,
0x3A292187,
0x4ACC3A4A,
0x638F638F,
0xDF1B73F0,
0xEF7CE71B,
0xDF3CE75D,
0xCD72D658,
0xC4ADCD10,
0xCD2EC4EE,
0xC52FC50E,
0x93AAAC8D,
0x8AE77AC6,
0x93479B88,
0xB4099B67,
0xB42BCCEC,
0xA3EAA3EA,
0x6A23A3CA,
0x51613080,
0x9B8959C3,
0x93278B07,
0x8AC6A388,
0xA40BA3CA,
0xB42C9B89,
0x52064A05,
0x630B5226,
0x83ED738D,
0x496151C4,
0x20A028A0,
0x83AC3102,
0x108220C2,
0x210000,
0x108218C3,
0x10C318C3,
0x29A710C4,
0x530D52EC,
0x73AF42AC,
0xEF3BD69A,
0xDEFBEF5C,
0xCD93DE78,
0xCCEFCD30,
0xD530CD0F,
0xCD2EC4ED,
0xBCACC4ED,
0xABA9B3EA,
0xA3889B88,
0xD54FBC8C,
0xD56FE5B1,
0xAC4BCD2F,
0x59A29389,
0x51A24100,
0x938A72A6,
0x8B077AA6,
0x82C69B68,
0xA3EB9348,
0x9B899369,
0x5A275A87,
0x5AEB5227,
0x838C738D,
0x496151C4,
0x8401040,
0xC6173965,
0x8612965,
0x200000,
0x106118A1,
0x1061,
0x8820000,
0x4AAB29A7,
0x31E831E8,
0xE6FAA4D2,
0xDEBAE6FA,
0xD5D4DE78,
0xCD30CD50,
0xCD30CD50,
0xCCEED570,
0xB42AC4CD,
0xA3C9ABEA,
0xBCACA3EA,
0xD5B1CD2F,
0xDDD1D5B1,
0xC4EEDDB1,
0x51619BA9,
0x59A251A2,
0x83288308,
0x82C67AA6,
0x93279307,
0x93698B28,
0x8B079369,
0x51E662A8,
0x62EB5269,
0x838B738D,
0x28C059E3,
0x2923,
0xE73D83EF,
0x2146428B,
0x2010C3,
0x8400840,
0x10822924,
0x0,
0x296518E3,
0x4ACB18E3,
0xDE97A4F1,
0xD698EEF9,
0xD5F4DE77,
0xCD70CD91,
0xC530CD71,
0xD530E5D3,
0xA388C48C,
0xB42A9B88,
0xD54FBCAD,
0xCD2ECD2E,
0xDDB1D590,
0xD570DD90,
0x51419389,
0x59E36203,
0x82E88328,
0x82C682E7,
0x8AE78AE7,
0x8B498B28,
0x93289369,
0x5A2762A8,
0x6B2C62C9,
0x838C736D,
0x10603942,
0x88162E8,
0xBE19BE18,
0x29E8428B,
0x201924,
0x20,
0x4A493166,
0x18E32124,
0x20E32924,
0x8C913185,
0xD677D678,
0xD657E6F9,
0xDE35DE77,
0xCD71CD91,
0xC530CD71,
0xDD91DD92,
0xB40BC4CE,
0xCCEDB42A,
0xCCEDCCEE,
0xC4CDCCED,
0xD54FD52E,
0xD590CD2F,
0x51618B07,
0x72A661E3,
0x83078329,
0x82E782E7,
0x7AA682E7,
0x8B298B28,
0x9369938A,
0x6ACA6AE9,
0x7B6C6B29,
0x7B6C7B6D,
0x31C20000,
0x31E56B8A,
0xA596BE79,
0x8824AEB,
0x8600000,
0x840,
0x632D0821,
0x42494249,
0x62EB4228,
0xC5F59450,
0xCE99D698,
0xDE98DED9,
0xDE35DE76,
0xCD30CD31,
0xC52FCD2F,
0xD591DD90,
0xCD50E5F3,
0xD54FCD2F,
0xC4EECD2F,
0xCCEEC4EE,
0xC4EECD0E,
0xD550C50E,
0x51827265,
0x8B4A6A25,
0x7AC68309,
0x7AA67AC6,
0x82E77286,
0x82C782E8,
0x8B498B49,
0x6AEA6B2A,
0x736C62E9,
0x52888C0F,
0x7C0B0020,
0x636C52C8,
0x8CD3B5F7,
0x32288492,
0x2010A2,
0x8210820,
0x200020,
0x42281081,
0x8C306B6D,
0xC5F6A4F3,
0xD699CE58,
0xE6D9DED9,
0xCDD4D636,
0xC50FC510,
0xCD50CD50,
0xCD4FDD90,
0xDDB2DDB1,
0xDD90E612,
0xD570D570,
0xCD2FD570,
0xC4CEC4EE,
0xBCAEC4CE,
0x6A244100,
0x7286938A,
0x728572A6,
0x72657285,
0x8B497265,
0x72667AA7,
0x8B498308,
0x62A962E9,
0x7BAD4A67,
0x9450,
0x9CEE10A1,
0x9D1231C4,
0x7C508471,
0x8CD38471,
0x2124636E,
0x10620020,
0x10A318E3,
0x5AEB4A69,
0x73CE8C71,
0xD6988C50,
0xD678CE78,
0xD657CE57,
0xCDF4CDF4,
0xC510CD51,
0xD570CD70,
0xC50FC4CD,
0xCD30CD2F,
0xBCCDDD90,
0xEE33DDD1,
0xC4EED570,
0xBCADCD2F,
0x6A44938A,
0x83285162,
0x7AE87AC7,
0x72857286,
0x7AC67AA6,
0x82E77AA7,
0x7AA76A25,
0x83298309,
0x4A066309,
0x83AE5227,
0x10201020,
0x8C6D62E6,
0x4A280840,
0x8CB28C70,
0x8C9273EF,
0x29866BCF,
0x5B2C31A6,
0x630C4249,
0x8C315ACB,
0xB5D6A534,
0xBDD6B5F6,
0xCE58CE58,
0xDE98E6FA,
0x9C6EC5B4,
0xDDB2D592,
0xBCCDC52F,
0xDD91E5D1,
0xDD92DD91,
0xB46CB46C,
0xCD2FBCAD,
0xDDB1DDB1,
0x8B28D570,
0x20204100,
0x83288B48,
0x6A856244,
0x832872E7,
0x72A682E7,
0x72866A45,
0x7AC78B4A,
0x83497AE8,
0x49E66329,
0x93EF41A6,
0x28E028A2,
0x41C26AE6,
0x31640800,
0x94F294D1,
0x5B4D6BAE,
0x5B2C8CB2,
0x73EF7BEF,
0x5AEB5B2C,
0x8C307BAE,
0xADB6AD75,
0xD678C678,
0xCE58DED9,
0xBD94C617,
0xD614BD52,
0xCD30B48E,
0xBCEEB48D,
0xCD0FCD2E,
0xC50FCD0F,
0xDDD2DD91,
0xBCCDDDD2,
0x9BEAB48D,
0x49407AC6,
0x72862020,
0x59C39BCB,
0x6A867B07,
0x6A456A85,
0x72A77AC7,
0x83297286,
0x7AE87AE8,
0x83498B6A,
0x39A46329,
0x6B2A4A25,
0x20A03122,
0x31025205,
0x8401880,
0x844F5288,
0x5B2C6B8D,
0x5B0B7C10,
0x7C3031A6,
0x6BAE6B8D,
0x84306B6D,
0xBDD79D13,
0xBE36AD75,
0xD6D8C636,
0xCE35D697,
0xD593CDD4,
0xC551B4F0,
0xAC4CB46D,
0xC4CEC4CD,
0xCD2FC4CD,
0xDE13D5F2,
0xE614E613,
0x9389D571,
0x20406223,
0xAC6E5A26,
0x72A76204,
0x7AC77B08,
0x7AC67AC7,
0x7AA67AC6,
0x8B497AC7,
0x7B087AE8,
0x8B6A8B6A,
0x3A057C2C,
0x5A884A67,
0x20803143,
0x39433943,
0x10601860,
0x842E3162,
0x29A55AEA,
0x18E32124,
0x21440841,
0x73AE2145,
0x84508C71,
0xB5F78CB2,
0xBE16BE17,
0xB5D5BDD5,
0xB573BDD4,
0xA42EBD52,
0xA44CC551,
0xBCCDBCEE,
0xBC8CBC8C,
0xB46CBCAD,
0xB4AEA46C,
0xE5F4CD71,
0x8B69EE54,
0x30E04981,
0x72A7B4D0,
0x72C772A7,
0x72868349,
0x7AE77AC7,
0x7AC77AC7,
0x7AE87AE7,
0x93AA8308,
0x93AB8349,
0x73CB8CAE,
0x3984630A,
0x28A128E2,
0x312228C1,
0x18800820,
0x73AB1080,
0x18C252A8,
0x0,
0x0,
0x29650020,
0x73AE39E7,
0xADF79513,
0xBDD6C678,
0xB5B5CE58,
0xBDB4B594,
0xACB0BD72,
0xB4ACAC8D,
0xBCCCBCED,
0x9BC99BA8,
0x8B68AC6C,
0x41A551E4,
0xB48D8328,
0x72C7E614,
0x62453100,
0x6225B4AF,
0x72C78308,
0x7AA67AE7,
0x82E77AC7,
0x7AE782E7,
0x7AC782E7,
0x9BEC8329,
0x93AC8B6A,
0x8CCE8CEE,
0x28E1630A,
0x20A120A1,
0x20C128C1,
0x18A01020,
0x4A251880,
0x4A0752A8,
0x29042904,
0x18A22083,
0x8201061,
0x31A60000,
0x74104AAA,
0xBD95AD95,
0xCE57C637,
0xBD93BDD5,
0xB512C5B4,
0xC52FB4CE,
0xBCEEBCEE,
0xB4CEAC8C,
0x62A7B530,
0x52065A46,
0xA46C6224,
0x5204A42C,
0x9C2D2080,
0x728693AB,
0x72C76A86,
0x7AA67286,
0x82E77AC7,
0x82E782E7,
0x7AE87AE7,
0x93AB8B6A,
0x9BED93CB,
0x84AD84ED,
0x18805AC8,
0x20801880,
0x18803101,
0x20C020A0,
0x29222900,
0x7B8E5AA9,
0x626A62AB,
0x49E859E9,
0x312541A7,
0x20C318A2,
0x31661882,
0x94715AEB,
0xCE57AD54,
0xC5D5BDF5,
0xC573D636,
0xCD91CDB3,
0xBCEFC571,
0x944EACEF,
0x3184738C,
0x9C6E836B,
0x9C2C93CB,
0x49C36265,
0xBD5228C1,
0x72A78328,
0x72A76224,
0x72867286,
0x82E77AC7,
0x82E782E7,
0x83287AE7,
0x93AA93AB,
0xA42D9C0C,
0x7C8C7C8B,
0x18C1738A,
0x396218A0,
0x20803101,
0x29002920,
0x39643101,
0x8BF06B0C,
0x83508B90,
0x7B4E8B70,
0x72EC7B6E,
0x626A5A49,
0x41875209,
0x6B0C3966,
0x947183AE,
0xD677A533,
0xCE16D656,
0xB531CDF4,
0x838B940D,
0x39C65A88,
0x20E318C2,
0xB511838B,
0x7307B4EF,
0x39625A24,
0xB4F149E5,
0x72A772C7,
0x72A76245,
0x72867286,
0x82E77AC7,
0x7AC782E7,
0x8B6A7AC7,
0x9BEC938A,
0x93EC9C0C,
0x84EE7C4C,
0x52A68CEF,
0x7BA95285,
0x31003120,
0x39412921,
0x39A43941,
0x9C128BEF,
0x9BF39BD2,
0xA4539C54,
0x93F2AC94,
0x9C739432,
0xB4B5AC94,
0x936FAC74,
0x732D624A,
0x94917BAE,
0x8C908C2F,
0x62EA8C4F,
0x316718C3,
0x4A082925,
0x7B2A5A68,
0xAC8EB4D0,
0x62457308,
0x204051E4,
0xA46F72EA,
0x72A77AC8,
0x72C76A66,
0x7AA772A7,
0x82E77AC7,
0x72868308,
0x8B4A7AA6,
0x9C0C8B6A,
0x8BCB93EC,
0x84CE7C6D,
0x8CCE84CE,
0x83CA9CEE,
0x39415203,
0x41623942,
0x29423101,
0x9C1183CE,
0xA3F2A3B1,
0xB4B5A454,
0xACB5BCF6,
0xBD16B516,
0xBCF6ACB5,
0xD578C537,
0xFF7ED5B8,
0x8615249,
0x10611082,
0x294410A2,
0x52AA4A49,
0x62A9736D,
0xA48E944E,
0x8BABC531,
0x394151E3,
0x100030E0,
0x93CC8BAC,
0x72C772C8,
0x6A4672C7,
0x7AC772A6,
0x7AC76A45,
0x7AC77AA6,
0x83497AE8,
0x93CB938A,
0x93CB9C0C,
0x848D8CAE,
0x744C746C,
0x842C6BCA,
0x49A3734A,
0x49A34983,
0x52685246,
0x7AEC5228,
0x9B6F932F,
0xA4129BF0,
0xA473AC74,
0xACB5AC94,
0xBCD5BD16,
0xC4D6BCB5,
0xEE9CDDB9,
0x39860800,
0x52486AEB,
0x734D7B8E,
0x9470734D,
0x8BCC9C6F,
0xB4CE7328,
0x498272A7,
0x41825A04,
0x10004161,
0x8BCC838C,
0x72C8834A,
0x6A665A05,
0x7AC772C7,
0x7AA772A7,
0x7AC772A7,
0x8B6A7AC7,
0x93AB834A,
0x8B6B9BED};
 

void Dly(unsigned char unit){
	
do {
__delay_ms(9); 
	
} while(--
unit != 0);} 
	

	void Write_Cmd(unsigned char CMD)
unsigned char i;
	
 
 
    
CS=0;
   
//
	
__delay_us(12);
    
RS=0;
    for(
i=0;i<8;i++)
     {  
SCL=0;
        if(
CMD&0x80SDA=1;
       
	
else 
SDA=0;
       
	
SCL=1;
        
CMD=CMD<<1;
     }
   
	
CS=1;//__delay_us(12);SCL=0;CS=0;SDA=0;
}
  
void  Write_Cmd_Data (unsigned char CMDP)
unsigned char i;
 
    
CS=0;
   
//
	
__delay_us(12);
    
RS=1;
    for(
i=0;i<8;i++)
     {  
SCL=0;
        if(
CMDP&0x80SDA=1;
       
	
else 
SDA=0;
       
	
SCL=1;
        
CMDP=CMDP<<1;
     }
   
	
CS=1;//return(1);//__delay_us(12);
}

void Write_Data(unsigned char DH,unsigned char DL)
{
unsigned char i;
	
 
 
    
CS=0;
   
//
	
__delay_us(12);
    
RS=1;
    for(
i=0;i<8;i++)
     {  
SCL=0;
        if(
DH&0x80SDA=1;
       
	
else 
SDA=0;
       
	
SCL=1;
        
DH=DH<<1;
     }
    for(
i=0;i<8;i++)
     {  
SCL=0;
        if(
DL&0x80SDA=1;
       
	
else 
SDA=0;
       
	
SCL=1;
        
DL=DL<<1;
     }
   
	
CS=1;//__delay_us(12);
}

///////////////////////////////////////////////////////////////
void delayms(unsigned int count){
     
int i,j;   for(i=0;i<count;i++) {for(j=0;j<1000;j++); 
     }
 }

void LCD_Enter_Sleep(void

	
Write_Cmd(0x28);    // Display off 
	
Write_Cmd(0x10);    // Enter Sleep mode LCD_Enter_Sleep();LCD_Exit_Sleep();

 
void LCD_Exit_Sleep(void

	
Write_Cmd(0x11);     // Sleep out 
	
delayms(500); 
	
Write_Cmd(0x29);     // Display on 


void ILI9341_Initial(void){
	
 
  
RES=0;delayms(1000);RES=1;delayms(1000);RES=0;delayms(1000);RES=1;delayms(1000);
  
Write_Cmd(0xEF);
  
Write_Cmd_Data(0x03);
  
Write_Cmd_Data(0x80);
  
Write_Cmd_Data(0x02);
  
Write_Cmd(0xCF);  
  
Write_Cmd_Data(0x00); 
  
Write_Cmd_Data(0XC1); 
  
Write_Cmd_Data(0X30); 
  
Write_Cmd(0xED);  
  
Write_Cmd_Data(0x64); 
  
Write_Cmd_Data(0x03); 
  
Write_Cmd_Data(0X12); 
  
Write_Cmd_Data(0X81); 
  
Write_Cmd(0xE8);  
  
Write_Cmd_Data(0x8a); 
  
Write_Cmd_Data(0x00); 
  
Write_Cmd_Data(0x78); 
  
Write_Cmd(0xCB);  
  
Write_Cmd_Data(0x39); 
  
Write_Cmd_Data(0x2C); 
  
Write_Cmd_Data(0x00); 
  
Write_Cmd_Data(0x34); 
  
Write_Cmd_Data(0x02); 
  
Write_Cmd(0xF7);  
  
Write_Cmd_Data(0x20); 
  
Write_Cmd(0xEA);  
  
Write_Cmd_Data(0x00); 
  
Write_Cmd_Data(0x00); 
  
Write_Cmd(ILI9341_PWCTR1);    //Power control 
  
Write_Cmd_Data(0x19);   //VRH[5:0] 
  
Write_Cmd(ILI9341_PWCTR2);    //0xC1 Power control 
  
Write_Cmd_Data(0x11);   //SAP[2:0];BT[3:0] 
  
Write_Cmd(ILI9341_VMCTR1);    //VCM control 
  
Write_Cmd_Data(0x3d); //?????
  
Write_Cmd_Data(0x2b); 
  
Write_Cmd(ILI9341_VMCTR2);    //VCM control2 
  
Write_Cmd_Data(0xC1);  //--
  
Write_Cmd(0x36);    // Memory Access Control 
  
Write_Cmd_Data(90);//Write_Cmd_Data(0x0C); //12
  
Write_Cmd(ILI9341_PIXFMT);    
  
Write_Cmd_Data(0x55); 
  
Write_Cmd(ILI9341_FRMCTR1);    
  
Write_Cmd_Data(0x00);  
  
Write_Cmd_Data(0x18); 
  
Write_Cmd(ILI9341_DFUNCTR);    // Display Function Control 
  
Write_Cmd_Data(0x08); 
  
Write_Cmd_Data(0x82);
  
Write_Cmd_Data(0x27);  
  
Write_Cmd(0xF2);    // 3Gamma Function Disable 
  
Write_Cmd_Data(0x01); 
  
Write_Cmd(ILI9341_GAMMASET);    //Gamma curve selected 
  
Write_Cmd_Data(0x01); 
  
Write_Cmd(ILI9341_GMCTRP1);    //Set Gamma 
	
Write_Cmd_Data(0x0F); 
	
Write_Cmd_Data(0x27); 
	
Write_Cmd_Data(0x22); 
	
Write_Cmd_Data(0x0C); 
	
Write_Cmd_Data(0x11); 
	
Write_Cmd_Data(0x0A); 
	
Write_Cmd_Data(0x4B); 
	
Write_Cmd_Data(0XBA); 
	
Write_Cmd_Data(0x36); 
	
Write_Cmd_Data(0x05); 
	
Write_Cmd_Data(0x0A); 
	
Write_Cmd_Data(0x00); 
	
Write_Cmd_Data(0x13); 
	
Write_Cmd_Data(0x10); 
	
Write_Cmd_Data(0x00); 
    
Write_Cmd(ILI9341_GMCTRN1);    
	
Write_Cmd_Data(0x00); 
	
Write_Cmd_Data(0x18); 
	
Write_Cmd_Data(0x1D); 
	
Write_Cmd_Data(0x03); 
	
Write_Cmd_Data(0x0F); 
	
Write_Cmd_Data(0x05); 
	
Write_Cmd_Data(0x33); 
	
Write_Cmd_Data(0x66); 
	
Write_Cmd_Data(0x48); 
	
Write_Cmd_Data(0x09); 
	
Write_Cmd_Data(0x15); 
	
Write_Cmd_Data(0x0F); 
	
Write_Cmd_Data(0x2F); 
	
Write_Cmd_Data(0x2F); 
	
Write_Cmd_Data(0x0F); 
  
Write_Cmd(ILI9341_SLPOUT);    //Exit Sleep  
	
	

  
Write_Cmd(ILI9341_DISPON);    //Display on 
}  

static 
void LCD_SetPos(unsigned char x0,unsigned char x1,unsigned int y0,unsigned int y1)

 
	
Write_Cmd(0x2A);
	
Write_Cmd_Data(0x00);
	
Write_Cmd_Data(x0 0xFF);
	
Write_Cmd_Data (0x00);
	
Write_Cmd_Data (x1);
	
Write_Cmd(0x2B);
	
Write_Cmd_Data (y0>>8);
	
Write_Cmd_Data (y0);
	
Write_Cmd_Data (y1>>8);
	
Write_Cmd_Data (y1);
	
Write_Cmd(0x2C);

}
 
void SetCursor (unsigned int Xposunsigned int Ypos)
   {
   
LCD_SetPos(Ypos,Ypos,Xpos,Xpos);
   }


 
void   Write_color(unsigned int y)
{

        
unsigned char m y>>8;
        
unsigned char n y;
Write_Data(m,n);
}

void ClearScreen(unsigned int bColor){
 
unsigned int i,j;LCD_SetPos(0,239,0,319); 
 for (
i=0;i<320;i++)
	
{for (
j=0;j<240;j++)Write_color(bColor);
   }
	

}
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  
 
void yataycizgi(unsigned int dikeyunsigned int yatayunsigned int uzunluk,unsigned int color)
{
   
int i ;
	
for (
0uzunluki++) {
   
LCD_SetPos(dikey,dikey,yatay,yatay);
 
Write_color(color);  
      
yatay++; }
 }  
  
 
void set_pos(unsigned char x0,unsigned char x1,unsigned int y0,unsigned int y1)//(unsigned int x, unsigned int width,unsigned int y,unsigned int height)
{
       
Write_Cmd(0x2a);
	
Write_Cmd_Data(x0 >> 8);
	
Write_Cmd_Data(x0 0xFF);     //XSTART
	
Write_Cmd_Data(y0 >> 8);
	
Write_Cmd_Data(y0 0xFF);     //XEND
	
Write_Cmd(0x2b);
	
Write_Cmd_Data(x1 >> 8);
	
Write_Cmd_Data(x1);        //YSTART
	
Write_Cmd_Data(y1>> 8);
	
Write_Cmd_Data(y1);       //YEND
    
Write_Cmd(0x2c);

}
 
//const uint32_t    const uint16_t  bayrak
  
void resim_tara(uint16_t x,uint16_t y,uint16_t yukseklik,uint16_t genislik,const uint32_t  *resim)
{
uint16_t i,j;
uint16_t *tmp = (uint16_t*)resim;
uint16_t LCD_GENISLIK=genislik;
uint16_t LCD_YUKSEKLIK=yukseklik;
    for (
i=0;i<LCD_GENISLIKi++){
    for (
j=0;j<LCD_YUKSEKLIK;j++){
    
     
set_pos (i+x,(LCD_YUKSEKLIK-j)+y,LCD_GENISLIK,LCD_YUKSEKLIK);
      
Write_color(*tmp++);
        }
     }
}
 
 
   
void  main() {     
   
INTCON2bits.RBPU =1;CMCON =7;ADCON1 0xFF;      
   
TRISA=0b00000000TRISB =0b00000000
   
TRISC 0x00TRISD 0x00;  TRISE 0x00;  
   
PORTA=0x00;PORTB=0x00PORTC=0x00PORTD=0x00;PORTE=0x00;//delayms(200);  __delay_ms(8);           
   
ILI9341_Initial(); 
   
ClearScreen(YELLOW);  
   
resim_tara(0,0,64,32,bayrak);  //32x64 piksel resim
   
   
while(1){  
  
    
      } 
   }

#ifdef __cplusplus
}
#endif


SB7

07 Kasım 2019, 01:01:20 #3 Son düzenlenme: 07 Kasım 2019, 14:22:31 SB7
@serkan Cevabınız için teşekkürler sorun lcd kütüphanemdeymiş. Yabancı kaynaklardan farklı bir kütüphane ile direkt rgb değerlerini for döngüsüyle göndererek resmi basabildim. Sorun çözüldü teşekkürler.
https://www.youtube.com/watch?v=nHgM2-d4lLc

KingSlayyer

@SB7 bende böyle bir proje üstünde çalışıyorum acaba çalıştırdığınız kodu paylaşabilir misiniz? En azından for döngüsüyle resimi basma kısmını

SB7

@KingSlayyer kullandığım kütüphane bu internette örnekleri var

#include "tm_stm32f4_ili9341_ltdc.h"
Yazdığım kod bundan ibaret. Gerekli tanımlamaları yapıp resminizi 320*240 boyutuna dönüştüreceksiniz ardından bitmap e çevireceksiniz. 76800 elemanlı bir dizi oluşturmaya dikkat edin. Çünkü iç içe yazılı for döngüleri ile 320*240=76800 adet pixelin renk datasına ihtiyacınız var.

while (1) {
	
	

	
	
k=0;
	
	
for(
x=0;x<320;x++)
	
	
{
	
	
	
for(
y=0;y<240;y++)
	
	
	
{
	
	
	
	
TM_ILI9341_DrawPixel(y,x,bitmap[k]);
	
	
	
	
k++;
	
	
	
	
Delay(25);
	
	
	
}
	
	
}
	
}
}

İyi çalışmalar.

PhD

Alıntı yapılan: SB7 - 07 Şubat 2020, 23:29:27@KingSlayyer kullandığım kütüphane bu internette örnekleri var

#include "tm_stm32f4_ili9341_ltdc.h"

Tilen Majerle'nin sitesinden gerekli tüm kaynak kodları ve örnekleri bulabilirsiniz.

http://stm32f4-discovery.net/stm32f4-links/
...hiç...

KingSlayyer

@SB7 @PhD öncelikle cevaplarınız için çok teşekkür ederim.
Müsade ederseniz ben bir şey daha sormak istiyorum. Ben şuan WiFi modülü üzerinden STM32F429 kitine resim dosyası atıp o resmi lcd ekranda basmak istiyorum. bununla ilgili bilgisi olan veya tecrübesi olan var mıdır? Yardımcı olur musunuz?

PhD

Alıntı yapılan: KingSlayyer - 09 Şubat 2020, 18:53:10@SB7 @PhD öncelikle cevaplarınız için çok teşekkür ederim.
Müsade ederseniz ben bir şey daha sormak istiyorum. Ben şuan WiFi modülü üzerinden STM32F429 kitine resim dosyası atıp o resmi lcd ekranda basmak istiyorum. bununla ilgili bilgisi olan veya tecrübesi olan var mıdır? Yardımcı olur musunuz?
İkisi birbirinden farklı konular. Yani WiFi için şu anda en moda olan ESP8266 olarak araştırırsan istemediğin kadar örnek bulabilirsin. Link verdiğim yerde de hem WiFi hem de TFT konuları ile ilgili örnek bulabilirsin. Sadece iki farklı konuyu senin istediğin şekilde birleştirmek sana kalmış.

Kolay gelsin.
...hiç...

mfurkanuyar

Neden TouchGFX kullanmıyorsunuz? bunun özel bir sebebi varmı?