27 Mayıs 2020, 02:13:14

Haberler:

Picproje Facebook Sayfası:  https://bit.ly/2pUitll


buton çalışması 16f628a

Başlatan EAelek., 30 Aralık 2019, 03:58:10

EAelek.

30 Aralık 2019, 03:58:10 Son düzenlenme: 30 Aralık 2019, 17:35:33 muhittin_kaplan
Device 16F628A
Xtal 4

All_Digital true               
TRISA
=%00000000  
TRISB
=%00000001
PORTA
=
PORTB
=0
Dim  btn  
As PORTB.0
Dim yuk 
As PORTB.5
Dim   asa 
As  PORTB.6
Dim  led 
As  PORTB.4
Dim a 
As Byte
Dim b 
As Byte
Dim s 
As Byte
a
=0
s
=0
b
=0
led
=:DelayMS 500 :led=0
baslai
:
If 
btn=1 Then GoTo  basla
GoTo baslai
basla
:
If 
btn=1 Then GoTo basla2
GoTo baslai
Endıf
Endıf
basla2
:
led=1
a
=Counter btn,1500 
s
=ERead 0 
If a=And s<4  Then GoTo yukselt
If a=And s>=And s<9  Then GoTo azalt
DelayMS 1000
led=0
GoTo baslai
yukselt
:
DelayMS 100
yuk
=1:led=1
DelayMS 1100
yuk
=0:led=0
DelayMS 100
b
=ERead 0
b
=b+1
EWrite 0
,[b]
DelayMS 100
GoTo baslai

azalt
:
DelayMS 100
asa
=1:led=1
DelayMS 1100
asa
=0:led=0
DelayMS 100
b
=ERead 0
b
=b+1
If b=8 Then b=0
EWrite 0
,[b]
DelayMS 100
GoTo baslai
ısıs de calısıyor fakat uygulama için  yukledıgımde led yanık kalıyor xtal 4 krıstal osc ayarlarımı yapmam gerekıyor confıg 4k7 dırenc var mclr ucunda yardımcı olabılırmısınız