basit bir DLLimport demo gerekli

Başlatan t2, 28 Eylül 2010, 15:11:27

t2

Delphi ile yazılmış bir DLL  var. Bunun içerisindeki fonksiyonu visualstudio projesinde çalıştırmak istiyorum. Ancak  VS bilgim çok az. Bunu nasıl yapabilirim.

demo yapmak üzere eklediğim dll içerisindeki fonksiyon DllMessage bir  butona basınca bu fonksiyonu çağıran basit bir VB .net demoya ihtiyacım var.  Hello world mesajı yazıcak. hepsi bu.  Şimdiden teşekkür ederim.

DLL ektedir.

http://www.speedyshare.com/files/24449104/DLLkullan.zipmuhittin_kaplan

Hocam Yazdığınız DLL ye VS ulaşılamaz yada eklenemez diyor.

t2

#2
Bu bir activex nesnesi değil.  Bildiğin DLL.  tam terminolojisini bilmiyorum ama bunun .net ile doğrudan alakası yok. .Net olmasa da çalışabilen türden bir DLL. Ona göre muamele yapmamız gerek .  Uygulama çalışınca kendisi import edecek. diye düşünüyorum. Görüldüğü gibi Delphi uygulaması o şekil çalışabiliyor. .Net ile de olur  ama nasıl olur bilemedim.


Başka DLLimport projeleri buldum onlardan benzetmeye çalışıyorum.
Biri kendi DLLi için şöyle yapmış:
Imports System.Runtime.InteropServices
Imports System.Threading
Imports System.ComponentModel
Imports System.Data
Imports System.Windows.Forms
Imports Microsoft.Win32
Imports System.io

Public Class Form1
    Inherits System.Windows.Forms.Form

#Region "Variables"
    Private nBarcodeType As Integer
    Private nThreshold As Integer
    Private bDiskFile As Boolean

    Private nImgFormat As Integer
    Private nPageOption As Integer
    Private nRLeft As Integer
    Private nRTop As Integer
    Private nRRight As Integer
    Private nRBottom As Integer
    Private nImgWidth As Integer
    Private nImgHeight As Integer
#End Region

#Region "DLL Imports"

    <DllImport("kernel32.dll", SetlastError:=True)> Private Shared Function LoadLibrary(ByVal LibFileName As String) As Integer
    End Function

    <DllImport("Decode2D.dll", SetlastError:=True)> Private Shared Function De2DInit() As Integer
    End Function

    <DllImport("Decode2D.dll", SetlastError:=True)> Private Shared Function De2DSetKey(ByVal Key As String) As Integer
    End Function

    <DllImport("Decode2D.dll", SetlastError:=True)> Private Shared Function De2DCleanUp() As Integer
    End Function

    <DllImport("Decode2D.dll", SetlastError:=True)> Private Shared Function De2DFreeMem() As Integer
    End Function

    <DllImport("Decode2D.dll", SetlastError:=True)> Private Shared Function De2DGetCount() As Integer
    End Function

    <DllImport("Decode2D.dll", SetlastError:=True)> Private Shared Function De2DGetStrLen(ByVal CodeIndex As Integer) As Integer
    End Function

    <DllImport("Decode2D.dll", SetlastError:=True)> Private Shared Function De2DGetCharAt(ByVal CodeIndex As Integer, ByVal CharIndex As Integer) As Integer
    End Function

    <DllImport("Decode2D.dll", SetlastError:=True)> Private Shared Function De2DGetPDF417Param(ByVal CodeIndex As Integer, ByRef Rows As Integer, ByRef Columns As Integer, ByRef ECLevel As Integer, ByRef Truncated As Integer) As Integer
    End Function

    <DllImport("Decode2D.dll", SetlastError:=True)> Private Shared Function De2DGetDMParam(ByVal CodeIndex As Integer, ByRef Rows As Integer, ByRef Columns As Integer) As Integer
    End Function

    <DllImport("Decode2D.dll", SetlastError:=True)> Private Shared Function De2DGetQRCodeParam(ByVal CodeIndex As Integer, ByRef Rows As Integer, ByRef Columns As Integer, ByRef Version As Integer, ByRef Level As Integer, ByRef Mask As Integer) As Integer
    End Function

    <DllImport("Decode2D.dll", SetlastError:=True)> Private Shared Function De2DGetRect(ByVal CodeIndex As Integer, ByRef P1 As Long, ByRef P2 As Long, ByRef P3 As Long, ByRef P4 As Long) As Integer
    End Function

    <DllImport("Decode2D.dll", SetlastError:=True)> Private Shared Function De2DLoadFromMem(ByVal Buffer As Byte(), ByVal Size As Long, ByVal ImgFormat As Integer) As Integer
    End Function

    <DllImport("Decode2D.dll", SetlastError:=True)> Private Shared Function De2DLoadFromFile(ByVal FileName As String, ByVal ImgFormat As Integer) As Integer
    End Function

    <DllImport("Decode2D.dll", SetlastError:=True)> Private Shared Function De2DGetNumOfPages() As Integer
    End Function

    <DllImport("Decode2D.dll", SetlastError:=True)> Private Shared Function De2DSetPage(ByVal PageIndex As Integer) As Integer
    End Function

    <DllImport("Decode2D.dll", SetlastError:=True)> Private Shared Function De2DGetImgSize(ByRef Width As Integer, ByRef Height As Integer) As Integer
    End Function

    <DllImport("Decode2D.dll", SetlastError:=True)> Private Shared Function De2DSetThreshold(ByVal Threshold As Integer) As Integer
    End Function

    <DllImport("Decode2D.dll", SetlastError:=True)> Private Shared Function De2DSetRegion(ByVal Left As Integer, ByVal Top As Integer, ByVal Right As Integer, ByVal Bottom As Integer) As Integer
    End Function

    <DllImport("Decode2D.dll", SetlastError:=True)> Private Shared Function De2DScanType(ByVal CodeType As Integer, ByVal Enabled As Integer) As Integer
    End Function

    <DllImport("Decode2D.dll", SetlastError:=True)> Private Shared Function De2DScan() As Integer
    End Function
#End Region

#Region "Windows Form Designer generated code"

    Public Sub New()
        MyBase.New()

        Dim WinDir As String
        Dim DLLPath As String

        WinDir = System.Environment.GetEnvironmentVariable("WinDir")
        DLLPath = WinDir & "\System32\Decode2D.dll"
        LoadLibrary(DLLPath)

        De2DInit()

        'This call is required by the Windows Form Designer.
        InitializeComponent()

        'Add any initialization after the InitializeComponent() call

    End Sub

    'Form overrides dispose to clean up the component list.
    Protected Overloads Overrides Sub Dispose(ByVal disposing As Boolean)
        If disposing Then
            If Not (components Is Nothing) Then
                components.Dispose()
            End If
        End If
        MyBase.Dispose(disposing)
    End Sub

    'Required by the Windows Form Designer
    Private components As System.ComponentModel.IContainer

    'NOTE: The following procedure is required by the Windows Form Designer
    'It can be modified using the Windows Form Designer.  
    'Do not modify it using the code editor.
    Friend WithEvents GroupBox2 As System.Windows.Forms.GroupBox
    Friend WithEvents Label14 As System.Windows.Forms.Label
    Friend WithEvents Label15 As System.Windows.Forms.Label
    Friend WithEvents Label16 As System.Windows.Forms.Label
    Friend WithEvents Label17 As System.Windows.Forms.Label
    Friend WithEvents Label18 As System.Windows.Forms.Label
    Friend WithEvents Label19 As System.Windows.Forms.Label
    Friend WithEvents Label20 As System.Windows.Forms.Label
    Friend WithEvents Label21 As System.Windows.Forms.Label
    Friend WithEvents txtWidth As System.Windows.Forms.TextBox
    Friend WithEvents txtHeight As System.Windows.Forms.TextBox
    Friend WithEvents txtPages As System.Windows.Forms.TextBox
    Friend WithEvents cbxPages As System.Windows.Forms.ComboBox
    Friend WithEvents txtRLeft As System.Windows.Forms.TextBox
    Friend WithEvents txtRTop As System.Windows.Forms.TextBox
    Friend WithEvents txtRWidth As System.Windows.Forms.TextBox
    Friend WithEvents txtRHeight As System.Windows.Forms.TextBox
    Friend WithEvents txtBarcodeInfo As System.Windows.Forms.TextBox
    Friend WithEvents btnImageInfo As System.Windows.Forms.Button
    Friend WithEvents btnOpen As System.Windows.Forms.Button
    Friend WithEvents btnScan As System.Windows.Forms.Button
    Friend WithEvents btnClose As System.Windows.Forms.Button
    Friend WithEvents OFD As System.Windows.Forms.OpenFileDialog
    Friend WithEvents btnScanningOptions As System.Windows.Forms.Button
    Friend WithEvents Label9 As System.Windows.Forms.Label
    Friend WithEvents txtThreshold As System.Windows.Forms.TextBox
    Friend WithEvents GroupBox1 As System.Windows.Forms.GroupBox
    Friend WithEvents Label1 As System.Windows.Forms.Label
    Friend WithEvents cbxBarcodeType As System.Windows.Forms.ComboBox
    <System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()> Private Sub InitializeComponent()
        Me.GroupBox2 = New System.Windows.Forms.GroupBox
        Me.btnImageInfo = New System.Windows.Forms.Button
        Me.txtRHeight = New System.Windows.Forms.TextBox
        Me.txtRWidth = New System.Windows.Forms.TextBox
        Me.txtRTop = New System.Windows.Forms.TextBox
        Me.txtRLeft = New System.Windows.Forms.TextBox
        Me.cbxPages = New System.Windows.Forms.ComboBox
        Me.txtPages = New System.Windows.Forms.TextBox
        Me.txtHeight = New System.Windows.Forms.TextBox
        Me.txtWidth = New System.Windows.Forms.TextBox
        Me.Label21 = New System.Windows.Forms.Label
        Me.Label20 = New System.Windows.Forms.Label
        Me.Label19 = New System.Windows.Forms.Label
        Me.Label18 = New System.Windows.Forms.Label
        Me.Label17 = New System.Windows.Forms.Label
        Me.Label16 = New System.Windows.Forms.Label
        Me.Label15 = New System.Windows.Forms.Label
        Me.Label14 = New System.Windows.Forms.Label
        Me.txtBarcodeInfo = New System.Windows.Forms.TextBox
        Me.btnOpen = New System.Windows.Forms.Button
        Me.btnScan = New System.Windows.Forms.Button
        Me.btnClose = New System.Windows.Forms.Button
        Me.OFD = New System.Windows.Forms.OpenFileDialog
        Me.btnScanningOptions = New System.Windows.Forms.Button
        Me.Label9 = New System.Windows.Forms.Label
        Me.txtThreshold = New System.Windows.Forms.TextBox
        Me.GroupBox1 = New System.Windows.Forms.GroupBox
        Me.cbxBarcodeType = New System.Windows.Forms.ComboBox
        Me.Label1 = New System.Windows.Forms.Label
        Me.GroupBox2.SuspendLayout()
        Me.GroupBox1.SuspendLayout()
        Me.SuspendLayout()
        '
        'GroupBox2
        '
        Me.GroupBox2.Controls.Add(Me.btnImageInfo)
        Me.GroupBox2.Controls.Add(Me.txtRHeight)
        Me.GroupBox2.Controls.Add(Me.txtRWidth)
        Me.GroupBox2.Controls.Add(Me.txtRTop)
        Me.GroupBox2.Controls.Add(Me.txtRLeft)
        Me.GroupBox2.Controls.Add(Me.cbxPages)
        Me.GroupBox2.Controls.Add(Me.txtPages)
        Me.GroupBox2.Controls.Add(Me.txtHeight)
        Me.GroupBox2.Controls.Add(Me.txtWidth)
        Me.GroupBox2.Controls.Add(Me.Label21)
        Me.GroupBox2.Controls.Add(Me.Label20)
        Me.GroupBox2.Controls.Add(Me.Label19)
        Me.GroupBox2.Controls.Add(Me.Label18)
        Me.GroupBox2.Controls.Add(Me.Label17)
        Me.GroupBox2.Controls.Add(Me.Label16)
        Me.GroupBox2.Controls.Add(Me.Label15)
        Me.GroupBox2.Controls.Add(Me.Label14)
        Me.GroupBox2.Location = New System.Drawing.Point(246, 15)
        Me.GroupBox2.Name = "GroupBox2"
        Me.GroupBox2.Size = New System.Drawing.Size(174, 297)
        Me.GroupBox2.TabIndex = 1
        Me.GroupBox2.TabStop = False
        Me.GroupBox2.Text = "Image Info"
        '
        'btnImageInfo
        '
        Me.btnImageInfo.Enabled = False
        Me.btnImageInfo.Location = New System.Drawing.Point(49, 256)
        Me.btnImageInfo.Name = "btnImageInfo"
        Me.btnImageInfo.Size = New System.Drawing.Size(80, 32)
        Me.btnImageInfo.TabIndex = 4
        Me.btnImageInfo.Text = "Apply"
        '
        'txtRHeight
        '
        Me.txtRHeight.Location = New System.Drawing.Point(96, 223)
        Me.txtRHeight.Name = "txtRHeight"
        Me.txtRHeight.Size = New System.Drawing.Size(64, 20)
        Me.txtRHeight.TabIndex = 3
        Me.txtRHeight.Text = ""
        '
        'txtRWidth
        '
        Me.txtRWidth.Location = New System.Drawing.Point(96, 195)
        Me.txtRWidth.Name = "txtRWidth"
        Me.txtRWidth.Size = New System.Drawing.Size(64, 20)
        Me.txtRWidth.TabIndex = 2
        Me.txtRWidth.Text = ""
        '
        'txtRTop
        '
        Me.txtRTop.Location = New System.Drawing.Point(96, 167)
        Me.txtRTop.Name = "txtRTop"
        Me.txtRTop.Size = New System.Drawing.Size(64, 20)
        Me.txtRTop.TabIndex = 1
        Me.txtRTop.Text = ""
        '
        'txtRLeft
        '
        Me.txtRLeft.Location = New System.Drawing.Point(96, 139)
        Me.txtRLeft.Name = "txtRLeft"
        Me.txtRLeft.Size = New System.Drawing.Size(64, 20)
        Me.txtRLeft.TabIndex = 0
        Me.txtRLeft.Text = ""
        '
        'cbxPages
        '
        Me.cbxPages.Location = New System.Drawing.Point(96, 110)
        Me.cbxPages.Name = "cbxPages"
        Me.cbxPages.Size = New System.Drawing.Size(64, 21)
        Me.cbxPages.TabIndex = 15
        '
        'txtPages
        '
        Me.txtPages.Enabled = False
        Me.txtPages.Location = New System.Drawing.Point(96, 81)
        Me.txtPages.Name = "txtPages"
        Me.txtPages.Size = New System.Drawing.Size(64, 20)
        Me.txtPages.TabIndex = 10
        Me.txtPages.Text = ""
        '
        'txtHeight
        '
        Me.txtHeight.Enabled = False
        Me.txtHeight.Location = New System.Drawing.Point(96, 53)
        Me.txtHeight.Name = "txtHeight"
        Me.txtHeight.Size = New System.Drawing.Size(64, 20)
        Me.txtHeight.TabIndex = 9
        Me.txtHeight.Text = ""
        '
        'txtWidth
        '
        Me.txtWidth.Enabled = False
        Me.txtWidth.Location = New System.Drawing.Point(96, 25)
        Me.txtWidth.Name = "txtWidth"
        Me.txtWidth.Size = New System.Drawing.Size(64, 20)
        Me.txtWidth.TabIndex = 8
        Me.txtWidth.Text = ""
        '
        'Label21
        '
        Me.Label21.Location = New System.Drawing.Point(8, 227)
        Me.Label21.Name = "Label21"
        Me.Label21.Size = New System.Drawing.Size(78, 18)
        Me.Label21.TabIndex = 7
        Me.Label21.Text = "Region Height"
        '
        'Label20
        '
        Me.Label20.Location = New System.Drawing.Point(8, 198)
        Me.Label20.Name = "Label20"
        Me.Label20.Size = New System.Drawing.Size(78, 18)
        Me.Label20.TabIndex = 6
        Me.Label20.Text = "Region Width"
        '
        'Label19
        '
        Me.Label19.Location = New System.Drawing.Point(8, 169)
        Me.Label19.Name = "Label19"
        Me.Label19.Size = New System.Drawing.Size(69, 18)
        Me.Label19.TabIndex = 5
        Me.Label19.Text = "Region Top"
        '
        'Label18
        '
        Me.Label18.Location = New System.Drawing.Point(8, 140)
        Me.Label18.Name = "Label18"
        Me.Label18.Size = New System.Drawing.Size(69, 18)
        Me.Label18.TabIndex = 4
        Me.Label18.Text = "Region Left"
        '
        'Label17
        '
        Me.Label17.Location = New System.Drawing.Point(8, 111)
        Me.Label17.Name = "Label17"
        Me.Label17.Size = New System.Drawing.Size(87, 18)
        Me.Label17.TabIndex = 3
        Me.Label17.Text = "Choose A Page"
        '
        'Label16
        '
        Me.Label16.Location = New System.Drawing.Point(8, 82)
        Me.Label16.Name = "Label16"
        Me.Label16.Size = New System.Drawing.Size(48, 18)
        Me.Label16.TabIndex = 2
        Me.Label16.Text = "Pages"
        '
        'Label15
        '
        Me.Label15.Location = New System.Drawing.Point(8, 53)
        Me.Label15.Name = "Label15"
        Me.Label15.Size = New System.Drawing.Size(48, 18)
        Me.Label15.TabIndex = 1
        Me.Label15.Text = "Height"
        '
        'Label14
        '
        Me.Label14.Location = New System.Drawing.Point(8, 24)
        Me.Label14.Name = "Label14"
        Me.Label14.Size = New System.Drawing.Size(48, 18)
        Me.Label14.TabIndex = 0
        Me.Label14.Text = "Width"
        '
        'txtBarcodeInfo
        '
        Me.txtBarcodeInfo.Location = New System.Drawing.Point(441, 21)
        Me.txtBarcodeInfo.Multiline = True
        Me.txtBarcodeInfo.Name = "txtBarcodeInfo"
        Me.txtBarcodeInfo.ScrollBars = System.Windows.Forms.ScrollBars.Both
        Me.txtBarcodeInfo.Size = New System.Drawing.Size(171, 291)
        Me.txtBarcodeInfo.TabIndex = 2
        Me.txtBarcodeInfo.Text = ""
        '
        'btnOpen
        '
        Me.btnOpen.Location = New System.Drawing.Point(56, 184)
        Me.btnOpen.Name = "btnOpen"
        Me.btnOpen.Size = New System.Drawing.Size(128, 24)
        Me.btnOpen.TabIndex = 0
        Me.btnOpen.Text = "Open An Image File"
        '
        'btnScan
        '
        Me.btnScan.Location = New System.Drawing.Point(56, 224)
        Me.btnScan.Name = "btnScan"
        Me.btnScan.Size = New System.Drawing.Size(128, 24)
        Me.btnScan.TabIndex = 1
        Me.btnScan.Text = "Scan It"
        '
        'btnClose
        '
        Me.btnClose.Location = New System.Drawing.Point(56, 264)
        Me.btnClose.Name = "btnClose"
        Me.btnClose.Size = New System.Drawing.Size(128, 24)
        Me.btnClose.TabIndex = 2
        Me.btnClose.Text = "Close"
        '
        'btnScanningOptions
        '
        Me.btnScanningOptions.Location = New System.Drawing.Point(64, 96)
        Me.btnScanningOptions.Name = "btnScanningOptions"
        Me.btnScanningOptions.Size = New System.Drawing.Size(80, 32)
        Me.btnScanningOptions.TabIndex = 13
        Me.btnScanningOptions.Text = "Apply"
        '
        'Label9
        '
        Me.Label9.Location = New System.Drawing.Point(16, 64)
        Me.Label9.Name = "Label9"
        Me.Label9.Size = New System.Drawing.Size(64, 16)
        Me.Label9.TabIndex = 8
        Me.Label9.Text = "Threshold"
        '
        'txtThreshold
        '
        Me.txtThreshold.Location = New System.Drawing.Point(104, 65)
        Me.txtThreshold.Name = "txtThreshold"
        Me.txtThreshold.Size = New System.Drawing.Size(96, 20)
        Me.txtThreshold.TabIndex = 8
        Me.txtThreshold.Text = "128"
        '
        'GroupBox1
        '
        Me.GroupBox1.Controls.Add(Me.cbxBarcodeType)
        Me.GroupBox1.Controls.Add(Me.Label1)
        Me.GroupBox1.Controls.Add(Me.btnScanningOptions)
        Me.GroupBox1.Controls.Add(Me.Label9)
        Me.GroupBox1.Controls.Add(Me.txtThreshold)
        Me.GroupBox1.Location = New System.Drawing.Point(16, 16)
        Me.GroupBox1.Name = "GroupBox1"
        Me.GroupBox1.Size = New System.Drawing.Size(216, 144)
        Me.GroupBox1.TabIndex = 0
        Me.GroupBox1.TabStop = False
        Me.GroupBox1.Text = "Scanning Options"
        '
        'cbxBarcodeType
        '
        Me.cbxBarcodeType.Items.AddRange(New Object() {"0 - PDF417", "1 - DataMatrix", "2 - QRCode"})
        Me.cbxBarcodeType.Location = New System.Drawing.Point(104, 24)
        Me.cbxBarcodeType.Name = "cbxBarcodeType"
        Me.cbxBarcodeType.Size = New System.Drawing.Size(96, 21)
        Me.cbxBarcodeType.TabIndex = 15
        '
        'Label1
        '
        Me.Label1.Location = New System.Drawing.Point(16, 24)
        Me.Label1.Name = "Label1"
        Me.Label1.Size = New System.Drawing.Size(80, 16)
        Me.Label1.TabIndex = 14
        Me.Label1.Text = "Barcode Type"
        '
        'Form1
        '
        Me.AutoScaleBaseSize = New System.Drawing.Size(5, 13)
        Me.ClientSize = New System.Drawing.Size(632, 326)
        Me.Controls.Add(Me.btnClose)
        Me.Controls.Add(Me.btnScan)
        Me.Controls.Add(Me.btnOpen)
        Me.Controls.Add(Me.txtBarcodeInfo)
        Me.Controls.Add(Me.GroupBox2)
        Me.Controls.Add(Me.GroupBox1)
        Me.Name = "Form1"
        Me.Text = "Demo"
        Me.GroupBox2.ResumeLayout(False)
        Me.GroupBox1.ResumeLayout(False)
        Me.ResumeLayout(False)

    End Sub

    Private Sub Init_GUI()
        cbxBarcodeType.SelectedIndex = 0
    End Sub

#End Region

#Region "Private Functions"
    Private Function GetImgFormat(ByVal ImgName As String)
        Dim pos As Integer
        Dim ext_name As String
        Dim result As Integer

        pos = InStr(ImgName, ".")
        ext_name = Mid(ImgName, pos + 1)

        If (StrComp(ext_name, "bmp", vbTextCompare) = 0) Then
            result = 1
        ElseIf (StrComp(ext_name, "gif", vbTextCompare) = 0) Then
            result = 2
        ElseIf (StrComp(ext_name, "ico", vbTextCompare) = 0) Then
            result = 3
        ElseIf ((StrComp(ext_name, "jpg", vbTextCompare) = 0) Or _
                (StrComp(ext_name, "jpeg", vbTextCompare) = 0)) Then
            result = 4
        ElseIf (StrComp(ext_name, "png", vbTextCompare) = 0) Then
            result = 5
        ElseIf ((StrComp(ext_name, "tif", vbTextCompare) = 0) Or _
                (StrComp(ext_name, "tiff", vbTextCompare) = 0)) Then
            result = 6
        ElseIf (StrComp(ext_name, "wmf", vbTextCompare) = 0) Then
            result = 7
        Else
            result = -1
        End If

        GetImgFormat = result
    End Function

    Private Sub btnScanningOptions_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnScanningOptions.Click
        On Error GoTo ErrorHandler

        nBarcodeType = cbxBarcodeType.SelectedIndex
        nThreshold = CInt(txtThreshold.Text)

        Exit Sub

ErrorHandler:
    End Sub

    Private Sub btnImageInfo_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnImageInfo.Click
        Dim tmp As String
        Dim ErrorMsg As String

        On Error GoTo ErrorHandler

        ' Region's left value
        nRLeft = CInt(txtRLeft.Text)
        If ((nRLeft < 0) Or (nRLeft >= nImgWidth)) Then
            ErrorMsg = ErrorMsg & "Left value must be between 0 and image width minus 1." & vbCrLf
            nRLeft = 0
        End If

        ' Region's top value
        nRTop = CInt(txtRTop.Text)
        If ((nRTop < 0) Or (nRTop >= nImgHeight)) Then
            ErrorMsg = ErrorMsg & "Left value must be between 0 and image height minus 1." & vbCrLf
            nRTop = 0
        End If

        ' Region's right value
        nRRight = nRLeft + CInt(txtRWidth.Text) - 1
        If ((nRRight < nRLeft) Or (nRRight >= nImgWidth)) Then
            ErrorMsg = ErrorMsg & "Right value must be between left value and image width minus 1." & vbCrLf
            nRRight = nImgWidth - 1
        End If

        ' Region's bottom value
        nRBottom = nRTop + CInt(txtRHeight.Text) - 1
        If ((nRBottom < nRTop) Or (nRBottom >= nImgHeight)) Then
            ErrorMsg = ErrorMsg & "Bottom value must be between top value and image height minus 1." & vbCrLf
            nRBottom = nImgHeight - 1
        End If

        If (Len(ErrorMsg) > 0) Then
            MsgBox(ErrorMsg)
        End If

        Exit Sub

ErrorHandler:
    End Sub

    Private Sub cbxPages_SelectedIndexChanged(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles cbxPages.SelectedIndexChanged
        Dim result As Integer
        Dim w As Integer
        Dim h As Integer

        If ((nImgFormat = 2) Or (nImgFormat = 6)) Then
            ' Page option for TIF or GIF
            nPageOption = CInt(cbxPages.Text)

            result = De2DSetPage(nPageOption)

            If (result = 1) Then
                result = De2DGetImgSize(w, h)

                txtWidth.Text = System.Convert.ToString(w)
                txtRWidth.Text = System.Convert.ToString(w)

                txtHeight.Text = System.Convert.ToString(h)
                txtRHeight.Text = System.Convert.ToString(h)

                txtRLeft.Text = "0"
                txtRTop.Text = "0"

                nRLeft = 0
                nRTop = 0
                nRRight = w - 1
                nRBottom = h - 1
                nImgWidth = w
                nImgHeight = h
            End If
        End If
    End Sub

#End Region

    Private Sub btnOpen_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnOpen.Click
        Dim file_name As String
        Dim file_size As Long
        Dim pos As Long
        Dim read_count As Integer
        Dim buffer() As Byte
        Dim ByteBuffer() As Byte
        Dim result As Integer
        Dim P As Integer
        Dim I As Integer
        Dim w As Integer
        Dim h As Integer

        ' clean file name
        OFD.FileName = ""

        OFD.ShowDialog()

        file_name = OFD.FileName

        If (Len(file_name) = 0) Then
            Exit Sub
        End If

        ' get image format info
        nImgFormat = GetImgFormat(file_name)

        If (nImgFormat = -1) Then
            ' invalid image format
            Exit Sub
        End If

        ' load image content into the library directly from the file on the disk
        result = De2DLoadFromFile(file_name, nImgFormat)

        If (result = 1) Then
            ' loading is OK
            If ((nImgFormat = 2) Or (nImgFormat = 6)) Then
                ' TIF or GIF file

                ' how many pages
                P = De2DGetNumOfPages()
                txtPages.Text = System.Convert.ToString(P)
                cbxPages.Items.Clear()

                ' update page list
                For I = 0 To (P - 1)
                    cbxPages.Items.Add(I)
                Next I

                cbxPages.SelectedIndex = 0

                ' choose 1st page
                result = De2DSetPage(0)

                If (result = 1) Then
                    ' image size
                    result = De2DGetImgSize(w, h)

                    txtWidth.Text = System.Convert.ToString(w)
                    txtRWidth.Text = System.Convert.ToString(w)

                    txtHeight.Text = System.Convert.ToString(h)
                    txtRHeight.Text = System.Convert.ToString(h)

                    txtRLeft.Text = "0"
                    txtRTop.Text = "0"

                    nRLeft = 0
                    nRTop = 0
                    nRRight = w - 1
                    nRBottom = h - 1
                    nImgWidth = w
                    nImgHeight = h
                End If
            Else
                txtPages.Text = ""
                cbxPages.Items.Clear()

                ' Other image formats
                txtPages.Text = ""
                cbxPages.Items.Clear()

                ' image size
                result = De2DGetImgSize(w, h)

                txtWidth.Text = System.Convert.ToString(w)
                txtRWidth.Text = System.Convert.ToString(w)

                txtHeight.Text = System.Convert.ToString(h)
                txtRHeight.Text = System.Convert.ToString(h)

                txtRLeft.Text = "0"
                txtRTop.Text = "0"

                nRLeft = 0
                nRTop = 0
                nRRight = w - 1
                nRBottom = h - 1
                nImgWidth = w
                nImgHeight = h
            End If
            btnImageInfo.Enabled = True
        Else
            btnImageInfo.Enabled = False
        End If
    End Sub

    Private Sub btnScan_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnScan.Click
        Dim result As Integer
        Dim count As Integer
        Dim info As String
        Dim I As Integer
        Dim J As Integer
        Dim X As Int32
        Dim Y As Int32
        Dim StrLen As Integer
        Dim Point(3) As Long
        Dim OneChar As Integer
        Dim BarcodeInfo As String

        Dim Rows As Integer
        Dim Cols As Integer
        Dim ECLevel As Integer
        Dim Truncated As Integer
        Dim Version As Integer
        Dim Level As Integer
        Dim Mask As Integer

        ' Currently 2d decoder library only supports decoding PDF417, DataMatrix and QRCode
        ' More 2D barcodes are coming soon
        result = De2DScanType(nBarcodeType, 1)

        ' For full version library, pass the 10-digit license key to this function
        ' Sample code: 
        ' result = De2DSetKey("123456-7890")
        result = De2DSetKey("DEMO")

        result = De2DSetThreshold(nThreshold)

        result = De2DSetRegion(nRLeft, nRTop, nRRight, nRBottom)

        result = De2DScan()

        count = De2DGetCount()

        If (count > 0) Then
            If (count = 1) Then
                BarcodeInfo = "1 Barcode Found" & vbCrLf
            Else
                BarcodeInfo = count & " Barcodes Found" & vbCrLf
            End If

            For I = 1 To count
                BarcodeInfo = BarcodeInfo & "[Barcode " & System.Convert.ToString(I) + "]" & vbCrLf

                ' barcode type
                If (nBarcodeType = 0) Then
                    ' PDF417
                    BarcodeInfo = BarcodeInfo & "Type: PDF417" & vbCrLf

                    De2DGetPDF417Param(I - 1, Rows, Cols, ECLevel, Truncated)

                    BarcodeInfo = BarcodeInfo & "Number of rows: " & Rows & vbCrLf
                    BarcodeInfo = BarcodeInfo & "Number of columns: " & Cols & vbCrLf
                    BarcodeInfo = BarcodeInfo & "Error correction level: " & ECLevel & vbCrLf
                    If (Truncated = 0) Then
                        BarcodeInfo = BarcodeInfo & "Truncated: NO" & vbCrLf
                    Else
                        BarcodeInfo = BarcodeInfo & "Truncated: YES" & vbCrLf
                    End If
                ElseIf (nBarcodeType = 1) Then
                    ' DataMatrix
                    BarcodeInfo = BarcodeInfo & "Type: DataMatrix" & vbCrLf

                    De2DGetDMParam(I - 1, Rows, Cols)

                    BarcodeInfo = BarcodeInfo & "Number of rows: " & Rows & vbCrLf
                    BarcodeInfo = BarcodeInfo & "Number of columns: " & Cols & vbCrLf
                ElseIf (nBarcodeType = 2) Then
                    ' QRCode
                    BarcodeInfo = BarcodeInfo & "Type: QRCode" & vbCrLf

                    De2DGetQRCodeParam(I - 1, Rows, Cols, Version, Level, Mask)

                    BarcodeInfo = BarcodeInfo & "Number of rows: " & Rows & vbCrLf
                    BarcodeInfo = BarcodeInfo & "Number of columns: " & Cols & vbCrLf
                    BarcodeInfo = BarcodeInfo & "Version: " & Version & vbCrLf
                    If (Level = 0) Then
                        BarcodeInfo = BarcodeInfo & "Level: L" & vbCrLf
                    ElseIf (Level = 1) Then
                        BarcodeInfo = BarcodeInfo & "Level: M" & vbCrLf
                    ElseIf (Level = 2) Then
                        BarcodeInfo = BarcodeInfo & "Level: Q" & vbCrLf
                    ElseIf (Level = 3) Then
                        BarcodeInfo = BarcodeInfo & "Level: H" & vbCrLf
                    End If
                    BarcodeInfo = BarcodeInfo & "Mask: " & Mask & vbCrLf
                End If

                ' barcode boundary rectangle
                Call De2DGetRect(I - 1, Point(0), Point(1), Point(2), Point(3))
                For J = 1 To 4
                    X = Point(J - 1) / &H10000
                    Y = Point(J - 1) And &HFFFF
                    BarcodeInfo = BarcodeInfo & "Point " & J & ": (" & X & ", " & Y & ")" & vbCrLf
                Next J

                ' the string encoded by this barcode
                StrLen = De2DGetStrLen(I - 1)
                BarcodeInfo = BarcodeInfo & "String length: " & StrLen & vbCrLf
                BarcodeInfo = BarcodeInfo & "String: "
                For J = 0 To (StrLen - 1)
                    OneChar = System.Convert.ToByte(De2DGetCharAt(I - 1, J) And &HFF)
                    OneChar = OneChar And &HFF
                    BarcodeInfo = BarcodeInfo & Chr(OneChar)
                Next J

                BarcodeInfo = BarcodeInfo & vbCrLf & vbCrLf
            Next I
            txtBarcodeInfo.Text = BarcodeInfo

            De2DFreeMem()
        Else
            txtBarcodeInfo.Text = "No barcode found."
        End If

    End Sub

    Private Sub btnClose_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnClose.Click
        ' free up memory
        De2DCleanUp()

        Me.Close()
    End Sub

    Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
        Call De2DInit()

        nBarcodeType = 0
        cbxBarcodeType.SelectedIndex = 0
        txtThreshold.Text = 128
        txtBarcodeInfo.Text = ""

        nThreshold = 128
        bDiskFile = True
    End Sub
End ClassBenim demo DLLin açık kodu :
library ProjectDLL;
uses
  SysUtils,
  Classes,
  Dialogs;

procedure DllMessage; export;
begin
 ShowMessage('Hello world from a Delphi DLL');
end;
function getit:PChar; stdcall; export;
begin
     Result:=''
end;

exports getit,DllMessage;


end.

picusta

#3
.NET / native C interop islemleri ile epey bir ugrastim.
Delphi'nin üretigi DLL'in fonksyonlari C++'daki gibi "decorated name"'li olabilir (argumana göre fonksyon ismine degisik eklentiler yapiliyor). 
"Dependency walker" türü bir programla DLL'in export ettigi fonksyonlara bak. decorate/undecorate dügmesini kaçirma.
Simdi baktim, dekorasyon yok. üstekileri kaale alma.
    <DllImport("Project.dll", SetlastError:=True)> Private Shared Sub DllMessage() 
    End Sub

tarzindaki kod isini görecektir.

t2

hocam dlli ben yazıyorum fonksiyonlar belli  sadece tek fonksiyonu çağıracaz. adı da bu: DllMessage

diğer dediklerini anlamaıyorum kısa yoldan bana bir demo şeyttiriversen çok makbule geçer.
adamın istediği DLLi güzelce delphi ile yazıyorum ama kendisi .net ile kullnacak öyle istemiş. bu demoyu çalıştırabilirsem kendi DLLimi de yapabilirim.

Sana zahmet bir bakıversen. Demo DLL burada 
http://www.speedyshare.com/files/24449104/DLLkullan.zip

muhittin_kaplan

Imports System.Runtime.InteropServices


Public Class Form1
    <DllImport("C:\Documents and Settings\Muhittin KAPLAN\Desktop\DLLkullan\ProjectDLL.dll", EntryPoint:="DllMessage")> _
    Public Shared Sub _
DllMessage()
        ' Leave the body of the function empty.
    End Sub
    Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
        DllMessage()
    End Sub


End Class

muhittin_kaplan


muhittin_kaplan

Buda Yaralandığım Döküman. Sadece Delphi ile değil Fonksiyonlarını bildiğiniz DLL leri kullanbilirsiniz.
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/172wfck9(vs.71).aspx

t2

Allah senden razı olsun. ufak bir konu daha danışsam.  fonksiyonlar iyi güzel çalışıyor. peki olay nasıl tetiklenebilir.? DLL kendi bir olay üretebilir mi? Galiba bu şekil olmaz. çünkü DLL öylece duruyor. program bundan birşeyler istiyor.

muhittin_kaplan

"dalegate" kavramını araştırman gerek. import edilen bir DLL ile hiç yapmadım. İstediğin şu ise
Runtime zamanında oluşturulmuş bir buton un click event'i ne ulaşmak gibi bir düşüncen varsa delagete ve adressof u araştırman gerekli. hiç DLL içerinde oluşturulmuş bir event e bu şekilde ulaşmak gibi bir çalışmam olmadı.

Burak B

"... a healthy dose of paranoia leads to better systems." Jack Ganssle

t2

#11
Sağol tam istediğim şey buydu. Fakat bana delphi versiyonu lazım.

Sonradan bir örnek buldum. Sanırım benzer şekilde yapılmış
http://delphi.about.com/od/windowsshellapi/a/mousehook.htm