Vb.net picturebox cizilenleri yazıcıdan nasıl alınır.

Başlatan rree, 07 Temmuz 2012, 01:23:47

rree

Vb:net  2010 bir projemde  gelen verilere göre şekil çizip,çizilen şekilleri  yazıcıdan almam lazım.
Amaç  veri tabanından gelen verilere göre test formu almak.
-Bu iş için picturebox nesnesi uygun düşündüm.
-Picture box içine çizimler yapıyorum fakat yazıcıdan alamıyorum.
Formun declare kısmı
    Public grafik As Graphics
    Private resim_cizim As New Bitmap(827, 1169)
    Private grafik_cizim As Graphics = Graphics.FromImage(resim_cizim)
    Private kalem As New System.Drawing.SolidBrush(System.Drawing.Color.Black)

 Private Sub Button_Cerceve_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button_Cerceve.Click
' cerceve yerine şimdilik elips çiziyorum.       
 grafik.FillEllipse(kalem, New Rectangle(20, 20, 40, 30))
           End Sub
' Burada yazdır  butonunun click olayı
 Private Sub Button_Yazdir_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button_Yazdir.Click
        PrintDocument1.Print()
    End Sub

' Yazıcıdan yazdır olayı  prosuduru
 Private Sub PrintDocument1_PrintPage(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.Drawing.Printing.PrintPageEventArgs) Handles PrintDocument1.PrintPage
       ' Şöyle bir şey denedim olmadı  picturebox da elips görünüyor, fakat yazıcıdan boş kağıt geliyor.
         PictureBox1.Image = resim_cizim
       
        Dim CX As Integer = PrintDocument1.DefaultPageSettings.PaperSize.Width
        Dim CY As Integer = PrintDocument1.DefaultPageSettings.PaperSize.Height
      e.Graphics.DrawImage(PictureBox1.Image, 0, 0, CX, CY)
    End Sub