Picproje Elektronik Sitesi

PICPROJE PROGRAMLAMA DERSLERİ => STM32 Örnekleri => Konuyu başlatan: iamfurkandursun - 04 Kasım 2019, 04:03:35

Başlık: STM32F407VG ile ADXL335 imu sensörü kullanımı konusunda sıkıntı
Gönderen: iamfurkandursun - 04 Kasım 2019, 04:03:35
Değerli arkadaş selamlar.
STM32F407VG Discovery kartında çalışırken kendi ekipmanımda bulunan adxl335 entegresi ile basit bir adc uygulaması yapmak istedim. İstediğim olay her eksenin belli bir uzaklığına göre STM32F407VG'nin üzerindeki ledlerin yanması. Kodu aşağıda paylaşacağım. Uygulamayı denerken tam olarak verim alamıyorum. Siz değerleri üyelerimiz gördüğünüz hataları feedback olarak belirtirse memnun kalırım. EDİT:STM ile çok yeni tanıştım 1 haftadır üzerinde uğraşıyorum kodlarımı CUBEMX yardımı olmadan keilde kendim kodluyorum.

#include "stm32f4xx.h"                  // Device header


uint16_t Read_ADC1(void)
{
  
ADC_RegularChannelConfig(ADC1,ADC_Channel_0,1,ADC_SampleTime_56Cycles);
	
ADC_SoftwareStartConv(ADC1);
	
while(
ADC_GetFlagStatus(ADC1,ADC_FLAG_EOC)==RESET);
	
return 
ADC_GetConversionValue(ADC1);
	}


uint16_t Read_ADC2(void)
{
  
ADC_RegularChannelConfig(ADC2,ADC_Channel_0,1,ADC_SampleTime_56Cycles);
	
ADC_SoftwareStartConv(ADC2);
	
while(
ADC_GetFlagStatus(ADC2,ADC_FLAG_EOC)==RESET);
	
return 
ADC_GetConversionValue(ADC2);
	}

uint16_t Read_ADC3(void)
{
  
ADC_RegularChannelConfig(ADC3,ADC_Channel_0,1,ADC_SampleTime_56Cycles);
	
ADC_SoftwareStartConv(ADC3);
	
while(
ADC_GetFlagStatus(ADC3,ADC_FLAG_EOC)==RESET);
	
return 
ADC_GetConversionValue(ADC3);
	}

int main ()
{
  
uint16_t ADC_Data;
	

	

	

	
GPIO_InitTypeDef         GPIO_InitStructure;
	
ADC_InitTypeDef          ADC_InitStructure;
	
ADC_CommonInitTypeDef    ADC_CommonInitStructure;
	

	

	
RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOA ENABLE);
	
RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOD ENABLE);
	
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_ADC1  ENABLE);
	
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_ADC2  ENABLE);
	
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_ADC3  ENABLE);
	

	

	

	
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode  GPIO_Mode_OUT;
	
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin   GPIO_Pin_12 GPIO_Pin_13 GPIO_Pin_14 GPIO_Pin_15 ;
	
GPIO_InitStructure.GPIO_OType GPIO_OType_PP;
	
GPIO_Init(GPIOD , &GPIO_InitStructure);
	

	

	
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode  GPIO_Mode_AN    ;
	
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin   GPIO_Pin_0      ;
	
GPIO_InitStructure.GPIO_OType GPIO_OType_PP   ;
	
GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd  GPIO_PuPd_NOPULL;
	
GPIO_Init(GPIOA, & GPIO_InitStructure);
	

	

	
ADC_CommonInitStructure.ADC_Mode       ADC_Mode_Independent;
	
ADC_CommonInitStructure.ADC_Prescaler  ADC_Prescaler_Div4  ;
	
ADC_CommonInit(& ADC_CommonInitStructure);
	

	
ADC_InitStructure.ADC_Resolution       ADC_Resolution_8b   ;
	
ADC_Init(ADC1 , & ADC_InitStructure);
	

	
ADC_Cmd(ADC1,ENABLE);
	

	

	

	
ADC_CommonInitStructure.ADC_Mode       ADC_Mode_Independent;
	
ADC_CommonInitStructure.ADC_Prescaler  ADC_Prescaler_Div4  ;
	
ADC_CommonInit(& ADC_CommonInitStructure);
	

	
ADC_InitStructure.ADC_Resolution       ADC_Resolution_8b   ;
	
ADC_Init(ADC2 , & ADC_InitStructure);
	

	
ADC_Cmd(ADC2,ENABLE);
	

	

	

	
ADC_CommonInitStructure.ADC_Mode       ADC_Mode_Independent;
	
ADC_CommonInitStructure.ADC_Prescaler  ADC_Prescaler_Div4  ;
	
ADC_CommonInit(& ADC_CommonInitStructure);
	

	
ADC_InitStructure.ADC_Resolution       ADC_Resolution_8b   ;
	
ADC_Init(ADC3 , & ADC_InitStructure);
	

	
ADC_Cmd(ADC3,ENABLE);
	

	
while(
1)
	
{
	
  
ADC_Data Read_ADC1 () ;
	
	

	
	
if(
ADC_Data 50)
	
	
{
	
	
	
GPIO_ResetBits(GPIOD GPIO_Pin_12);
	
	
	
GPIO_ResetBits(GPIOD GPIO_Pin_13);
	
	
	
GPIO_ResetBits(GPIOD GPIO_Pin_14);
	
	
	
GPIO_ResetBits(GPIOD GPIO_Pin_15);
	
	
}
	
	

	
	
else if ( 
51 ADC_Data && ADC_Data 101)
	
	
{
	
	
	
GPIO_SetBits  (GPIOD GPIO_Pin_12);
	
	
	
GPIO_ResetBits(GPIOD GPIO_Pin_13);
	
	
	
GPIO_ResetBits(GPIOD GPIO_Pin_14);
	
	
	
GPIO_ResetBits(GPIOD GPIO_Pin_15);
	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	
}
	
	

	
	

	
	
else if ( 
100 ADC_Data && ADC_Data 151)
	
	
{
	
	
	
GPIO_SetBits  (GPIOD GPIO_Pin_12);
	
	
	
GPIO_SetBits  (GPIOD GPIO_Pin_13);
	
	
	
GPIO_ResetBits(GPIOD GPIO_Pin_14);
	
	
	
GPIO_ResetBits(GPIOD GPIO_Pin_15);
	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	
}
	
	

	
	
else if ( 
150 ADC_Data && ADC_Data 201)
	
	
{
	
	
	
GPIO_SetBits  (GPIOD GPIO_Pin_12);
	
	
	
GPIO_SetBits  (GPIOD GPIO_Pin_13);
	
	
	
GPIO_SetBits  (GPIOD GPIO_Pin_14);
	
	
	
GPIO_ResetBits(GPIOD GPIO_Pin_15);
	
	

	
	

	
	

	
	

	
	
}     
	
	

	
	

	
	
else
	
	
{
	
	
	
GPIO_SetBits  (GPIOD GPIO_Pin_12);
	
	
	
GPIO_SetBits  (GPIOD GPIO_Pin_13);
	
	
	
GPIO_SetBits  (GPIOD GPIO_Pin_14);
	
	
	
GPIO_SetBits  (GPIOD GPIO_Pin_15);
	
	

	
	

	
	

	
	

	
	
}
	
	

	
	

	

	
ADC_Data Read_ADC2 () ;
	
	

	
	
if(
ADC_Data 50)
	
	
{
	
	
	
GPIO_ResetBits(GPIOD GPIO_Pin_12);
	
	
	
GPIO_ResetBits(GPIOD GPIO_Pin_13);
	
	
	
GPIO_ResetBits(GPIOD GPIO_Pin_14);
	
	
	
GPIO_ResetBits(GPIOD GPIO_Pin_15);
	
	
}
	
	

	
	
else if ( 
51 ADC_Data && ADC_Data 101)
	
	
{
	
	
	
GPIO_SetBits  (GPIOD GPIO_Pin_12);
	
	
	
GPIO_ResetBits(GPIOD GPIO_Pin_13);
	
	
	
GPIO_ResetBits(GPIOD GPIO_Pin_14);
	
	
	
GPIO_ResetBits(GPIOD GPIO_Pin_15);
	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	
}
	
	

	
	

	
	
else if ( 
100 ADC_Data && ADC_Data 151)
	
	
{
	
	
	
GPIO_SetBits  (GPIOD GPIO_Pin_12);
	
	
	
GPIO_SetBits  (GPIOD GPIO_Pin_13);
	
	
	
GPIO_ResetBits(GPIOD GPIO_Pin_14);
	
	
	
GPIO_ResetBits(GPIOD GPIO_Pin_15);
	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	
}
	
	

	
	
else if ( 
150 ADC_Data && ADC_Data 201)
	
	
{
	
	
	
GPIO_SetBits  (GPIOD GPIO_Pin_12);
	
	
	
GPIO_SetBits  (GPIOD GPIO_Pin_13);
	
	
	
GPIO_SetBits  (GPIOD GPIO_Pin_14);
	
	
	
GPIO_ResetBits(GPIOD GPIO_Pin_15);
	
	

	
	

	
	

	
	

	
	
}     
	
	

	
	

	
	
else
	
	
{
	
	
	
GPIO_SetBits  (GPIOD GPIO_Pin_12);
	
	
	
GPIO_SetBits  (GPIOD GPIO_Pin_13);
	
	
	
GPIO_SetBits  (GPIOD GPIO_Pin_14);
	
	
	
GPIO_SetBits  (GPIOD GPIO_Pin_15);
	
	

	
	

	
	

	
	

	
	
}
	
ADC_Data Read_ADC3 () ;
	
	

	
	
if(
ADC_Data 50)
	
	
{
	
	
	
GPIO_ResetBits(GPIOD GPIO_Pin_12);
	
	
	
GPIO_ResetBits(GPIOD GPIO_Pin_13);
	
	
	
GPIO_ResetBits(GPIOD GPIO_Pin_14);
	
	
	
GPIO_ResetBits(GPIOD GPIO_Pin_15);
	
	
}
	
	

	
	
else if ( 
51 ADC_Data && ADC_Data 101)
	
	
{
	
	
	
GPIO_SetBits  (GPIOD GPIO_Pin_12);
	
	
	
GPIO_ResetBits(GPIOD GPIO_Pin_13);
	
	
	
GPIO_ResetBits(GPIOD GPIO_Pin_14);
	
	
	
GPIO_ResetBits(GPIOD GPIO_Pin_15);
	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	
}
	
	

	
	

	
	
else if ( 
100 ADC_Data && ADC_Data 151)
	
	
{
	
	
	
GPIO_SetBits  (GPIOD GPIO_Pin_12);
	
	
	
GPIO_SetBits  (GPIOD GPIO_Pin_13);
	
	
	
GPIO_ResetBits(GPIOD GPIO_Pin_14);
	
	
	
GPIO_ResetBits(GPIOD GPIO_Pin_15);
	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	
}
	
	

	
	
else if ( 
150 ADC_Data && ADC_Data 201)
	
	
{
	
	
	
GPIO_SetBits  (GPIOD GPIO_Pin_12);
	
	
	
GPIO_SetBits  (GPIOD GPIO_Pin_13);
	
	
	
GPIO_SetBits  (GPIOD GPIO_Pin_14);
	
	
	
GPIO_ResetBits(GPIOD GPIO_Pin_15);
	
	

	
	

	
	

	
	

	
	
}     
	
	

	
	

	
	
else
	
	
{
	
	
	
GPIO_SetBits  (GPIOD GPIO_Pin_12);
	
	
	
GPIO_SetBits  (GPIOD GPIO_Pin_13);
	
	
	
GPIO_SetBits  (GPIOD GPIO_Pin_14);
	
	
	
GPIO_SetBits  (GPIOD GPIO_Pin_15);
	
	

	
	

	
	

	
	

	
	
}
	

	

	

	

	
}
	

	


	


}