Grafik Lcd 320x240 Uygulama 2

Başlatan ahmet2004, 18 Kasım 2008, 23:54:21

ahmet2004

{
*****************************************************************************
*  Name    : PROJE.BAS                                                      *
*  Author  : ahmet2004                                                      *
*  Notice  : Copyright (c) 2008 [select VIEW...EDITOR OPTIONS]              *
*          : All Rights Reserved                                            *
*  Date    : 30.06.2008                                                     *
*  Version : 1.01                                                           *
*  Notes   : GLCD 320x240                                                   *
*  Tarih   : 18.11.2008                                                     *
*****************************************************************************
}
Program lcd_320X240
Include "ahmet.bas"
Dim xxx As Word
Dim yyy As Word

If Not Enabled Then
   Time.Hour = 17
   Time.Minute = 22
   Time.Second = 00
   Date.Day = 30
   Date.Month = 06
   Date.Year = 8
   DS1307.Write(Time,Date)
EndIf
    Cls(1)
    Cls(2)
    Cls(3)

    WriteControl(RTC_SQWE)

    Brush.Style = bsSolid
    Brush.Color = $00
    SetFont(VerdanaBold)
    Rectangle(0, 0, 319, 239)

    WriteAt(230,226,"@ahmet2004")
    Circle(180, 140, 80)
    Ellipse(190, 170, 40, 20)

    For xxx = 80 To 317
    yyy = (sin(xxx)) * 3.1515926 + 127
    LineTo(xxx,yyy)
    Next

    SetFont(ArialBlack)
    WriteAt(20,2,"picproje.org")
    SetImage(290, 180, BatteryImage, cmCopy)
    
    Rectangle(80, 50, 317, 237)
    SetFont(SansSerif)    
While true
    DS1307.Read(Time, Date)
    Fill(3, 217, 50, 238)
    WriteAt(4,216,DecToStr(Time.Hour, 2),":",DecToStr(Time.Minute,2),":",DecToStr(Time.Second,2))
    WriteAt(4,226,DecToStr(Date.Day,2),"/",DecToStr(Date.Month,2),"/","20",DecToStr(Date.Year,2))
    DelayMS(1000)   
Wend


Projeyi yazıyorum lüften başka konu açıp burayıda öldürmeyin.


ahmet2004


hatmeto

kodu derleme sırasında ahmet.bas dosyası yok. diyorr
Bir admin ataasözü derki: "biliyorsan paylaş mod yapsınlar. bilmiyorsan sus banlamasınlar"

ahmet2004

Proje değerleri bu dosya içinde... Özellikle vermedim.

Bu daha çok hazırcılığa kaçıyor.

Programı kullanmaya başlayan herkes kendine uygun ayarları

yapabilir.Hazıra konma yok.Çalışarak kendiniz oluşturun.

Zaten çok kolay kullanımlı bir program.