Dizinin x elemanlarına başka dizi ye tanıtabilirnirmi

Başlatan rree, 16 Şubat 2013, 15:47:15

rree

 Bir dizi tanımladık
  Public GonData(8192) As Byte   

  Yukarıdaki dizinin 8 elemanından 18 elemanına başka bir dizi tanımlanabilirmi

  Public Adata(10) As Byte = New  GonData(8) '  ???

rr

Imports System.Runtime.InteropServices
Public Class Form1
    <StructLayout(LayoutKind.Explicit)> Public Structure GonTyp
        <FieldOffset(0)> Public All As Byte()
        <FieldOffset(0)> Public Fnk As UShort
        <FieldOffset(2)> Public Drm As Byte
        <FieldOffset(3)> Public Adres As UShort
        <FieldOffset(3)> Public Index As UShort

    End Structure
    'Public Gon As New GonTyp()
    Dim Gon As New GonTyp()
    Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
        Gon.All = New Byte(8192) {}

        For i = 1 To 100
            Gon.All(i) = i
        Next
        MsgBox(Gon.Fnk)

    End Sub
End Class


Şöyle bir şey yazdım ama çalışmıyor  fikri olan varmı

rree

Amaç
    Public GonData(8192) As Byte     dizi olsun

     Yeni bir değişken tanımlamalıyımki GonFnk değişkeni Gondata(0) karşılık gelsin

fatih6761

Array.Copy kullanacaksınız.
Array.Copy(
Alıntı yapılan: rree - 16 Şubat 2013, 15:47:15
Bir dizi tanımladık
  Public GonData(8192) As Byte   

  Yukarıdaki dizinin 8 elemanından 18 elemanına başka bir dizi tanımlanabilirmi
Public GonData(8192) As Byte    
Public AlintiDizi(10) As Byte
Array.Copy(GonData, 8, AlintiDizi, 0, 10)
' Burada ilk dizinin 8 den 18 e kadar elemanları AlintiDizi nin 0 dan 10 a elemanlarına kopyalanıyor...

Şurayı inceleyin:
http://msdn.microsoft.com/tr-tr/library/z50k9bft.aspx?cs-save-lang=1&cs-lang=vb#code-snippet-1