Hi-tech c error code 712

Başlatan Extreme, 21 Kasım 2014, 11:08:22

Extreme

MPLAB IDE 8.63 H-Tech C Compiler 9.65         *******/
/***** \    Processor   : MICROCHIP pic18f4525   

Merhaba bu hatanın çözümü ne olabilir.

line 53 kodda belirttim.

Error   [712] \Comm.c; 53. can't generate code for this expression

void SerialCommWithMainBoards(void){

	if (SerialState == SendingOn){
		SerialBulkSend();
	}
	else if (SerialState == ReceivingOn){
		SerialBulkReceive();
		if (WDTimerReceive++ > 10000){
		SerialState = SendingOn;
		WDTimerReceive = 0;
		ResetMainBoardValues();
		LoadMainBoardValues();
		}
	}
	else if ((SerialState == StandByOn) & (CommWithAllMainBoards == Completed)){   (LİNE 53)
		SerialState = SendingOn;
		RE1 = 1;
		RE2 = 1;
		AdjustBaudRateGenerator(Fast);
		DeviceInCommunication = Computer;
		CommWithAllMainBoards == NotCompleted;		
	} 
}
mir_as82

Hocam aradaki operatör bitsel Ve operatörü değil mi? Belkide yanlışlıkla yazdın onu?

Extreme

  else if ((SerialState == StandByOn) && (CommWithAllMainBoards == Completed)){   (LİNE 53)

olması gerekiyormuş hocam. nasıl göremedim anlamadım.

teşekkürler.