Kayan Yazı ve Mesaj Projeleri

Başlatan XNHCX, 05 Ocak 2003, 17:28:27

kouakif2


keepclear

bu projeyi yaptım fakat yeni başlayan biri olduğum için hazır asm kolarında değişiklik yapıp başka bir karakter dizini oluşturdum herşey güzel akıyor fakat karakterler kayıp geçtikten sonra abuk subuk şeyler çıkıyor bunun nedeni nedir birde kayma hızı nereden ayarlanır(program aşşağıdadır bu orjinali karakterleri değiştirdiğimde başka değişmesi gereken yerler varmıdır); PIC0504.ASM
; PIC16C84 ILE YAPILAN 7*16=112 LED LI KAYAN YAZI DEVRESI
; 32 KARAKTER KULLANILABILIR
   LIST    P = 16C84,  F = INHX8M, n = 66
       PIC84   equ     H'03FF'
;==========================================================================
;
;       Register Definitions
;
;==========================================================================
W                            EQU     H'0000'
F                            EQU     H'0001'
;----- Register Files------------------------------------------------------
INDF                         EQU     H'0000'
TMR0                         EQU     H'0001'
PCL                          EQU     H'0002'
STATUS                       EQU     H'0003'
FSR                          EQU     H'0004'
PORTA                        EQU     H'0005'
PORTB                        EQU     H'0006'
EEDATA                       EQU     H'0008'
EEADR                        EQU     H'0009'
PCLATH                       EQU     H'000A'
INTCON                       EQU     H'000B'
OPTION_REG                   EQU     H'0081'
TRISA                        EQU     H'0085'
TRISB                        EQU     H'0086'
EECON1                       EQU     H'0088'
EECON2                       EQU     H'0089'
;----- STATUS Bits --------------------------------------------------------
IRP                          EQU     H'0007'
RP1                          EQU     H'0006'
RP0                          EQU     H'0005'
NOT_TO                       EQU     H'0004'
NOT_PD                       EQU     H'0003'
Z                            EQU     H'0002'
DC                           EQU     H'0001'
C                            EQU     H'0000'
;----- INTCON Bits --------------------------------------------------------
GIE                          EQU     H'0007'
EEIE                         EQU     H'0006'
T0IE                         EQU     H'0005'
INTE                         EQU     H'0004'
RBIE                         EQU     H'0003'
T0IF                         EQU     H'0002'
INTF                         EQU     H'0001'
RBIF                         EQU     H'0000'
;----- OPTION Bits --------------------------------------------------------
NOT_RBPU                     EQU     H'0007'
INTEDG                       EQU     H'0006'
T0CS                         EQU     H'0005'
T0SE                         EQU     H'0004'
PSA                          EQU     H'0003'
PS2                          EQU     H'0002'
PS1                          EQU     H'0001'
PS0                          EQU     H'0000'
;----- EECON1 Bits --------------------------------------------------------
EEIF                         EQU     H'0004'
WRERR                        EQU     H'0003'
WREN                         EQU     H'0002'
WR                           EQU     H'0001'
RD                           EQU     H'0000'
;==========================================================================
;
;       RAM Definition
;
;==========================================================================
       __MAXRAM H'AF'
       __BADRAM H'07', H'30'-H'7F', H'87'
;==========================================================================
;
;       Configuration Bits
;
;==========================================================================
_CP_ON                       EQU     H'3FEF'
_CP_OFF                      EQU     H'3FFF'
_PWRTE_ON                    EQU     H'3FFF'
_PWRTE_OFF                   EQU     H'3FF7'
_WDT_ON                      EQU     H'3FFF'
_WDT_OFF                     EQU     H'3FFB'
_LP_OSC                      EQU     H'3FFC'
_XT_OSC                      EQU     H'3FFD'
_HS_OSC                      EQU     H'3FFE'
_RC_OSC                      EQU     H'3FFF'


;----------- USER REGISTERS ----------------------------------------------
POINTER                      EQU     H'000C'
HCOUNT                       equ     H'000D'
LCOUNT              equ     H'000E'               
TEMP1                        EQU     H'002B'
TEMP2                        EQU     H'002C'
TEMP3                        EQU     H'002D'
ZAMAN                        equ     H'002E'
DISP                         EQU     H'002F'
msb             equ     0x29            ;general delay register
lsb             equ     0x2A            ;general delay register
FLCOUNT         equ     H'0027'         ;flas counter
WAITC           equ     H'0026'         ;wait and run
SPECIAL         equ     H'0025'          ;special function register
COUNT1          equ     H'0022'         ;system timer counter
COUNT2          equ     H'0021'         ;system flas timer counter
SYSFUNC         equ     H'0020'         ;system control register
LINE1           EQU     H'0010'
LINE2           EQU     H'0011'
LINE3           EQU     H'0012'
LINE4           EQU     H'0013'
LINE5           EQU     H'0014'
LINE6           EQU     H'0015'
LINE7           EQU     H'0016'
LINE8           EQU     H'0017'
LINE9           EQU     H'0018'
LINE10          EQU     H'0019'
LINE11          EQU     H'001A'
LINE12          EQU     H'001B'
LINE13          EQU     H'001C'
LINE14          EQU     H'001D'
LINE15          EQU     H'001E'
LINE16          EQU     H'001F'
SATIRLAR        EQU     H'0023'
;
;
;
START
       call    SETCPUPORTSTATUS
       call    STEP_CLEAR
KAYANYAZI_1
        MOVLW  H'0000'
        MOVWF  SATIRLAR
KAYANYAZI_2
       INCFSZ  SATIRLAR
       GOTO    KAYANYAZI_3
       GOTO    KAYANYAZI_4
KAYANYAZI_3
       goto    KAYANYAZI_5
KAYANYAZI_4
       goto    KAYANYAZI_1
KAYANYAZI_5
       MOVLW   H'00'
       ADDWF   SATIRLAR,0
       CALL    FINDSHOW
       movwf   LINE1
       MOVLW   H'01'
       ADDWF   SATIRLAR,0
       CALL    FINDSHOW
       movwf   LINE2
       MOVLW   H'02'
       ADDWF   SATIRLAR,0
       CALL    FINDSHOW
       movwf   LINE3
       MOVLW   H'03'
       ADDWF   SATIRLAR,0
       CALL    FINDSHOW
       movwf   LINE4
       MOVLW   H'04'
       ADDWF   SATIRLAR,0
       CALL    FINDSHOW
       movwf   LINE5
       MOVLW   H'05'
       ADDWF   SATIRLAR,0
       CALL    FINDSHOW
       movwf   LINE6
       MOVLW   H'06'
       ADDWF   SATIRLAR,0
       CALL    FINDSHOW
       movwf   LINE7
       MOVLW   H'07'
       ADDWF   SATIRLAR,0
       CALL    FINDSHOW
       movwf   LINE8
       MOVLW   H'08'
       ADDWF   SATIRLAR,0
       CALL    FINDSHOW
       movwf   LINE9
       MOVLW   H'09'
       ADDWF   SATIRLAR,0
       CALL    FINDSHOW
       movwf   LINE10
       MOVLW   H'0A'
       ADDWF   SATIRLAR,0
       CALL    FINDSHOW
       movwf   LINE11
       MOVLW   H'0B'
       ADDWF   SATIRLAR,0
       CALL    FINDSHOW
       movwf   LINE12
       MOVLW   H'0C'
       ADDWF   SATIRLAR,0
       CALL    FINDSHOW
       movwf   LINE13
       MOVLW   H'0D'
       ADDWF   SATIRLAR,0
       CALL    FINDSHOW
       movwf   LINE14
       MOVLW   H'0E'
       ADDWF   SATIRLAR,0
       CALL    FINDSHOW
       movwf   LINE15
       MOVLW   H'0F'
       ADDWF   SATIRLAR,0
       CALL    FINDSHOW
       movwf   LINE16
       MOVLW   D'15'
       MOVWF   ZAMAN
       CALL    STEP_DELAY
       goto    KAYANYAZI_2
;****************************************************************************
;YAZILARINIZI ASAGIDAKI KOD'DA DEGISIKLIK YAPARAK HAZIRLAYINIZ
;****************************************************************************
FINDSHOW:
showdata:
       addwf   PCL,1
       retlw   B'00011111'     ;
       retlw   B'00010101'     ;
       retlw   B'00010101'     ;
       retlw   B'00010001'     ;
       retlw   B'00000000'     ;       E

       retlw   B'00011111'     ;
       retlw   B'00000010'     ;
       retlw   B'00000100'     ;
       retlw   B'00011111'     ;
       retlw   B'00000000'     ;       N

       retlw   B'00011111'     ;
       retlw   B'00010001'     ;
       retlw   B'00010001'     ;
       retlw   B'00001110'     ;
       retlw   B'00000000'     ;       D

       retlw   B'00001101'     ;
       retlw   B'00010000'     ;
       retlw   B'00010000'     ;
       retlw   B'00001101'     ;
       retlw   B'00000000'     ;       ü

       retlw   B'00010010'     ;
       retlw   B'00010101'     ;
       retlw   B'00001001'     ;
       retlw   B'00000000'     ;       S

       retlw   B'00000001'     ;
       retlw   B'00000001'     ;
       retlw   B'00011111'     ;
       retlw   B'00000001'     ;
       retlw   B'00000001'     ;
       retlw   B'00000000'     ;       T

       retlw   B'00011111'     ;
       retlw   B'00000101'     ;
       retlw   B'00001101'     ;
       retlw   B'00010010'     ;
       retlw   B'00000000'     ;       R

       retlw   B'00011101'     ;
       retlw   B'00000000'     ;       i

       retlw   B'00000001'     ;
       retlw   B'00000010'     ;
       retlw   B'00011100'     ;
       retlw   B'00000010'     ;
       retlw   B'00000001'     ;
       retlw   B'00000000'     ;       Y

       retlw   B'00011111'     ;
       retlw   B'00010101'     ;
       retlw   B'00010101'     ;
       retlw   B'00010001'     ;
       retlw   B'00000000'     ;       E

       retlw   B'00011111'     ;
       retlw   B'00010000'     ;
       retlw   B'00010000'     ;
       retlw   B'00010000'     ;
       retlw   B'00000000'     ;       L

       retlw   B'00000000'     ;
       retlw   B'00000000'     ;
       retlw   B'00000000'     ;
       retlw   B'00000000'     ;
       retlw   B'00000000'     ;       retlw   B'00011111'     ;
       retlw   B'00010101'     ;
       retlw   B'00010101'     ;
       retlw   B'00010001'     ;
       retlw   B'00000000'     ;       E

       retlw   B'00011111'     ;
       retlw   B'00010000'     ;
       retlw   B'00010000'     ;
       retlw   B'00010000'     ;
       retlw   B'00000000'     ;       L

       retlw   B'00011111'     ;
       retlw   B'00010101'     ;
       retlw   B'00010101'     ;
       retlw   B'00010001'     ;       E
       retlw   B'00000000'     ;

       retlw   B'00011111'     ;
       retlw   B'00000100'     ;
       retlw   B'00001010'     ;
       retlw   B'00010001'     ;
       retlw   B'00000000'     ;       K

       retlw   B'00000001'     ;
       retlw   B'00000001'     ;
       retlw   B'00011111'     ;
       retlw   B'00000001'     ;
       retlw   B'00000001'     ;
       retlw   B'00000000'     ;       T

       retlw   B'00011111'     ;
       retlw   B'00000101'     ;
       retlw   B'00001101'     ;
       retlw   B'00010010'     ;
       retlw   B'00000000'     ;       R

       retlw   B'00001110'     ;
       retlw   B'00010001'     ;
       retlw   B'00010001'     ;
       retlw   B'00001110'     ;
       retlw   B'00000000'     ;       O

       retlw   B'00011111'     ;
       retlw   B'00000010'     ;
       retlw   B'00000100'     ;
       retlw   B'00011111'     ;
       retlw   B'00000000'     ;       N

       retlw   B'00011101'     ;
       retlw   B'00000000'     ;       i

       retlw   B'00011111'     ;
       retlw   B'00000100'     ;
       retlw   B'00001010'     ;
       retlw   B'00010001'     ;
       retlw   B'00000000'     ;       K

       retlw   B'00000000'     ;
       retlw   B'00000000'     ;
       retlw   B'00000000'     ;
       retlw   B'00000000'     ;
       retlw   B'00000000'     ;       retlw   B'00011111'     ;
       retlw   B'00010101'     ;
       retlw   B'00010101'     ;
       retlw   B'00001010'     ;       B
       retlw   B'00000000'     ;

       retlw   B'00001101'     ;
       retlw   B'00010010'     ;
       retlw   B'00010010'     ;
       retlw   B'00001101'     ;
       retlw   B'00000000'     ;       ö

       retlw   B'00011111'     ;
       retlw   B'00010000'     ;
       retlw   B'00010000'     ;
       retlw   B'00010000'     ;
       retlw   B'00000000'     ;       L

       retlw   B'00001101'     ;
       retlw   B'00010000'     ;
       retlw   B'00010000'     ;
       retlw   B'00001101'     ;
       retlw   B'00000000'     ;       ü


       retlw   B'00011111'     ;
       retlw   B'00000010'     ;
       retlw   B'00000100'     ;
       retlw   B'00000010'     ;
       retlw   B'00011111'     ;
       retlw   B'00000000'     ;       M

       retlw   B'00001101'     ;
       retlw   B'00010000'     ;
       retlw   B'00010000'     ;
       retlw   B'00001101'     ;
       retlw   B'00000000'     ;       ü
       retlw   B'00000000'     ;186
       retlw   B'00000000'     ;187
       retlw   B'00000000'     ;188
       retlw   B'00000000'     ;189
       retlw   B'00000000'     ;190
       retlw   B'00000000'     ;191
       retlw   B'00000000'     ;192
       retlw   B'00000000'     ;193
       retlw   B'00000000'     ;194
       retlw   B'00000000'     ;195
       retlw   B'00000000'     ;196
       retlw   B'00000000'     ;197
       retlw   B'00000000'     ;198
       retlw   B'00000000'     ;199
       retlw   B'00000000'     ;200
       retlw   B'00000000'     ;201
       retlw   B'00000000'     ;202
       retlw   B'00000000'     ;203
       retlw   B'00000000'     ;204
       retlw   B'00000000'     ;205
       retlw   B'00000000'     ;206
       retlw   B'00000000'     ;207
       retlw   B'00000000'     ;208
return
;****************************************************************************
STEP_CLEAR
       movlw   B'00000000'
       movwf   LINE1
       movwf   LINE2
       movwf   LINE3
       movwf   LINE4
       movwf   LINE5
       movwf   LINE6
       movwf   LINE7
       movwf   LINE8
       movwf   LINE9
       movwf   LINE10
       movwf   LINE11
       movwf   LINE12
       movwf   LINE13
       movwf   LINE14
       movwf   LINE15
       movwf   LINE16
       MOVLW   D'50'
       MOVWF   ZAMAN
       CALL    STEP_DELAY
RETURN
;****************************************************************************
STEP_DELAY
       clrwdt
      ; call    DELAYSYS                        ;20 msec delay
       CALL    RUNTIME
       decfsz  ZAMAN
       goto    STEP_DELAY
return
;****************************************************************************
RUNTIME
WRITEDISP
       ;test
       ;call    delay20
       ;test
       clrwdt
       movlw   D'0'
       movwf   PORTA
       movf    LINE1,0
       movwf   PORTB
       call    delay1
       clrwdt
       movlw   D'1'
       movwf   PORTA
       movf    LINE2,0
       movwf   PORTB
       call    delay1
       clrwdt
       movlw   D'2'
       movwf   PORTA
       movf    LINE3,0
       movwf   PORTB
       call    delay1
       clrwdt
       movlw   D'3'
       movwf   PORTA
       movf    LINE4,0
       movwf   PORTB
       call    delay1
       clrwdt
       movlw   D'4'
       movwf   PORTA
       movf    LINE5,0
       movwf   PORTB
       call    delay1
       clrwdt
       movlw   D'5'
       movwf   PORTA
       movf    LINE6,0
       movwf   PORTB
       call    delay1
       clrwdt
       movlw   D'6'
       movwf   PORTA
       movf    LINE7,0
       movwf   PORTB
       call    delay1
       clrwdt
       movlw   D'7'
       movwf   PORTA
       movf    LINE8,0
       movwf   PORTB
       call    delay1
       clrwdt
       movlw   D'8'
       movwf   PORTA
       movf    LINE9,0
       movwf   PORTB
       call    delay1
       clrwdt
       movlw   D'9'
       movwf   PORTA
       movf    LINE10,0
       movwf   PORTB
       call    delay1
       clrwdt
       movlw   D'10'
       movwf   PORTA
       movf    LINE11,0
       movwf   PORTB
       call    delay1
       clrwdt
       movlw   D'11'
       movwf   PORTA
       movf    LINE12,0
       movwf   PORTB
       call    delay1
       clrwdt
       movlw   D'12'
       movwf   PORTA
       movf    LINE13,0
       movwf   PORTB
       call    delay1
       clrwdt
       movlw   D'13'
       movwf   PORTA
       movf    LINE14,0
       movwf   PORTB
       call    delay1
       clrwdt
       movlw   D'14'
       movwf   PORTA
       movf    LINE15,0
       movwf   PORTB
       call    delay1
       clrwdt
       movlw   D'15'
       movwf   PORTA
       movf    LINE16,0
       movwf   PORTB
       call    delay1
       movlw   H'00'
       movwf   PORTB
       RETURN
;***************************************************************************
SETCPUPORTSTATUS
       bsf     STATUS,RP0
       movlw   H'00'
       movwf   TRISB           ;PORTB pins : O-O-O-O-O-O-O-O
       movlw   B'00000000'
       movwf   TRISA           ;PORTA pins : X-X-X-O-O-O-O-O
       bcf     STATUS,RP0
       movlw   H'00'  
       movwf   PORTA
       movwf   PORTB
RETURN
;****************************************************************************
;*-     Delay Routines                                                     -*
;****************************************************************************
vlong  
   movlw   0xff            ;200msec
       movwf   msb
       goto    d1
DELAYSYS                        ;20 msec delay
       movlw   .26
       movwf   msb
       CLRWDT
       CALL    RUNTIME
       goto    d1
delay20                         ;20 msec delay
       movlw   .26
       movwf   msb
       goto    d1
delay16                         ;16 msec delay
       movlw   .21
       movwf   msb
       goto    d1
delay1                          ;750nsec delay
       movlw   .1      
       movwf   msb
d1      movlw   0xff
       movwf   lsb
d2      decfsz  lsb,F
       goto    d2
       decfsz  msb,F
       goto    d1
       return
;****************************************************************************
;FINISH
       goto    START
end
((:((:((:((:((:((:((

ilker_32

Kodların üzerinde iyi bir temizlik yapman gerek. Baş kısımları incele.

Aşağıdaki bölümden yazı hızını ayarlayabilirsin. < işareti koyduğum yerleri bir dene. Ama ilk önce d1 movlw 0xff'i dene.

Yazdığın kelimeyi harf olarak uzat gereğince. Abuk subuk şeyler gelmeyecektir.

;****************************************************************************
;*- Delay Routines -*
;****************************************************************************
vlong
movlw 0xff ;200msec
movwf msb
goto d1
DELAYSYS ;20 msec delay
movlw .26  ;<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
movwf msb
CLRWDT
CALL RUNTIME
goto d1
delay20 ;20 msec delay
movlw .26 ;<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
movwf msb
goto d1
delay16 ;16 msec delay
movlw .21 ;<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
movwf msb
goto d1
delay1 ;750nsec delay
movlw .1
movwf msb
d1 movlw 0xff ;<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
movwf lsb
d2 decfsz lsb,F
goto d2
decfsz msb,F
goto d1
return

gokhangokcen

slm arkadaslar bende sitede yeni sayılırım bende kendi yaptigim kayan yaziyı sizlerle paylaşmak istedim  bu yazıya vb de bide  pc programı yazmak istiyorum azda osla vb bilgim var yardımlarızla başarıcagima inaniyorum


   http://rapidshare.com/files/118945085/kayan_yazi.rar.html
Bildiğini paylaşmak, Allah'ın verdiği öğrenme yeteneğinin zekatıdır.

ground

Paylaşımlarımızı
http://picproje.4shared.com a yaparsanız çalışmaların  kaybolmaması herkeze ulaşması açısından daha iyi olur.
⌒╮'╭⌒╮⌒╮.
╱◥██◣                  
| 田︱田田|              
╬╬╬╬╬╬╬╬╬

Picproje - Sözde değil özde paylaşım..

mech

ya sütun taraması kolay ama benim bu sefer satır taraması yapmam lazım. Bu nasıl yapılıyor, kafam karıştı.
Bilginin Efendisi Olmak İçin Çalışmanın Kölesi Olmak Şarttır

djomerrr

ya kerdeşim bu verdiğiniz sitelerin hepsi kırık link hiç biri işe yaramıyor lütfen çalışan ve aktif olan site adresleri ekleyelim tşk ederiz...
!!! ATI RADEON PREMIUM GRAPHİC !!!       ATI HD 3650 AGP 512 MB DDR2 RAM

OG

Verilen linklerin tarihine baktınmı?
FORUMU İLGİLENDİREN KONULARA ÖM İLE CEVAP VERİLMEZ.

ibo1973

proje verenlere çok teşşekür ediyorum yanlız verenlerin çoğu hep hex dosyasını vermiş hiç bir anlam veremiyorum hex dosyası kimin ne işine yarar projeyi vermiş yada vermemiş ne fark edicek program dosyası hex hiç bir işe yaramaz burada amaç nedir diye kendime soruyorum buraya gelenler balıkmı istiyor ? balık avlamayımı öğrenmek istiyor ? ben kendi şahşıma balık avlamayı öğrenmek isitiyorum bugünlerde elimde pek işim yok biraz kayan yazı ile uğraşıyım dedim ama çoğu proje de hep balık verilmiş balık avlamayı anlatan projelerdede çoğu asm ler pic basic proda yapılmış kaynak kodu olan bir tane proje dosyası göremedim bu projeleri veren arkadaşlardan ricam kaynak kodunada mutlaka yanına koyması
Eşim ve yengemin videolarını çektiği benimde teknik konularda destek olduğum youtube yemek kanalımız http://www.youtube.com/misgibiyemektarifleri

ahmet2004

ibo1973

Alıntı Yapbu projeleri veren arkadaşlardan ricam kaynak kodunada mutlaka yanına koyması

Projeleri ekleyenlerden istersen bence daha iyi olur direkt muhatap olmuş olursun.

orhanc

mikroC ile gelen basit bir kaydırma örneği. En azından mantığı anlaman için faydalı olur
char txt1[] = "mikroElektronika";    
char txt2[] = "LV18FJ";
char txt3[] = "Lcd4bit";
char txt4[] = "example";

char i;                              // Loop variable

void Move_Delay() {                  // Function used for text moving
  Delay_ms(500);                     // You can change the moving speed here
}

void main(){
  ADCON1 |= 0x0F;                    // Configure AN pins as digital
  CMCON  |= 7;                       // Disable comparators

  Lcd_Init();                        // Initialize LCD

  Lcd_Cmd(_LCD_CLEAR);               // Clear display
  Lcd_Cmd(_LCD_CURSOR_OFF);          // Cursor off
  Lcd_Out(1,6,txt3);                 // Write text in first row

  Lcd_Out(2,6,txt4);                 // Write text in second row
  Delay_ms(2000);
  Lcd_Cmd(_LCD_CLEAR);               // Clear display

  Lcd_Out(1,1,txt1);                 // Write text in first row
  Lcd_Out(2,6,txt2);                 // Write text in second row

  Delay_ms(2000);

  // Moving text
  for(i=0; i<5; i++) {               // Move text to the right 4 times
    Lcd_Cmd(_LCD_SHIFT_RIGHT);
    Move_Delay();
  }

  while(1) {                         // Endless loop
    for(i=0; i<10; i++) {            // Move text to the left 7 times
      Lcd_Cmd(_LCD_SHIFT_LEFT);
      Move_Delay();
    }

    for(i=0; i<10; i++) {            // Move text to the right 7 times
      Lcd_Cmd(_LCD_SHIFT_RIGHT);
      Move_Delay();
    }
  }
i'm doing nothing... Giddy Up  http://www.drorhan.com

mhtekinci

kayan yazıda dotmatrix yerine led kullanınca yazılar geçmiyor? sebebi ne olabilir??
proteustata denediğimde olmuyor????
dotmatrix in çalışma akımları ledlere göre dahamı düşük?????
datasheetlere bakmaktan kafayı yiyecem.

EMG81

Arkadaşlar konuyla ilgili bir sorum olucak. Hepimiz kayan yazı yapıyoruz öyle değilmi ?peki kayan yazılarda shift register yerine PWM enteregreleri kullansak? böyle yazıya koyudan açığa doğru veya tam tersi animasyonlar yada güneş ışığına göre parlaklıklarını değiştirse ? Varmı böyle bir şeyle uğraşan ?