PIC 18F97J60 ve ti CC1101 çalıştırma

Başlatan zerolax, 21 Mayıs 2018, 16:50:11

zerolax

Herkese Merhaba 18f97j60 ile ethernet projesi yapmıştım,
buna şuan CC1101 ile Rf eklemeye çalışıyorum fakat ne yaptıysam bir türlü çalıştıramadım.
aşağıda kodları veriyorum yardım edebilecek varsa çok memnun olurum ben işin içinden çıkamadım.
direkt CC1101Init(); fonksiyonunu çalıştırıyorum yazdığım registeri geri okumaya çalışıyorum olmuyor SPI ile ilgili bir hata mı yapıyorum çözemedim.


#define CC1101_INTERRUPT_TRIS
	
	
(TRISBbits.TRISB1)
#define CC1101_INTERRUPT
	
	
(TRISBbits.TRISB1)
#define CC1101_CS_TRIS
	
	
(TRISDbits.TRISD7)
#define CC1101_CS_IO
	
	
(LATDbits.LATD7)
#define CC1101_SCK_TRIS
	
	
(TRISDbits.TRISD6)
#define CC1101_SDI_TRIS
	
	
(TRISDbits.TRISD5)
#define CC1101_SDO_TRIS
	
	
(TRISDbits.TRISD4)
#define CC1101_SPI_IF
	
	
(PIR3bits.SSP2IF)
#define CC1101_SDI_IO       (LATDbits.LATD5)
#define CC1101_SCK_IO       (LATDbits.LATD6)
#define CC1101_SDO_IO
	
(LATDbits.LATD4)
#define CC1101_SSPBUF
	
	
(SSP2BUF)
#define CC1101_SPICON1
	
	
(SSP2CON1)
#define CC1101_SPICON1bits
	
(SSP2CON1bits)
#define CC1101_SPICON2
	
	
(SSP2CON2)
#define CC1101_SPISTAT
	
	
(SSP2STAT)
#define CC1101_SPISTATbits
	
(SSP2STATbits)#include "spi.h"
#include "cc1101.h"
#include "HardwareProfile.h"
#include "TCPIP Stack/TCPIP.h"

#if (defined(HPC_EXPLORER) || defined(PIC18_EXPLORER)) && !defined(__18F87J10) && !defined(__18F87J11) && !defined(__18F87J50)
    #define PROPER_SPICON1  (0x20)      /* SSPEN bit is set, SPI in master mode, FOSC/4, IDLE state is low level */
#elif defined(__PIC24F__) || defined(__PIC24FK__)
    #define PROPER_SPICON1  (0x0013 | 0x0120)   /* 1:1 primary prescale, 4:1 secondary prescale, CKE=1, MASTER mode */
#elif defined(__dsPIC30F__)
    #define PROPER_SPICON1  (0x0017 | 0x0120)   /* 1:1 primary prescale, 3:1 secondary prescale, CKE=1, MASTER mode */
#elif defined(__dsPIC33F__) || defined(__PIC24H__) || defined (__dsPIC33E__)|| defined(__PIC24E__)
    #define PROPER_SPICON1  (0x0003 | 0x0120)   /* 1:1 primary prescale, 8:1 secondary prescale, CKE=1, MASTER mode */
#elif defined(__PIC32MX__)
    #define PROPER_SPICON1  (_SPI2CON_ON_MASK | _SPI2CON_CKE_MASK | _SPI2CON_MSTEN_MASK)
#else
    #define PROPER_SPICON1  (0x20)      /* SSPEN bit is set, SPI in master mode, FOSC/16, IDLE state is low level */
#endif


    #define ClearSPIDoneFlag()  {CC1101_SPI_IF = 0;}
    #define WaitForDataByte()   {while(!CC1101_SPI_IF);  CC1101_SPI_IF = 0;}
    #define SPI_ON_BIT          ( CC1101_SPICON1bits.SSPEN)

#define BYTES_IN_RXFIFO     0x7F  
	
//???????????????????
#define CRC_OK              0x80 
	
//CRC??????????
BYTE PaTabel[8] = {0x84 ,0x84 ,0x84 ,0x84 ,0x84 ,0x84 ,0x84 ,0x84};

#define WRITE_SINGLE
	
0X00
#define WRITE_BURST
	
	
0X40
#define READ_SINGEL
	
	
0X80
#define READ_BURST
	
	
0XC0


void spi_writeBurstReg(unsigned char addr,unsigned char *dat,unsigned char cnt)
{
	
unsigned char i,temp;
      
BYTE vSPIONSave;

    
BYTE SPICON1Save;

	
temp addr|WRITE_BURST;
//    SPICON1Save = CC1101_SPICON1;
//    vSPIONSave = SPI_ON_BIT;

    // Configure SPI
//    SPI_ON_BIT = 0;
//    CC1101_SPICON1 = SPICON1Save;
//    SPI_ON_BIT = 1;

    // Set the Write Enable latch
   
CC1101_CS_IO 0;
    while(
CC1101_SDI_IO);
      
SPI_ON_BIT 0;
    
CC1101_SPICON1 PROPER_SPICON1;
    
SPI_ON_BIT 1;
   
CC1101_SPI_IF 0;
	
spi_rw(temp);
	
//WaitForDataByte();
	
for(
i=0;i<cnt;i++)
	
{
	
	
spi_rw(dat[i]);
        
//WaitForDataByte();
	
}
	
CC1101_CS_IO 0;
}


void OpenSPI2Emreunsigned char sync_modeunsigned char bus_modeunsigned char smp_phase)
{
  
SSP2STAT &= 0x3F;               // power on state 
  
SSP2CON1 0x00;                // power on state
  
SSP2CON1 |= sync_mode;          // select serial mode 
  
SSP2STAT |= smp_phase;          // select data input sample phase

  
switch( bus_mode )
  {
    case 
0:                       // SPI2 bus mode 0,0
      
SSP2STATbits.CKE 1;       // data transmitted on rising edge
      
break;    
    case 
2:                       // SPI2 bus mode 1,0
      
SSP2STATbits.CKE 1;       // data transmitted on falling edge
      
SSP2CON1bits.CKP 1;       // clock idle state high
      
break;
    case 
3:                       // SPI2 bus mode 1,1
      
SSP2CON1bits.CKP 1;       // clock idle state high
      
break;
    default:                      
// default SPI2 bus mode 0,1
      
break;
  }

  switch( 
sync_mode )
  {
    case 
4:                       // slave mode w /SS enable
	
#if defined SPI_IO_V8 
	
 
	
TRISDbits.TRISD3 1;       // define /SS2 pin as input
	
	
TRISDbits.TRISD0 1;       // define clock pin as input
	

    #else
	
	
TRISDbits.TRISD7 1;       // define /SS1 pin as input
	
 
	
TRISDbits.TRISD6 1;       // define clock pin as input
	
#endif
	
	
break;

	
case 
5:                       // slave mode w/o /SS enable
	
#if defined SPI_IO_V8 
	
 
	
TRISDbits.TRISD0 1;       // define clock pin as input
	

    #else
	
	
TRISDbits.TRISD6 1;       // define clock pin as input
	
#endif
	
	
break;
	

	
default:                      
// master mode, define clock pin as output
    #if defined SPI_IO_V8 
	
 
	
TRISDbits.TRISD0 0;       // define clock pin as input
	

    #else
	
	
TRISDbits.TRISD6 0;       // define clock pin as input
	
#endif
	
   
	
 break;
  }
	
#if defined SPI_IO_V8 
	
	
TRISDbits.TRISD1 1;       // define SDI pin as input
	
 
	
TRISDbits.TRISD2 0;       // define SDO pin as output
	

    #else
	
	
TRISDbits.TRISD5 1;       // define SDI pin as input
	
 
	
TRISDbits.TRISD4 0;       // define SDO pin as output
    #endif
 
    
SSP2CON1 |= SSPENB;             // enable synchronous serial port 
}


void CC1101Init(void)
{

    
CC1101_CS_IO 1;
    
CC1101_CS_TRIS 0;     // Drive SPI EEPROM chip select pin
    
CC1101_SCK_TRIS 0;    // Set SCK pin as an output
    
CC1101_SDI_TRIS 1;    // Make sure SDI pin is an input
    
CC1101_SDO_TRIS 0;    // Set SDO pin as an output
    
CC1101_INTERRUPT_TRIS 1;
    
ClearSPIDoneFlag();
  
    
#if defined(__C30__)
        
EEPROM_SPICON1 PROPER_SPICON1// See PROPER_SPICON1 definition above
        
EEPROM_SPICON2 0;
        
EEPROM_SPISTAT 0;    // clear SPI
        
EEPROM_SPISTATbits.SPIEN 1;
    
#elif defined(__C32__)
        
EEPROM_SPIBRG = (GetPeripheralClock()-1ul)/2ul/EEPROM_MAX_SPI_FREQ;
        
EEPROM_SPICON1 PROPER_SPICON1;
    
#elif defined(__18CXX)
        //CC1101_SPICON1 = PROPER_SPICON1; // See PROPER_SPICON1 definition above
           
            
CC1101_CS_IO 0x00;
        
CC1101_SPISTATbits.CKE 1;     // Transmit data on rising edge of clock
        
CC1101_SPISTATbits.SMP 1;     // Input sampled at middle of data output time
    
CC1101_SPICON1 PROPER_SPICON1;
    
SPI_ON_BIT 0;
 
     
// 0
    
SPI_ON_BIT 1;
//   CC1101_SPICON1bits.SSPM0 = 0;
//    CC1101_SPICON1bits.SSPM1 = 1;
//      CC1101_SPICON1bits.SSPM2 = 0;
//       CC1101_SPICON1bits.SSPM3 = 0;
    #endif


    // OpenSPI2Emre(SPI_FOSC_16, MODE_00, SMPEND);
        
    
cc1101_power_up_rest();
	
halRfWriteRfSettings();
	
spi_writeBurstReg(CCxxx0_PATABLEPaTabel8);
     
INTCON3bits.INT1IE 1;
     
INTCON3bits.INT1IP 1;
     
INTCON3bits.INT1IF 0x00;
        
}


unsigned char g_LEN=0;

#define BYTES_IN_RXFIFO     0x7F 
BYTE halRfReceivePacket(BYTE *rxBufferBYTE *length
{
    
BYTE status[2],j;
    
BYTE packetLength=0;
	
BYTE i=(*length)*4;  // ????????????datarate??length??????

    
halSpiStrobe(CCxxx0_SRX);
	
	
//?????????
	
//while (CC1101_INTERRUPT);
	
if ((
spi_readStauts(CCxxx0_RXBYTES) & BYTES_IN_RXFIFO)) //??????????????0
	
{
	

	
	
//j = spi_readStauts(CCxxx0_RXBYTES);
	
	
//uart2_senddate(1,&j);
        
packetLength spi_readReg(CCxxx0_RXFIFO);//?????????????????????????????
	
	
//uart2_senddate(1,&packetLength);

	
	
if (
packetLength <= *length
	
	
//????????????????????????????????????????
	
	
{
            
spi_readBurstReg(CCxxx0_RXFIFOrxBufferpacketLength); //??????????????????
            
*length packetLength;
	
	
	
	
//????????????????????????????
            
spi_readBurstReg(CCxxx0_RXFIFOstatus2); 
	
//????????
	
	
	
halSpiStrobe(CCxxx0_SFRX);
	
	
//????????????
	
	
	
g_LEN packetLength;
	
	
	
return (
status[1] & CRC_OK);
	
	
	
//?????????????????
        
}
	
	
 else 
	
	
{
            *
length packetLength;
	
	
	
g_LEN 0;
            
halSpiStrobe(CCxxx0_SFRX);
	
	
//????????????
	
	
	


	
	
	
return 
0;
        }
    } 
	
else
 
	
return 
0;
}
  
BYTE deneme[8] = {0xff ,0xff ,0xff ,0xff ,0xff ,0xff ,0xff ,0xff};
void halRfSendPacket(BYTE *txBufferBYTE size
{

	
halSpiWriteReg(CCxxx0_TXFIFOsize);
    
spi_writeBurstReg(CCxxx0_TXFIFOtxBuffersize);
	
//?????????????
	
halSpiStrobe(CCxxx0_SIDLE); 
	
//???????
    
halSpiStrobe(CCxxx0_STX);
	
	
//????????????????
    //while (!GDO0);
    //while (GDO0);
	
halSpiStrobe(CCxxx0_SFTX);
}


unsigned char g_Buf[64];
void interruptRf(void)
{
    
BYTE i;
    if( 
INTCON3bits.INT1IF)
    {
          
_asm clrwdt _endasm
        INTCON3bits
.INT1IF 0x00;
        
	
64;
	
if(
halRfReceivePacket(g_Buf,&i)==0x80)
	
{
	
	
halSpiStrobe(CCxxx0_SRX);
	
	
//uart2_senddate(g_LEN,g_Buf);
	
	
//g_LEN = 0;
	
	
//g_FlashEn = 1;
	
}
          
  
	
halSpiStrobe(CCxxx0_SRX);
    }
}


unsigned short cc1101Write(BYTE Value)
{
   
    
BYTE vDummy;
    
BYTE vSPIONSave;

    
BYTE SPICON1Save;

    
// Save SPI state
//    SPICON1Save = CC1101_SPICON1;
//    vSPIONSave = SPI_ON_BIT;

    // Configure SPI
//    SPI_ON_BIT = 0;
//    CC1101_SPICON1 = PROPER_SPICON1;
//    SPI_ON_BIT = 1;

    // Set the Write Enable latch
    
CC1101_CS_IO 0;
    while(
CC1101_SDI_IO);
    
CC1101_SSPBUF Value;
    
WaitForDataByte();
    
vDummy CC1101_SSPBUF;
    
CC1101_CS_IO 1;

  
   
// SPI_ON_BIT = 0;
    //CC1101_SPICON1 = SPICON1Save;
    //SPI_ON_BIT = vSPIONSave;

    
return vDummy;
 }
void halSpiStrobe(unsigned char strobe)
{
     
CC1101_CS_IO 0;
     while(
CC1101_SDI_IO);
	
//GPIO_WriteLow(GPIOC,GPIO_PIN_3);
	
//while(GPIO_ReadInputPin(GPIOC,GPIO_PIN_7));
           
SPI_ON_BIT 0;
    
CC1101_SPICON1 PROPER_SPICON1;
    
SPI_ON_BIT 1;
   
CC1101_SPI_IF 0;
	
spi_rw(strobe);
     
CC1101_CS_IO 1;
	
//while (!(SPI->SR&0x02));
	
//GPIO_WriteHigh(GPIOC,GPIO_PIN_3);
}
    
unsigned char spi_readStauts(unsigned char addr)
{
	
unsigned char value,temp;
	
temp addr|READ_BURST;
    
CC1101_CS_IO 0;
    while(
CC1101_SDI_IO);
          
SPI_ON_BIT 0;
    
CC1101_SPICON1 PROPER_SPICON1;
    
SPI_ON_BIT 1;
   
CC1101_SPI_IF 0;
    
spi_rw(temp);
	
valuespi_rw(0xff);
	
//value= cc1101Write(0xff);
    
CC1101_CS_IO 1;
	
return 
value;
}#define BYTES_IN_RXFIFO     0x7F  
	
//???????????????????
#define CRC_OK              0x80 
	
//CRC??????????
#define GDO0 GPIO_ReadInputPin(GPIOC,GPIO_PIN_4)

const RF_SETTINGS rfSettings 
	
{
	
	
0x00,
	
	
0x08,
	
// FSCTRL1
	
 Frequency synthesizer control.
	
	
0x00,
	
// FSCTRL0
	
 Frequency synthesizer control.
	
	
0x10,
	
// FREQ2
	
 Frequency control word, high byte.
	
	
0xA7,
	
// FREQ1
	
 Frequency control word, middle byte.
	
	
0x62,
	
// FREQ0
	
 Frequency control word, low byte.
	
	
0xCA,
	
// MDMCFG4
	
 Modem configuration.
	
	
0x83,
	
// MDMCFG3
	
 Modem configuration.
	
	
0x83,
	
// MDMCFG2
	
 Modem configuration.
	
	
0x22,
	
// MDMCFG1
	
 Modem configuration.
	
	
0xF8,
	
// MDMCFG0
	
 Modem configuration.
	

	
	
0x14,
	
// CHANNR
	
 Channel number.
	
	
0x34,
	
// DEVIATN
	
 Modem deviation setting (when FSK modulation is enabled).
	
	
0x56,
	
// FREND1
	
 Front end RX configuration.
	
	
0x10,
	
// FREND0
	
 Front end RX configuration.
	
	
0x18,
	
// MCSM0
	
 Main Radio Control State Machine configuration.
	
	
0x16,
	
// FOCCFG
	
 Frequency Offset Compensation Configuration.
	
	
0x6C,
	
// BSCFG
	
 Bit synchronization Configuration.
	
	
0x43,
	
// AGCCTRL2  AGC control.
	
	
0x40,
	
// AGCCTRL1  AGC control.
	
	
0x91,
	
// AGCCTRL0  AGC control.
	

	
	
0xE9,
	
// FSCAL3
	
 Frequency synthesizer calibration.
	
	
0x2A,
	
// FSCAL2
	
 Frequency synthesizer calibration.
	
	
0x00,
	
// FSCAL1
	
 Frequency synthesizer calibration.
	
	
0x1F,
	
// FSCAL0
	
 Frequency synthesizer calibration.
	
	
0x59,
	
// FSTEST
	
 Frequency synthesizer calibration.
	
	
0x81,
	
// TEST2
	
 Various test settings.
	
	
0x35,
	
// TEST1
	
 Various test settings.
	
	
0x09,
	
// TEST0
	
 Various test settings.
	
	
0x29,
	
// IOCFG2
	
 GDO2 output pin configuration.
	
	
0x06,
	
// IOCFG0D
	
 GDO0 output pin configuration. Refer to SmartRF?Studio User Manual for detailed pseudo register explanation.
	

	
	
0x04,
	
// PKTCTRL1  Packet automation control.
	
	
0x05,
	
// PKTCTRL0  Packet automation control.
	
	
0xFF,
	
// ADDR 
	
 Device address.
	
	
0xFF
	
// PKTLEN
	
 Packet length.
	
};


void halRfWriteRfSettings(void
{

	
halSpiWriteReg(CCxxx0_FSCTRL0,  rfSettings.FSCTRL2);//??????
   
    
    // Write register settings
    
halSpiWriteReg(CCxxx0_FSCTRL1,  rfSettings.FSCTRL1);
  
    
halSpiWriteReg(CCxxx0_FSCTRL0,  rfSettings.FSCTRL0);
    
halSpiWriteReg(CCxxx0_FREQ2,    rfSettings.FREQ2);
    
halSpiWriteReg(CCxxx0_FREQ1,    rfSettings.FREQ1);
    
halSpiWriteReg(CCxxx0_FREQ0,    rfSettings.FREQ0);
    
halSpiWriteReg(CCxxx0_MDMCFG4,  rfSettings.MDMCFG4);
    
halSpiWriteReg(CCxxx0_MDMCFG3,  rfSettings.MDMCFG3);
    
halSpiWriteReg(CCxxx0_MDMCFG2,  rfSettings.MDMCFG2);
    
halSpiWriteReg(CCxxx0_MDMCFG1,  rfSettings.MDMCFG1);
    
halSpiWriteReg(CCxxx0_MDMCFG0,  rfSettings.MDMCFG0);
    
halSpiWriteReg(CCxxx0_CHANNR,   rfSettings.CHANNR);
    
halSpiWriteReg(CCxxx0_DEVIATN,  rfSettings.DEVIATN);
    
halSpiWriteReg(CCxxx0_FREND1,   rfSettings.FREND1);
    
halSpiWriteReg(CCxxx0_FREND0,   rfSettings.FREND0);
    
halSpiWriteReg(CCxxx0_MCSM0 ,   rfSettings.MCSM0 );
    
halSpiWriteReg(CCxxx0_FOCCFG,   rfSettings.FOCCFG);
    
halSpiWriteReg(CCxxx0_BSCFG,    rfSettings.BSCFG);
    
halSpiWriteReg(CCxxx0_AGCCTRL2rfSettings.AGCCTRL2);
	
halSpiWriteReg(CCxxx0_AGCCTRL1rfSettings.AGCCTRL1);
    
halSpiWriteReg(CCxxx0_AGCCTRL0rfSettings.AGCCTRL0);
    
halSpiWriteReg(CCxxx0_FSCAL3,   rfSettings.FSCAL3);
	
halSpiWriteReg(CCxxx0_FSCAL2,   rfSettings.FSCAL2);
	
halSpiWriteReg(CCxxx0_FSCAL1,   rfSettings.FSCAL1);
    
halSpiWriteReg(CCxxx0_FSCAL0,   rfSettings.FSCAL0);
    
halSpiWriteReg(CCxxx0_FSTEST,   rfSettings.FSTEST);
    
halSpiWriteReg(CCxxx0_TEST2,    rfSettings.TEST2);
    
halSpiWriteReg(CCxxx0_TEST1,    rfSettings.TEST1);
    
halSpiWriteReg(CCxxx0_TEST0,    rfSettings.TEST0);
    
halSpiWriteReg(CCxxx0_IOCFG2,   rfSettings.IOCFG2);
    
halSpiWriteReg(CCxxx0_IOCFG0,   rfSettings.IOCFG0);    
    
halSpiWriteReg(CCxxx0_PKTCTRL1rfSettings.PKTCTRL1);
    
halSpiWriteReg(CCxxx0_PKTCTRL0rfSettings.PKTCTRL0);
    
halSpiWriteReg(CCxxx0_ADDR,     rfSettings.ADDR);
    
halSpiWriteReg(CCxxx0_PKTLEN,   rfSettings.PKTLEN);
       
spi_readReg(CCxxx0_PKTCTRL1);
}void setRxMode(void)
{
    
halSpiStrobe(CCxxx0_SRX);
	
	
//?????????
}void halSpiWriteReg(unsigned char addr,unsigned char dat)
{
    
CC1101_CS_IO 0;
//      SPI_ON_BIT = 0;
//    CC1101_SPICON1 = PROPER_SPICON1;
//    SPI_ON_BIT = 1;
    
while(CC1101_SDI_IO);
          
SPI_ON_BIT 0;
    
CC1101_SPICON1 PROPER_SPICON1;
    
SPI_ON_BIT 1;
   
CC1101_SPI_IF 0;
    
spi_rw(addr);
    
spi_rw(dat);
    
CC1101_CS_IO 1;
    
}


unsigned char spi_rw(unsigned char dat)
{
	
BYTE temp;
    
CC1101_SSPBUF =dat;
	
WaitForDataByte();
	
tempCC1101_SSPBUF;
	
return 
temp;

}

void spi_readBurstReg(unsigned char addr,unsigned char *dat,unsigned char cnt)
{
	
unsigned char i,temp;

	

 
    
BYTE vSPIONSave;

    
BYTE SPICON1Save;
    
temp addr|READ_BURST;
    
// Save SPI state
//    SPICON1Save = CC1101_SPICON1;
//    vSPIONSave = SPI_ON_BIT;
//      SPI_ON_BIT = 0;
//    CC1101_SPICON1 = PROPER_SPICON1;
//    SPI_ON_BIT = 1;
    
	
 
CC1101_CS_IO 0;

	
while(
CC1101_SDI_IO);
           
SPI_ON_BIT 0;
    
CC1101_SPICON1 PROPER_SPICON1;
    
SPI_ON_BIT 1;
   
CC1101_SPI_IF 0;
	
CC1101_SSPBUF temp;
	
WaitForDataByte();
	
for(
i=0;i<cnt;i++)
	
{
	
	
dat[i] = spi_rw(0);
	
	
//WaitForDataByte();
	
}
	
 
CC1101_CS_IO 1;
}

unsigned char spi_readReg(unsigned char addr)
{
	
unsigned char temp;
    
BYTE vSPIONSave;

    
BYTE SPICON1Save;
    
temp addr|READ_SINGEL;

    
	
 
CC1101_CS_IO 0;
                       
// Clear SPI Flag
   
SPI_ON_BIT 0;
    
CC1101_SPICON1 PROPER_SPICON1;
    
SPI_ON_BIT 1;
   
CC1101_SPI_IF 0;       
	
while(
CC1101_SDI_IO);
	
//WaitForDataByte();
	
spi_rw(temp);
   
// temp= CC1101_SSPBUF;
	
//WaitForDataByte();
	
temp spi_rw(0XFF);
//
	
WaitForDataByte();
	
CC1101_CS_IO 1;
    
CC1101_SPI_IF 0;                            // Disable CS
 
     // Restore SPI state
     
SPI_ON_BIT 0;
     
CC1101_SPI_IF SPICON1Save;
     
SPI_ON_BIT vSPIONSave;
    
    
	
return 
temp;
}


void cc1101_rest(void)
{
	
CC1101_CS_IO 0;
      
SPI_ON_BIT 0;
    
CC1101_SPICON1 PROPER_SPICON1;
    
SPI_ON_BIT 1;
   
CC1101_SPI_IF 0;       
	
while(
CC1101_SDI_IO);
	
spi_rw(0x30);
	
while(
CC1101_SDI_IO);
	
CC1101_CS_IO 1;
}


void cc1101_power_up_rest(void)
{

    
CC1101_CS_IO 1;
    
Delay10us(4);
    
CC1101_CS_IO 0;
    
Delay10us(4);
    
CC1101_CS_IO 1;
    
Delay10us(50);
    
cc1101_rest();
}

EMRE SALMAN uysal elektronik

Yasal Uyarı: Picproje.org sitemizde 5651 sayılı kanunun 8. maddesine ve T.C.Knın 125. maddesine göre tüm üyelerimiz yaptıkları paylaşımlardan kendileri sorumludur. Picproje.org hakkında yapılacak tüm hukuksal şikayetleri İletişim sayfamızdan bize bildirdikten en geç 3 (üç) iş günü içerisinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde tarafımızca incelenerek gereken işlemler yapılacak ve site yöneticilerimiz tarafından bilgi verilecektir.