13 Nisan 2021, 16:32:58

Haberler:

Forum kuralları güncellendi LÜTFEN  okuyunuz:  https://bit.ly/2IjR3ME


12F675-LM35 Termometre v3

Başlatan SercanTEK, 23 Haziran 2018, 05:09:40

SercanTEK

23 Haziran 2018, 05:09:40 Son düzenlenme: 23 Haziran 2018, 13:49:52 SercanTEK
Vakti zamanında fantezi ürünü olan 12F675 ve LM35 termometre devresinin 3. versiyonunu yaptım. Sanırım bundan sonra geliştirmeye devam etmem. zaten yapacak birşeyde kalmadı.

Bayağı yenilikler yaptım diyebilirim.

Kaynak : http://www.sercanca.com/jalv2-12f675-lm35-termometre-v3/

Bu uygulama eğitim amaçlı olduğu için aşağıdaki konuların öğrenilmesinde yardımcı olacaktır. Özellikle tek pin ile shift register kullanımına real bir örnektir.


 - Jalv2 dilinin temel kullanımı
 - Jalv2 dilinde 12F675 kullanımı ve sigorta ayarları
 - Jalv2 dilinde LM35 kullanımı ve sıcaklığın hesaplanması
 - Jalv2 dilinde tek pin ile 74LS164 shift register kullanımı
 - Shift register kullanarak port çoklama
 - Shift register kullanarak 4 digit 7 segment display kullanımı
 - Jalv2 dilinde 12F675 için ADC kullanımı
 - Jalv2 dilinde 12F675 pinin giriş olarak kullanımı
 - Jalv2 dilinde TMR0 kesmesinin kullanımı
 - TMR0 kesmesi ile 7 segment sürülmesi
 - 7 segment display yazı yazma ve kaydırma
Çalışma Videosu--------------------------------------------------------------------------------
-- 
Program    12F675-LM35 4x7 segmentli Termometre
-- Author      Sercan TEK  -  Turkey/Tekirdağ
--              www.sercanca.com
-- Version    v3
-- Date        2018 Haziran
-- chip        12F675 ve 74hc164
-- compiler    jal jalv24q6 (compiled Oct 25 2016)
-- 
derleme    23.06.2018
--
-- 
Güncelemeler :
--    
1) - 4lü 7 segment kullanıldı.
--    
2) - Tarama işlemi TMR0 Kesmesi ile yapıldı.
--    
3) - Shift Register entegresi Tek pin ile kullanıldı.
--    
4) - Celsius to Fahrenheit seçimi eklendi.
--    
5) - Yeni animasyonlar eklendi.
--    
6) - Başlangıca Kayan Yazı Eklendi.
--    
7) - Algoritmasal İyileştirme Yapıldı.
--
--------------------------------------------------------------------------------

include 
12f675
pragma target clock 4_000_000        
-- kristal 4 Mhz
pragma target OSC  INTOSC_NOCLKOUT  
-- dahili OSC
pragma target WDT  disabled          
-- watchdog Kapalı
pragma target MCLR INTERNAL          
-- mclr kullanılmıyor
pragma target CP  ENABLED          
-- Kod Koruma açık

enable_digital_io
()

pin_A0_direction =  input  -- LM35
pin_A1_direction 
=  output -- Display Data
pin_A2_direction 
=  output -- Display 3
pin_A3_direction 
=  input  -- animasyon seçeği
pin_A4_direction 
=  output -- Display 1
pin_A5_direction 
=  output -- Display 2

alias display_data is pin_a1
alias Birim_sec is pin_a3
alias D1_Etkin  is pin_a4
alias D2_Etkin  is pin_a5
alias D3_Etkin  is pin_a2

const byte digit[]={0b11111100, -- 0
                    0b01100000
, -- 1
                    0b11011010
, -- 2
                    0b11110010
, -- 3
                    0b01100110
, -- 4
                    0b10110110
, -- 5
                    0b10111110
, -- 6
                    0b11100000
, -- 7
                    0b11111110
, -- 8
                    0b11110110
} -- 9
                    
const byte yazi[] ={0        ,
                    
0        ,
                    
0        ,
                    
0b11001110, -- P
                    0b01100000
, -- 1
                    0b10011100
, -- C
                    0b01100000
, -- 1
                    0b11011010
, -- 2
                    0b10001110
, -- F
                    0b10111110
, -- 6
                    0b11100000
, -- 7
                    0b10110110
, -- 5
                    0
,
                    
0b00011100, -- L
                    0b10101000
, -- M
                    0b11110010
, -- 3
                    0b10110110
, -- 5
                    0
,
                    
0b01111000, -- J
                    0b11101110
, -- A
                    0b00011100
, -- L
                    0b11011010
, -- 2
                    0
,
                    
0b10110110, -- S
                    0b01100000
, -- I
                    0b10011100
, -- C
                    0b11101110
, -- A
                    0b10101110
, -- K
                    0b00011100
, -- L
                    0b01100000
, -- I
                    0b10101110
, -- K
                    0
,
                    
0b10111010, -- ö
                    0b00011100
, -- L
                    0b10011100
, -- C
                    0b10011110
, -- E
                    0b11001100
, -- R
                    0        
,
                    
0b10110110, -- S
                    0b10011110
, -- E
                    0b11001100
, -- R
                    0b10011100
, -- C
                    0b11101110
, -- A
                    0b11101100
, -- N
                    0b10011100
, -- C
                    0b11101110
, -- A
                    0b00010000
, -- -
                    
0b10011100, -- C
                    0b11111100
, -- O
                    0b10101000
, -- M
                    0        
,
                    
0        ,
                    
0        }


var 
byte Data[]  = {0,0,0,0}  -- Display Dataları burada tutulur
var byte Display 0
var byte anime  0
var byte Birimi  0
var bit  oku    false

--------------------------------------------------------------------------------
-- 
12F675 için AN0 pinindeki Analog değeri okuma fonksiyonu
-- Geri dönüş değeri word tipindedir.
--------------------------------------------------------------------------------
ADCON0_CHS0 false  -- Kanal AN0 Seçildi
ADCON0_CHS1 
false
ADCON0_VCFG 
false  -- Harici Vref yok
ADCON0_ADFM 
true  -- Sonuc Sağa yaslansın
ANSEL_ADCS 
0b_001  -- ADC Çevrim Clock Seçeneği OSC/8

function adc_oku return word is
pragma inline
 ADCON0_ADON 
True
  _usec_Delay
(2000)
 
ADCON0_GO true
 
while ADCON0_GO loop end loop
 
return ((ADRESH<<8)+ADRESL)
end function
--------------------------------------------------------------------------------
-- 
Verilen parametreye göre ms gecikmesi yapar
--------------------------------------------------------------------------------
procedure gecikme(byte in msis
  
for ms loop
    _usec_delay
(986)
  
end loop
end procedure
--------------------------------------------------------------------------------
-- 
74LS164 için Tek Hattan veri gönderimini sağlar.
--------------------------------------------------------------------------------

procedure bekle20us is  -- 20 mikrosaniye gecikme sağlar
  _usec_delay
(18)
end procedure

procedure Data_Bas
(byte in _Datais
pragma inline
 
var bit  v_bit at _Data 0            -- 0. biti ata
  
for 8 loop                            -- 8 bit olduğu için 8 kez dön
  
if v_bit == high then                -- Bit 1 ise
      display_data 
low  asm nop      --  0 gönder1us Bekle
      display_data 
high bekle20us    --  1 gönder20us Bekle
  
else                                -- Bit 0 ise
      display_data 
low  bekle20us    --  0 gönder20us bekle
      display_data 
high bekle20us    --  1 gödner20us bekle
  end 
if
    
_Data _Data >> 1                 -- Datayı 1 bit sağ kaydır
 end loop
end procedure
--------------------------------------------------------------------------------
-- 
Dataları Displaylere yollar
--------------------------------------------------------------------------------
procedure display_yolla(byte in seg7is
 pragma inline
  
var byte v_Data Data[seg7]
  var 
bit  D4_Etkin at v_Data 0
  D1_Etkin 
false D2_Etkin false
  D3_Etkin 
false D4_Etkin false
    Data_Bas
(0)
  if (
seg7 == 3then
    Data_Bas
(0)
    
D4_Etkin true
  end 
if
    
Data_Bas(v_data)
  case 
seg7 of
  0 
D1_Etkin true
  1 
D2_Etkin true
  2 
D3_Etkin true
  end 
case 
end procedure

--------------------------------------------------------------------------------
-- 
Her 20 okumadan sonra oynayan animasyon
--------------------------------------------------------------------------------

procedure anime_kapanip_acil is
const byte a[] = {0b00001110,0b00000010,0b00000010,0b01100010,
                  
0b01100000,0b00000010,0b00000010,0b00001100,
                  
0b00000000,0b00001110,0b01100010,0b00000000,
                  
0b00000000,0b01100000,0b00001100,0b00000000}
var 
byte dongu,sira
-- içe kapanma efekti
  
for 4 using dongu loop
  sira 
dongu 4
  Data
[0] = a[sira]
  
Data[1] = a[sira+1]
  
Data[2] = a[sira+2]
  
Data[3] = a[sira+3]
  
Gecikme(150)
  
end loop
-- dışa açılma efekti
  
for 4 using dongu loop
  sira 
dongu 4
  Data
[0] = a[15-sira-3]
  
Data[1] = a[15-sira-2]
  
Data[2] = a[15-sira-1]
  
Data[3] = a[15-sira]
  
Gecikme(150)
  
end loop
end procedure

--------------------------------------------------------------------------------
--
Analog girişten okunan değeri sıcaklık bilgisine çeviren alt program
--------------------------------------------------------------------------------
procedure LM35_oku is
 
var word sicaklik 0
 
var bit  birim_durumu false
 
var byte isaret,sonuc[] = {0,0,0}

  -- 
verilen değer kadar sıcaklığı okur ve ortalamasını alır.
  const 
ortalama 50

    
for ortalama loop
    
if oku then sicaklik sicaklik + (((adc_oku)*60)/124end if
    
end loop

    
-- celsius sinsinde sıcaklık
    sicaklik 
sicaklik ortalama

    
-- fahrenheit cinsine dönüşüm.
    if 
Birim_sec == false then
      
-- celsius(0,100) = fahrenheit(32,212göre orantı kuruldu.
      
sicaklik = (sicaklik 0) * (212 32) / (100 0) + 32
      isaret 
yazi[8] -- F
      
else
      
isaret yazi[5] -- C
    end 
if
    
birim_durumu false

    anime 
anime 1
    Birimi 
Birimi 1

    
if anime == 50 then
    anime_kapanip_acil
    anime 
0
    Birimi 
0
    end 
if


    
sonuc[0] = digit[byte((sicaklik 100))]      -- yüzler
    sonuc
[1] = digit[byte((sicaklik 100)/10)]    -- onlar
    sonuc
[2] = digit[byte((sicaklik 100)% 10) ]  -- birler


    Data
[2]  = 198        -- *
    
Data[3]  = isaret    -- C

  
-- 0 ve altı olan derecelerde -0*C göstersin
  
if (sicaklik <= 0then
    Data
[0]  = 2          -- -
    
Data[1]  = digit[0]  -- 0

  
-- 0..9 arası ise "*C" sembolünü kullan
  elsif 
(sicaklik 10then
    Data
[0]  = 0
    Data
[1]  = sonuc[2]

  --  
10 ile 99 arasında ise "*" sembolünü kullan
  elsif 
(sicaklik <= 99then
    Data
[0]  = sonuc[1]
    
Data[1]  = sonuc[2]

  -- 
99 dan büyük ise tüm segmentleri kullan
  elsif 
(sicaklik 99then
    Data
[0]  = sonuc[0]
    
Data[1]  = sonuc[1]
    
Data[2]  = sonuc[2]
    
Data[3]  = 198 -- *

    
birim_durumu true
  end 
if

    if 
birim_durumu then
      
if Birimi == 20 then
        
for 3 loop
        
for 2 loop
          Data
[3] = 198 -- *
          
gecikme(200)
          
gecikme(200)
          
Data[3] = 0
          gecikme
(200)
          
end loop
        Data
[3] = isaret
          
for 4 loop
          gecikme
(250)
          
end loop
        end loop
      Data
[3] = 198 -- *
      
Birimi 0
      end 
if
    
end if

end procedure

--------------------------------------------------------------------------------
-- 
ilk açılış yazısını yazan alt program
--------------------------------------------------------------------------------
procedure yazi_yaz is
var byte adet,sira
 
for count(yazi)-3 using adet loop
  Data
[0] = yazi[adet]
  
Data[1] = yazi[adet+1]
  
Data[2] = yazi[adet+2]
  
Data[3] = yazi[adet+3]
  
Gecikme(160)
  
Gecikme(160)
 
end loop
end procedure
--------------------------------------------------------------------------------
-- 
Anime için görselleri Data Dizisine Aktarır
--------------------------------------------------------------------------------
procedure Aktar(byte in veri,Byte in Ekranis
 Data
[0] = 0  Data[1] = 0
 Data
[2] = 0  Data[3] = 0
 Data
[Ekran] = veri
 Gecikme
(65)
end procedure

--------------------------------------------------------------------------------
-- 
ilk açılış animasyon alt programı 2
--------------------------------------------------------------------------------
procedure Boot is
pragma inline
var byte d
 oku 
true
 LM35_oku
 
for 2 loop
    
for 4 using d loop
    Aktar
(0b10000000,d)  -- üst sıra gez
    end loop
  Aktar
(0b01000000,3)    -- ortaya geç
    
for 4 using d loop
    Aktar
(0b00000010,3-d) -- orta sıra gez
    end loop
  Aktar
(0b00001000,0)    -- en alta geç
    
for 4 using d loop
    Aktar
(0b00010000,d)  -- en alt gez
    end loop
  Aktar
(0b00100000,3)    -- ortaya geç
    
for 4 using d loop
    Aktar
(0b00000010,3-d) -- orta sıra gez
    end loop
  Aktar
(0b00000100,0)    -- üste geç
 end loop
 yazi_yaz
 anime_kapanip_acil
end procedure

--------------------------------------------------------------------------------
-- 
Kesme Alt Programı
--------------------------------------------------------------------------------
-- 
Prescaler=32 TMR0Preset=130 Freq=248.02 Hz Period=0.004032 seconds
const _TMR0 130

OPTION_REG_T0CS 
false  -- Clock palsi kaynağı olarak dahili osilatör seçildi.
OPTION_REG_T0SE false
OPTION_REG_PSA  
false  -- Prescaler değeri Timer0 için kullanılacak.
OPTION_REG_PS2  true  -- Prescaler değeri 1:32 olarak seçildi.
OPTION_REG_PS1  false
OPTION_REG_PS0  
false
INTCON_GIE      
true  -- tüm kesmelere izin verdik.
INTCON_TMR0IF  false  -- Kesme bayrağını sıfırladık
TMR0            
_TMR0  -- 4 ms de bir kesme oluşturacak değer yükleniyor.
INTCON_TMR0IE  true  -- Timer0 kesmesini aktif edildi
Boot
--------------------------------------------------------------------------------
-- 
Ekranı Tarama Alt Programı
--------------------------------------------------------------------------------
procedure Ekran_Tarama is
 pragma interrupt            
-- Kesme Alt Programları
 
if (INTCON_TMR0IFthen      -- TMR0 Kesmesi İse
 Display_yolla
(Display)
  
Display = (Display 1) % 4
  TMR0            
_TMR0
  INTCON_TMR0IF  
false    -- TMR0 Kesmesinin Bayrağını
 end 
if                      -- sıfırla
end procedure

forever loop
 LM35_oku                
-- LM35 Oku
 _usec_delay
(2_000_000)  -- 2sn Bekle
end loop


Not: eleştiriye ve fikir alışverişine açıktır.
Hayat sadece bir araçtır amaca ulaşmak için; Amaç ise Hayata birşeyler Katmaktır Benim için.. www.sercanca.com

yılmaz_34

ben bu devreyi zamanında yapmıştım gayet kararlı ve düzgün çalışıyor taviye ederim yapmayı düşünenlere...
İnsan yazdığını silerde ,yaşadığını silemez içinden.....

SercanTEK

Alıntı yapılan: yılmaz_34 - 23 Haziran 2018, 14:27:02ben bu devreyi zamanında yapmıştım gayet kararlı ve düzgün çalışıyor taviye ederim yapmayı düşünenlere...

Sizinki v1 yada v2 olan modeliydi. Bunu yeni geliştirdim ve 4digitli yaptım.

Kullanılan sensör ne kadar iyi ise Sonuç o kadar iyi oluyor. Piyasadan aldığım ucuz lm35 var elimde çıkışlari çok dengesiz. Ucuz etin yahnisi misali.
Hayat sadece bir araçtır amaca ulaşmak için; Amaç ise Hayata birşeyler Katmaktır Benim için.. www.sercanca.com

yılmaz_34

Alıntı yapılan: SercanTEK - 23 Haziran 2018, 15:30:09Sizinki v1 yada v2 olan modeliydi. Bunu yeni geliştirdim ve 4digitli yaptım.

Kullanılan sensör ne kadar iyi ise Sonuç o kadar iyi oluyor. Piyasadan aldığım ucuz lm35 var elimde çıkışlari çok dengesiz. Ucuz etin yahnisi misali.


doğrudur eski sürümdü  ama ona rağmen güzel ve hoş bir devre olmuştu...
İnsan yazdığını silerde ,yaşadığını silemez içinden.....

Yasal Uyarı: Picproje.org sitemizde 5651 sayılı kanunun 8. maddesine ve T.C.Knın 125. maddesine göre tüm üyelerimiz yaptıkları paylaşımlardan kendileri sorumludur. Picproje.org hakkında yapılacak tüm hukuksal şikayetleri İletişim sayfamızdan bize bildirdikten en geç 3 (üç) iş günü içerisinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde tarafımızca incelenerek gereken işlemler yapılacak ve site yöneticilerimiz tarafından bilgi verilecektir.