Proje Derleme Sorunu

Başlatan forzac, 27 Nisan 2019, 15:57:09

forzac

arkadaslar merhaba...yaklasık 2 gündür şu projedeki kütüphaneyi derlemeye çalısıyorum yani boş bir main de sadece esp8266_fonctions.h kütüphanesini ekliyorum fakat proje derlenirken hata alıyorum.

eklediğim kütüphane bu arkadaslar
https://github.com/atiker26/esp_hata/blob/master/ESP8266_functions.h

aldığım hataya bir örnek ise bu.yani boş bir projeye sadece kütüphane eklediğimde neden böyle hata alıyorum bir türlü çözemedim..yardımcı olursanız çok sevinirim arkadaslar

devrecii

Warningler görünüyor ama errorlar yok resimde.

forzacburada burda error var mesela ama nedendir anlayamadım ben

devrecii

30 Nisan 2019, 19:58:53 #3 Son düzenlenme: 30 Nisan 2019, 20:00:03 iboibo
Bit yazan yerleri bool yada char olarak değiştirmelisin,

Yine olmazsa fonksiyınlarda bazı basit değişiklik yapmak gerekecek return yazan yerlerde,


Conflicting  yazan errorda fonksiyonda  oradaki TXIF beğenmemiş galiba o satırı sil bakalım error verecek mi ?

Diğer eroorları göremiyouz zaten.

gogge

Kütüphane dosyasında çeşitli değişken tanımlama problemleri var. Örneğin "void _esp8266_putch(unsigned char);" şeklinde deklare edilen fonksiyonun kodu oluşturulurken "void _esp8266_putch(char bt)" şeklinde tanımlama yapılmış. Burada bt isimli değişkeninin türünün, kodun başında deklare edilen değişken türü ile aynı olması gerekir. Yani bt değişkeni char türünde değil de unsigned char türünde olmalı. 

Ayrıca XC derleyicisinin yeni versiyonlarında bit değişken türü olarak kabul edilmemektedir. Bu yüzden bit değişkenler char vs uygun bir değişken türüne güncellenmeli.

Kütüphane dosyasının düzenlenmiş halini ekliyorum. Direk alıp derleyebilirsiniz. İyi çalışmalar.

/**
 * C library for the ESP8266 WiFi module with a PIC microcontroller
 * Copyright (C) 2015 Camil Staps <info@camilstaps.nl>
 *
 * This program is free software; you can redistribute it and/or modify
 * it under the terms of the GNU General Public License as published by
 * the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
 * (at your option) any later version.
 *
 * This program is distributed in the hope that it will be useful,
 * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
 * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
 * GNU General Public License for more details.
 *
 * You should have received a copy of the GNU General Public License along
 * with this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc.,
 * 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA.
 *
 *****************************************************************************
 *ORIGINALLY CREATED AS
 * File:    esp8266.h
 * Author:  Camil Staps <info@camilstaps.nl>
 * Website: http://github.com/camilstaps/ESP8266_PIC
 * Version: 0.1
 * 
 * MODFIED AND IMPROVED BY
 * File:    esp8266_functions.h
 * Author:  Aswinth Raj B  <mailtoaswinth@gmail.com>
 * Website: circuitdigest.com
 * Version: 0.1
 *
 * See:   https://circuitdigest.com/microcontroller-projects/how-to-send-email-using-pic16f877a-esp8266 for more explanation
 *
 * This is the header file for the ESP8266 PIC16F877A library where ESP runs on 115200 baudrate. 
 *
 */#include <stdbool.h>
#include <stdint.h>
#include <stdio.h>
#include <string.h>


#define ESP8266_STATION 0x01
#define ESP8266_SOFTAP 0x02

#define ESP8266_TCP 1
#define ESP8266_UDP 0

#define ESP8266_OK 1
#define ESP8266_READY 2
#define ESP8266_FAIL 3
#define ESP8266_NOCHANGE 4
#define ESP8266_LINKED 5
#define ESP8266_UNLINK 6

int len;


///***______________________ESP module Function Declarations__________________**///
void _esp8266_putch(unsigned char);
unsigned char _esp8266_getch(void);
/** Function prototypes **/
char esp8266_isStarted(void);        // Check if the module is started (AT)
char esp8266_restart(void);          // Restart module (AT+RST)
void esp8266_echoCmds(bool);        // Enabled/disable command echoing (ATE)
// WIFI Mode (station/softAP/station+softAP) (AT+CWMODE)
void esp8266_mode(unsigned char);
// Connect to AP (AT+CWJAP)
void esp8266_connect(unsigned char*, unsigned char*);
// Disconnect from AP (AT+CWQAP)
void esp8266_disconnect(void);
// Local IP (AT+CIFSR)
void esp8266_ip(unsigned char*);
// Create connection (AT+CIPSTART)
char esp8266_start(unsigned char protocolcharipunsigned char port);
// Send data (AT+CIPSEND)
char esp8266_send(unsigned char*);
// Receive data (+IPD)
void esp8266_receive(unsigned char*, uint16_tbool);
/** Functions for internal use only **/
// Print a string to the output
void _esp8266_print(unsigned const char *);
// Wait for a certain string on the input
inline uint16_t _esp8266_waitFor(unsigned char *);
// Wait for any response on the input
inline unsigned char _esp8266_waitResponse(void);
void Lcd_Set_Cursor(char char b);
void Lcd_Print_Char(char);
void Lcd_Print_String(char *);
void _esp8266_login_mail(unsigned char*, unsigned char*);
void _esp8266_mail_sendID(unsigned char*);
void _esp8266_mail_recID(unsigned char*);
void _esp8266_mail_subject(unsigned char*);
void _esp8266_mail_body(unsigned char*);
//********__________________End of Function Declaration_________________********///


//***Initialize UART for ESP8266**//
void Initialize_ESP8266(void)
{
    
//****Setting I/O pins for UART****//
    
TRISC6 0// TX Pin set as output
    
TRISC7 1// RX Pin set as input
    //________I/O pins set __________//
    
    /**Initialize SPBRG register for required 
    baud rate and set BRGH for fast baud_rate**/
    
SPBRG 10;
    
BRGH  1;  // for high baud_rate
    //_________End of baud_rate setting_________//
    
    //****Enable Asynchronous serial port*******//
    
SYNC  0;    // Asynchronous
    
SPEN  1;    // Enable serial port pins
    //_____Asynchronous serial port enabled_______//
    //**Lets prepare for transmission & reception**//
    
TXEN  1;    // enable transmission
    
CREN  1;    // enable reception
    //__UART module up and ready for transmission and reception__//
    
    //**Select 8-char mode**//  
    
TX9   0;    // 8-char reception selected
    
RX9   0;    // 8-char reception mode selected
    //__8-char mode selected__//     
}
//________UART module Initialized__________// 
//**Function to send one byte of date to UART**//
void _esp8266_putch(unsigned char bt)  
{
    while(!
TXIF);  // hold the program till TX buffer is free
    
TXREG bt//Load the transmitter buffer with the received value
}
//_____________End of function________________//


 
//**Function to get one byte of date from UART**//
unsigned char _esp8266_getch()   
{
    if(
OERR// check for Error 
    
{
        
CREN 0//If error -> Reset 
        
CREN 1//If error -> Reset 
    
}
    
    while(!
RCIF);  // hold the program till RX buffer is free
    
    
return RCREG//receive the value and send it to main function
}
//_____________End of function________________//
 //**Function to convert string to byte**//
void ESP8266_send_string(charst_pt)
{
    while(*
st_pt//if there is a char
        
_esp8266_putch(*st_pt++); //process it as a byte data
}
//___________End of function______________//
//**End of modified Codes**////**Function to configure soft_AP**//
unsigned char esp8266_config_softAP(unsigned charsoftssidunsigned charsoftpass) {
    
_esp8266_print("AT+CWSAP=\"");
    
_esp8266_print(softssid);
    
_esp8266_print("\",\"");
    
_esp8266_print(softpass);
    
_esp8266_print("\",5,3\r\n");
    return 
_esp8266_waitResponse();
}
//___________End of function______________//
//**Function to stations IP/MAC**//
 
void esp8266_get_stationIP()
    {
    
char rex;
    
ESP8266_send_string("AT+CWLIF\r\n");
    
Lcd_Set_Cursor(1,1);
    
Lcd_Print_String("IP:");
    do
    {
    
rex _esp8266_getch() ;
    
Lcd_Print_Char(rex);
    }while(
rex!=',');
    
Lcd_Set_Cursor(2,1);
    
Lcd_Print_String("MAC:");
    do
    {
    
rex _esp8266_getch() ;
    
Lcd_Print_Char(rex);
    }while(
rex!='O');
    }
 
//___________End of function______________//
 

 
 //**Function to enable multiple connections**//
 
void _esp8266_enale_MUX()
 {
 
_esp8266_print("AT+CIPMUX=1\r\n"); //Enable Multiple Connections
 
_esp8266_waitResponse();
 }
  
//___________End of function______________//
 
 
  //**Function to create server on Port 80**//
 
void _esp8266_create_server()
 {
    
_esp8266_print("AT+CIPSERVER=1,80\r\n"); //Enable Server on port 80
    
_esp8266_waitResponse(); 
 }
  
//___________End of function______________//
 
 
 
 /*Enter into Start typing the mail*/
 
void _esp8266_start_mail()
 {
    
_esp8266_print("AT+CIPSEND=4,6\r\n");
    
_esp8266_waitResponse();
    
_esp8266_print("DATA\r\n");
    
_esp8266_waitResponse();
 }
 
/*Entered into the typing mode*/
 
 
 /*End the Mail using a "."*/
 
void _esp8266_End_mail()
 {
    
_esp8266_print("AT+CIPSEND=4,3\r\n");
    
_esp8266_waitResponse();
    
_esp8266_print(".\r\n");
    
_esp8266_waitResponse();
 }
 
/*End of mail*/
 
 /*Quit Connection from SMPT server*/
 
void _esp8266_disconnect_SMPT2GO()
 {
    
_esp8266_print("AT+CIPSEND=4,6\r\n");
    
_esp8266_waitResponse();
    
_esp8266_print("QUIT\r\n");
    
_esp8266_waitResponse();
 }
 
/*Disconnected*/
 
 
 

 /*Connect to SMPT2GO server*/
 
void _esp8266_connect_SMPT2GO()
 {
    
_esp8266_print("AT+CIPSTART=4,\"TCP\",\"mail.smtp2go.com\",2525\r\n");
    
_esp8266_waitResponse();
    
_esp8266_print("AT+CIPSEND=4,20\r\n");
    
_esp8266_waitResponse();
    
_esp8266_print("EHLO 192.168.1.123\r\n");
    
_esp8266_waitResponse();
    
_esp8266_print("AT+CIPSEND=4,12\r\n");
    
_esp8266_waitResponse();
    
_esp8266_print("AUTH LOGIN\r\n");
    
_esp8266_waitResponse();
 }
    
/*connected to Server*/
 
 /*LOG IN with your SMPT2GO approved mail ID*/
    /*Visit the page https://www.smtp2go.com/ and sign up using any Gmail ID
     * Once you gmail ID is SMPT2GO approved convert your mail ID and password in 64 base format
     * visit https://www.base64encode.org/ for converting 64 base format online
     * FORMAT -> _esp8266_login_mail("mailID in base 64","Password in base 64");
     * This program uses the ID-> aswinthcd@gmail.com and password -> circuitdigest as an example
     */
 
void _esp8266_login_mail(unsigned charmail_IDunsigned charmail_Pas) {
     
len strlen(mail_ID);
     
len+= 2;
     
char l2 len%10;
     
char l1 = (len/10)%10;
     
     
_esp8266_print("AT+CIPSEND=4,");
     if ((
l1+'0')>'0')
     
_esp8266_putch(l1+'0');
     
_esp8266_putch(l2+'0');
    
_esp8266_print("\r\n");
    
_esp8266_waitResponse();
    
    
_esp8266_print(mail_ID);
    
_esp8266_print("\r\n");
    
_esp8266_waitResponse();
    
    
len strlen(mail_Pas);
    
len+= 2;
//    char l2 = len%10;
//    char l1 = (len/10)%10;
     
    
_esp8266_print("AT+CIPSEND=4,");
    if ((
l1+'0')>'0')
    
_esp8266_putch(l1+'0');
    
_esp8266_putch(l2+'0');
    
_esp8266_print("\r\n");
    
_esp8266_waitResponse();
    
    
   
_esp8266_print(mail_Pas);
    
_esp8266_print("\r\n");
    
_esp8266_waitResponse();
}
 
/*End of Login*/
 
 
 
void _esp8266_mail_sendID(unsigned charsend_ID)
 {
     
len strlen(send_ID);
     
len+= 14;
     
char l2 len%10;
     
char l1 = (len/10)%10;
     
     
_esp8266_print("AT+CIPSEND=4,");
     if ((
l1+'0')>'0')
     
_esp8266_putch(l1+'0');
     
_esp8266_putch(l2+'0');
    
_esp8266_print("\r\n");
    
_esp8266_waitResponse();
    
    
_esp8266_print("MAIL FROM:<");
    
_esp8266_print(send_ID);
    
_esp8266_print(">\r\n");
    
_esp8266_waitResponse();   
 } 
 
 
  
void _esp8266_mail_recID(unsigned charrec_ID)
 {
     
len strlen(rec_ID);
     
len+= 12;
     
char l2 len%10;
     
char l1 = (len/10)%10;
     
     
_esp8266_print("AT+CIPSEND=4,");
     if ((
l1+'0')>'0')
     
_esp8266_putch(l1+'0');
     
_esp8266_putch(l2+'0');
    
_esp8266_print("\r\n");
    
_esp8266_waitResponse();
    
    
_esp8266_print("RCPT To:<");
    
_esp8266_print(rec_ID);
    
_esp8266_print(">\r\n");
    
_esp8266_waitResponse();   
 } 
  
    
void _esp8266_mail_subject(unsigned charsubject)
 {
     
len strlen(subject);
     
len+= 10;
     
char l2 len%10;
     
char l1 = (len/10)%10;
     
     
_esp8266_print("AT+CIPSEND=4,");
     if ((
l1+'0')>'0')
     
_esp8266_putch(l1+'0');
     
_esp8266_putch(l2+'0');
    
_esp8266_print("\r\n");
    
_esp8266_waitResponse();
    
    
_esp8266_print("Subject:");
    
_esp8266_print(subject);
    
_esp8266_print("\r\n");
    
_esp8266_waitResponse();   
 } 
    
    
    
        
void _esp8266_mail_body(unsigned charbody)
 {
     
len strlen(body);
     
len+= 2;
     
char l2 len%10;
     
char l1 = (len/10)%10;
     
     
_esp8266_print("AT+CIPSEND=4,");
     if ((
l1+'0')>'0')
     
_esp8266_putch(l1+'0');
     
_esp8266_putch(l2+'0');
    
_esp8266_print("\r\n");
    
_esp8266_waitResponse();
    
    
_esp8266_print(body);
    
_esp8266_print("\r\n");
    
_esp8266_waitResponse();   
 } 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
/**
 * Check if the module is started
 *
 * This sends the `AT` command to the ESP and waits until it gets a response.
 *
 * @return true if the module is started, false if something went wrong
 */
char esp8266_isStarted(void) {
    
_esp8266_print("AT\r\n");
    return (
_esp8266_waitResponse() == ESP8266_OK);
}

/**
 * Restart the module
 *
 * This sends the `AT+RST` command to the ESP and waits until there is a
 * response.
 *
 * @return true iff the module restarted properly
 */
char esp8266_restart(void) {
    
_esp8266_print("AT+RST\r\n");
    if (
_esp8266_waitResponse() != ESP8266_OK) {
        return 
false;
    }
    return (
_esp8266_waitResponse() == ESP8266_READY);
}

/**
 * Enable / disable command echoing.
 *
 * Enabling this is useful for debugging: one could sniff the TX line from the
 * ESP8266 with his computer and thus receive both commands and responses.
 *
 * This sends the ATE command to the ESP module.
 *
 * @param echo whether to enable command echoing or not
 */
void esp8266_echoCmds(bool echo) {
    
_esp8266_print("ATE");
    if (echo) {
        
_esp8266_putch('1');
    } else {
        
_esp8266_putch('0');
    }
    
_esp8266_print("\r\n");
    
_esp8266_waitFor("OK");
}

/**
 * Set the WiFi mode.
 *
 * ESP8266_STATION : Station mode
 * ESP8266_SOFTAP : Access point mode
 *
 * This sends the AT+CWMODE command to the ESP module.
 *
 * @param mode an ORed charmask of ESP8266_STATION and ESP8266_SOFTAP
 */
void esp8266_mode(unsigned char mode) {
    
_esp8266_print("AT+CWMODE=");
    
_esp8266_putch(mode '0');
    
_esp8266_print("\r\n");
    
_esp8266_waitResponse();
}

/**
 * Connect to an access point.
 *
 * This sends the AT+CWJAP command to the ESP module.
 *
 * @param ssid The SSID to connect to
 * @param pass The password of the network
 * @return an ESP status code, normally either ESP8266_OK or ESP8266_FAIL
 */
void esp8266_connect(unsigned charssidunsigned charpass) {
    
_esp8266_print("AT+CWJAP=\"");
    
_esp8266_print(ssid);
    
_esp8266_print("\",\"");
    
_esp8266_print(pass);
    
_esp8266_print("\"\r\n");
    
_esp8266_waitResponse();
}

/**
 * Disconnect from the access point.
 *
 * This sends the AT+CWQAP command to the ESP module.
 */
void esp8266_disconnect(void) {
    
_esp8266_print("AT+CWQAP\r\n");
    
_esp8266_waitFor("OK");
}

/**
 * Store the current local IPv4 address.
 *
 * This sends the AT+CIFSR command to the ESP module.
 *
 * The result will not be stored as a string but byte by byte. For example, for
 * the IP 192.168.0.1, the value of store_in will be: {0xc0, 0xa8, 0x00, 0x01}.
 *
 * @param store_in a pointer to an array of the type unsigned char[4]; this
 * array will be filled with the local IP.
 */
void esp8266_ip(unsigned charstore_in) {
    
_esp8266_print("AT+CIFSR\r\n");
    
unsigned char received;
    do {
        
received _esp8266_getch();
    } while (
received '0' || received '9');
    for (
unsigned char i 04i++) {
        
store_in[i] = 0;
        do {
            
store_in[i] = 10 store_in[i] + received '0';
            
received _esp8266_getch();
        } while (
received >= '0' && received <= '9');
        
received _esp8266_getch();
    }
    
_esp8266_waitFor("OK");
}

/**
 * Open a TCP or UDP connection.
 *
 * This sends the AT+CIPSTART command to the ESP module.
 *
 * @param protocol Either ESP8266_TCP or ESP8266_UDP
 * @param ip The IP or hostname to connect to; as a string
 * @param port The port to connect to
 *
 * @return true iff the connection is opened after this.
 */
char esp8266_start(unsigned char protocolcharipunsigned char port) {
    
_esp8266_print("AT+CIPSTART=\"");
    if (
protocol == ESP8266_TCP) {
        
_esp8266_print("TCP");
    } else {
        
_esp8266_print("UDP");
    }
    
_esp8266_print("\",\"");
    
_esp8266_print(ip);
    
_esp8266_print("\",");
    
unsigned char port_str[5] = "\0\0\0\0";
    
sprintf(port_str"%u"port);
    
_esp8266_print(port_str);
    
_esp8266_print("\r\n");
    if (
_esp8266_waitResponse() != ESP8266_OK) {
        return 
0;
    }
    if (
_esp8266_waitResponse() != ESP8266_LINKED) {
        return 
0;
    }
    return 
1;
}

// Send data (AT+CIPSEND)
/**
 * Send data over a connection.
 *
 * This sends the AT+CIPSEND command to the ESP module.
 *
 * @param data The data to send
 *
 * @return true iff the data was sent correctly.
 */
char esp8266_send(unsigned chardata) {
    
unsigned char length_str[6] = "\0\0\0\0\0";
    
sprintf(length_str"%u"strlen(data));
    
_esp8266_print("AT+CIPSEND=");
    
_esp8266_print(length_str);
    
_esp8266_print("\r\n");
    while (
_esp8266_getch() != '>');
    
_esp8266_print(data);
    if (
_esp8266_waitResponse() == ESP8266_OK) {
        return 
1;
    }
    return 
0;
}

/**
 * Read a string of data that is sent to the ESP8266.
 *
 * This waits for a +IPD line from the module. If more bytes than the maximum
 * are received, the remaining bytes will be discarded.
 *
 * @param store_in a pointer to a character array to store the data in
 * @param max_length maximum amount of bytes to read in
 * @param discard_headers if set to true, we will skip until the first \r\n\r\n,
 * for HTTP this means skipping the headers.
 */
void esp8266_receive(unsigned charstore_inuint16_t max_lengthbool discard_headers) {
    
_esp8266_waitFor("+IPD,");
    
uint16_t length 0;
    
unsigned char received _esp8266_getch();
    do {
        
length length 10 received '0';
        
received _esp8266_getch();
    } while (
received >= '0' && received <= '9');

    if (
discard_headers) {
        
length -= _esp8266_waitFor("\r\n\r\n");
    }

    if (
length max_length) {
        
max_length length;
    }

    
/*sprintf(store_in, "%u,%u:%c%c", length, max_length, _esp8266_getch(), _esp8266_getch());
    return;*/

    
uint16_t i;
    for (
0max_lengthi++) {
        
store_in[i] = _esp8266_getch();
    }
    
store_in[i] = 0;
    for (; 
lengthi++) {
        
_esp8266_getch();
    }
    
_esp8266_waitFor("OK");
}

/**
 * Output a string to the ESP module.
 *
 * This is a function for internal use only.
 *
 * @param ptr A pointer to the string to send.
 */
void _esp8266_print(unsigned const char *ptr) {
    while (*
ptr != 0) {
        
_esp8266_putch(*ptr++);
    }
}

/**
 * Wait until we found a string on the input.
 *
 * Careful: this will read everything until that string (even if it's never
 * found). You may lose important data.
 *
 * @param string
 *
 * @return the number of characters read
 */
inline uint16_t _esp8266_waitFor(unsigned char *string) {
    
unsigned char so_far 0;
    
unsigned char received;
    
uint16_t counter 0;
    do {
        
received _esp8266_getch();
        
counter++;
        if (
received == string[so_far]) {
            
so_far++;
        } else {
            
so_far 0;
        }
    } while (
string[so_far] != 0);
    return 
counter;
}

/**
 * Wait until we received the ESP is done and sends its response.
 *
 * This is a function for internal use only.
 *
 * Currently the following responses are implemented:
 *  * OK
 *  * ready
 *  * FAIL
 *  * no change
 *  * Linked
 *  * Unlink
 *
 * Not implemented yet:
 *  * DNS fail (or something like that)
 *
 * @return a constant from esp8266.h describing the status response.
 */
inline unsigned char _esp8266_waitResponse(void) {
    
unsigned char so_far[6] = {0,0,0,0,0,0};
    
unsigned const char lengths[6] = {2,5,4,9,6,6};
    
unsigned const charstrings[6] = {"OK""ready""FAIL""no change""Linked""Unlink"};
    
unsigned const char responses[6] = {ESP8266_OKESP8266_READYESP8266_FAILESP8266_NOCHANGEESP8266_LINKEDESP8266_UNLINK};
    
unsigned char received;
    
unsigned char response;
    
bool continue_loop true;
    while (
continue_loop) {
        
received _esp8266_getch();
        for (
unsigned char i 06i++) {
            if (
strings[i][so_far[i]] == received) {
                
so_far[i]++;
                if (
so_far[i] == lengths[i]) {
                    
response responses[i];
                    
continue_loop false;
                }
            } else {
                
so_far[i] = 0;
            }
        }
    }
    return 
response;
}

forzac

Alıntı yapılan: gogge - 01 Mayıs 2019, 04:04:40Kütüphane dosyasında çeşitli değişken tanımlama problemleri var. Örneğin "void _esp8266_putch(unsigned char);" şeklinde deklare edilen fonksiyonun kodu oluşturulurken "void _esp8266_putch(char bt)" şeklinde tanımlama yapılmış. Burada bt isimli değişkeninin türünün, kodun başında deklare edilen değişken türü ile aynı olması gerekir. Yani bt değişkeni char türünde değil de unsigned char türünde olmalı. 

Ayrıca XC derleyicisinin yeni versiyonlarında bit değişken türü olarak kabul edilmemektedir. Bu yüzden bit değişkenler char vs uygun bir değişken türüne güncellenmeli.

Kütüphane dosyasının düzenlenmiş halini ekliyorum. Direk alıp derleyebilirsiniz. İyi çalışmalar.

/**
 * C library for the ESP8266 WiFi module with a PIC microcontroller
 * Copyright (C) 2015 Camil Staps <info@camilstaps.nl>
 *
 * This program is free software; you can redistribute it and/or modify
 * it under the terms of the GNU General Public License as published by
 * the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
 * (at your option) any later version.
 *
 * This program is distributed in the hope that it will be useful,
 * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
 * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
 * GNU General Public License for more details.
 *
 * You should have received a copy of the GNU General Public License along
 * with this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc.,
 * 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA.
 *
 *****************************************************************************
 *ORIGINALLY CREATED AS
 * File:    esp8266.h
 * Author:  Camil Staps <info@camilstaps.nl>
 * Website: http://github.com/camilstaps/ESP8266_PIC
 * Version: 0.1
 * 
 * MODFIED AND IMPROVED BY
 * File:    esp8266_functions.h
 * Author:  Aswinth Raj B  <mailtoaswinth@gmail.com>
 * Website: circuitdigest.com
 * Version: 0.1
 *
 * See:   https://circuitdigest.com/microcontroller-projects/how-to-send-email-using-pic16f877a-esp8266 for more explanation
 *
 * This is the header file for the ESP8266 PIC16F877A library where ESP runs on 115200 baudrate. 
 *
 */#include <stdbool.h>
#include <stdint.h>
#include <stdio.h>
#include <string.h>


#define ESP8266_STATION 0x01
#define ESP8266_SOFTAP 0x02

#define ESP8266_TCP 1
#define ESP8266_UDP 0

#define ESP8266_OK 1
#define ESP8266_READY 2
#define ESP8266_FAIL 3
#define ESP8266_NOCHANGE 4
#define ESP8266_LINKED 5
#define ESP8266_UNLINK 6

int len;


///***______________________ESP module Function Declarations__________________**///
void _esp8266_putch(unsigned char);
unsigned char _esp8266_getch(void);
/** Function prototypes **/
char esp8266_isStarted(void);        // Check if the module is started (AT)
char esp8266_restart(void);          // Restart module (AT+RST)
void esp8266_echoCmds(bool);        // Enabled/disable command echoing (ATE)
// WIFI Mode (station/softAP/station+softAP) (AT+CWMODE)
void esp8266_mode(unsigned char);
// Connect to AP (AT+CWJAP)
void esp8266_connect(unsigned char*, unsigned char*);
// Disconnect from AP (AT+CWQAP)
void esp8266_disconnect(void);
// Local IP (AT+CIFSR)
void esp8266_ip(unsigned char*);
// Create connection (AT+CIPSTART)
char esp8266_start(unsigned char protocolcharipunsigned char port);
// Send data (AT+CIPSEND)
char esp8266_send(unsigned char*);
// Receive data (+IPD)
void esp8266_receive(unsigned char*, uint16_tbool);
/** Functions for internal use only **/
// Print a string to the output
void _esp8266_print(unsigned const char *);
// Wait for a certain string on the input
inline uint16_t _esp8266_waitFor(unsigned char *);
// Wait for any response on the input
inline unsigned char _esp8266_waitResponse(void);
void Lcd_Set_Cursor(char char b);
void Lcd_Print_Char(char);
void Lcd_Print_String(char *);
void _esp8266_login_mail(unsigned char*, unsigned char*);
void _esp8266_mail_sendID(unsigned char*);
void _esp8266_mail_recID(unsigned char*);
void _esp8266_mail_subject(unsigned char*);
void _esp8266_mail_body(unsigned char*);
//********__________________End of Function Declaration_________________********///


//***Initialize UART for ESP8266**//
void Initialize_ESP8266(void)
{
    
//****Setting I/O pins for UART****//
    
TRISC6 0// TX Pin set as output
    
TRISC7 1// RX Pin set as input
    //________I/O pins set __________//
    
    /**Initialize SPBRG register for required 
    baud rate and set BRGH for fast baud_rate**/
    
SPBRG 10;
    
BRGH  1;  // for high baud_rate
    //_________End of baud_rate setting_________//
    
    //****Enable Asynchronous serial port*******//
    
SYNC  0;    // Asynchronous
    
SPEN  1;    // Enable serial port pins
    //_____Asynchronous serial port enabled_______//
    //**Lets prepare for transmission & reception**//
    
TXEN  1;    // enable transmission
    
CREN  1;    // enable reception
    //__UART module up and ready for transmission and reception__//
    
    //**Select 8-char mode**//  
    
TX9   0;    // 8-char reception selected
    
RX9   0;    // 8-char reception mode selected
    //__8-char mode selected__//     
}
//________UART module Initialized__________// 
//**Function to send one byte of date to UART**//
void _esp8266_putch(unsigned char bt)  
{
    while(!
TXIF);  // hold the program till TX buffer is free
    
TXREG bt//Load the transmitter buffer with the received value
}
//_____________End of function________________//


 
//**Function to get one byte of date from UART**//
unsigned char _esp8266_getch()   
{
    if(
OERR// check for Error 
    
{
        
CREN 0//If error -> Reset 
        
CREN 1//If error -> Reset 
    
}
    
    while(!
RCIF);  // hold the program till RX buffer is free
    
    
return RCREG//receive the value and send it to main function
}
//_____________End of function________________//
 //**Function to convert string to byte**//
void ESP8266_send_string(charst_pt)
{
    while(*
st_pt//if there is a char
        
_esp8266_putch(*st_pt++); //process it as a byte data
}
//___________End of function______________//
//**End of modified Codes**////**Function to configure soft_AP**//
unsigned char esp8266_config_softAP(unsigned charsoftssidunsigned charsoftpass) {
    
_esp8266_print("AT+CWSAP=\"");
    
_esp8266_print(softssid);
    
_esp8266_print("\",\"");
    
_esp8266_print(softpass);
    
_esp8266_print("\",5,3\r\n");
    return 
_esp8266_waitResponse();
}
//___________End of function______________//
//**Function to stations IP/MAC**//
 
void esp8266_get_stationIP()
    {
    
char rex;
    
ESP8266_send_string("AT+CWLIF\r\n");
    
Lcd_Set_Cursor(1,1);
    
Lcd_Print_String("IP:");
    do
    {
    
rex _esp8266_getch() ;
    
Lcd_Print_Char(rex);
    }while(
rex!=',');
    
Lcd_Set_Cursor(2,1);
    
Lcd_Print_String("MAC:");
    do
    {
    
rex _esp8266_getch() ;
    
Lcd_Print_Char(rex);
    }while(
rex!='O');
    }
 
//___________End of function______________//
 

 
 //**Function to enable multiple connections**//
 
void _esp8266_enale_MUX()
 {
 
_esp8266_print("AT+CIPMUX=1\r\n"); //Enable Multiple Connections
 
_esp8266_waitResponse();
 }
  
//___________End of function______________//
 
 
  //**Function to create server on Port 80**//
 
void _esp8266_create_server()
 {
    
_esp8266_print("AT+CIPSERVER=1,80\r\n"); //Enable Server on port 80
    
_esp8266_waitResponse(); 
 }
  
//___________End of function______________//
 
 
 
 /*Enter into Start typing the mail*/
 
void _esp8266_start_mail()
 {
    
_esp8266_print("AT+CIPSEND=4,6\r\n");
    
_esp8266_waitResponse();
    
_esp8266_print("DATA\r\n");
    
_esp8266_waitResponse();
 }
 
/*Entered into the typing mode*/
 
 
 /*End the Mail using a "."*/
 
void _esp8266_End_mail()
 {
    
_esp8266_print("AT+CIPSEND=4,3\r\n");
    
_esp8266_waitResponse();
    
_esp8266_print(".\r\n");
    
_esp8266_waitResponse();
 }
 
/*End of mail*/
 
 /*Quit Connection from SMPT server*/
 
void _esp8266_disconnect_SMPT2GO()
 {
    
_esp8266_print("AT+CIPSEND=4,6\r\n");
    
_esp8266_waitResponse();
    
_esp8266_print("QUIT\r\n");
    
_esp8266_waitResponse();
 }
 
/*Disconnected*/
 
 
 

 /*Connect to SMPT2GO server*/
 
void _esp8266_connect_SMPT2GO()
 {
    
_esp8266_print("AT+CIPSTART=4,\"TCP\",\"mail.smtp2go.com\",2525\r\n");
    
_esp8266_waitResponse();
    
_esp8266_print("AT+CIPSEND=4,20\r\n");
    
_esp8266_waitResponse();
    
_esp8266_print("EHLO 192.168.1.123\r\n");
    
_esp8266_waitResponse();
    
_esp8266_print("AT+CIPSEND=4,12\r\n");
    
_esp8266_waitResponse();
    
_esp8266_print("AUTH LOGIN\r\n");
    
_esp8266_waitResponse();
 }
    
/*connected to Server*/
 
 /*LOG IN with your SMPT2GO approved mail ID*/
    /*Visit the page https://www.smtp2go.com/ and sign up using any Gmail ID
     * Once you gmail ID is SMPT2GO approved convert your mail ID and password in 64 base format
     * visit https://www.base64encode.org/ for converting 64 base format online
     * FORMAT -> _esp8266_login_mail("mailID in base 64","Password in base 64");
     * This program uses the ID-> aswinthcd@gmail.com and password -> circuitdigest as an example
     */
 
void _esp8266_login_mail(unsigned charmail_IDunsigned charmail_Pas) {
     
len strlen(mail_ID);
     
len+= 2;
     
char l2 len%10;
     
char l1 = (len/10)%10;
     
     
_esp8266_print("AT+CIPSEND=4,");
     if ((
l1+'0')>'0')
     
_esp8266_putch(l1+'0');
     
_esp8266_putch(l2+'0');
    
_esp8266_print("\r\n");
    
_esp8266_waitResponse();
    
    
_esp8266_print(mail_ID);
    
_esp8266_print("\r\n");
    
_esp8266_waitResponse();
    
    
len strlen(mail_Pas);
    
len+= 2;
//    char l2 = len%10;
//    char l1 = (len/10)%10;
     
    
_esp8266_print("AT+CIPSEND=4,");
    if ((
l1+'0')>'0')
    
_esp8266_putch(l1+'0');
    
_esp8266_putch(l2+'0');
    
_esp8266_print("\r\n");
    
_esp8266_waitResponse();
    
    
   
_esp8266_print(mail_Pas);
    
_esp8266_print("\r\n");
    
_esp8266_waitResponse();
}
 
/*End of Login*/
 
 
 
void _esp8266_mail_sendID(unsigned charsend_ID)
 {
     
len strlen(send_ID);
     
len+= 14;
     
char l2 len%10;
     
char l1 = (len/10)%10;
     
     
_esp8266_print("AT+CIPSEND=4,");
     if ((
l1+'0')>'0')
     
_esp8266_putch(l1+'0');
     
_esp8266_putch(l2+'0');
    
_esp8266_print("\r\n");
    
_esp8266_waitResponse();
    
    
_esp8266_print("MAIL FROM:<");
    
_esp8266_print(send_ID);
    
_esp8266_print(">\r\n");
    
_esp8266_waitResponse();   
 } 
 
 
  
void _esp8266_mail_recID(unsigned charrec_ID)
 {
     
len strlen(rec_ID);
     
len+= 12;
     
char l2 len%10;
     
char l1 = (len/10)%10;
     
     
_esp8266_print("AT+CIPSEND=4,");
     if ((
l1+'0')>'0')
     
_esp8266_putch(l1+'0');
     
_esp8266_putch(l2+'0');
    
_esp8266_print("\r\n");
    
_esp8266_waitResponse();
    
    
_esp8266_print("RCPT To:<");
    
_esp8266_print(rec_ID);
    
_esp8266_print(">\r\n");
    
_esp8266_waitResponse();   
 } 
  
    
void _esp8266_mail_subject(unsigned charsubject)
 {
     
len strlen(subject);
     
len+= 10;
     
char l2 len%10;
     
char l1 = (len/10)%10;
     
     
_esp8266_print("AT+CIPSEND=4,");
     if ((
l1+'0')>'0')
     
_esp8266_putch(l1+'0');
     
_esp8266_putch(l2+'0');
    
_esp8266_print("\r\n");
    
_esp8266_waitResponse();
    
    
_esp8266_print("Subject:");
    
_esp8266_print(subject);
    
_esp8266_print("\r\n");
    
_esp8266_waitResponse();   
 } 
    
    
    
        
void _esp8266_mail_body(unsigned charbody)
 {
     
len strlen(body);
     
len+= 2;
     
char l2 len%10;
     
char l1 = (len/10)%10;
     
     
_esp8266_print("AT+CIPSEND=4,");
     if ((
l1+'0')>'0')
     
_esp8266_putch(l1+'0');
     
_esp8266_putch(l2+'0');
    
_esp8266_print("\r\n");
    
_esp8266_waitResponse();
    
    
_esp8266_print(body);
    
_esp8266_print("\r\n");
    
_esp8266_waitResponse();   
 } 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
/**
 * Check if the module is started
 *
 * This sends the `AT` command to the ESP and waits until it gets a response.
 *
 * @return true if the module is started, false if something went wrong
 */
char esp8266_isStarted(void) {
    
_esp8266_print("AT\r\n");
    return (
_esp8266_waitResponse() == ESP8266_OK);
}

/**
 * Restart the module
 *
 * This sends the `AT+RST` command to the ESP and waits until there is a
 * response.
 *
 * @return true iff the module restarted properly
 */
char esp8266_restart(void) {
    
_esp8266_print("AT+RST\r\n");
    if (
_esp8266_waitResponse() != ESP8266_OK) {
        return 
false;
    }
    return (
_esp8266_waitResponse() == ESP8266_READY);
}

/**
 * Enable / disable command echoing.
 *
 * Enabling this is useful for debugging: one could sniff the TX line from the
 * ESP8266 with his computer and thus receive both commands and responses.
 *
 * This sends the ATE command to the ESP module.
 *
 * @param echo whether to enable command echoing or not
 */
void esp8266_echoCmds(bool echo) {
    
_esp8266_print("ATE");
    if (echo) {
        
_esp8266_putch('1');
    } else {
        
_esp8266_putch('0');
    }
    
_esp8266_print("\r\n");
    
_esp8266_waitFor("OK");
}

/**
 * Set the WiFi mode.
 *
 * ESP8266_STATION : Station mode
 * ESP8266_SOFTAP : Access point mode
 *
 * This sends the AT+CWMODE command to the ESP module.
 *
 * @param mode an ORed charmask of ESP8266_STATION and ESP8266_SOFTAP
 */
void esp8266_mode(unsigned char mode) {
    
_esp8266_print("AT+CWMODE=");
    
_esp8266_putch(mode '0');
    
_esp8266_print("\r\n");
    
_esp8266_waitResponse();
}

/**
 * Connect to an access point.
 *
 * This sends the AT+CWJAP command to the ESP module.
 *
 * @param ssid The SSID to connect to
 * @param pass The password of the network
 * @return an ESP status code, normally either ESP8266_OK or ESP8266_FAIL
 */
void esp8266_connect(unsigned charssidunsigned charpass) {
    
_esp8266_print("AT+CWJAP=\"");
    
_esp8266_print(ssid);
    
_esp8266_print("\",\"");
    
_esp8266_print(pass);
    
_esp8266_print("\"\r\n");
    
_esp8266_waitResponse();
}

/**
 * Disconnect from the access point.
 *
 * This sends the AT+CWQAP command to the ESP module.
 */
void esp8266_disconnect(void) {
    
_esp8266_print("AT+CWQAP\r\n");
    
_esp8266_waitFor("OK");
}

/**
 * Store the current local IPv4 address.
 *
 * This sends the AT+CIFSR command to the ESP module.
 *
 * The result will not be stored as a string but byte by byte. For example, for
 * the IP 192.168.0.1, the value of store_in will be: {0xc0, 0xa8, 0x00, 0x01}.
 *
 * @param store_in a pointer to an array of the type unsigned char[4]; this
 * array will be filled with the local IP.
 */
void esp8266_ip(unsigned charstore_in) {
    
_esp8266_print("AT+CIFSR\r\n");
    
unsigned char received;
    do {
        
received _esp8266_getch();
    } while (
received '0' || received '9');
    for (
unsigned char i 04i++) {
        
store_in[i] = 0;
        do {
            
store_in[i] = 10 store_in[i] + received '0';
            
received _esp8266_getch();
        } while (
received >= '0' && received <= '9');
        
received _esp8266_getch();
    }
    
_esp8266_waitFor("OK");
}

/**
 * Open a TCP or UDP connection.
 *
 * This sends the AT+CIPSTART command to the ESP module.
 *
 * @param protocol Either ESP8266_TCP or ESP8266_UDP
 * @param ip The IP or hostname to connect to; as a string
 * @param port The port to connect to
 *
 * @return true iff the connection is opened after this.
 */
char esp8266_start(unsigned char protocolcharipunsigned char port) {
    
_esp8266_print("AT+CIPSTART=\"");
    if (
protocol == ESP8266_TCP) {
        
_esp8266_print("TCP");
    } else {
        
_esp8266_print("UDP");
    }
    
_esp8266_print("\",\"");
    
_esp8266_print(ip);
    
_esp8266_print("\",");
    
unsigned char port_str[5] = "\0\0\0\0";
    
sprintf(port_str"%u"port);
    
_esp8266_print(port_str);
    
_esp8266_print("\r\n");
    if (
_esp8266_waitResponse() != ESP8266_OK) {
        return 
0;
    }
    if (
_esp8266_waitResponse() != ESP8266_LINKED) {
        return 
0;
    }
    return 
1;
}

// Send data (AT+CIPSEND)
/**
 * Send data over a connection.
 *
 * This sends the AT+CIPSEND command to the ESP module.
 *
 * @param data The data to send
 *
 * @return true iff the data was sent correctly.
 */
char esp8266_send(unsigned chardata) {
    
unsigned char length_str[6] = "\0\0\0\0\0";
    
sprintf(length_str"%u"strlen(data));
    
_esp8266_print("AT+CIPSEND=");
    
_esp8266_print(length_str);
    
_esp8266_print("\r\n");
    while (
_esp8266_getch() != '>');
    
_esp8266_print(data);
    if (
_esp8266_waitResponse() == ESP8266_OK) {
        return 
1;
    }
    return 
0;
}

/**
 * Read a string of data that is sent to the ESP8266.
 *
 * This waits for a +IPD line from the module. If more bytes than the maximum
 * are received, the remaining bytes will be discarded.
 *
 * @param store_in a pointer to a character array to store the data in
 * @param max_length maximum amount of bytes to read in
 * @param discard_headers if set to true, we will skip until the first \r\n\r\n,
 * for HTTP this means skipping the headers.
 */
void esp8266_receive(unsigned charstore_inuint16_t max_lengthbool discard_headers) {
    
_esp8266_waitFor("+IPD,");
    
uint16_t length 0;
    
unsigned char received _esp8266_getch();
    do {
        
length length 10 received '0';
        
received _esp8266_getch();
    } while (
received >= '0' && received <= '9');

    if (
discard_headers) {
        
length -= _esp8266_waitFor("\r\n\r\n");
    }

    if (
length max_length) {
        
max_length length;
    }

    
/*sprintf(store_in, "%u,%u:%c%c", length, max_length, _esp8266_getch(), _esp8266_getch());
    return;*/

    
uint16_t i;
    for (
0max_lengthi++) {
        
store_in[i] = _esp8266_getch();
    }
    
store_in[i] = 0;
    for (; 
lengthi++) {
        
_esp8266_getch();
    }
    
_esp8266_waitFor("OK");
}

/**
 * Output a string to the ESP module.
 *
 * This is a function for internal use only.
 *
 * @param ptr A pointer to the string to send.
 */
void _esp8266_print(unsigned const char *ptr) {
    while (*
ptr != 0) {
        
_esp8266_putch(*ptr++);
    }
}

/**
 * Wait until we found a string on the input.
 *
 * Careful: this will read everything until that string (even if it's never
 * found). You may lose important data.
 *
 * @param string
 *
 * @return the number of characters read
 */
inline uint16_t _esp8266_waitFor(unsigned char *string) {
    
unsigned char so_far 0;
    
unsigned char received;
    
uint16_t counter 0;
    do {
        
received _esp8266_getch();
        
counter++;
        if (
received == string[so_far]) {
            
so_far++;
        } else {
            
so_far 0;
        }
    } while (
string[so_far] != 0);
    return 
counter;
}

/**
 * Wait until we received the ESP is done and sends its response.
 *
 * This is a function for internal use only.
 *
 * Currently the following responses are implemented:
 *  * OK
 *  * ready
 *  * FAIL
 *  * no change
 *  * Linked
 *  * Unlink
 *
 * Not implemented yet:
 *  * DNS fail (or something like that)
 *
 * @return a constant from esp8266.h describing the status response.
 */
inline unsigned char _esp8266_waitResponse(void) {
    
unsigned char so_far[6] = {0,0,0,0,0,0};
    
unsigned const char lengths[6] = {2,5,4,9,6,6};
    
unsigned const charstrings[6] = {"OK""ready""FAIL""no change""Linked""Unlink"};
    
unsigned const char responses[6] = {ESP8266_OKESP8266_READYESP8266_FAILESP8266_NOCHANGEESP8266_LINKEDESP8266_UNLINK};
    
unsigned char received;
    
unsigned char response;
    
bool continue_loop true;
    while (
continue_loop) {
        
received _esp8266_getch();
        for (
unsigned char i 06i++) {
            if (
strings[i][so_far[i]] == received) {
                
so_far[i]++;
                if (
so_far[i] == lengths[i]) {
                    
response responses[i];
                    
continue_loop false;
                }
            } else {
                
so_far[i] = 0;
            }
        }
    }
    return 
response;
}

hocam gerçekten çok sağolun sorunsuz derlendi

Yasal Uyarı: Picproje.org sitemizde 5651 sayılı kanunun 8. maddesine ve T.C.Knın 125. maddesine göre tüm üyelerimiz yaptıkları paylaşımlardan kendileri sorumludur. Picproje.org hakkında yapılacak tüm hukuksal şikayetleri İletişim sayfamızdan bize bildirdikten en geç 3 (üç) iş günü içerisinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde tarafımızca incelenerek gereken işlemler yapılacak ve site yöneticilerimiz tarafından bilgi verilecektir.