buton çalışması 16f628a

Başlatan EAelek., 30 Aralık 2019, 00:58:10

EAelek.

Device 16F628A
Xtal 4

All_Digital true               
TRISA=%00000000  
TRISB=%00000001
PORTA=0 
PORTB=0
Dim  btn  As PORTB.0
Dim yuk As PORTB.5
Dim   asa As  PORTB.6
Dim  led As  PORTB.4
Dim a As Byte
Dim b As Byte
Dim s As Byte
a=0
s=0
b=0
led=1 :DelayMS 500 :led=0
baslai:
If btn=1 Then GoTo  basla
GoTo baslai
basla:
If btn=1 Then GoTo basla2
GoTo baslai
Endıf
Endıf
basla2:
led=1
a=Counter btn,1500 
s=ERead 0 
If a=1 And s<4  Then GoTo yukselt
If a=1 And s>=4 And s<9  Then GoTo azalt
DelayMS 1000: led=0
GoTo baslai
yukselt:
DelayMS 100
yuk=1:led=1
DelayMS 1100
yuk=0:led=0
DelayMS 100
b=ERead 0
b=b+1
EWrite 0,[b]
DelayMS 100
GoTo baslai

azalt:
DelayMS 100
asa=1:led=1
DelayMS 1100
asa=0:led=0
DelayMS 100
b=ERead 0
b=b+1
If b=8 Then b=0
EWrite 0,[b]
DelayMS 100
GoTo baslai
ısıs de calısıyor fakat uygulama için  yukledıgımde led yanık kalıyor xtal 4 krıstal osc ayarlarımı yapmam gerekıyor confıg 4k7 dırenc var mclr ucunda yardımcı olabılırmısınız