CPLD UART

Başlatan Analog, 11 Mayıs 2020, 19:44:33

Analog

Herkese merhaba,

VHDL öğrenme yolunda yavaş adımlarla ilerlerken şöyle bir problemle karşılaştım. UART haberleşmesinde gönderdiğim veriler ile göndermek istediğim veriler arasında bir fark var. Test kodunu yazdığımda timing olarak hata görmüyorum ama usb ttl ile pc den gözlem yapmak istersem problem olduğunu görüyorum.

Yazmış olduğum kod hakkında hatamın nerede olabileceği hakkında yorumlarınızı bekliyorum
TEST KODU
library ieee;
use 
ieee.std_logic_1164.all;
use 
ieee.std_logic_signed.all;
use 
ieee.std_logic_arith.all;

entity test is
end test
;

architecture modul of test is

---------------------------------------------------------------------------------
--
COMPONENT definition
---------------------------------------------------------------------------------
component tx
port
	
  (
clk
	
	
	
in std_logic;
	
	
reset:  
	
	
in std_logic;
	
	
data
	
	
in std_logic_vector7 downto 0);
	
	
flag
	
	
out std_logic;
	
	
transmit:
	
out std_logic);
end component tx;
---------------------------------------------------------------------------------
--
SIGNAL definition
---------------------------------------------------------------------------------
signal clk
	
	
	
std_logic:='0';
signal reset
	
	
std_logic:='0';
signal data
	
	
	
std_logic_vector7 downto 0):= (others => '0');
signal flag
	
	
	
std_logic:='0';
signal transmit
	
std_logic:='1';
---------------------------------------------------------------------------------
--
time definition
---------------------------------------------------------------------------------
signal board_osc_period time := 20 ns;


begin
---------------------------------------------------------------------------------
--
COMPONENT equalization
---------------------------------------------------------------------------------
C1tx   port map (
	
	
	
	
	
clk
	
	
=> 
clk,
	
	
	
	
	
reset
	
	
=> 
reset,
	
	
	
   
	
data
	
	
=> 
data,
	
	
	
	
	
flag
	
	
=> 
flag,
	
	
	
	
	
transmit
	
=> 
transmit
	
	
	
	
	

	
	
	
	
   );
	
	
	
	
 
zamanlamaprocess
	
	
	
  
begin
	
	
	
  
clk<='0';
	
	
	
  
wait for board_osc_period/2;
	
	
	
  
clk<='1';
	
	
	
  
wait for board_osc_period/2;
	
	
	
  
end process;
	

transmintprocess
	
	
	
  
begin
	
	
	
  
wait for 100 us;
	
	
	
  
flag<='0';
	
	
	
  
data<="11001100";
	
	
	
  
wait for 1040 us;
	
	
	
  
flag<='1';  
	
	
	
  
wait for 100 us;
	
	
	
  
end process;
	
	
	
  

end modul;

TX kodu
library ieee;
use 
ieee.std_logic_1164.all;
use 
ieee.std_logic_signed.all;
use 
ieee.std_logic_arith.all;

entity tx is
port
	
(
	
	
clk
	
	
	
in std_logic;
	
	
reset:  
	
	
in std_logic;
	
	
data
	
	
in std_logic_vector7 downto 0);
	
	
flag
	
	
out std_logic;
	
	
transmit:
	
out std_logic);
end tx;

architecture modul of tx is
	
	


-------------------------------------------------------------------
	

--
COUNTERS
-------------------------------------------------------------------
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

signal counterinteger range 0 to 5209:=0;
signal index  integer range 0 to 7:=0;
-------------------------------------------------------------------
	

--
BUFFERS
-------------------------------------------------------------------
	

signal b_data std_logic_vector7 downto 0):="00000000";
signal b_transmitstd_logic:='1';
signal b_flagstd_logic:='0';
-------------------------------------------------------------------
	

--
STATE MACHINE
-------------------------------------------------------------------
	

type state_m is(IDLESTARTSENDSTOP1,STOP2);
signal state_newstate_m :=IDLE;
begin
transmit 
<= b_transmit;
flag
	
 <= 
b_flag;

process(clk,reset)
	
begin
	
	
if (
reset='1'then
	
	
	
counter<=0;
	
	
	
index<=0;
	
	
	
b_transmit<='1';
	
	
	
b_flag<='0';
	
	
	
b_data<="00000000";
	
	
	
state_new<=IDLE;
	
	

	
	
elsif rising_edge(clkthen
	
	
	
case 
state_new is
	
	
	
	
--------------------------------------
	
	
	
	
when IDLE=>
	
	
	
	
	
if 
counter=5208 then--eklendi
	
	
	
	
	
	
index<=0;
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
counter<=0;
	
	
	
	
	
	
b_transmit<='1';
	
	
	
	
	
	
if (
b_flag='0'then
	
	
	
	
	
	
	
b_data<=data;
	
	
	
	
	
	
	
b_flag<='1';
	
	
	
	
	
	
	
state_new<=START;
	
	
	
	
	
	
end if;
	
	
	
	
	
else 
counter<=counter+1;
	
	
	
	
	
end if;--eklendi
	
	
	
	
--------------------------------------
	
	
	
	
when START=>
	
	
	
	
b_transmit<='0';--yeri değisti
	
	
	
	
	
if 
counter=5208 then
	
	
	
	
	
	
counter<=0;
	
	
	
	
	
	
state_new<=SEND;
	
	
	
	
	
else 
counter<= counter+1;
	
	
	
	
	
end if;
	
	
	
	
--------------------------------------
	
	
	
	
when SEND=>
	
	
	
	
b_transmit<=b_data(index);--yeri değisti
	
	
	
	
	
if 
counter=5208 then   
	
	
	
	
	
	
if 
index=7 then
	
	
	
	
	
	
   
index<=0;
	
	
	
	
	
	
   
state_new<=STOP1;
	
	
	
	
	
	
else 
index<= index+1;
	
	
	
	
	
	
end if;
	
	
	
	
	
	
counter<=0;
	
	
	
	
	
else 
counter<= counter+1;
	
	
	
	
	
end if;
	
	
	
	
--------------------------------------
	
	
	
	
when STOP1=>
	
	
	
	
b_transmit<='1';
	
	
	
	
	
if 
counter=5208 then
	
	
	
	
	
	
counter<=0;
	
	
	
	
	
	
b_flag<='0';
	
	
	
	
	
	
state_new<=STOP2;
	
	
	
	
	
else 
counter<=counter+1;
	
	
	
	
	
end if;
	
	
	
	
--------------------------------------
	

	
	
	
	
when STOP2=>
	
	
	
	
b_transmit<='1';
	
	
	
	
	
if 
counter=2604 then
	
	
	
	
	
	
state_new<=IDLE;
	
	
	
	
	
else 
counter<=counter+1;
	
	
	
	
	
end if;
	
	
	
end case;
	
	

	
	
end if;
end process;
end modul;

Yasal Uyarı: Picproje.org sitemizde 5651 sayılı kanunun 8. maddesine ve T.C.Knın 125. maddesine göre tüm üyelerimiz yaptıkları paylaşımlardan kendileri sorumludur. Picproje.org hakkında yapılacak tüm hukuksal şikayetleri İletişim sayfamızdan bize bildirdikten en geç 3 (üç) iş günü içerisinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde tarafımızca incelenerek gereken işlemler yapılacak ve site yöneticilerimiz tarafından bilgi verilecektir.