Micro rc sema ve attını kod

Başlatan parametre, 06 Kasım 2020, 03:52:16

parametre

06 Kasım 2020, 03:52:16 Son düzenlenme: 06 Kasım 2020, 06:21:36 parametre
Micro rc ve sema attıny kodlariReceiver
// 1:150 RC Car Receiver ATtiny1616 20200509 1700
#include <avr/io.h>
#define F_CPU 3333333
#include <avr/interrupt.h>
#define pin PORTA.IN
#define stop TCA0.SINGLE.CMP1L=0;TCA0.SINGLE.CMP2L=0;

uint8_t ir=0x04,ib,fg,asb=3,str=127,rc=127,cti,ct;
int8_t dir;
uint16_t dat;

ISR(PORTA_PORT_vect){ //Steering Photo Sensor
 
str+=dir;
 if((
fg)&&((rc>=str && dir==-1)||(rc<=str && dir==1))){stop;fg=0;TCD0.CTRLA&=~(1<<0);}
 
ct=0//Timer Reset
 
PORTA.INTFLAGS|=0b10000000//PA7:Clear Flag
}

void operation(){
 
PORTA.OUT^=(1<<1); //***
 
if((dat>75)&&(dat<179)){ //Steering
 
rc=dat;
 if((
rc<str-asb)||(rc>str+asb)){
 if(
rc<str-asb){TCA0.SINGLE.CMP1L=15;TCA0.SINGLE.CMP2L=0;dir=-1;} //Left
 
if(rc>str+asb){TCA0.SINGLE.CMP2L=15;TCA0.SINGLE.CMP1L=0;dir1;} //Right
 
TCD0.CTRLA|=(1<<0);
 }
 else{
 if(
rc<str){TCA0.SINGLE.CMP1L=10;TCA0.SINGLE.CMP2L=0;dir=-1;ct=0;TCD0.CTRLA|=(1<<0);} //Left
 
if(rc>str){TCA0.SINGLE.CMP2L=10;TCA0.SINGLE.CMP1L=0;dir1;ct=0;TCD0.CTRLA|=(1<<0);} //Right
 
}
 
fg=1;
 }

 if((
dat>10)&&(dat<31)){ //Forward
 
TCB1.CCMPH=dat-11;
 
TCB0.CCMPH=0;
 }
 if((
dat>=0)&&(dat<10)){ //Reverse
 
TCB1.CCMPH=0;
 
TCB0.CCMPH=9-dat;
 }
 if(
dat==10){ //Stop
 
TCB1.CCMPH=0;
 
TCB0.CCMPH=0;
 }
}

void infrared(){ //IR Remote Control Receiving

 
RTC.CNT=0;while(~pin ir){} //Leader Check
 
cti=RTC.CNT//RTC.CNT(1count):0.03msec
 
if(cti>46 && cti<76){
 
RTC.CNT=0;while((pin ir)&&(RTC.CNT<76)){} //Blank Check
 
for(ib=0;ib<16;ib++){
 
RTC.CNT=0;while(~pin ir){} //Count Data bit
 
cti=RTC.CNT;
 
dat<<=1//dat:Data Code 
 
if(cti>22){dat|=1;}
 
RTC.CNT=0;while((pin ir)&&(RTC.CNT<20)){}
 }
 if((
dat>>8)==(0x00FF-(dat 0x00FF))){dat>>=8;operation();} //Data,~Data Check
 
}
}

ISR(TCD0_OVF_vect){ //Steering Limit Switch
 
ct++;
 if(!(
ct%23)){
 
stop;fg=0;TCD0.CTRLA&=~(1<<0);
 if(
dir==-1){str=115;} //Left
 
if(dir== 1){str=139;} //Right
 
}
 
TCD0.INTFLAGS|=0b00000001;
}

int main(void){

 
_PROTECTED_WRITE(CLKCTRL.MCLKCTRLB,0b00010001); //Div6, 3333333Hz

 
PORTA.DIR        =0b00101000//PA7:Photo Sensor, PA5,3:Drive Motor, PA2:IR
 
PORTB.DIR        =0b00000110//PB2,1:Steering Moter
 
PORTA.PIN7CTRL  =0b00001011//PA7 Pull up, Falling
 
PORTA.INTFLAGS  =0b10000000//PA7 INT Enable

 //Steering Motor
 
TCA0.SINGLE.CTRLA=0b00001111//Div1024, Enable
 
TCA0.SINGLE.CTRLB=0b00000110//Low2,1
 
TCA0.SINGLE.CTRLD=0b00000001//Split Mode
 
TCA0.SINGLE.PERL =81;        // 3333333Hz/Div1024/81=40Hz

 //Steering Limit Switch
 
CPU_CCP          =CCP_IOREG_gc//Un-protect Protected I/O Registers
 
TCD0.CMPBCLR    =4000;      // 3333333Hz/Div32/4000=26Hz
 
while(!(TCD0.STATUS TCD_ENRDY_bm)){} //Enable Ready
 
TCD0.CTRLA      =0b01110001//System Clock, Div32, Enable
 
TCD0.INTCTRL    =0b00000001//OVF

 //Drive Motor
 //Forward(PA3)
 
TCB1.CTRLA      =0b00000101//From CLK_TCA, Enable
 
TCB1.CTRLB      =0b00010111//CCMPEN, 8bit PWM
 
TCB1.CCMPL      =40;        // 3333333Hz/Div1024/40=81Hz
 //Reverse(PA5)
 
TCB0.CTRLA      =0b00000101//From CLK_TCA, Enable
 
TCB0.CTRLB      =0b00010111//CCMPEN, 8bit PWM
 
TCB0.CCMPL      =40;        // 3333333Hz/Div1024/40=81Hz

 //Count IR
 
RTC.CTRLA        =0b00000001//RTC Enable
 
RTC.PER          =65535;      //Top Value
 
sei();

//--------------------------------------------
 
while(1){
 if(~
pin ir){infrared();}
 }
}
//int main

Transmitter

// 1:150 RC Car Transmitter ATmega88V 20200509 1600
#include <avr/io.h>
#define F_CPU 8000000UL
#include <avr/interrupt.h>
#define on DDRB|=(1<<3) //Infrared LED On
#define off DDRB&=~(1<<3) //Infrared LED Off

uint16_t st0,str,ac0,acl;
uint8_t data,i,ct0;

void ti(uint8_t ct1){ //Count TX
 
TCNT0=0;
 for(;;){if(
TCNT0==ct1){break;}}
}

void infrared(){ //Infrared LED

 
on;ti(250); //Leader(2msec:8μsec*250)
 
off;ti(250); //Blank(2msec:8μsec*250)

 
for(i=0;i<8;i++){ //Data
 
on;if((data>>(7-i))&1){ti(125);}else{ti(63);}
 
off;ti(63);
 }
 for(
i=0;i<8;i++){ //~Data
 
on;if((~data>>(7-i))&1){ti(125);}else{ti(63);}
 
off;ti(63);
 }
}

ISR(TIMER1_OVF_vect){ //ADC
 
ct0++;
 if(
ct0%2){ //Steering
 
ADCSRA|=(1<<7);
 
ADMUX  =0b00000000//ADC0 Enable
 
ADCSRA|=0b01000000;
 while(
ADCSRA 0b01000000);
 
st0=ADC/50+117//st0:117-137
 
ADCSRA&=~(1<<7);
 if(
st0>str){st0--;} //Offset
 
data=st0;
 
infrared();
 
str=st0;
 }
 else{ 
//Accel
 
ADCSRA|=(1<<7);
 
ADMUX  =0b00000001//ADC1 Enable
 
ADCSRA|=0b01000000;
 while(
ADCSRA 0b01000000);
 
ac0=ADC/34//ac0:0-30
 
ADCSRA&=~(1<<7);
 if(
ac0>acl){ac0--;} //Offset
 
data=ac0;
 
infrared();
 
acl=ac0;
 }
}

//----------------------------------------------------
int main(void){

 
CLKPR =0b10000000//Prescaler Change Enable
 
CLKPR =0b00000000//Div1:8000000Hz

 
DDRB  =0b00000000//PB3:Infrared LED
 
PORTB =0b00000000;

 
//TX Timer
 
TCCR0A=0b00000011//Fast PWM
 
TCCR0B=0b00001011//Div64
 
OCR0A =255;        //TCNT0(1dot):8000000Hz/Div64=125000Hz(8μsec)

 //ADC Setting
 
ADCSRA=0b00000011//CK/8

 //Interrupt for ADC
 
TCCR1A=0b00000010//Fast PWM
 
TCCR1B=0b00011101//Div1024
 
TIMSK1=0b00000001//TOIE1
 
ICR1  =520;        // 8000000Hz/Div1024/520=15Hz

 //IR Carrier Frequency
 
TCCR2A=0b01000011//Fast PWM
 
TCCR2B=0b00001001//Div1
 
OCR2A =105;        // 8000000Hz/105/2=38kHz(Duty Cycle:1/2)
 
sei();

 while(
1){}
}
Link


[https://drive.google.com/file/d/1ynx_sC-Qco1kWu8m248hn5V3JQEay_9M/viewtd]

Yasal Uyarı: Picproje.org sitemizde 5651 sayılı kanunun 8. maddesine ve T.C.Knın 125. maddesine göre tüm üyelerimiz yaptıkları paylaşımlardan kendileri sorumludur. Picproje.org hakkında yapılacak tüm hukuksal şikayetleri İletişim sayfamızdan bize bildirdikten en geç 3 (üç) iş günü içerisinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde tarafımızca incelenerek gereken işlemler yapılacak ve site yöneticilerimiz tarafından bilgi verilecektir.