26 Temmuz 2021, 10:35:35

Haberler:

Forum kuralları güncellendi LÜTFEN  okuyunuz:  https://bit.ly/2IjR3ME


16f1938 EEPROM Yazma Problemi

Başlatan alfurkan1064, 02 Temmuz 2021, 21:34:37

alfurkan1064

  deger= read_float_eeprom(1); Float değeri okumak için read_float_eeprom(adres) şeklinde kullanıyorum yazmak için ise
  write_float_eeprom(adres,deger); şeklinde her bir float 4 alan kapladığı için  sonraki eeproma yazmak için ilk adresin üstüne 4 ekleyip devam
  ediyorum 18f45k22 gibi piclerde bu şekilde sorunsuz kullanıyordum 16f1938 de ise 10 adresten sonrasına verileri yazmıyor veya okumuyor sebebi
  nedir?
   
  1 ADRES ve 6 Adrese Float değer yazıp okuyabiliyorum 10 ve 10 dan sonraki adresleri hiçbir şekilde görmüyor

Float değeri eeproma yazıp okumak için kullandığım kütüphane CCS C orjinal kütüphanesi
internal_eeprom.c
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
////                          internal_eeprom.c                             ////
////                                                                        ////
////       Utilities to write various data types to internal eeprom         ////
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
////                                                                        ////
////   void write_int1_eeprom(address, int8 bitPosition, int1 data)         ////
////     Call to write one bit of data                                      ////
////                                                                        ////
////   int1 read_int1_eeprom(address, int8 bitPosition)                     ////
////     Call to read one bit of data                                       ////
////                                                                        ////
////                                                                        ////
////   void write_int16_eeprom(address, int16 data)                         ////
////     Call to write a 16 bit integer                                     ////
////                                                                        ////
////   void write_int16_eeprom(address, int16 data)                         ////
////     Call to read a 16 bit integer                                      ////
////                                                                        ////
////                                                                        ////
////   void write_int32_eeprom(address, int32 data)                         ////
////     Call to write a 32 bit integer                                     ////
////                                                                        ////
////   int16 read_int32_eeprom(address)                                     ////
////     Call to read a 32 bit integer                                      ////
////                                                                        ////
////                                                                        ////
////   void write_float_eeprom(address, float data)                         ////
////     Call to write a 32 bit floating point number                       ////
////                                                                        ////
////   float read_float_eeprom(address)                                     ////
////     Call to read a 32 bit floating point number                        ////
////                                                                        ////
////  PCD only:                                                             ////
////   void write_int48_eeprom(address, int48 data)                         ////
////     Call to write a 48 bit integer                                     ////
////                                                                        ////
////   int48 read_int48_eeprom(address)                                     ////
////     Call to read a 48 bit integer                                      ////
////                                                                        ////
////   void write_int64_eeprom(address, int64 data)                         ////
////     Call to write a 64 bit integer                                     ////
////                                                                        ////
////   int64 read_int64_eeprom(address)                                     ////
////     Call to read a 64 bit integer                                      ////
////                                                                        ////
////   void write_float48_eeprom(address, float48 data)                     ////
////     Call to write a 48 bit floating point number                       ////
////                                                                        ////
////   float48 read_float48_eeprom(address)                                 ////
////     Call to read a 48 bit floating point number                        ////
////                                                                        ////
////   void write_float64_eeprom(address, float64 data)                     ////
////     Call to write a 64 bit floating point number                       ////
////                                                                        ////
////   float64 read_float64_eeprom(address)                                 ////
////     Call to read a 64 bit floating point number                        ////
////                                                                        ////
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
////        (C) Copyright 1996, 2012 Custom Computer Services               ////
//// This source code may only be used by licensed users of the CCS C       ////
//// compiler.  This source code may only be distributed to other licensed  ////
//// users of the CCS C compiler.  No other use, reproduction or            ////
//// distribution is permitted without written permission. Derivative       ////
//// programs created using this software in object code form are not       ////
//// restricted in any way.                                                 ////
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////


#ifndef INTERNAL_EEPROM_UTILITIES
#define INTERNAL_EEPROM_UTILITIES

// Used to adjust the address range
#ifndef INT_EEPROM_ADDRESS
   #if getenv("DATA_EEPROM") > 255
      #define INT_EEPROM_ADDRESS  unsigned int16
   #else
      #define INT_EEPROM_ADDRESS  unsigned int8
   #endif
#endif

#ifndef INT_EEPROM_DATA_SIZE
   #ifdef (__PCD__)
      #define INT_EEPROM_DATA_SIZE unsigned int16
   #else
      #define INT_EEPROM_DATA_SIZE unsigned int8
   #endif
#endif

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//// Internal EEPROM Functions
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

// Purpose:    Write one bit to internal eeprom
// Inputs:     1) An eeprom address
//             2) The bit position (LSB == 0)
//             3) The bit to write
// Outputs:    None
void write_int1_eeprom(INT_EEPROM_ADDRESS addressunsigned int8 bitPositionint1 data)
{
   
INT_EEPROM_DATA_SIZE stored_data;

   
stored_data read_eeprom(address);

   if(
data)
   {
      
bit_set(stored_databitPosition);
   }
   else
   {
      
bit_clear(stored_databitPosition);
   }

   
write_eeprom(addressstored_data);
}


// Purpose:    Read one bit from internal eeprom
// Inputs:     1) An eeprom address
//             2) The bit position (LSB == 0)
// Outputs:    The bit read from internal eeprom
int1 read_int1_eeprom(INT_EEPROM_ADDRESS addressunsigned int8 bitPosition)
{
   return 
bit_test(read_eeprom(address), bitPosition);
}


// Purpose:    Write a 16 bit number to internal eeprom
// Inputs:     1) An eeprom address. Two eeprom locations will be used.
//             2) The 16 bit number to write to internal eeprom
// Outputs:    None
void write_int16_eeprom(INT_EEPROM_ADDRESS addressunsigned int16 data)
{
   
#ifdef __PCD__
   
write_eeprom(address,data);
   
#else
   
int8 i;

   for(
02; ++i)
   {
     
write_eeprom(address i, *((int8 *)(&data) + i));
   }
   
#endif
}


// Purpose:    Read a 16 bit number from internal eeprom
// Inputs:     An eeprom address
// Outputs:    The 16 bit number read from internal eeprom
unsigned int16 read_int16_eeprom(INT_EEPROM_ADDRESS address)
{
   
#ifdef __PCD__
   
return(read_eeprom(address));
   
#else
   
int8  i;
   
int16 data;

   for(
02; ++i)
   {
     *((
int8 *)(&data) + i) = read_eeprom(address i);
   }

   return(
data);
   
#endif
}


// Purpose:    Write a 32 bit integer to internal eeprom
// Inputs:     1) An eeprom address. Four eeprom locations will be used.
//             2) The 32 bit number to write to internal eeprom
// Outputs:    None
void write_int32_eeprom(INT_EEPROM_ADDRESS addressunsigned int32 data)
{
   
#ifdef __PCD__
   
write_eeprom(address, &data4);
   
#else
   
int8 i;
   
   for(
04i++)
     
write_eeprom(address i, *((int8 *)(&data) + i));
   
#endif
}


// Purpose:    Read a 32 bit integer from internal eeprom
// Inputs:     An eeprom address
// Outputs:    The 32 bit integer read from internal eeprom
unsigned int32 read_int32_eeprom(INT_EEPROM_ADDRESS address)
{
   
#ifdef __PCD__
   
return(read_eeprom(address4));
   
#else
   
int8  i;
   
int32 data;
   
   for(
04i++)
     *((
int8 *)(&data) + i) = read_eeprom(address i);

   return(
data);
   
#endif
}


// Purpose:    Write a 32 bit floating point number to internal eeprom
// Inputs:     1) An eeprom address. Four eeprom locations will be used.
//             2) The floating point number to write to internal eeprom
// Outputs:    None
void write_float_eeprom(INT_EEPROM_ADDRESS addressfloat32 data)
{
   
#ifdef __PCD__
   
write_eeprom(address, &data4);
   
#else
   
int8 i;
   
   for(
04i++)
     
write_eeprom(address i, *((int8 *)(&data) + i));
   
#endif
}


// Purpose:    Read a 32 bit floating point number from internal eeprom
// Inputs:     An eeprom address
// Outputs:    The floating point number read from the internal eeprom
float32 read_float_eeprom(INT_EEPROM_ADDRESS address)
{
   
float32 data;

   
#ifdef __PCD__
   
read_eeprom(address, &data4);
   
   return(
data);
   
#else
   
int8 i;
   
   for(
04i++)
     *((
int8 *)(&data) + i) = read_eeprom(address i);

   return(
data);
   
#endif
}

#ifdef __PCD__
// Purpose:    Write a 48 bit integer to internal eeprom
// Inputs:     1) An eeprom address. Six eeprom locations will be used.
//             2) The 48 bit number to write to internal eeprom
// Outputs:    None
void write_int48_eeprom(INT_EEPROM_ADDRESS addressunsigned int48 data)
{
   
write_eeprom(address, &data6);
}


// Purpose:    Read a 48 bit integer from internal eeprom
// Inputs:     An eeprom address
// Outputs:    The 48 bit integer read from internal eeprom
unsigned int48 read_int48_eeprom(INT_EEPROM_ADDRESS address)
{
   return(
read_eeprom(address6));
}


// Purpose:    Write a 64 bit integer to internal eeprom
// Inputs:     1) An eeprom address. Eight eeprom locations will be used.
//             2) The 64 bit number to write to internal eeprom
// Outputs:    None
void write_int64_eeprom(INT_EEPROM_ADDRESS addressunsigned int64 data)
{
   
write_eeprom(address, &data8);
}


// Purpose:    Read a 64 bit integer from internal eeprom
// Inputs:     An eeprom address
// Outputs:    The 64 bit integer read from internal eeprom
unsigned int64 read_int64_eeprom(INT_EEPROM_ADDRESS address)
{
   return(
read_eeprom(address8));
}


// Purpose:    Write a 48 bit floating point number to internal eeprom
// Inputs:     1) An eeprom address. Six eeprom locations will be used.
//             2) The floating point number to write to internal eeprom
// Outputs:    None
void write_float48_eeprom(INT_EEPROM_ADDRESS addressfloat48 data)
{
   
write_eeprom(address, &data6);
}


// Purpose:    Read a 48 bit floating point number from internal eeprom
// Inputs:     An eeprom address
// Outputs:    The floating point number read from the internal eeprom
float48 read_float48_eeprom(INT_EEPROM_ADDRESS address)
{
   
float48 data;

   
read_eeprom(address, &data6);
   
   return(
data);
}


// Purpose:    Write a 64 bit floating point number to internal eeprom
// Inputs:     1) An eeprom address. Eight eeprom locations will be used.
//             2) The floating point number to write to internal eeprom
// Outputs:    None
void write_float64_eeprom(INT_EEPROM_ADDRESS addressfloat64 data)
{
   
write_eeprom(address, &data8);
}


// Purpose:    Read a 64 bit floating point number from internal eeprom
// Inputs:     An eeprom address
// Outputs:    The floating point number read from the internal eeprom
float64 read_float64_eeprom(INT_EEPROM_ADDRESS address)
{
   
float64 data;

   
read_eeprom(address, &data8);
   
   return(
data);
}

#endif   //__PCD__
   

#endif   //INTERNAL_EEPROM_UTILITIES

alfurkan1064

Konu hakkında bilgisi olan yokmudur ? hiçbir sonuç bulamadım internet üzerinde

RaMu

Derleyici son sürüm deneyebilirsin.
Nispeten yeni mcu larda derleyici hataları olabiliyor.

Kodlar yok ortada, belki kodlamada hatan vardır.
Sorularınıza hızlı cevap alın: http://www.picproje.org/index.php/topic,57135.0.html

alfurkan1064

Alıntı yapılan: RaMu - 05 Temmuz 2021, 15:11:07Derleyici son sürüm deneyebilirsin.
Nispeten yeni mcu larda derleyici hataları olabiliyor.

Kodlar yok ortada, belki kodlamada hatan vardır.

Yorumunuz için teşekkür ederim RaMu hocam  aynı kodlar ile 1 ve 6 adreslere yazım yapabiliyorum 6 dan sonraki yani 10 ve üzerindeki adreslere veri yazılmıyor aynı kodları farkli bir pic ile sorunsuz kullanıyorum örn:18F45K22 5.101 kullanıyorum CCS C

fahri-

10 dan sonraki eepromlara tek tek yazıp okuyabiliyor musun? Chipin 256 adet eepromu var görünüyor data sheet de.

alfurkan1064

Alıntı yapılan: fahri- - 08 Temmuz 2021, 11:48:0210 dan sonraki eepromlara tek tek yazıp okuyabiliyor musun? Chipin 256 adet eepromu var görünüyor data sheet de.
fahri- hocam bende o şekilde gördüm lakin 10.'dan sonraki eepromlara ne veri yazıyor ne okuyor float olarak int olarak veri yazıyor float olarak 10.'ve üstünü okumuyor ve yazmıyor çok garip geldi,aynı kodlarla hiçbir oynama yapmadan farkli bir picte çalışıyor daha önceki projelerimde de kullandığım kodlar.

Yasal Uyarı: Picproje.org sitemizde 5651 sayılı kanunun 8. maddesine ve T.C.Knın 125. maddesine göre tüm üyelerimiz yaptıkları paylaşımlardan kendileri sorumludur. Picproje.org hakkında yapılacak tüm hukuksal şikayetleri İletişim sayfamızdan bize bildirdikten en geç 3 (üç) iş günü içerisinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde tarafımızca incelenerek gereken işlemler yapılacak ve site yöneticilerimiz tarafından bilgi verilecektir.