Ynt: Mıkro denetleyıcı programlama

Başlatan parametre, 25 Kasım 2023, 17:01:10

parametre

...
Eser Googlede kitapevı tarafından verılmış olmasına rağmen emege saygıdan dolayı linki kaldırıyorum.

ajanda_

arşive  attım lazım olur ilerde.  ::ok

ankyra

Teşekkürler.. Aradığım bir dökümandı.

muratyamak10

#3
                            LIST        P=16F84A;PIC16F84A TANITILIYOR
                            INCLUDE        "P16F84A.INC";INCLUDE DOSYASI EKLENIYOR
                            __CONFIG    _XT_OSC &_CP_OFF &_PWRTE_ON &_WDT_OFF
SAYI                        EQU            H'0C';SAYAC
SAYAC1                        EQU            H'0D';GECIKME ICIN BIRINCI SAYAC
SAYAC2                        EQU            H'0E';GECIKME ICIN IKINCI SAYAC
                            ORG            0X00;RESET BASLANGIC ADRESI
                            GOTO        ANAPROGRAM;ANA PROGRAM ETIKETI
ANAPROGRAM
                            CLRF        PORTB;PORTB'NIN ICI SIFIRLANDI
                            BSF            STATUS,RP0;BANK1'E GECILDI
                            CLRF        TRISB;PORTB'NIN TUM PINLERI CIKIS YAPILDI
                            MOVLW        B'11111111';W REGISTERIN TUM BITLERINE 1 YUKLENDI
                            MOVWF        TRISA;PORTA GIRIS YAPILDI
                            BCF            STATUS,RP0;BANK0'A GECILDI
TEST_PORTA0    
                            BTFSC        PORTA,0;PORTA'NIN SIFIRNCI BITI 0'MI YANI BUTONA BASILDIMI?
                            GOTO        TEST_PORTA1;HAYIR DIGER BUTONU TEST ET
                            CALL        GECIKME;GECIKME VER KONTAK SICRAMASI ICIN
                            MOVLW        D'10';W RWGISTERE ON YUKLE
                            MOVWF        SAYI;BUNU SAYI ISIMLI REGISTERE KOPYALA
                            GOTO        YAK_SONDUR;YAK SONDUR ETIKETINE GIT
                            GOTO        TEST_PORTA0;PORTA'NIN SIFIRINCI BITINI TEKRAR TEST ET BUTONA BASILDIMI?
TEST_PORTA1
                            BTFSC        PORTA,1;PORTA'NIN BIRINCI BITI SIFIRMI BUTONA BASILDIMI?
                            GOTO        TEST_PORTA2;HAYIR DIGER BUTONU TEST ET
                            CALL        GECIKME;GECIKME VER KONTAK SICRAMASI ICIN
                            MOVLW        D'10';W REGISTERE ON YUKLE
                            MOVWF        SAYI;BUNU SAYI ISIMLI REGISTERE YUKLE
                            GOTO        YAK_SONDUR1;YAKSONDUR1 ETIKETINE GIT
                            GOTO        TEST_PORTA0;PORTA'NIN SIFIRINCI BITINI TEKRAR TEST ET BUTONA BASILDIMI?
TEST_PORTA2
                            BTFSC        PORTA,2;PORTA'NIN IKINCI BITI SIFIRMI BUTONA BASILDIMI?
                            GOTO        TEST_PORTA0;HAYIR PORTA'NIN SIFIRINCI BITINI TEKRAR TEST ET BUTONA BASILDIMI?
                            CALL        GECIKME;GECIKME VER KONTAK SICRAMASI ICIN
                            MOVLW        D'10';W REGISTERE ON YUKLE
                            MOVWF        SAYI;BUNU SAYI ISIMLI REGISTERE KOPYALA
                            GOTO        YAK_SONDUR2;YAKSONDUR2 ETIKETINE GIT
                            GOTO        TEST_PORTA0;TEKRAR PORTA'NIN SIFIRINCI BITI 0 MI BUTONA BASILDIMI?
                            
YAK_SONDUR
                        
                            
                            
                            MOVLW        B'11111111';W REGISTERIN TUM BITLERINI BIR YAP
                            MOVWF        PORTB;PORTB DEKI TUM LEDLERI YAK
                            CALL        GECIKME;GECIKME VER LEDLER ICIN
                            CLRF        PORTB;PORTB'DEKI TUM LEDLERI SONDUR
                            CALL        GECIKME;GECIKME VER LEDLER ICIN
                            DECFSZ        SAYI,F;SAYI REGISTERINDEN BIR CIKAR SONUC  SIFIRMI?
                            GOTO        YAK_SONDUR;SIFIR DEGIL TEKRAR YAKSONDUR PROGRAMINI CAGIR
                            GOTO        TEST_PORTA0    ;TEKRAR PORTA'NIN SIFIRINCI BITI 0 MI BUTONA BASILDIMI?    
YAK_SONDUR1
                            MOVLW        H'F0';W REGISTERIN ILK DORT BITI 0 SON DORT BITINE 1 YUKLE
                            MOVWF        PORTB;PORTB'INI ILK DORT BITI SONUK SON DORT BITI YANIK
                            CALL        GECIKME;GECIKME VER LED ICIN
                            COMF        PORTB,F;PORTB'NIN DEGERINI TERSLE 
                            CALL        GECIKME;GECIKME VER LEDLER ICIN
                            DECFSZ        SAYI,F;SAYI REGISTERINDEN BIR CIKAR SONUC SIFIRMI?    
                            GOTO        YAK_SONDUR1;SIDIR DEGIL TEKRAR YAKSONDUR1 PROGRAMINI CAGIR
                            CALL        GECIKME;GECIKME VER LEDLER ICIN
                            CLRF        PORTB;PORTB'YI SIFIRLA
                            GOTO        TEST_PORTA0                    
YAK_SONDUR2
                            MOVLW        B'10101010';W REGISTERIN 1,3,5,7 YANI TEK BITLERINI BIR YAP 0,2,4,6 YANI CIFT BITLERINI SIFIR YAP
                            MOVWF        PORTB;PORTB'NIN TEK BITLERINI BIR YAP CIFT BITLERINI SIFIR YAP
                            CALL        GECIKME;GECIKME VER LEDLER ICIN
                            MOVLW        B'01010101';ONCEKI ISLEMIN TAM TERSINI YAP
                            MOVWF        PORTB;BUNU PORTB'YE YUKLE
                            CALL        GECIKME;GECIKME VER LEDLER ICIN
                            DECFSZ        SAYI,F;SAYI REGISTERINDEN BIR CIKAR SONUC SIFIR MI?
                            GOTO        YAK_SONDUR2;SIFIR DEGIL YAKSONDUR2 PROGRAMINI CAGIR
                            CALL        GECIKME;GECIKME VER LEDLER ICIN
                            CLRF        PORTB;PORTB'NIN ICERIGINI SIFIRLA
                            GOTO        TEST_PORTA0;TEKRA PORTA'NIN SIFIRNCI BITINI TEST ET BUTONA BASILDIMI?
GECIKME;GECIKME ALT PROGRAMI
                            MOVLW        H'FF'
                            MOVWF        SAYAC1;SAYAC1'E 255 YUKLE DESIMAL
DONGU1
                            MOVLW        H'FF'
                            MOVWF        SAYAC2;SAYAC2'YE 255 YUKLE DESIMAL
DONGU2
                            DECFSZ        SAYAC2,F;BIR CIKAR SONUC SIFIR MI?
                            GOTO        DONGU2;SIFIR DEGIL DONGU2 ETIKETINE GIT
                            DECFSZ        SAYAC1,F;BIR CIKAR SONUC SIFIR MI?
                            GOTO        DONGU1;SIFIR DEGIL DONGU1 ETIKETINE GIT
                            RETURN;ALTPROGRAM'DAN ANA PROGRAMA DON
                            END
                           

muratyamak10

#4
LIST		P=16F84A;PIC16F84A TANITILIYOR
							INCLUDE		"P16F84A.INC";INCLUDE DOSYASI EKLENIYOR
							__CONFIG	_XT_OSC &_CP_OFF &_PWRTE_ON &_WDT_OFF
SAYI						EQU			H'0C';SAYAC
SAYAC1						EQU			H'0D';GECIKME ICIN BIRINCI SAYAC
SAYAC2						EQU			H'0E';GECIKME ICIN IKINCI SAYAC
							ORG			0X00;RESET BASLANGIC ADRESI
							GOTO		ANAPROGRAM;ANA PROGRAM ETIKETI
ANAPROGRAM
							CLRF		PORTB;PORTB'NIN ICI SIFIRLANDI
							BSF			STATUS,RP0;BANK1'E GECILDI
							CLRF		TRISB;PORTB'NIN TUM PINLERI CIKIS YAPILDI
							MOVLW		B'11111111';W REGISTERIN TUM BITLERINE 1 YUKLENDI
							MOVWF		TRISA;PORTA GIRIS YAPILDI
							BCF			STATUS,RP0;BANK0'A GECILDI
TEST_PORTA0	
							BTFSC		PORTA,0;PORTA'NIN SIFIRNCI BITI 0'MI YANI BUTONA BASILDIMI?
							GOTO		TEST_PORTA1;HAYIR DIGER BUTONU TEST ET
							CALL		GECIKME;GECIKME VER KONTAK SICRAMASI ICIN
							MOVLW		D'10';W RWGISTERE ON YUKLE
							MOVWF		SAYI;BUNU SAYI ISIMLI REGISTERE KOPYALA
							GOTO		YAK_SONDUR;YAK SONDUR ETIKETINE GIT
							GOTO		TEST_PORTA0;PORTA'NIN SIFIRINCI BITINI TEKRAR TEST ET BUTONA BASILDIMI?
TEST_PORTA1
							BTFSC		PORTA,1;PORTA'NIN BIRINCI BITI SIFIRMI BUTONA BASILDIMI?
							GOTO		TEST_PORTA2;HAYIR DIGER BUTONU TEST ET
							CALL		GECIKME;GECIKME VER KONTAK SICRAMASI ICIN
							MOVLW		D'10';W REGISTERE ON YUKLE
							MOVWF		SAYI;BUNU SAYI ISIMLI REGISTERE YUKLE
							GOTO		YAK_SONDUR1;YAKSONDUR1 ETIKETINE GIT
							GOTO		TEST_PORTA0;PORTA'NIN SIFIRINCI BITINI TEKRAR TEST ET BUTONA BASILDIMI?
TEST_PORTA2
							BTFSC		PORTA,2;PORTA'NIN IKINCI BITI SIFIRMI BUTONA BASILDIMI?
							GOTO		TEST_PORTA0;HAYIR PORTA'NIN SIFIRINCI BITINI TEKRAR TEST ET BUTONA BASILDIMI?
							CALL		GECIKME;GECIKME VER KONTAK SICRAMASI ICIN
							MOVLW		D'10';W REGISTERE ON YUKLE
							MOVWF		SAYI;BUNU SAYI ISIMLI REGISTERE KOPYALA
							GOTO		YAK_SONDUR2;YAKSONDUR2 ETIKETINE GIT
							GOTO		TEST_PORTA0;TEKRAR PORTA'NIN SIFIRINCI BITI 0 MI BUTONA BASILDIMI?
							
YAK_SONDUR
						
							
							
							MOVLW		B'11111111';W REGISTERIN TUM BITLERINI BIR YAP
							MOVWF		PORTB;PORTB DEKI TUM LEDLERI YAK
							CALL		GECIKME;GECIKME VER LEDLER ICIN
							CLRF		PORTB;PORTB'DEKI TUM LEDLERI SONDUR
							CALL		GECIKME;GECIKME VER LEDLER ICIN
							DECFSZ		SAYI,F;SAYI REGISTERINDEN BIR CIKAR SONUC  SIFIRMI?
							GOTO		YAK_SONDUR;SIFIR DEGIL TEKRAR YAKSONDUR PROGRAMINI CAGIR
							GOTO		TEST_PORTA0	;TEKRAR PORTA'NIN SIFIRINCI BITI 0 MI BUTONA BASILDIMI?	
YAK_SONDUR1
							MOVLW		H'F0';W REGISTERIN ILK DORT BITI 0 SON DORT BITINE 1 YUKLE
							MOVWF		PORTB;PORTB'INI ILK DORT BITI SONUK SON DORT BITI YANIK
							CALL		GECIKME;GECIKME VER LED ICIN
							COMF		PORTB,F;PORTB'NIN DEGERINI TERSLE 
							CALL		GECIKME;GECIKME VER LEDLER ICIN
							DECFSZ		SAYI,F;SAYI REGISTERINDEN BIR CIKAR SONUC SIFIRMI?	
							GOTO		YAK_SONDUR1;SIDIR DEGIL TEKRAR YAKSONDUR1 PROGRAMINI CAGIR
							CALL		GECIKME;GECIKME VER LEDLER ICIN
							CLRF		PORTB;PORTB'YI SIFIRLA
							GOTO		TEST_PORTA0					
YAK_SONDUR2
							MOVLW		B'10101010';W REGISTERIN 1,3,5,7 YANI TEK BITLERINI BIR YAP 0,2,4,6 YANI CIFT BITLERINI SIFIR YAP
							MOVWF		PORTB;PORTB'NIN TEK BITLERINI BIR YAP CIFT BITLERINI SIFIR YAP
							CALL		GECIKME;GECIKME VER LEDLER ICIN
							MOVLW		B'01010101';ONCEKI ISLEMIN TAM TERSINI YAP
							MOVWF		PORTB;BUNU PORTB'YE YUKLE
							CALL		GECIKME;GECIKME VER LEDLER ICIN
							DECFSZ		SAYI,F;SAYI REGISTERINDEN BIR CIKAR SONUC SIFIR MI?
							GOTO		YAK_SONDUR2;SIFIR DEGIL YAKSONDUR2 PROGRAMINI CAGIR
							CALL		GECIKME;GECIKME VER LEDLER ICIN
							CLRF		PORTB;PORTB'NIN ICERIGINI SIFIRLA
							GOTO		TEST_PORTA0;TEKRA PORTA'NIN SIFIRNCI BITINI TEST ET BUTONA BASILDIMI?
GECIKME;GECIKME ALT PROGRAMI
							MOVLW		H'FF'
							MOVWF		SAYAC1;SAYAC1'E 255 YUKLE DESIMAL
DONGU1
							MOVLW		H'FF'
							MOVWF		SAYAC2;SAYAC2'YE 255 YUKLE DESIMAL
DONGU2
							DECFSZ		SAYAC2,F;BIR CIKAR SONUC SIFIR MI?
							GOTO		DONGU2;SIFIR DEGIL DONGU2 ETIKETINE GIT
							DECFSZ		SAYAC1,F;BIR CIKAR SONUC SIFIR MI?
							GOTO		DONGU1;SIFIR DEGIL DONGU1 ETIKETINE GIT
							RETURN;ALTPROGRAM'DAN ANA PROGRAMA DON
							END

26 Kasım 2023, 17:09:40


muratyamak10

program hakkında yorumlarınızı bekliyorum arkadaslar

parametre

#6
...

fide

@parametre kaynak güzel ama basımı yeni yapılmış bir kitabı forumdan paylaşmak sizi sıkıntıya sokabilir. Telif hakkı sahipleri paylaşım yüzünden size sorun yaşatabilir.
Yazımı üzerinden 20-30 yıl geçmiş, baskısı artık bulunmayan kitapların paylaşılması güzel olabilir ama yeni basım bir kitap için durum aynı değil. Şahsen ben yazmış olsam ve paylaşılmış olsa hakkımı arardım.  :du:  :du:  :du:
Her birimiz, geride bıraktığımız eserler kadar ölümsüzüz. Evlat gibi, talebe gibi, icatlar gibi...   http://fidenetgaraj.blogspot.com

parametre

#8
....

parametre

Yonetıci bu  iletıyı konuyu tamamen  kaıdırabılir

dnacikaya

@parametre aslında link google tarafından verilmiş ama iksad yayınevi zaten açık olarak pdf kitapları paylaşıyor. Sitesinde satışı yok bu kitapların. Doğrudan yayınevi sitesinden indirilebiliyor. Bu kitap için araştırma yaptım internet üzerinde de satışı yok.

https://iksadyayinevi.com/home/mikrodenetleyiciler-ve-programlama/