MAKALELER, HAZIR KODLAR

Başlatan OG, 21 Nisan 2006, 00:58:24

OG

vb üzerinden excel'de arama yapmak

Alıntı Yap
" Diyelimki bir okul programı hazırladınız ve programı yüklerken okul koduna göre (yaklaşık 45000 kurum kodu var) okulun adını girdirmek istiyorsunuz.Yani programı yüklerken ilk açılışta okul kodunu isteyecek ve programa okulun adını atacak. "

Bu kodları, hazırladığım bir okul zili programında kullanmıştım, aynen yolluyorum.....

Açıklama :
Bir adet klasör oluşturun, http://ilsis.meb.gov.tr/home/download/devlet_kurumlari.zip adresinden kurum kodları listesini çekin, zipi açın, zipin içindeki devlet_kurumlari.xls dosyasını oluşturduğunuz klasörün içine atın.

Project/References menülerinden "Microsoft Excel 10.0 Object Library" ekleyin,

Formunuza 9 adet text kutusu, 9 adet label ve bir adet command butonu ekleyin,

ve aşağıdaki kodları olduğu gibi forma yapıştırın ve çalıştırın.

Private Sub Form Load()
Dim c As Excel.Range
Dim xlApp As Excel.Application
Dim xlBook As Excel.Workbook
Dim xlSheet As Excel.Worksheet


Sub ExcelAra()
On Error GoTo hata
Set xlApp = New Excel.Application

Text2.Text = ""

Set xlBook = Workbooks.Open(App.Path & "\devlet_kurumlari.xls", , True)
Set xlSheet = xlBook.Worksheets("sheet 1")


With xlSheet.Range("a1:c65536")
Set c = .Find(Trim(Text1.Text), lookin:=xlValues)
If Not c Is Nothing Then

firstAddress = c.Address

Text2.Text = c.Address


Range(Text2.Text).Select
Text3.Text = Excel.ActiveCell.Row

??????_______Kurum Adı
Range("$d$" & Text3.Text).Select
Text4.Text = Excel.ActiveCell

??????_______Kurum İli
Range("$a$" & Text3.Text).Select
Text5.Text = Excel.ActiveCell

??????_______Kurum İlçesi
Range("$b$" & Text3.Text).Select
Text6.Text = Excel.ActiveCell

??????_______Kurum Telefonu
Range("$e$" & Text3.Text).Select
Text7.Text = Excel.ActiveCell

??????_______Kurum Fax
Range("$f$" & Text3.Text).Select
Text8.Text = Excel.ActiveCell

??????_______Kurum Adres
Range("$g$" & Text3.Text).Select
Text9.Text = Excel.ActiveCellDo
c.Interior.Pattern = xlPatternGray50
Set c = .FindNext(c)
Loop While Not c Is Nothing And c.Address <> firstAddress
End If
End With

If Text2.Text = "" Then Text2.Text = "Bulunamadı..."
xlBook.Close False
xlApp.Quit

Exit Sub
hata:
MsgBox Err.Description
End SubPrivate Sub Command1_Click()
ExcelAra
End Sub
FORUMU İLGİLENDİREN KONULARA ÖM İLE CEVAP VERİLMEZ.

OG

text box ' ı form boyutuyla aynı yapma

Alıntı YapSub Form_Resize()
Text1.Top = 0
Text1.Left = 0
Text1.Width = ScaleWidth
Text1.Height = ScaleHeight
End Sub
FORUMU İLGİLENDİREN KONULARA ÖM İLE CEVAP VERİLMEZ.

OG

Excele yeni işlev

Alıntı Yap
" Excele yeni işlev fonksiyon kazandırma "

Excel kullananlar bilirler. Excelin kendi standart fonksiyonları vardır. Topla,etopla,eğer,esayıysa gibi ama biz excelin standart fonsiyonlarında ihtiyacımızı karşılayamıyoruz onun için kendi fonksiyonumuzu tanıtıyoruz. Bunun için Visual Basic bilgimiz olması gerekmektedir.

Excel Dosyasını açın. Araçlar>Makro>Visual basic düzenleyicisini açın.
yeni bir modul ekleyin. Modulun içerisine

Function SINIFAL(MAMULKODU As String)

SINIFAL = Mid(MAMULKODU, 1, 2) & Mid(MAMULKODU, 4, 4) & Mid(MAMULKODU, 3, 1) & Mid(MAMULKODU, 13, 2)

End Function

Daha Sonra excel dosyasını farklı kaydet diyerek kayıt türü olarak Microsoft Office excel eklentisi (*.xla) seçin ve kaydedin.

Kaydedilecek adrese "c:Documents and settingsAdministratorApplication DataMicrosoftAddIns" burasıdır.

artık işimiz bitmiştir. Fonksiyonumuzu oluşturduk şimdi sıra kullanmaya geldi boş bir excel çalışma kitabi açtık.

örnek A1 hücresinde benim 200ARGSS030403001 diye bir Ürün kodum vardı. Ama bana lazım olan bu kod içerisinden 20ARGS003 sınıf kodunu görmek istiyordum. Hemen oluşturduğum fonksiyonu çalıştırdım.

Herhangi boş bir hücreye =SINIFAL(A1) yazdım entere bastım bana 20ARGS003 diye sonuç verdi.

Aynı işi birde excelin kendi fonksiyonu ile denersek;

parçaal(A1;1; 2) & parçaal(A1; 4; 4) & parçaal(A1; 3; 1) & parçaal(A1; 13; 2) aynı sonucu alırız

ama ben yukarıdaki gibi parçaal fonksiyonu ilede yapardım bu işi ama daha uzun zaman alacağı için bir fonksiyon yazdım ve bu işi kolaylaştırdım.

Yorumlar:

Alıntı YapFunction Sayıyadönüştür(Sayıdönüştür) As String
If Sayıdönüştür = "1/4" Or Sayıdönüştür = "4" Then Sayıyadönüştür = "1400"
If Sayıdönüştür = "1/3" Or Sayıdönüştür = "3" Then Sayıyadönüştür = "1340"
If Sayıdönüştür = "1/2" Or Sayıdönüştür = "2" Then Sayıyadönüştür = "1280"
If Sayıdönüştür = "1/1" Or Sayıdönüştür = "1" Then Sayıyadönüştür = "1220"
If Sayıdönüştür = "2/6" Or Sayıdönüştür = "6" Then Sayıyadönüştür = "1340"
If Sayıdönüştür = "2/5" Or Sayıdönüştür = "5" Then Sayıyadönüştür = "1280"
If Sayıdönüştür = "2/4" Or Sayıdönüştür = "4" Then Sayıyadönüştür = "1220"
If Sayıdönüştür = "2/3" Or Sayıdönüştür = "3" Then Sayıyadönüştür = "1165"
If Sayıdönüştür = "2/2" Or Sayıdönüştür = "2" Then Sayıyadönüştür = "1110"
If Sayıdönüştür = "2/1" Or Sayıdönüştür = "1" Then Sayıyadönüştür = "1055"
If Sayıdönüştür = "3/8" Or Sayıdönüştür = "8" Then Sayıyadönüştür = "1280"
If Sayıdönüştür = "3/7" Or Sayıdönüştür = "7" Then Sayıyadönüştür = "1220"
If Sayıdönüştür = "3/6" Or Sayıdönüştür = "6" Then Sayıyadönüştür = "1165"
If Sayıdönüştür = "3/5" Or Sayıdönüştür = "5" Then Sayıyadönüştür = "1110"
If Sayıdönüştür = "3/4" Or Sayıdönüştür = "4" Then Sayıyadönüştür = "1055"
If Sayıdönüştür = "3/3" Or Sayıdönüştür = "3" Then Sayıyadönüştür = "1010"
If Sayıdönüştür = "3/2" Or Sayıdönüştür = "2" Then Sayıyadönüştür = "965"
If Sayıdönüştür = "3/1" Or Sayıdönüştür = "1" Then Sayıyadönüştür = "920"
If Sayıdönüştür = "4/9" Or Sayıdönüştür = "9" Then Sayıyadönüştür = "1165"
If Sayıdönüştür = "4/8" Or Sayıdönüştür = "8" Then Sayıyadönüştür = "1110"
If Sayıdönüştür = "4/7" Or Sayıdönüştür = "7" Then Sayıyadönüştür = "1055"
If Sayıdönüştür = "4/6" Or Sayıdönüştür = "6" Then Sayıyadönüştür = "1010"
If Sayıdönüştür = "4/5" Or Sayıdönüştür = "5" Then Sayıyadönüştür = "965"
If Sayıdönüştür = "4/4" Or Sayıdönüştür = "4" Then Sayıyadönüştür = "920"
If Sayıdönüştür = "4/3" Or Sayıdönüştür = "3" Then Sayıyadönüştür = "855"
If Sayıdönüştür = "4/2" Or Sayıdönüştür = "2" Then Sayıyadönüştür = "850"
If Sayıdönüştür = "4/1" Or Sayıdönüştür = "1" Then Sayıyadönüştür = "815"
If Sayıdönüştür = "5/9" Or Sayıdönüştür = "9" Then Sayıyadönüştür = "1010"
If Sayıdönüştür = "5/8" Or Sayıdönüştür = "8" Then Sayıyadönüştür = "965"
If Sayıdönüştür = "5/7" Or Sayıdönüştür = "7" Then Sayıyadönüştür = "920"
If Sayıdönüştür = "5/6" Or Sayıdönüştür = "6" Then Sayıyadönüştür = "885"
If Sayıdönüştür = "5/5" Or Sayıdönüştür = "5" Then Sayıyadönüştür = "850"
If Sayıdönüştür = "5/4" Or Sayıdönüştür = "4" Then Sayıyadönüştür = "815"
If Sayıdönüştür = "5/3" Or Sayıdönüştür = "3" Then Sayıyadönüştür = "785"
If Sayıdönüştür = "5/2" Or Sayıdönüştür = "2" Then Sayıyadönüştür = "755"
If Sayıdönüştür = "5/1" Or Sayıdönüştür = "1" Then Sayıyadönüştür = "725"
If Sayıdönüştür = "6/9" Or Sayıdönüştür = "9" Then Sayıyadönüştür = "885"
If Sayıdönüştür = "6/8" Or Sayıdönüştür = "8" Then Sayıyadönüştür = "850"
If Sayıdönüştür = "6/7" Or Sayıdönüştür = "7" Then Sayıyadönüştür = "815"
If Sayıdönüştür = "6/6" Or Sayıdönüştür = "6" Then Sayıyadönüştür = "785"
If Sayıdönüştür = "6/5" Or Sayıdönüştür = "5" Then Sayıyadönüştür = "755"
If Sayıdönüştür = "6/4" Or Sayıdönüştür = "4" Then Sayıyadönüştür = "725"
If Sayıdönüştür = "6/3" Or Sayıdönüştür = "3" Then Sayıyadönüştür = "700"
If Sayıdönüştür = "6/2" Or Sayıdönüştür = "2" Then Sayıyadönüştür = "675"
If Sayıdönüştür = "6/1" Or Sayıdönüştür = "1" Then Sayıyadönüştür = "650"
If Sayıdönüştür = "7/9" Or Sayıdönüştür = "9" Then Sayıyadönüştür = "785"
If Sayıdönüştür = "7/8" Or Sayıdönüştür = "8" Then Sayıyadönüştür = "755"
If Sayıdönüştür = "7/7" Or Sayıdönüştür = "7" Then Sayıyadönüştür = "725"
If Sayıdönüştür = "7/6" Or Sayıdönüştür = "6" Then Sayıyadönüştür = "700"
If Sayıdönüştür = "7/5" Or Sayıdönüştür = "5" Then Sayıyadönüştür = "675"
If Sayıdönüştür = "7/4" Or Sayıdönüştür = "4" Then Sayıyadönüştür = "650"
If Sayıdönüştür = "7/3" Or Sayıdönüştür = "3" Then Sayıyadönüştür = "630"
If Sayıdönüştür = "7/2" Or Sayıdönüştür = "2" Then Sayıyadönüştür = "610"
If Sayıdönüştür = "7/1" Or Sayıdönüştür = "1" Then Sayıyadönüştür = "590"
If Sayıdönüştür = "8/9" Or Sayıdönüştür = "9" Then Sayıyadönüştür = "700"
If Sayıdönüştür = "8/8" Or Sayıdönüştür = "8" Then Sayıyadönüştür = "675"
If Sayıdönüştür = "8/7" Or Sayıdönüştür = "7" Then Sayıyadönüştür = "650"
If Sayıdönüştür = "8/6" Or Sayıdönüştür = "6" Then Sayıyadönüştür = "630"
If Sayıdönüştür = "8/5" Or Sayıdönüştür = "5" Then Sayıyadönüştür = "610"
If Sayıdönüştür = "8/4" Or Sayıdönüştür = "4" Then Sayıyadönüştür = "590"
If Sayıdönüştür = "8/3" Or Sayıdönüştür = "3" Then Sayıyadönüştür = "575"
If Sayıdönüştür = "8/2" Or Sayıdönüştür = "2" Then Sayıyadönüştür = "560"
If Sayıdönüştür = "8/1" Or Sayıdönüştür = "1" Then Sayıyadönüştür = "545"
If Sayıdönüştür = "9/9" Or Sayıdönüştür = "9" Then Sayıyadönüştür = "630"
If Sayıdönüştür = "9/8" Or Sayıdönüştür = "8" Then Sayıyadönüştür = "610"
If Sayıdönüştür = "9/7" Or Sayıdönüştür = "7" Then Sayıyadönüştür = "590"
If Sayıdönüştür = "9/6" Or Sayıdönüştür = "6" Then Sayıyadönüştür = "575"
If Sayıdönüştür = "9/5" Or Sayıdönüştür = "5" Then Sayıyadönüştür = "560"
If Sayıdönüştür = "9/4" Or Sayıdönüştür = "4" Then Sayıyadönüştür = "545"
If Sayıdönüştür = "9/3" Or Sayıdönüştür = "3" Then Sayıyadönüştür = "530"
If Sayıdönüştür = "9/2" Or Sayıdönüştür = "2" Then Sayıyadönüştür = "515"
If Sayıdönüştür = "9/1" Or Sayıdönüştür = "1" Then Sayıyadönüştür = "500"
If Sayıdönüştür = "10/9" Or Sayıdönüştür = "9" Then Sayıyadönüştür = "575"
If Sayıdönüştür = "10/8" Or Sayıdönüştür = "8" Then Sayıyadönüştür = "560"
If Sayıdönüştür = "10/7" Or Sayıdönüştür = "7" Then Sayıyadönüştür = "545"
If Sayıdönüştür = "10/6" Or Sayıdönüştür = "6" Then Sayıyadönüştür = "530"
If Sayıdönüştür = "10/5" Or Sayıdönüştür = "5" Then Sayıyadönüştür = "515"
If Sayıdönüştür = "10/4" Or Sayıdönüştür = "4" Then Sayıyadönüştür = "500"
If Sayıdönüştür = "10/3" Or Sayıdönüştür = "3" Then Sayıyadönüştür = "490"
If Sayıdönüştür = "10/2" Or Sayıdönüştür = "2" Then Sayıyadönüştür = "480"
If Sayıdönüştür = "10/1" Or Sayıdönüştür = "1" Then Sayıyadönüştür = "470"
If Sayıdönüştür = "11/9" Or Sayıdönüştür = "9" Then Sayıyadönüştür = "530"
If Sayıdönüştür = "11/8" Or Sayıdönüştür = "8" Then Sayıyadönüştür = "515"
If Sayıdönüştür = "11/7" Or Sayıdönüştür = "7" Then Sayıyadönüştür = "500"
If Sayıdönüştür = "11/6" Or Sayıdönüştür = "6" Then Sayıyadönüştür = "490"
If Sayıdönüştür = "11/5" Or Sayıdönüştür = "5" Then Sayıyadönüştür = "480"
If Sayıdönüştür = "11/4" Or Sayıdönüştür = "4" Then Sayıyadönüştür = "470"
If Sayıdönüştür = "11/3" Or Sayıdönüştür = "3" Then Sayıyadönüştür = "460"
If Sayıdönüştür = "11/2" Or Sayıdönüştür = "2" Then Sayıyadönüştür = "450"
If Sayıdönüştür = "11/1" Or Sayıdönüştür = "1" Then Sayıyadönüştür = "440"
If Sayıdönüştür = "12/9" Or Sayıdönüştür = "9" Then Sayıyadönüştür = "490"
If Sayıdönüştür = "12/8" Or Sayıdönüştür = "8" Then Sayıyadönüştür = "480"
If Sayıdönüştür = "12/7" Or Sayıdönüştür = "7" Then Sayıyadönüştür = "470"
If Sayıdönüştür = "12/6" Or Sayıdönüştür = "6" Then Sayıyadönüştür = "460"
If Sayıdönüştür = "12/5" Or Sayıdönüştür = "5" Then Sayıyadönüştür = "450"
If Sayıdönüştür = "12/4" Or Sayıdönüştür = "4" Then Sayıyadönüştür = "440"
If Sayıdönüştür = "12/3" Or Sayıdönüştür = "3" Then Sayıyadönüştür = "435"
If Sayıdönüştür = "12/2" Or Sayıdönüştür = "2" Then Sayıyadönüştür = "430"
If Sayıdönüştür = "12/1" Or Sayıdönüştür = "1" Then Sayıyadönüştür = "425"
If Sayıdönüştür = "13/9" Or Sayıdönüştür = "9" Then Sayıyadönüştür = "460"
If Sayıdönüştür = "13/8" Or Sayıdönüştür = "8" Then Sayıyadönüştür = "450"
If Sayıdönüştür = "13/7" Or Sayıdönüştür = "7" Then Sayıyadönüştür = "440"
If Sayıdönüştür = "13/6" Or Sayıdönüştür = "6" Then Sayıyadönüştür = "435"
If Sayıdönüştür = "13/5" Or Sayıdönüştür = "5" Then Sayıyadönüştür = "430"
If Sayıdönüştür = "13/4" Or Sayıdönüştür = "4" Then Sayıyadönüştür = "425"
If Sayıdönüştür = "13/3" Or Sayıdönüştür = "3" Then Sayıyadönüştür = "420"
If Sayıdönüştür = "13/2" Or Sayıdönüştür = "2" Then Sayıyadönüştür = "415"
If Sayıdönüştür = "13/1" Or Sayıdönüştür = "1" Then Sayıyadönüştür = "410"
If Sayıdönüştür = "14/9" Or Sayıdönüştür = "9" Then Sayıyadönüştür = "435"
If Sayıdönüştür = "14/8" Or Sayıdönüştür = "8" Then Sayıyadönüştür = "430"
If Sayıdönüştür = "14/7" Or Sayıdönüştür = "7" Then Sayıyadönüştür = "425"
If Sayıdönüştür = "14/6" Or Sayıdönüştür = "6" Then Sayıyadönüştür = "420"
If Sayıdönüştür = "14/5" Or Sayıdönüştür = "5" Then Sayıyadönüştür = "415"
If Sayıdönüştür = "14/4" Or Sayıdönüştür = "4" Then Sayıyadönüştür = "410"
If Sayıdönüştür = "14/3" Or Sayıdönüştür = "3" Then Sayıyadönüştür = "405"
If Sayıdönüştür = "14/2" Or Sayıdönüştür = "2" Then Sayıyadönüştür = "400"
If Sayıdönüştür = "14/1" Or Sayıdönüştür = "1" Then Sayıyadönüştür = "395"
If Sayıdönüştür = "15/9" Or Sayıdönüştür = "9" Then Sayıyadönüştür = "420"
If Sayıdönüştür = "15/8" Or Sayıdönüştür = "8" Then Sayıyadönüştür = "415"
If Sayıdönüştür = "15/7" Or Sayıdönüştür = "7" Then Sayıyadönüştür = "410"
If Sayıdönüştür = "15/6" Or Sayıdönüştür = "6" Then Sayıyadönüştür = "405"
If Sayıdönüştür = "15/5" Or Sayıdönüştür = "5" Then Sayıyadönüştür = "400"
If Sayıdönüştür = "15/4" Or Sayıdönüştür = "4" Then Sayıyadönüştür = "395"
If Sayıdönüştür = "15/3" Or Sayıdönüştür = "3" Then Sayıyadönüştür = "390"
If Sayıdönüştür = "15/2" Or Sayıdönüştür = "2" Then Sayıyadönüştür = "385"
If Sayıdönüştür = "15/1" Or Sayıdönüştür = "1" Then Sayıyadönüştür = "380"
If Sayıdönüştür = "1/5" Or Sayıdönüştür = "5" Then Sayıyadönüştür = "0"

Exit Function
Sayıyadönüştür = Sayıdönüştür
End Function
Memur Maaş Göstergeleri
FORUMU İLGİLENDİREN KONULARA ÖM İLE CEVAP VERİLMEZ.

OG

FORUMU İLGİLENDİREN KONULARA ÖM İLE CEVAP VERİLMEZ.

OG

Alıntı Yap"768 adet VBörneği downlaod linki-Tek dosya halinde"

http://www.filearsivi.com/download.php?file=07b12fbcfb0fcd36f2103f63f8b673c9

Dosya boyutu 20 MB olup tek dosya halindedir (rar şeklinde)
(rar olarak şıkıştırılmış dosyaları açmak için winrar programı kulalnılır)

VB6 and ActiveX          - 9   adet örnek
VB6 and ASP              - 42  adet örnek
VB6 and CAB files       - 1   adet örnek
VB6 and Controls          - 69  adet örnek
VB6 and Conversions     - 4   adet örnek
VB6 and DAT Files          - 2   adet örnek
VB6 and Email               - 16  adet örnek
VB6 and Encryption        - 16  adet örnek
VB6 and Extraction         - 6   adet örnek
VB6 and Files                 - 2   adet örnek
VB6 and Firewalls          - 2   adet örnek
VB6 and Forms             - 8   adet örnek
VB6 and Graphics          - 38  adet örnek
VB6 and Help               - 1   adet örnek
VB6 and Icons              - 7   adet örnek
VB6 and Images           - 12  adet örnek
VB6 and Information     - 8   adet örnek
VB6 and Internet          - 44  adet örnek
VB6 and Keyboard        - 2   adet örnek
VB6 and Make Exe        - 3   adet örnek
VB6 and Math               - 2   adet örnek
VB6 and Media              - 104 adet örnek
VB6 and Menus             - 2   adet örnek
VB6 and Mp3                - 9   adet örnek
VB6 and Networking      - 3   adet örnek
VB6 and Registry          - 36  adet örnek
VB6 and ScreenSavers  - 1   adet örnek
VB6 and Security          - 3   adet örnek
VB6 and Shell               - 2   adet örnek
VB6 and Source Codes  - 1   adet örnek
VB6 and SQL                - 1   adet örnek
VB6 and Time               - 1   adet örnek
VB6 and Windows         - 23  adet örnek

txt örnek                      - 134 adet örnek
Bas Files (Modül)          - 196 adet örnekKodları çalıştırmadan önce mutlaka kontrol ediniz...
FORUMU İLGİLENDİREN KONULARA ÖM İLE CEVAP VERİLMEZ.

OG

CALLER-ID çalışmaları için modem test
http://rapidshare.com/files/10062297/modem_test.zip.html

Alıntı YapATZ yazıp Enter tuşuna basıyoruz. Muhtemelen modeminizden OK diye cevap alacaksınız. Böyle yaparak modemde daha önceden verilmiş olan komut dosyası varsa öncelikle onları temizledik. Sonra AT+VCID=1 yazıp entere basınız. Alacağınız cevap Error veya OK olacaktır. OK cevabını aldınızsa modeminiz Clip özelliğini destekliyor, Eğer Error aldınızsa iki ihtimal var demektir. Ya modemizni Clip özelliğini desteklemiyor ya da modeminizin clip özelliği bu komutla anlaşılmıyor. O halde bir de şu komutu deneyin AT#CID=1 dönecek değere göre biraz önce söylediklerim aynen geçerlidir. Zira modemin Clip özelliğinin var olup olmadığını anlamak için modemin markasına göre farklı komutlar kullanmak gerekir. Yukarıda ikisini verdiğim komut setlerinden bazılarınıda aşağıya yazıyorum. "


AT%CCID=1
AT#CC1
AT*ID1
Eğer bunlardan birisinde OK almışsanız modemiiniz Clip özelliğini destekliyor anlamına gelir.
3. Ve son şart program, Eğer bu özelliği kullanan bir programınız yoksa elbetteki bunların hepsi boş.
Formunuza bir Mscomm nesnesi ekleyin ve şu şekilde özelliklerini atayın.
MSComm1.RThreshold = 1
MSComm1.InputLen = 1

Formun Load yordamına
MSComm1.CommPort = 'Modemin bağlı olduğu portu yaz
MSComm1.PortOpen = True 'Portu aç

Sub Baglan
MSComm1.Output = "ATZ" +vbCr
MSComm1.Output = "AT+VCID=1" + vbcr
"AT#CID=1" + vbcr
. .
. .
'Yukarıdaki komutların hangisini modeminiz destekliyorsa buraya o komutu yazacaksınız.


Sub MSComm1_OnComm()

Select Case MSComm1.CommEvent
Case comEvReceive
Do
stComChar = MSComm1.Input
Case vbCr
ProcessEvent stEvent
stEvent = ""
Case Else
stEvent = stEvent + stComChar
End Select
Loop While MSComm1.InBufferCount
End Select
End Sub

Sub ProcessEvent(sTemp As String)
If Len(sTemp) < 1 Then Exit Sub

Select Case Mid(sTemp, 2, 4)
Case "Date"
Tarih = Left(Right(sTemp, 4), 2) & "/" & Right(sTemp, 2)
Case "Time"
Saat = Left(Right(sTemp, 4), 2) & ":" & Right(sTemp, 2)
Case "NMBR"
TelNo = Right(sTemp, Len(sTemp) - 6)
End Select
End Sub
'Formun Unload yordamına da
MSComm1.PortOpen = False 'Portu Kapat yazmayı unutmayın.
FORUMU İLGİLENDİREN KONULARA ÖM İLE CEVAP VERİLMEZ.

OG

Herhangi Bir Oynatıcıdan (Media Player vb) bağımsız DirectX ile video, audio çalma.

Kod:
http://rapidshare.com/files/10064453/kod.zip.html

Alıntı Yap" Çoğu kişinin mahkum olduğu media playerin devrini sonlandıralım mı :) Buyurun "

Bir çok kişi directx ile neler yapıldığını bilmiyor, bazı animasyonları,sesleri ve daha çok şeyleri bildiğiniz directx ile yapabilirsiniz. Ses dosyası çalmak için karşı tarafta media player yüklü mü,versiyonu deskteler mi gibi sorular da ortadan kalkacak, çünkü directx her windows ile standart olarak gelmekte, win98 de 6.5 sürümü sanırım.. xp de de 8.0 :) şimdi biz directx in quarz.dll dosyasını kullanacağız.. Bununla mp3 ümüzü çaldıracağız..


Öncelikle menüden project ==> Referanceden quarz.dll yi ekleyin, system32 içinde olacaktır'Sonra bir modül oluşturun ve bu kodları yapıştırın


Dim Player As FilgraphManager


'MediaPlayer olmadan mp3 çalma.DirectX yardımı ile (quarz.dll)


'çalma kodumuz

Sub StartPlay(dosya As String)

Set Player = New FilgraphManager 'Player
Player.RenderFile dosya 'Dosya yükle
Player.Run ' playeri çalıştır


End Sub

'durma kodumuz

Sub dur()

If Player Is Nothing Then Exit Sub
Player.Stop
End Submodülde dur ve çal olarak iki değer belirttik bunu formumuzda kullanarak istediğimiz dosyayı çalacağız


şimdi formumuza iki buton koyalım

'çal butonu

Private Sub Command1_Click()
Call StartPlay("C:\müzikler\aaaa.mp3" ) ' belirtilen yoldaki müziği çalar
End Sub


'durdur butonu

Private Sub Command2_Click()
dur
End Sub
FORUMU İLGİLENDİREN KONULARA ÖM İLE CEVAP VERİLMEZ.

OG

Program yazdınız ve kopyalanmasını istemiyorsunuz. Buna bir yöntem HDD seri nosunu kontrol ettirmektir. Her formattan sonra değişen seri no işe yaramayacağı için HDD'ın fabrika çıkış seri nosuna ihtiyacınız olacaktır. Bununla ilgili yardımcı kodlar aşağıdaki gibidir.

http://rapidshare.com/files/10980140/HDD_serial__sorgulama.zip.html

http://www.4shared.com/file/8813769/f1487cd4/HDD_serial__sorgulama.html
FORUMU İLGİLENDİREN KONULARA ÖM İLE CEVAP VERİLMEZ.

OG

FORUMU İLGİLENDİREN KONULARA ÖM İLE CEVAP VERİLMEZ.

OG

klavyedeki bütün tuşların kullanımı

Alıntı Yap" klavyedeki bütün tuşların kullanımı "

Merhaba arkadaşlar klavye tuşları ile ugrasacaklara basit bir örnek
diğer tuşlar için vbkey yazdıktan sonra ctrl+space tuşlarına basınız.


Örnek Kod aşağıda

Private Sub Form_KeyDown(KeyCode As Integer, Shift As Integer)

If KeyCode = vbKeyEscape Then Print "ESC TUŞU"
If KeyCode = vbKeyTab Then Print "TAB TUŞU"
If KeyCode = vbKeyCapital Then Print "CAPSLOCK TUŞU"
If KeyCode = vbKeyShift Then Print "SHİFT TUŞU"
If KeyCode = vbKeyControl Then Print "KONTROL TUŞU"
If KeyCode = vbKeyMenu Then Print "SOL ALT TUŞU"
If KeyCode = vbKeySpace Then Print "BOŞLUK TUŞU"
If KeyCode = vbKeyReturn Then Print "ENTER TUŞU"

If KeyCode = vbKeyA Then Print "A TUŞU"
If KeyCode = vbKeyB Then Print "B TUŞU"
If KeyCode = vbKeyC Then Print "C TUŞU"
If KeyCode = vbKeyD Then Print "D TUŞU"
If KeyCode = vbKeyE Then Print "E TUŞU"

If KeyCode = vbKeyF1 Then Print "F1 TUŞU"
If KeyCode = vbKeyF2 Then Print "F2 TUŞU"
If KeyCode = vbKeyF3 Then Print "F3 TUŞU"
If KeyCode = vbKeyF4 Then Print "F4 TUŞU"
If KeyCode = vbKeyF5 Then Print "F5 TUŞU"

If KeyCode = vbKey1 Then Print "1 TUŞU"
If KeyCode = vbKey2 Then Print "2 TUŞU"
If KeyCode = vbKey3 Then Print "3 TUŞU"
If KeyCode = vbKey4 Then Print "4 TUŞU"
If KeyCode = vbKey5 Then Print "5 TUŞU"

If KeyCode = vbKeyNumpad1 Then Print "SAĞDAKİ 1 TUŞU"
If KeyCode = vbKeyNumpad2 Then Print "SAĞDAKİ 2 TUŞU"
If KeyCode = vbKeyNumpad3 Then Print "SAĞDAKİ 3 TUŞU"
If KeyCode = vbKeyNumpad4 Then Print "SAĞDAKİ 4 TUŞU"
If KeyCode = vbKeyNumpad5 Then Print "SAĞDAKİ 5 TUŞU"


End Sub
FORUMU İLGİLENDİREN KONULARA ÖM İLE CEVAP VERİLMEZ.

OG

fonksiyon tuşlarını kullanmak

Alıntı Yapeğer fonksiyon tuşlarına görev atamak isterseniz yada formunuzda
yardım menüsü gibi işlevler eklemek isterseniz bu
ayrıntılar işinize yarayacaktır.

ben basit olması için label elebanına değer ataması yapıyorum.
sizler yardım formu gibi yada proje acıklamalarını içeren bilgi kaynağı gibi hatta özel işlevleri
yaptırabilirsiniz.

(General)(Declaration)
Option Explicit
Const KEY_F1 = &H70
Const KEY_F2 = &H71 'tuş tanımlamaları
Const KEY_ESCAPE = &H1B

Form1.KeyPreview = True ' Formun KeyPreview özelliği True

Sub Form_KeyDown(KeyCode As Integer, Shift As Integer) ' tuş kontrolü
Select Case KeyCode
Case KEY_F1 ' F1 - Tarih
label1.caption = Date$
Case KEY_F2 ' F2 - Saat
label1.caption = Time$
Case KEY_ESCAPE ' ESC - Çıkış
Unload Me
End Select
End Sub
FORUMU İLGİLENDİREN KONULARA ÖM İLE CEVAP VERİLMEZ.

OG

Mozilla Tarayıcı Component'i
Alıntı YapMozilla Tarayıcısını artık Visual Basic 6.0'da da kullanabileceğiz.
Gecko motoru ve dahili klasör ve dosya listeleme gibi özellikleri var.

İlk önce component'ı edinelim. Adresi: http://www.iol.ie/~locka/mozilla/control.htm

Siz genede yukarıdaki adresten güncel sürüm olup olmadığını kontrol edin.
Son 2 sürüm için indirme adresi:
http://www.iol.ie/~locka/mozilla/MozillaControl1712.exe (Mozilla ActiveX Control 1.7.12)
http://www.iol.ie/~locka/mozilla/MozillaControl177.exe (Mozilla ActiveX Control 1.7.7 )

İndirilen dosyalardan birini yükleyin. Daha sonra Projects->Components (Ctrl+T)
MozillaControl 1.0 Type Library (mozctlx.dll) component'ini projenize ekleyin ve kullanın!

Component'in özellikleri normal kullandığımız IE WebBrowser ile aynıdır.

Hatta IE Patcher diye birşey çıkartmışlar bu varolan programların kullandığı IE WebBrowser componentini MozillaBrowser ile değiştirebiliyor. Komple cıomponent değişse bile tüm özellikleri aynı olduğundan diğer programlar sorunsuz çalışabiliyor. Tabi biz bununla ilgilenmeyeceğiz, VB6 da normal bir component olarak forma ekleyip kullanacağız.

Bazı komutlar:
MozillaBrowser1.GoBack 'Geri git.
MozillaBrowser1.GoForward 'Ileri git.
MozillaBrowser1.GoHome 'Ana sayfa.
MozillaBrowser1.GoSearch 'Arama sayfası.
MozillaBrowser1.Navigate "URL" 'Adrese git.

Klasör ve Dosya Listeleme için (Apache Stili) MozillaBrowser1.Navigate "C:\" 'gibi birşey kullanabilirsiniz.

Mozilla'nın şu an için bence en iyi faydası, WebBrowser componenti Internet Explorer 7'nin ieframe.dll dosyasında sorunlar çıkabiliyor. Hatta şu anda bende component olarak eklenmiyor bile bu normal WebBrowser ve şu anda Mozilla benim kurtarıcım oluyor, eğer böyle bir sorunla karşılaşıyorsanız sizin de kurtarıcınız olabilir ya da sadece IE'den sıkıldıysanız ya da tercih etmiyorsanız size kalmış.

Not: Bu firefox değil mozilla'dır. Firefox'ta mozilla motoru kullanmaktadır.

Internet Explorer'dan bir süre de olsa vazgeçmek isteyenler içindir, diğerleri IE'a devam edebilir. IE'ı da Mozila'yı da kötülemeyin!
FORUMU İLGİLENDİREN KONULARA ÖM İLE CEVAP VERİLMEZ.

OG

FORUMU İLGİLENDİREN KONULARA ÖM İLE CEVAP VERİLMEZ.