STM32 Pin registerlerini değiştirme

Başlatan brx, 06 Eylül 2023, 17:35:06

brx

Herkese iyi forumlar projem için NUCLEO stm32 F401RE modelini kullanıyorum aşağıdaki koddaki pinlerin yerini değiştirmek istiyorum ancak bir türlü başaramadım yardımcı olur musunuz?

PB4 İN PC7 OUT OLARAK DEĞİŞTİRMEK İSTİYORUM
        AREA    mycode, CODE
        EXPORT    __main
myclock    EQU        0x40023830
myDmode    EQU        0x40020000
myDout    EQU        0x40020014
myPU_PD EQU    0x4002080C
myPC13I    EQU    0x40020810
        ENTRY
__main    PROC
        NOP
;------------------------------Port C Clock Enable
        LDR        R1,=myclock
        LDR        R5,[R1]
        MOV        R2,#1
        LSL        R2,#2
        ORR        R5,R2
        STR        R5,[R1]
;------------------------------PC13 Pull-Up Pull-Down
        LDR        R1,=myPU_PD
        LDR        R5,[R1]
        MOV        R2,#1
        LSL        R2,#26
        ORR        R5,R2
        STR        R5,[R1]

;---------------------------Clock uygulama    PA5 LED, PC13 User Button    
        LDR        R1,=myclock
        LDR        R5,[R1]
        MOV        R2,#1
        LSL        R2,#0
        ORR        R5,R2
        STR        R5,[R1]
;----------------------------Çikis uclari seçimi PA5        
        LDR        R1,=myDmode
        LDR        R5,[R1]
        MOV        R2,#0x1
        LSL        R2,#10
        ORR        R5,R2
        STR        R5,[R1]
;------------------------------Read PC13 pin
Re_PC13    LDR        R1,=myPC13I
        LDR        R5,[R1]
        MOV        R2,#0x2000
        AND        R5,R2
        CMP        R5,#0
        BEQ        myRun
        B        Re_PC13
;----------------------------Led On
myRun    NOP
One2    LDR        R1,=myDout
        LDR        R5,[R1]
        ;MOV        R2,#0xF
        MOV        R2,#0x1
        ;LSL        R2,#12
        LSL        R2,#5
        ORR        R5,R2
        STR        R5,[R1]
;---------------------------- Gecikme
        LDR        R6,=0XFFFFF
Two1    SUB        R6,#1
        CMP        R6,#0
        BEQ        One1
        B        Two1
;---------------------------- LED off
One1    LDR        R1,=myDout
        LDR        R5,[R1]
        LDR        R2,=0xFFFFFFCF
        AND        R5,R2
        STR        R5,[R1]    
;---------------------------- Gecikme
        LDR        R6,=0XFFFFF
Two2    SUB        R6,#1
        CMP        R6,#0
        BEQ        Re_PC13
        B        Two2
;----------------------------
        ENDP
        END